WYMIANA WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH I LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE WYBRANYCH GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Publikujemy zmiany w ogłoszeniu o naborze do projektu grantowego pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" dla Gminy Głuszyca. Prosimy o zapoznanie się z nim.

 


Publikujemy zmiany w ogłoszeniu o naborze do projektu grantowego pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" dla Gminy Głuszyca. Prosimy o zapoznanie się z nim.

Do pobrania:

 


Gmina Miasto Świdnica, działająca jako Lider w partnerstwie z wybranymi gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej, ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla mieszkańców Głuszycy w ramach projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020-2022 na terenie następujących gmin Dolnego Śląska: Miasto Świdnica, Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Miejska Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice, Świdnica, Walim, Miasto Wałbrzych, Żarów. W jego ramach planuje się zmodernizować łącznie min. 637 sztuk źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji PM 10 w wysokości 14,34 ton oraz PM 2,5 w wysokości 11,13 ton. Ponadto przeciwdziałać to będzie zmianom klimatu, dzięki planowanej redukcji emisji CO2 w wysokości 2 810 ton równoważnika CO2.

Osobami uprawnionymi do skorzystania z dofinansowania są osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

Termin naboru wniosków od 01.07.2020 r. do 31.10.2020 r.

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy do punktu informacyjnego działającego w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 1, tel. 74 88 66 756
od poniedziałku do piątku w godz.  9.00 – 14.00.
Uzyskają tam Państwo informacje dotyczące naboru i pomoc
w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie.

Uwaga! O wyborze wniosków do dofinansowania nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularze wniosków do pobrania na stronie internetowej www.wymianakotlow.pl,
tam też publikowane będą bieżące informacje dotyczące projektu.

 

Pełna wersja ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego - wersja archiwalna z dnia 29.06.2020 r.
Kryteria wyboru Grantobiorców - pobierz/zobacz
Wskaźniki realizacji – pobierz/zobacz


Gmina Głuszyca znalazła się w gronie 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, które przystąpią do projektu wymiany starych pieców węglowych.

Wspólny wniosek o dotację ze środków z Unii Europejskiej obejmuje wymianę kotłów opalanych paliwami stałymi (np. węgiel) na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Dofinansowanie będzie można uzyskać na modernizację ogrzewania (wymiana kotła) w budynkach jednorodzinnych praz w budownictwie wielomieszkaniowym. Refundacja będzie stanowiła ok. 70% kwoty przeznaczonej na wymianę instalacji grzewczych, maksymalnie 25 tys. zł w przypadku budynków jednorodzinnych oraz 10 tys. zł w przypadku budynków wielorodzinnych.

Liderem projektu jest Gmina Miasto Świdnica na czele z Prezydent Beatą Moskal-Słaniewską. Na ten cel przy pomocy ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej udało się pozyskać kwotę 24 mln zł.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 6235566
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl