WYBORY NA ŁAWNIKÓW

Urząd Miejski w Głuszycy informuje, że Sąd Okręgowy w Świdnicy ustalił dla Gminy Głuszyca na kadencję w latach 2020 – 2023 liczbę 4 ławników: Wydział Rodzinny i Nieletnich – 2 osoby; Wydział Pracy – 2 osoby; których Rada Miejska powinna wybrać w terminie do dnia 30 października 2019 r.

W związku z powyższym do dnia 30 czerwca 2019 r. należy zgłaszać kandydatów na ławników do Biuro Rady Miejskiej (pok. nr 7) w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, zgodnie z art. 161 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019.52 – t.j. ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłoszeniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2011.693).
 
Wzory niezbędnych dokumentów potrzebnych do zgłoszenia dostępne są w pok. nr 7, Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie gluszyca.pl
Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3341311
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl