Eko Gminy-montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca

Informacje o projekcie można znaleźć na stronie
https://dolnoslaskie.oze.inteleko.pl/

Burmistrz Głuszycy Roman Głód,

Wójt Gminy Nowa Ruda, Wójt Gminy Niechlów

serdecznie zapraszają

 

 

w środę 18 września 2019 r. o godz. 17.00

do Sali widowiskowej Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Grunwaldzka 26, Głuszyca

 

 

na Konferencję podsumowującą realizację projektu

„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”

 

Spotkanie z ekspertem ds. OZE

Informujemy, że w środę 24 lipca 2019 r. w godz. 10:00 – 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy dyżurować będzie ekspert ds. OZE Pan Dawid Kościółek. Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców.

Dotyczy zmian parametrów pomp ciepła powietrze - powietrze:

W związku z trudnościami zakupu przez grantobiorców urządzeń spełniających wymogi określone w procedurze wprowadzamy następująca zmianę :
 

Ze względu na konieczny do uzyskania efekt ekologiczny nie ma możliwości zastosowania urządzeń o niższych współczynnikach efektywności energetycznej niż określone w procedurze realizacji, tj: SCOP: 4,2, SEER: 6,5. Klasa wydajnosci energetycznej grzanie : A+, chłodzenie A++.

Parametry pomp ciepła powietrze powietrze  w procedurze przyjęte zostały na wyższym poziomie niż nominalna wartość we wniosku ( 5 kW )  i w związku z tym możliwe jest obniżenie ich do następujących wartości :    

Wydajność grzewcza min: 5000 W (wcześniej 5550 W)

Zakres regulacji mocy grzewczej nie mniej niż: 2100 W - 5800 W (wcześniej 1500 - 6950 W)

Wydajność chłodnicza min: 5000 W (wczesniej 5250 W)

Zakres regulacji mocy chłodniczej nie mniej niż: 2100 W - 5800 W (wcześniej 1900 - 6200 W)

Za zgodą grantobiorcy dopuszcza się zastosowanie urządzeń o maksymalnym poziomie ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej nie wyższym niż 48 dB(A) (wcześniej 42 dB(A) ). W trybie pracy cichym poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej nie może wynosić więcej niż 25 dB(A), oraz o maksymalnym poborze prądu w trybie grzania na poziomie 1700 W (wcześniej 1480 W) oraz w trybie chłodzenia 1800 W (wcześniej 1650 W).

 

Ze względu na wspomagający charakter urządzeń (nie jest to podstawowe źródło ciepła), za zgodą grantobiorcy dopuszcza się zastosowanie urządzeń z zakresem pracy temperatury powietrza zewnętrznego w trybie ogrzewania od -15 st C do 20 st C (wcześniej od -20 st C do 30 st C), oraz w trybie chłodzenia od -5 stC do 40 st C (wcześniej od -15 st C do 50 st C).


Poniżej linki do stron internetowych Gminy Niechlów i Nowa Ruda 

http://www.niechlow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=259&strona=1

http://gmina.nowaruda.pl/artykuly/108/oze-eko-gminy-fotowoltaika-piece

 

Montują instalacje OZE

„Eko Gminy – montaż instalacji OZE  w dorzeczu rzek Barycz  i Bystrzyca”- to partnerski projekt realizowany obecnie w Gminach  Głuszyca, Nowa Ruda i Niechlów.  W ramach projektu na terenie trzech gmin w 2018 roku zostanie zamontowanych ok. 400 instalacji.  W  samej Gminie Głuszyca, która jest liderem projektu, zostanie zamontowanych ok. 130 instalacji takich jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła powietrze-powietrze i powietrze–woda oraz kotły na biomasę.

- Głównym celem naszego partnerskiego projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego poprzez ograniczenia niskiej emisji w gminach objętych projektem. Budujące jest ogromne zainteresowanie mieszańców inwestowaniem w alternatywne, proekologiczne źródła energii i wysoka świadomość, iż wszyscy mamy wpływ na stan czystości powietrza w miejscu naszego zamieszkania- dodaje burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Warto dodać, że całkowita wartość zadania obejmującego teren trzech gmin wynosi 8. 069.798 zł, a dofinansowanie stanowi  85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Zadanie współfinansowane jest w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  (RPO  WD  2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne,  Schemat 3.1.C  Projekty  grantowe  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju Regionalnego.

 

 

Spotkanie z ekspertem ds. OZE

Informujemy, że w poniedziałek 21 maja 2018 r. w godz. 10:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy dyżurować będzie ekspert ds. OZE Pan Dawid Kościółek. Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców.   

Poniżej załączniki do pobrania:

  1. Interpretacja podatkowa – Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
  2. Opinia techniczna parametrów jakościowych generatorów fotowoltaicznych i inwerterów

 

Spotkanie z ekspertem ds. OZE

Informujemy, że we wtorek 24 kwietnia 2018 r. w godz. 10:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy dyżurować będzie ekspert ds. OZE Pan Dawid Kościółek. Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców.

 

Spotkanie z ekspertem ds. OZE

Informujemy, że we wtorek 27 marca 2018 r. w godz. 10:00 – 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy dyżurować będzie ekspert ds. OZE Pan Dawid Kościółek. Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców.

Informacja ws. odbioru instalacji dla grantobiorców projektu
„Eko Gminy -  montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”

Szanowni Państwo,

prosimy  o zgłaszanie wykonanych instalacji OZE – gotowych do odbioru na adres  e-mailowy: k.lazanowska@gluszyca.pl lub telefonicznie pod numerem  74 88 66 740. Inspektor będzie odbierał instalacje w dniu 10 lutego 2018 r.

 

Informacje dla grantobiorców projektu „Eko Gminy -  montaż instalacji OZE
w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”

Poniżej publikujemy uszczegółowione procedury realizacji projektu grantowego „Eko Gminy -  montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji projektu.

Do pobrania:

- Uszczegółowione procedury realizacji projektu grantowego „Eko Gminy -  montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”

- Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji projektu grantowego „Eko Gminy -  montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”.

Wzory dokumentów rozliczeniowych

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów rozliczeniowych projektu. Uwaga: wniosek o przyznanie pomocy publicznej – dla osób, które montują instalacje fotowoltaiczne.Tablica powinna być umieszczona na budynku w widocznym miejscu, minimalne wymiary tablicy – format A4 (zalecany format A3).

 

Do pobrania:

-zał. nr 1 do umowy- oświadczenie
-zał. nr 2 do umowy – wniosek o rozliczenie
-zał. nr 3 – tablica pamiątkowa o projekcie
-wniosek o przyznanie pomocy publicznej

DYŻUR EKSPERTA DS. INSTALACJI OZE

Informujemy, że w dniu 21 listopada 2017 r. od godz. 10:00 do godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy, pokój nr 11 (parter) dyżur pełnić będzie ekspert ds. instalacji urządzeń OZE - Pan Dawid Kościółek, tel. 669 211 576, mail: dawid.kosciolek@gmail.com.

 

Głuszyczanie przygotowują się do montażu OZE

Producenci i instalatorzy odnawialnych źródeł energii przybyli w dniu 7 listopada do Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy, by spotkać się z osobami, które ubiegają się o granty w ramach projektu Gminy Głuszyca „Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”. Również tego dnia doradca ds. instalacji urządzeń OZE Dawid Kościółek spotkał się z zainteresowanymi projektem mieszkańcami Głuszycy.

-Do 10 listopada można jeszcze złożyć deklarację uczestnictwa w naszym projekcie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy-  dodaje burmistrz Roman Głód. –Po ogłoszeniu listy rankingowej Gmina będzie zawierać umowy z mieszkańcami. Następnie to sami grantobiorcy  zdecydują o wyborze producenta i instalatora urządzeń OZE. Gmina, organizując możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami firm, stara się jedynie pomóc  mieszkańcom w poznaniu aktualnej oferty producentów i instalatorów paneli  fotowoltaicznych, kotłów na biomasę czy pomp ciepła.

Ogłoszenie Grantodawcy dla Gmin: Niechlów, Nowa Ruda, Głuszyca, wniosek o udzielenie grantu oraz procedura realizacji projektu grantowego znajdują się na stronie http://www.gluszyca.pl/eko-gminy-montaz-instalacji-oze-w-dorzeczu-rzek-barycz-i-bystrzyca/2140.

Wnioski  o udzielenie grantu można także pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy, pok. nr 1.

 

 

Dofinansowanie na montaż instalacji OZE - zaproszenie na spotkanie

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją przez Gminę Głuszyca projektu z działania 3.1 C „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę  itp. dla mieszkańców  w ramach projektu pn. „Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” uprzejmie informuję, że we wtorek 7 listopada 2017 r.  o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głuszycy przy ul. Kolejowej 8 odbędzie się spotkanie, podczas którego będą obecni producenci i instalatorzy zajmujący się montażem odnawialnych źródeł energii.

Serdecznie zapraszam.

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

Są pieniądze na dofinansowanie montażu instalacji OZE

Trwa realizacja projektu „Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”. Gmina Głuszyca, która jest liderem projektu, pozyskała 6. 839. 319,41 zł 
z działania 3.1 C „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę  itp. Oprócz Gminy Głuszyca w projekcie uczestniczą także gminy partnerskie - Nowa Ruda i Niechlów.
Zasady uczestnictwa w projekcie zostały przedstawione mieszkańcom w czasie spotkania informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w dniu 25 października.

Spotkanie poprowadzili Krzysztof Pałka z Fundacji IntelEko.pl – partner projektu oraz burmistrz Głuszycy Roman Głód i Katarzyna Łazanowska, kierownik Referatu Inwestycji, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Głuszycy. W spotkaniu uczestniczył także ekspert ds. technicznych Dawid Kościółek, który pełnić będzie dyżury w Urzędzie Miejskim w Głuszycy oraz w gminach partnerskich. Mieszkańcy mieli także okazję bezpośredniego obejrzenia instalacji OZE zamontowanych w autobusie pokazowym. Podobne spotkania zorganizowano także w gminach partnerskich projektu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmierzające do ograniczenia niskiej emisji w gminach objętych projektem. Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na  zakup i montaż instalacji do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w prawie 400 gospodarstwach domowych z terenu trzech gmin, w tym w 140 z samej Głuszycy. Całkowita wartość projektu wynosi 8. 069.798 zł, dofinansowanie wynosić będzie do 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Przedmiotem projektu jest udzielenie dofinansowań w formie grantów, udzielanych:

-osobom fizycznym,

-innym niż osobom fizycznym podmiotom,

-w budynkach jednorodzinnych lub w budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gmin Głuszyca, Niechlów i Nowa Ruda, w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia niskiej emisji oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie  energetycznym na terenie gmin.

O grant mogą ubiegać się:

1. Osoby zamieszkałe/prowadzące działalność gospodarczą na obszarze objętym partnerstwem, teren Gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Niechlów.

2. Osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na obszarze objętym partnerstwem.

Wnioski o udzielenie grantu należy składać w terminie od dnia 18 października 2017 r. do godz. 14.00 dnia 10 listopada 2017 r. w Urzędzie Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, BOK, nr 1.

W gminach partnerskich wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Niechlowie, ul. Głogowska 33, 56-215 Niechlów oraz w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda.

Wnioski o udzielenie grantu znajdują się poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Głuszycy - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1.

Do pobrania:

-Ogłoszenie Grantodawcy dla Gmin: Niechlów, Nowa Ruda, Głuszyca

-wniosek o udzielenie grantu

-procedura realizacji projektu grantowego.

Dofinansowanie na montaż instalacji OZE - zaproszenie na spotkanie

Szanowni Państwo!

W związku z pozyskaniem przez Gminę Głuszyca środków z działania 3.1 C „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę  itp. dla mieszkańców  w ramach projektu pn. „Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” uprzejmie informuję, że w dniu  25 października 2017 r.  o godz. 16:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55 odbędzie się spotkanie, podczas którego zostaną wyjaśnione zasady uczestnictwa w projekcie. 

 

Serdecznie zapraszam.

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 

„Eko Gminy-montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”

Zainteresowanych otrzymaniem grantu w ramach projektu „Eko Gminy-montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego ogłoszenia.

Ogłoszenie Grantodawcy dla Gmin: Niechlów, Nowa Ruda, Głuszyca

Do pobrania także poniżej:

-wniosek o udzielenie grantu

-procedura realizacji projektu grantowego.

Wielki sukces Gminy Głuszyca!

Gmina Głuszyca uzyskała  dofinansowanie w wysokości 6. 839. 319,41 zł  na realizację projektu Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca. Przyznane dofinansowanie stanowi 85 % kosztów całkowitych inwestycji, która obejmuje kwotę 8. 069.798 zł.

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oprócz Gminy Głuszyca- lidera projektu- otrzymali także trzej partnerzy projektu: Gmina Nowa Ruda, Gmina Niechlów oraz Fundacja IntelEko.pl ze Świdnicy. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na  zakup i montaż instalacji do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych. Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmierzające do ograniczenia niskiej emisji w gminach objętych projektem.

- Bardzo cieszy nas fakt, że nasz projekt znalazł się na liście podmiotów objętych dofinansowaniem, to wielki sukces. Projekt przyczyni się do poprawy jakości powietrza w dorzeczu rzek Bystrzycy i Barycz. Dzięki pozyskanym środkom finansowym prawie 400 gospodarstw domowych, z czego ponad 140 rodzin w samej Głuszycy, będzie mogło zaoszczędzić pieniądze w domowych budżetach na opłatach związanych z ogrzewaniem czy korzystaniem z energii elektrycznej- dodaje burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Umowa o dofinansowanie Projektu „Eko Gminy- montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych - konkurs horyzontalny” pomiędzy Województwem Dolnośląskim - Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą a Gminą Głuszyca została podpisana w dniu 12 października 2017 r.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 5026052
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl