SOWIOGÓRSKA PRZESTRZEŃ AKTYWNOŚCI W GŁUSZYCY – MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. DOLNEJ

”Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja boiska sportowego przy ul. Dolnej”

W dniu 22 marca br. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Głuszyca reprezentowaną przez Burmistrza Głuszycy Romana Głoda została podpisana umowa o przyznanie pomocy na modernizację boiska sportowego przy ul. Dolnej.  
                                                                                                                                                                              - Zawarcie umowy ma pomóc w powstaniu nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w centrum Głuszycy, wykorzystując przy tym walory kulturowe, przyrodnicze i historyczne obszaru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwa Sowiogórskiego”. Mamy nadzieję, że realizacja tego zadania przyczyni się do rozpropagowania i zainteresowania dzieci oraz młodzież aktywną formą spędzania czasu, poprzez np. granie w piłkę nożną lub uprawianie lekkoatletyki, w tym biegów. Dodatkowo chcemy zadbać o środowisko naturalne. W tym celu obok budynku socjalnego zamontujemy zbiornik na wodę deszczową, która będzie służyła do nawadniania płyty boiska – informuje Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Zakres prac związanych z modernizacją boiska przy ul. Dolnej obejmuje:

- prace rozbiórkowe istniejących elementów zagospodarowania terenu obejmujących: furtka wejściowa i brama dwuskrzydłowa wjazdowa na boisko, drewniane siedziska kotwione do bloków fundamentowych (8 rzędów siedzisk)
- montaż systemowych siedzisk stadionowych, siedziska stadionowe z oparciem niskim wykonane z materiałów polimerowych mocowanych systemowo na podkonstrukcji stalowej.
- budowa bieżni 4-torowej prostej o długości łącznej 80,0 m z nawierzchni poliuretanowej, podbudowa elastyczna typu ET - przepuszczalny podkład elastyczny: granulat i ścier gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym,
- montaż nowej wjazdowej przesuwanej manualnie bramy stadionowej systemowej o wymiarach 8,93 x 1,82 m, kotwioną do bloków fundamentowych i furtki wejściowej jednoskrzydłowej o wymiarach 1,8x1,82 m, zintegrowana z bramą przesuwną.
- dodatkowo wykonana zostanie tablica informacyjna 120x80 cm oraz zamontowany zostanie zbiornik na deszczówkę.

Gmina Głuszyca na realizację celu otrzymała pomoc w wysokości 142 426,00 złotych.

Zadanie dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 01367-6935-UM0112156/21 z dnia 22.03.2022 r.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki pozyskane zostały za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 4871402
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl