SPOTKANIE KONSULTACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) ”PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE” WS. UTWORZENIA NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PROW 2014-2020 - Głuszyca 24. 08. 2015

W dniu 24 sierpnia 2015 r. w Centrum Kultury - MBP w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26 o godz. 17:00 odbyło się trzecie z kolei spotkanie konsultacyjne poświęcone przygotowaniu materiałów do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Zarządu „Partnerstwa Sowiogórskiego”: Aleksandra Ignaszak – Prezes Zarządu oraz Tomasz Gromala – Członek Zarządu. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz Gminy: Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz radni Rady Miejskiej w Głuszycy.

Zgodnie z programem w pierwszej kolejności zapoznano zebranych z dotychczasową działalnością Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” oraz ze  zrealizowanymi projektami w okresie programowania PROW 2007-2013. Następnie zgromadzonym zostały przedstawione podstawowe założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dalszej części spotkania przystąpiono do określenia słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz największych problemów występujących na obszarze Gminy.

Zebrany materiał posłuży do określenia celów oraz do sformułowania przedsięwzięć, jakie powinna zawierać Lokalna Strategia Rozwoju. W załączeniu przedstawiamy wypracowany materiał odnoszący się do obszaru Gminy Głuszyca, prosząc mieszkańców o uwagi i nowe pomysły. Informacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl (prosimy o wpisanie tematu: LSR-uwagi) bądź składać bezpośrednio w Biurze LGD w Jugowicach, ul. Dworzec PKP 1/3.

Określone w tabelach punkty rozpisano w kolejności uznanej przez uczestników spotkania wg priorytetów, zaczynając od: najsłabszych i najmocniejszych stron, najsilniejszych zagrożeń, największych szans oraz największych problemów obszaru.

Szanse i zagrożenia obszaru   POBIERZ >>>

Mocne i słabe strony obszaru POBIERZ >>>

Problemy obszaru POBIERZ >>>

O spotkaniach w pozostałych gminach należących do Partnerstwa Sowiogórskiego można przeczytać na stronie: http://www.partnerstwo.sowiogorskie.pl/pl/147/Spotkania_konsultacyjne_podsumowania/.

 

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3315774
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl