Aktualności

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYNE 28 WRZEŚNIA DO CK-MBP27.09.2016

Projekt Gminy Głuszyca pod nazwą „Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy” otrzymał dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zapraszamy na spotkanie poświęcone temu projektowi w dniu 28 września (środa) 2016 r.  o godz. 13.00   w siedzibie Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26. Spotkanie poprowadzi Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, Prezydent Miasta Wałbrzych - Roman Szełemej.

czytaj więcej

Bezpłatne warsztaty "Planowanie i realizacja i projektów społecznych"27.09.2016

Warsztat przeznaczony jest dla przedstawicieli początkujących organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych osób działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Do udziału w warsztacie zapraszamy tylko i wyłącznie dwu-osobowe zespoły z tej samej organizacji lub grupy nieformalnej, z małym wyjątkiem dla Sołtysek i Sołtysów, którzy chcieliby do takiego zespołu dołączyć, by efektywniej  współpracować przy wspólnych projektach. Osoby, które uczestniczyły w warsztacie przed styczniem 2014 r., mogą ponownie wziąć w nim udział.
 

czytaj więcej

GŁUSZYCZANIE NA PRZEGLĄDZIE HARMONISTÓW W CZECHACH27.09.2016

Państwo Maria i Andrzej Stereccy oraz Hubert Janas reprezentowali gminę Głuszycę na V Przeglądzie Harmonistów zorganizowanym w partnerskiej gminie czeskiej w Rokytnicach w Orlickich Górach w dniu 24 września. Występy uzdolnionych muzycznie głuszczan wzbudziły gromkie brawa publiczności. Oprócz gościnnego przyjęcia starosta Rokytnic Petr Hudousek zaprosił naszych artystów oraz towarzyszącą  im grupę seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy do odwiedzenia nowoczesnego, multimedialnego Muzeum Orlickich Gór. 

czytaj więcej

Wkrętak- konkurs minigrantowy dla młodzieży na działania na rzecz najbliższego otoczenia27.09.2016

Chcesz coś zmienić w swoim otoczeniu? Wiesz, czego brakuje Twoim szkolnym kolegom i koleżankom? Masz pomysł na działanie, które zintegruje mieszkańców i mieszkanki Twojego osiedla albo włączy młodych ludzi w życie miejscowości? Zdobądź mini-grant i wsparcie dla swojej akcji! Powraca konkurs minigrantowy Wkrętak! Wkręć siebie i innych w działanie. Możecie w nim zdobyć minigrant do 1000 zł  na realizację swojej akcji oraz pomoc merytoryczną koordynatorów i koordynatorek programów młodzieżowych z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

czytaj więcej

Usuwanie azbestu – informacja o zakończeniu zadania27.09.2016

Gmina Głuszyca zakończyła zadanie realizowane w ramach projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Głuszyca”. Zadanie współfinansowane było ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

czytaj więcej

Henryk Janas i przyjaciele w Głuszycy26.09.2016

„Tu jest mój dom” – wernisaż  mistrza rzemiosła artystycznego, artysty plastyka, metaloplastyka, rzeźbiarza, grafika mieszkającego w Grzmiącej uświetniły występy zaprzyjaźnionych artystów Henryka Janasa. Niezwykłe wydarzenie łączące przedstawicieli różnych dziedzin sztuki  miało miejsce w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej głuszyckiego Centrum Kultury w niedzielne popołudnie 25 września.

czytaj więcej

Głuszycka Trójka szkołą dbająca o bezpieczeństwo23.09.2016

20 września 2016 r. w sali kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyła się organizowana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ramach Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży działającej przy Wojewodzie Dolnośląskim uroczystość podsumowująca przebieg konkursu „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” w roku szkolnym 2015/16.

czytaj więcej

Zapraszamy na VI Głuszycki Marsz Nordic-Walking23.09.2016

Burmistrz Głuszycy Roman Głód zaprasza na jesienną wędrówkę po Górach Sowich w sobotę  8 października.

czytaj więcej

Wnioski o dotację na inwestycje związane z gospodarką ściekową21.09.2016

Na podstawie Uchwały Nr XXV/173/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 r.   w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Głuszyca na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Głuszyca Burmistrz Głuszycy ogłasza I konkurs wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Głuszyca obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej.

czytaj więcej

Głuszycki „Senior Wigor”23.09.2016

W Domu Dziennym „Senior Wigor” w Głuszycy seniorzy spotykają się od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 i biorą udział w różnego rodzaju zajęciach.

czytaj więcej

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3926739
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl