Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – montaż instalacji OZE na budynkach szkolnych

Głuszyckie szkoły produkują energię ze źródeł odnawialnych

Gmina Głuszyca zakończyła realizację projektu „Eko Głuszyca - tu mieszkam, tu żyję" - Montaż instalacji OZE na budynkach szkolnych”. Systemy fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej zostały zainstalowane na budynkach Szkoły  Podstawowej nr 2,  Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum Publicznego  w Głuszycy . Ponadto w budynkach Gimnazjum Publicznego i Szkoły Podstawowej nr 2 zamontowane zostały także powietrzne pompy ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia gazu, którym zasilane są systemy grzewcze szkół.

-Pracę instalacji systemów fotowoltaicznych na budynkach placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Głuszyca obserwować można na stronie www. oze.inteleko.pl/gluszyca. Zapraszam także  do odwiedzenia strony projektu "EKO GŁUSZYCA - TU MIESZKAM, TU ŻYJĘ www.euprojekty.pl/gluszyca/– zachęca burmistrz Roman Głód.

Celem wykorzystania instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej i cieplnej jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przenikających do atmosfery. Projekt ma również pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, gdyż jego głównym założeniem jest ochrona środowiska, a co za tym idzie cennych walorów środowiskowych na terenie Gminy Głuszyca. Przypomnijmy, że na realizację zadania „Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję– montaż instalacji OZE na budynkach szkolnych” Gmina Głuszyca pozyskała dofinansowane w wysokości 422.603,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość zadania wynosi 497.180,00 zł.

Fotowoltaika w głuszyckich szkołach

Zakończył się montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach Gimnazjum Publicznego Szkoły  Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy. Na realizację zadania „Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję– montaż instalacji OZE na budynkach szkolnych” Gmina Głuszyca pozyskała dofinansowane w wysokości 422.603,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość zadania wynosi 497.180,00 zł.

Projekt zakłada wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Gminy oraz obniżenie kosztów opłat za energię elektryczną, gdyż zainstalowane systemy fotowoltaiczne produkować będą energię elektryczną. Dodatkowo powietrzne pompy ciepła służyć będą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w SP nr 2 i w budynku gimnazjum. Wykorzystanie pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody spowoduje także zmniejszenie zużycia gazu, którym zasilane są systemy grzewcze szkół.

Dodatkowym elementem projektu jest jego funkcja edukacyjna. Instalacje zaopatrzone będą w ekrany ukazujące parametry pracy i dane o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej. Będą je mogli na co dzień obserwować głuszyccy uczniowie.

Głuszyca jest EKO!

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Gminy oraz obniżenie kosztów opłat za energię elektryczną we wszystkich szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca to główne założenia realizowanego obecnie projektu  „Eko Głuszyca - tu mieszkam, tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach szkolnych”. – Już na początku lipca rozpoczynamy montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum Publicznego w Głuszycy- dodaje burmistrz Roman Głód.

Przypominamy, że projekt Gminy  Głuszyca  otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 422 603 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Wkład własny Gminy Głuszyca wyniesie 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec września br.

Oprócz instalacji systemów fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej  zamontowane zostaną także powietrzne pompy ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej nr 2 i w Gimnazjum Publicznym. Wykorzystanie pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody przyczyni się do zmniejszenia zużycia gazu, którym zasilane są systemy grzewcze szkół.

Edukacyjnym elementem projektu jest możliwość obserwacji procesów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej przez głuszyckich uczniów, którzy na zainstalowanych ekranach zobaczą  dane dotyczące ilości wyprodukowanej w ekologiczny sposób energii elektrycznej.

„Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję
– montaż instalacji OZE na budynkach szkolnych”

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego. W dniu 14 grudnia burmistrz Roman Głód podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Eko Głuszyca - tu mieszkam, tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach szkolnych” z Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą z siedzibą we Wrocławiu. 

Projekt zakłada wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Gminy oraz obniżenie kosztów opłat za energię elektryczną we wszystkich szkołach, w których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca. Zostaną zainstalowane systemy fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej w Szkole  Podstawowej nr 2, w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Gimnazjum Publicznym. Ponadto powietrzne pompy ciepła służyć będą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej nr 2 i w Gimnazjum Publicznym.

Wykorzystanie pomp ciepłado podgrzewania ciepłej wody spowoduje zmniejszenie zużycia gazu, którym zasilane są systemy grzewcze szkół. Dodatkowym elementem projektu jest jego funkcja edukacyjna. Instalacje zaopatrzone będą w ekrany ukazujące parametry pracy i dane o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej. Będą je mogli na co dzień obserwować głuszyccy uczniowie.

Wartość zadania: 497.180,00 zł

Dofinansowanie:  422.603,00 zł

Termin realizacji: 2016-2017

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3372120
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl