AKTYWNY TRÓJKĄT - promocja tras ACTIVE w Górach Sowich

Gmina Głuszyca promuje trasy #ACTIVE

W dniach 1-2  września br. w Centrum Handlowym „Aleja Bielany” w Bielanach Wrocławskich grupa przedstawicieli Gminy Głuszyca przeprowadziła kampanię promocyjną tras #ACTIVE znajdujących się  na terenie Głuszycy, Jedliny-Zdrój i Walimia.  Było to kolejne działanie w ramach projektu pn. „Aktywny Trójkąt – promocja tras #ACTIVE w Górach Swoich”.

Na stoisku promocyjnym można było  otrzymać ulotkę, mapę oraz gadżety promocyjne, zachęcające do poznania nowego produktu turystycznego oraz atrakcji turystycznych znajdujących się na  obszarze  trzech sąsiadujących ze sobą gmin. Osoby preferujące  aktywny wypoczynek mogły zdobyć więcej informacji na temat tras dedykowanych dla rowerzystów, biegaczy oraz  uprawiających nordic-walking.  Celem akcji promocyjnej było dotarcie do jak największej ilości osób z terenu województwa dolnośląskiego, potencjalnych użytkowników tras #ACTIVE.

Przypomnijmy, iż Gmina Głuszyca pozyskała ponad 14,5 tys. zł na promowanie tras # ACTIVE przebiegających przez gminy Głuszyca, Jedlina-Zdrój  i Walim w ramach projektu grantowego „Inicjatywy służące promocji regionu” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.

Zadanie zostało sfinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

PROMUJEMY TRASY #ACTIVE!

Gmina Głuszyca pozyskała ponad 14,5 tys. zł na promowanie tras # ACTIVE przebiegających przez gminy Głuszyca, Jedlina-Zdrój  i Walim w ramach projektu grantowego „Inicjatywy służące promocji regionu” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.

 

 

Zadanie zostało sfinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. 

Zadanie pn. „Aktywny Trójkąt- promocja tras ACTIVE w Górach Sowich” polega na przygotowaniu materiałów promujących samą trasę jako formę aktywnej turystyki pieszej, rowerowej, nordic – walking, jak również wszelkich atrakcji, które na niej można zobaczyć. W ramach projektu przygotowywane są mapy z wyznaczoną trasą oraz opisanymi znajdującymi się w jej pobliżu atrakcjami o charakterze historycznym i przyrodniczym. Opracowane zostały również ulotki, gadżety reklamowe, zachęcające do odwiedzenia regionu i skorzystania z walorów historycznych i przyrodniczych gmin Głuszyca, Jedlina-Zdrój i Walim

Treści i wygląd materiałów promocyjnych konsultowany był z seniorami, którzy aktywnie korzystają z tras. Zakupiony został także balon pneumatyczny z nadrukowaną reklamą tras #ACTIVE. Dodatkowo w  jednym z wrocławskich centrów handlowych przeprowadzona zostanie kampania promocyjna tras #ACTIVE i atrakcji znajdujących się w jej pobliżu.

Podejmowane działania mają na celu zwiększenie zainteresowania wyznaczonymi trasami #ACTIVE Głuszyca- Jedlina-Zdrój-Walim.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie przyznała środki finansowe na promocję tras #ACTIVE. Trasy dedykowane dla biegaczy, rowerzystów i osób maszerujących z kijkami łączą sąsiadujące ze sobą Gminy Głuszycę, Jedlina-Zdrój, Walim. Są w spójny sposób oznakowane  i wiodą w okolice najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc na obszarze trzech gmin.

- Na terenie Gminy Głuszyca trasy #ACTIVE prowadzą m. in. leśną drogą do Podziemnego Miasta Osówka. W najbliższym czasie planujemy oznakowanie trasy z Łomnicy na Gomólnik Mały, skąd zobaczyć można piękną panoramę naszej Gminy i okolic - dodaje burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Na realizację zadania „Aktywny Trójkąt –promocja tras ACTIVE w Górach Sowich” Gmina Głuszyca otrzymała wsparcie finansowe w wysokości wnioskowanej kwoty równej 14 552, 79 zł. Pozyskane środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 5026040
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl