„Tradycja łączy pokolenia” - projekt dla seniorów i juniorów

Projekt „Tradycja łączy pokolenia” złożony przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020. Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego kieruje projekt do dwóch pokoleń (seniorów i juniorów) zamieszkujących trzy powiaty Dolnego Śląska – powiat świdnicki, wałbrzyski i dzierżoniowski. Planujemy objęcie wsparciem co najmniej 165 osób, w tym uczestnictwo 120 seniorów w wieku 60 + oraz 45 przedstawicieli osób do 35 roku życia. Bezpłatne zajęcia rozpoczną się 12 września 2016 w Krzyżowej.

Celem projektu jest rozwój aktywności społecznej osób starszych, poprzez stworzenie i poprawę warunków umożliwiających aktywną integrację wewnątrz i międzypokoleniową oraz wykorzystanie i zagospodarowanie potencjałów i zasobów tkwiących w różnorodności pokoleń.

Zakłada on wzajemne oddziaływanie i uczenie się, stąd działania zaplanowane obejmują m.in. warsztaty, wyjazdy edukacyjne, konferencje szkoleniowe.

Do 31 grudnia 2016 r. zrealizowanych zostanie 6 modułów:

 1. „Piękniejemy z wiekiem”
 2. „Ocalić od zapomnienia”
 3. „Moja historia – wczoraj i dziś”
 4. „Maxi KAZ- kultura, aktywność i zdrowie”
 5. „Przygotowanie do wolontariatu”
 6. Tradycja łączy pokolenia – smaki dzieciństwa”

Ponadto zorganizowane zostaną: wystawa „Moja historia” , wspólne obchody Dnia Seniora oraz Wigilia Międzypokoleniową, a także wydany zostanie pamiętnik ze wspomnieniami seniorów, będący żywym przykładem na mozaikę międzykulturową, jaką jest nasz region dzięki biografiom seniorów.

Proponujemy:

 • cykl warsztatów fotograficznych i dziennikarskich z elementami obsługi komputera, a także warsztatów przewodnickich po mieście i okolicy
 • spotkania z ekspertami z zakresu żywienia, zdrowia i urody, komunikacji międzypokoleniowej a także m.in. z psychologiem
 • wycieczki krajoznawcze – szklakiem dolnośląskich zamków i ogrodów
 • spacery krajoznawcze – szklakiem dolnośląskich uzdrowisk
 • spotkania „Ze sztuką na Ty” oraz wyjazdy do muzeów i obiektów sakralnych
 • warsztaty dla seniorów „Przygotowanie do wolontariatu międzypokoleniowego”
 • warsztaty kulinarne „Smaki dzieciństwa”

Zapraszamy osoby w wieku 60 + oraz osoby do 35 roku życia do przeżycia wspólnego spotkania, podczas którego seniorzy podzielą się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa, opowiedzą własną historię oraz historię miejsc, tradycji, smaków, które pamiętają z dzieciństwa. Efektem tego spotkania będzie udokumentowanie historii osób, ich losów, a także wspomnień dla przyszłych pokoleń i stworzenie pamiętnika „Ocalić od zapomnienia”. Chcemy uchwycić i zachować mozaikę wielokulturową dla kolejnych pokoleń Dolnoślązaków.

Projekt trwa od sierpnia do grudnia 2016 i jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty projektu „Tradycja łączy pokolenia” .

W dniach 12-13 września w siedzibie Fundacji „Krzyżowa” w ramach projektu odbędzie się konferencja inaugurująca dot. komunikacji międzypokoleniowej i procesów- jak pięknieć z wiekiem.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie „Tradycja łączy pokolenia” jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.krzyzowa.org.pl/index.php/pl/aktualnosci/1035-rekrutacja-do-projektu-tradycja-czy-pokolenia

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3317103
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl