ROZPOCZĘCIE MODERNIZACJI BOISKA

Rozpoczął się pierwszy etap prac ziemnych związanych z projektem pn. „Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy - modernizacja boiska miejskiego przy ul. Dolnej w Głuszycy”.

 

W chwili obecnej wykonawca prowadzi prace ziemne –zdjęto warstwę ziemi w miejscu przyszłej bieżni.

Zakres prac związanych z modernizacją boiska przy ul. Dolnej obejmuje:

  • prace rozbiórkowe istniejących elementów zagospodarowania terenu obejmujących: furtka wejściowa i brama dwuskrzydłowa wjazdowa na boisko, drewniane siedziska kotwione do bloków fundamentowych (8 rzędów siedzisk);
  • montaż systemowych siedzisk stadionowych, siedziska stadionowe z oparciem niskim wykonane z materiałów polimerowych mocowanych systemowo na podkonstrukcji stalowej,
  • budowa bieżni 4-torowej prostej o długości łącznej 80,0 m z nawierzchni poliuretanowej, podbudowa elastyczna typu ET - przepuszczalny podkład elastyczny: granulat i ścier gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym,
  • montaż nowej wjazdowej przesuwanej manualnie bramy stadionowej systemowej o wymiarach 8,93 x 1,82 m, kotwioną do bloków fundamentowych i furtki wejściowej jednoskrzydłowej o wymiarach 1,8x1,82 m, zintegrowana z bramą przesuwną,
  • dodatkowo wykonana zostanie tablica informacyjna 120x80 cm oraz zamontowany zostanie zbiornik na deszczówkę.


Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 5193242
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl