PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GŁUSZYCY

Burmistrz Głuszycy Roman Głód  informuje, iż od dnia 4 maja 2018 r. uruchomiony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Głuszyca. PSZOK znajduje się w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 22 (skup złomu).

 

PSZOK czynny jest:

- od poniedziałku do piątku w godz. od  8:00 do 16:00
- w soboty od godz. 8:00 do 13:00.

W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK jest nieczynny.

W PSZOK-u przyjmowane będą takie odpady jak: papier, makulatura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane
i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, odzież i tekstylia.

Odpady muszą być dostarczone posegregowane na poszczególne frakcje. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK określa jego regulamin znajdujący się poniżej. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Dodatkowa zbiórka "objazdowa" odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy będzie przeprowadzana w miesiącu październiku. Odbierane będą również w roku bieżącym odpady zielone z nieruchomości zamieszkałych według harmonogramu dwa razy w miesiącu od dnia 11 maja do 23 listopada. Odbiór odpadów zielonych z nieruchomości należy zgłosić w Urzędzie Miejskim pod nr tel. 74 8459 479.

 

 

 

 

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3322368
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl