XV EDYCJA PROGRAMU „STYPENDIA POMOSTOWE”

O stypendium przyznawane przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości oraz Agencję Nieruchomości Rolnych mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy:

 

• zostali przyjęci na I rok dziennych studiów stacjonarnych w uczelniach

publicznych w Polsce, w trybie jednolitym lub dwustopniowym,

• osiągnęli dobre wyniki w nauce i uzyskali minimum 90 punktów  z egzaminu maturalnego,

• wykażą się dochodem netto na osobę w rodzinie nieprzekraczającym 1295 zł lub 1480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

• mieszkają na wsi lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców (okres zameldowania nie może  być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu),

• są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej PPGR.

Szczegółowe warunki dostępne są w regulaminie na stronie internetowej ( segment IA) www.stypendia-pomostowe.pl

Uwaga! Kandydaci do stypendium wypełniają wnioski on-line na stronie  www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna od 1 lipca do 17 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00, następnie wdrukowany z systemu wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016 r. do najbliższego względem zamieszkania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych (liczy się data stempla pocztowego).

Zachęcamy także do starania się o pozostałe stypendia przyznawane przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. O stypendia ubiegać się mogą stypendyści „pomostowi” – studenci, którzy byli uczestnikami Programu Stypendiów Pomostowych na I roku – osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i spełniający pozostałe warunki określone w regulaminach poszczególnych programów stypendialnych.

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości  

Agencję Nieruchomości Rolnych

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3322431
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl