SOWIOGÓRSKI RAJ - BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO W GŁUSZYCY

GŁUSZYCA MA CENTRUM PRZESIADKOWE

Po miesiącach prac i oczekiwań w końcu jest gotowe – głuszyckie Centrum Przesiadkowe przy ul. Łukasiewicza zostało oficjalnie otwarte przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja, lidera Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz Burmistrza Głuszycy Romana Głoda. Obecni na otwarciu byli również przedstawiciele Posłów RP regionu wałbrzyskiego, Radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy Głuszycy.

Zarówno Prezydent Szełemej, jak i Burmistrz Głód wyrazili swoje zadowolenia z powstania Centrum, które przysłuży się nie tylko mieszkańcom, ale też turystom. Podkreślali również to, że dzięki środkom pozyskanym przy pomocy Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej takie miejscowości jak Głuszyca mogą liczyć na dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej.

W skład Centrum wchodzi wiata oraz zatoka autobusowa, przestronny parking na ok. 180 samochodów, miejsca postojowe dla rowerów, motorowerów czy motocykli. Na użytek rowerzystów oddane zostały też dwa punkty, w których znajdują się myjki i podstawowe narzędzia do naprawy. Do dyspozycji została oddana poczekalnia oraz toalety. Miejsce jest oświetlone i monitorowane, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.

Przy okazji otwarcia Centrum odbył się Jarmark Świąteczny organizowany prze Centrum Kultury-MBP oraz przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy. Nie zabrakło świątecznych stroików, dekoracji, lokalnych przysmaków oraz wspólnego kolędowania.

Na realizację projektu „Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy" Gmina Głuszyca otrzymała prawie 2,9 mln zł dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna" działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych" Poddziałania nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020.

CENTRUM PRZESIADKOWE NA UKOŃCZENIU

Dobiega końca jedna z najważniejszych inwestycji na terenie Gminy Głuszyca – uroczyste przekazanie umowy na budowę Centrum Przesiadkowego przy ul. Łukasiewicza odbyło się 7 czerwca 2018 r. Prace rozpoczęto w marcu 2019 r.

W skład Centrum będzie wchodzić wiata oraz zatoka autobusowa, przestronny parking na ok. 180 samochodów, miejsca postojowe dla rowerów, motorowerów czy motocykli. Do dyspozycji zostanie oddany punkt informacji podróżnych z poczekalnią oraz toalety. Miejsce będzie oświetlone i monitorowane.

10 grudnia budowę odwiedziła Poseł na Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka wraz z Zastępcą Burmistrza Głuszycy Grzegorzem Szymańskim.

Na realizację projektu „Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” Gmina Głuszyca otrzymała prawie 2,9 mln zł dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałania nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020.

CENTRUM PRZESIADKOWE ROŚNIE W OCZACH

Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Łukasiewicza to najważniejsza inwestycja na terenie Gminy Głuszyca. W jego skład będzie wchodzić nie tylko wiata i zatoka autobusowa, ale też parking, miejsca postojowe dla rowerów, motorowerów i motocykli, punkt informacji z poczekalnią oraz toalety. Miejsce będzie dodatkowo oświetlone i monitorowane. Na realizację projektu „Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” Gmina Głuszyca otrzymała prawie 2,9 mln zł dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałania nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020.

RUSZA GŁUSZYCKA KOMUNIKACJA PUBLICZNA

- 24 czerwca na drogi Gminy Głuszyca wyjechał pierwszy kurs Głuszyckiej Komunikacji Publicznej. Funkcjonowanie komunikacji to duże ułatwienie dla mieszkańców naszej Gminy - informuje Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Autobusy realizują kursy na terenie Głuszycy oraz dojeżdżają do sołectw, tj. do Głuszycy Górnej, Grzmiącej, Łomnicy, Kolc i Sierpnicy, a także do największej atrakcji turystycznej na terenie Gminy - do Podziemnego Miasta Osówka. Przejazd autobusami jest bezpłatny. Rozkłady jazdy Głuszyckiej Komunikacji Publicznej znajdują się na każdym przystanku na terenie Gminy oraz na stronie internetowej www.gluszyca.pl

Zakup autobusów, które kursują w GKP, możliwy był dzięki środkom pozyskanym z ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Funkcjonowanie komunikacji jest częścią projektu „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

GMINA GŁUSZYCA MA JUŻ SWOJE AUTOBUSY

Dwa autobusy niskoemisyjne dostarczone zostały w dniu 30 października do Głuszycy przez Firmę Busimport Pl Sp. z o.o. Zakup autobusów przez Gminę Głuszyca to jedno z zadań w ramach realizacji  projektu „Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” – informuje burmistrz Roman Głód.

Po wybraniu przez Gminę operatora autobusy będą wykorzystywane do zapewnienia bezpłatnej usługi transportu zbiorowego na terenie Gminy Głuszyca. Autobusy mogące pomieścić do 70 osób będą dowozić mieszkańców i turystów z terenu  naszej Gminy do Centrum Przesiadkowego w Głuszycy, skąd będzie można kontynuować podróż autobusem linii nr 5 lub pociągami Kolei Dolnośląskich. Rozkład jazdy autobusów dostosowany będzie do czasu dojazdu pracowników do miejsc zatrudnienia. Autobusy będą także dowozić dzieci do szkół na terenie Głuszycy. Ponadto bezpłatna komunikacja gminna obowiązywać będzie także w dni wolne od pracy. Planowany czas rozpoczęcia kursowania autobusów to marzec 2019 r.

Na realizację projektu „Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” Gmina Głuszyca otrzymała prawie 2,9 mln zł dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałania nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020.

O głuszyckich autobusach w Faktach TVP3 Wrocław.

NA GŁUSZYCKIM OSIEDLU POWSTANIE CENTRUM PRZESIADKOWE

Uroczyste przekazanie umowy na realizację zadania „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” miało miejsce w czwartek 7 czerwca. Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej przybył do miejsca planowanej inwestycji w Głuszycy i wręczył Burmistrzowi Romanowi Głodowi umowę o dofinansowanie projektu. W uroczystości uczestniczył również Burmistrz Leszek Orpel, który w bieżącym tygodniu w sąsiedniej Jedlinie-Zdroju zakończył realizację projektu związanego z niską emisją.

Zadanie pn. „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” otrzymało dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałania nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020 w wysokości 2.482.010,71 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 3.164.841,06 zł. Zakończenie prac budowlanych związanych z powstaniem Centrum Przesiadkowym planowane jest w roku 2019.

Projekt zakłada budowę nowoczesnego centrum, składającego się oprócz wiaty przystankowej i zatoki autobusowej m.in. z parkingu, miejsc postojowych dla rowerów, motorowerów i motocykli, budynku z punktem informacji i z poczekalnią oraz toalet miejskich. Teren inwestycji zostanie oświetlony i będzie monitorowany. Centrum zlokalizowane będzie na największym głuszyckim osiedlu mieszkaniowym – w okolicach obecnego przystanku autobusowego pomiędzy ulicami Pionierów i Łukasiewicza i w pobliżu krytej pływalni „Delfinek”. 

W ramach ww. projektu Gmina Głuszyca w dniu 7 czerwca br. zawarła umowę z firmą Busimport Pl Sp. z o.o. na dostawę dwóch sztuk autobusów, dzięki którym głuszyczanie i turyści odwiedzający Głuszycę będą mogli skorzystać z bezpłatnej komunikacji zbiorowej. W miejscu powstania Centrum Przesiadkowego 7 czerwca obecna była także Pani Aleksandra Tonder – Prezes Zarządu Busimport Pl.

W imieniu burmistrza Romana Głoda dziękujemy Chórowi Seniorów Renoma za muzyczną oprawę oraz wszystkim mieszkańcom, uczestniczącym w ważnym dla rozwoju naszej Gminy wydarzeniu.

W GŁUSZYCY POWSTANIE CENTRUM PRZESIADKOWE

„Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” to projekt, na realizację którego Gmina Głuszyca otrzymała prawie 2,5 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020 – informuje burmistrz Roman Głód. 

Projekt zakłada budowę nowoczesnego centrum, składającego się oprócz wiaty przystankowej i zatoki autobusowej m.in. z parkingu, miejsc postojowych dla rowerów, motorowerów i motocykli, budynku z punktem informacji i z poczekalnią oraz toalet miejskich. Teren inwestycji zostanie oświetlony i będzie monitorowany. Centrum  zlokalizowane będzie w okolicach obecnego przystanku pomiędzy ulicami Pionierów i Łukasiewicza, w pobliżu powstającej krytej pływalni „Delfinek”.  W ramach projektu zostaną zakupione dwa autobusy niskoemisyjne, dzięki który głuszyczanie będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji zbiorowej z Aglomeracją Wałbrzyską.

W bieżącym roku planowany jest zakup autobusów, natomiast zakończenie prac budowlanych nastąpi w roku 2019.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3434013
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl