Aktualności

Waligóra Run Cross Głuszyca za nami!12.09.2016

Ponad 200 biegaczy w sobotę 10 września zgromadziło się na starcie maratonu górskiego Waligóra Run Cross Głuszyca. O godz. 8.00 wystartowali zawodnicy ultramaratonu na dystansie 53 km, natomiast o godz. 10.00 bieg rozpoczęli zawodnicy półmaratonu o długości 25 km.  Jednak ze względu na niezwykle trudny charakter biegu i upalną pogodę nie wszystkim zawodnikom udało się bieg ukończyć. Ostatecznie na mecie sklasyfikowano 82 ultramatratończyków oraz 94 zawodników półmaratonu WRC.

czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych12.09.2016

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych na bezpłatne spotkania informacyjno-edukacyjne „Praktyczne aspekty nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach”.

czytaj więcej

Informacja o dofinansowaniu z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich12.09.2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW (w tym spółdzielnie socjalne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych);

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

czytaj więcej

Imprezy towarzyszące WRC Głuszyca 201609.09.2016

Konkurs dla kibiców, konkurs fotograficzny, zabawy sportowe dla dzieci, bogata oferta gastronomiczna m.in. restauracji „Gościniec Sudecki” w Głuszycy towarzyszyć będą 10 września biegowi górskiemu Waligóra Run Cross Głuszyca 2016.  Start i meta zawodów zlokalizowane będą na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy. Uczestnicy ultramaratonu wystartują już o godz. 8.00, natomiast biegnący w półmaratonie o godz. 10.00. Dekoracja najlepszych zawodników odbędzie się o godz. 15.

czytaj więcej

Informacje o utrudnieniach w ruchu drogowym w dniu maratonu górskiego08.09.2016

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z odbywającym się w sobotę 10 września  na terenie naszej Gminy maratonem górskim Waligóra Run Cross Głuszyca 2016 przy ul. Łukasiewicza, Pionierów i Kolejowej wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

czytaj więcej

Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu09.09.2016

Zapraszamy Państwa serdecznie do skorzystania z usług Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu działającego w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

czytaj więcej

ZMIERZ SIĘ Z WRC GŁUSZYCA 2016!09.08.2016

Nowy, ale bardzo wymagający bieg górski - WALIGÓRA RUN CROSS GŁUSZYCA odbędzie się już 10 września 2016. Trwają jeszcze zapisy chętnych do uczestnictwa w zawodach. To pierwsza edycja imprezy, ale już dzisiaj Waligóra Run Cross Głuszyca można zaliczyć do najtrudniejszych biegów górskich w Polsce.

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ08.09.2016

Burmistrz Głuszycy ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających  w sferze pożytku publicznego na 2016 rok.

czytaj więcej

Inwestycje Wałbrzyskich Wodociągów w Głuszycy07.09.2016

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizuje obecnie kilka  inwestycji na terenie Gminy Głuszyca. Prace dotyczą instalacji przyłączy wodnych na nowym osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Warszawskiej, gdzie w lipcu wykonano już przyłącza kanalizacyjne.

czytaj więcej

Nowy wzór oferty na realizację zadań publicznych08.09.2016

Informujemy, że od dnia 3 września 2016 roku obowiązuje nowy wzór oferty na realizację zadań publicznych. Oznacza to, że we wszystkich konkursy ofert ogłaszanych od tego dnia trzeba posługiwać się nowymi formularzami wniosków, umów i sprawozdań.

czytaj więcej

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3926817
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl