USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją zadania „Usługa transportu indywidualnego door-to-door w Gminie Głuszyca” informujemy, że od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., usługa będzie świadczona odpłatnie, zgodnie z taryfą opłat wprowadzoną 27 czerwca 2022 r.

Do pobrania:
Zarządzenie nr 55/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 czerwca 2022 r.
regulamin
taryfikator


Z uwagi na dużą ilość zamawianych przewozów w ramach Usługi indywidualnego transportu door-to-door przypominamy, że chęć skorzystania z przejazdu należy zgłosić najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem przejazdu pod numerem 74 88 66 758 (w godzinach 8:00 – 13:00) lub mailowo przewozy@gluszyca.pl
 
W celu usprawnienia przewozów uruchomiony został telefon komórkowy 690 637 515.

 


Zapraszamy Seniorów oraz pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Głuszyca do korzystania z bezpłatnych przejazdów w ramach programu Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Z usługi mogą korzystać osoby udające się na rehabilitację, do lekarza, bądź do ośrodków kultury (kina, teatry). Chęć skorzystania z przejazdu należy zgłosić odpowiednio wcześniej pod numerem 74 88 66 758 lub mailowo przewozy@gluszyca.pl

Do pobrania:
regulamin świadczenia usługi


OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

O NABORZE NA STANOWISKO

 

KOORDYNATOR W TRANSPORCIE INDYWIDUALNYM

DOOR – TO - DOOR

 

 

Konkurs grantowy dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszony w ramach projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa jakości życia części mieszkańców Gminy Głuszyca, poprzez eliminowanie barier transportowych, dzięki czemu będą oni w stanie samodzielnie (lub z niewielkim udziałem i pomocą osób trzecich) podejmować i rozwijać swoją aktywność w życiu publicznym, społecznym i zawodowym.

– Zakup specjalistycznego busa oraz zatrudnienie kierowcy i asystenta umożliwi dotarcie w każde miejsce gminy, gdzie ze względu na położenie w terenie podgórskim nie może dotrzeć autobus – informuje Burmistrz Głuszycy Roman Głód. – W ramach projektu zatrudniona zostanie również osoba do kontaktów z klientami, co umożliwi dobry kontakt z osobami potrzebującymi transportu. Na podstawie zgłoszonych potrzeb zostanie opracowany harmonogram dojazdów stałych np. dowóz do dziennego Domu Senior+ i Klub+, będzie można w efektywny sposób wykorzystać dowozy aby jak najwięcej osób mogło z nich korzystać. Zamawianie usług będzie się odbywało telefonicznie w ustalonych wcześniej godzinach aby przewóz był realizowany terminowo i w godzinach odpowiadających osobom potrzebującym, w tym celu wydane będą ulotki z regulaminem korzystania z przewozu.

Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie w wysokości 148 tys. zł na zakup busa przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Samochód wyposażony będzie w ergonomiczne siedzenia, z zamontowanymi pasami bezpieczeństwa, klimatyzacją. W samochodzie będzie można w bezpieczny sposób zamocować wózek inwalidzki wraz z pasem biodrowym. W całkowitej kwocie dofinansowania, która wynosi ponad 385 tys. zł znajduje się jeszcze dofinansowanie m.in. kosztów ubezpieczenia pojazdu, zakupu paliwa, wynagrodzenie pracy kierowcy, asystenta osób z niepełnosprawnościami oraz osoby do kontaktów z klientami. Wkład Funduszy Europejskich w realizację projektu wynosi 325135,38 zł (jest to 84,28% wartości całego projektu grantowego).

PRZEWOZY DOOR-TO-DOOR

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z przewozów oraz pracowników przypominamy o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w czasie przewozów realizowanych w ramach projektu, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2.

Zakaz korzystania z przewozów osobom chorym z objawami choroby zakaźnej, objętym kwarantanną lub izolacją domową, przebywającym z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.

UWAGA:

Podczas całej podróży obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki.

Gmina Głuszyca realizuje projekt grantowy dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach projektu pt. Usługi indywidualnego
transportu door‑to‑door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

KONTAKT
tel.74 88 66 758; 690 637 515

Budżet projektu grantowego:
w tym dofinansowanie z UE:
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku lokalnym
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020
Dofinansowanie projektu z UE: 45 300 497,31 PLN

www.pfron.org.pl

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 5377132
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl