USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Z uwagi na dużą ilość zamawianych przewozów w ramach Usługi indywidualnego transportu door-to-door przypominamy, że chęć skorzystania z przejazdu należy zgłosić najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem przejazdu pod numerem 74 88 66 758 (w godzinach 8:00 – 13:00) lub mailowo przewozy@gluszyca.pl
 
W celu usprawnienia przewozów uruchomiony został telefon komórkowy 690 637 515.

Zapraszamy Seniorów oraz pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Głuszyca do korzystania z bezpłatnych przejazdów w ramach programu Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Z usługi mogą korzystać osoby udające się na rehabilitację, do lekarza, bądź do ośrodków kultury (kina, teatry). Chęć skorzystania z przejazdu należy zgłosić odpowiednio wcześniej pod numerem 74 88 66 758 lub mailowo przewozy@gluszyca.pl

Do pobrania:
regulamin świadczenia usługi


OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

O NABORZE NA STANOWISKO

 

KOORDYNATOR W TRANSPORCIE INDYWIDUALNYM

DOOR – TO - DOOR

 

 


POJAZD DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie w wysokości 148 tys. zł na zakup busa przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Samochód wyposażony będzie w ergonomiczne siedzenia, z zamontowanymi pasami bezpieczeństwa, klimatyzacją. W samochodzie będzie można w bezpieczny sposób zamocować wózek inwalidzki wraz z pasem biodrowym. W całkowitej kwocie dofinansowania, która wynosi ponad 385 tys. zł znajduje się jeszcze dofinansowanie m.in. kosztów ubezpieczenia pojazdu, zakupu paliwa, wynagrodzenie pracy kierowcy, asystenta osób z niepełnosprawnościami oraz osoby do kontaktów z klientami.

– Zakup specjalistycznego busa oraz zatrudnienie kierowcy i asystenta umożliwi dotarcie w każde miejsce gminy, gdzie ze względu na położenie w terenie podgórskim nie może dotrzeć autobus – informuje Burmistrz Głuszycy Roman Głód. – W ramach projektu zatrudniona zostanie również osoba do kontaktów z klientami, co umożliwi dobry kontakt z osobami potrzebującymi transportu. Na podstawie zgłoszonych potrzeb zostanie opracowany harmonogram dojazdów stałych np. dowóz do dziennego Domu Senior+ i Klub+, będzie można w efektywny sposób wykorzystać dowozy aby jak najwięcej osób mogło z nich korzystać. Zamawianie usług będzie się odbywało telefonicznie w ustalonych wcześniej godzinach aby przewóz był realizowany terminowo i w godzinach odpowiadających osobom potrzebującym, w tym celu wydane będą ulotki z regulaminem korzystania z przewozu.

Celem projektu jest poprawa jakości życia części mieszkańców Gminy Głuszyca, poprzez eliminowanie barier transportowych, dzięki czemu będą oni w stanie samodzielnie (lub z niewielkim udziałem i pomocą osób trzecich) podejmować i rozwijać swoją aktywność w życiu publicznym, społecznym i zawodowym.

Konkurs grantowy dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszony w ramach projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3926540
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl