Aktualności

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu PGN19.01.2015

Szanowni Państwo, Burmistrz Głuszycy Roman Głód zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.

czytaj więcej

Spotkanie burmistrza z przedstawicielami organizacji pozarządowych19.01.2015

W dniu 13 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie burmistrza Głuszycy z przedstawicielami organizacji pozarządowych funkcjonującymi na terenie Głuszycy.

czytaj więcej

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015”19.01.2015

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni! Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015” na projekty dla młodych ludzi.

czytaj więcej

Sukcesy uczniów SP nr 3 w Głuszycy19.01.2015

Ferie to upragniony czas wypoczynku zimowego. Skończył się I semestr roku szkolnego 2014/15, przyszedł więc czas na podsumowania. Szkoła Podstawowej nr 3 w Głuszycy prezentuje Państwu osiągnięcia swoich uczniów.

czytaj więcej

Zmarł ks. Józef Molenda18.01.2015

W niedzielę 18 stycznia 2015 r. we wczesnych godzinach rannych po latach zmagania się z chorobą zmarł ks. prałat Józef Molenda.

czytaj więcej

Zaproszenie do konsultacji społecznych16.01.2015

aw logotyp Szanowni Państwo, Burmistrz Głuszycy Roman Głód zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

czytaj więcej

Dzień Babci i Dzień Dziadka14.01.2015

Szanowni Państwo!

Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dnia Dziadka

czytaj więcej

Ferie zimowe w Głuszycy14.01.2015

Szanowni Mieszkańcy!

Informuję, że głuszyckie placówki oświatowe wraz z Centrum Kultury i świetlicami wiejskimi przygotowały ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. Zachęcam rodziców, dzieci i młodzież do zapoznania się z propozycjami uatrakcyjnienia czasu zimowego wypoczynku oraz życzę miłego i bezpiecznego wypoczynku.

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

czytaj więcej

Spotkanie burmistrza Głuszycy z senatorem Wiesławem Kilianem14.01.2015

W poniedziałek 12. 01. 2015 w związku z rozpoczynającą się kadencją nowych władz samorządowych senator RP pan Wiesław Kilian spotkał się z burmistrzem Głuszycy panem Romanem Głodem.

czytaj więcej

Informacja dotycząca weryfikacji deklaracji śmieciowych13.01.2015

W Urzędzie Miejskim w Głuszycy rozpoczęto prace nad szacowaniem wszystkich kosztów obsługi programu zagospodarowania odpadów komunalnych. Prace te mają na celu z jednej strony przyjęcie optymalnego procesu pracy, a z drugiej strony poszukiwanie przesłanek do ewentualnego skorygowania wysokości opłat. Weryfikacja informacji polega na eliminowaniu podwójnych zapisów deklaracji (czasami ta sama osoba składa deklarację indywidualną, a jednocześnie ujmowana była w spisie złożonym przez spółdzielnie mieszkaniowe) oraz na uściśleniu, jakie osoby lub podmioty gospodarcze nie złożyły deklaracji, pomimo ciążącego na nich obowiązku prawnego. Przykładem istotnych rozbieżności jest między innymi fakt, iż do "systemu gospodarki odpadami" wpłynęło około 29 deklaracji firm, a w Głuszycy zarejestrowanych jest 391 podmiotów gospodarczych deklarujących naszą gminę jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę, że część przedsiębiorców podała w deklaracjach adresy prywatnych mieszkań, co najmniej 150 firm nie złożyło w ogóle przedmiotowych deklaracji, choć obligują do takiego działania obowiązujące w Polsce przepisy prawne. Złożenie zaległych deklaracji pozwoli pracownikom Urzędu Miejskiego w Głuszycy na uporządkowanie wiedzy o przepływach środków oraz wprowadzenie precyzyjnie oszacowanych projektów obniżki należności za wywóz odpadów. Apelujemy do mieszkańców Głuszycy o niewyrzucanie śmieci na dzikich wysypiskach. Osoby, które w taki sposób postępują w imię oszczędności i tak zapłacą za wywóz śmieci, ponieważ usuwanie dzikich wysypisk odbywa się na koszt wszystkich podatników. images

czytaj więcej

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3379384
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl