Pozytywna opinia dla budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej

Szanowni Mieszkańcy, informuję, że do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy pana Grzegorza Milczarka w dniu 19 lutego 2015 roku wpłynęła uchwała nr III/51/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 12 lutego 2015 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej nr V/31/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca oraz w uchwale Rady Miejskiej w Głuszycy nr V/32/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2015 rok. Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię z uwagami na temat wymienionej powyżej uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 oraz uchwały ustanawiającej budżet Gminy Głuszyca na rok 2015. Uchwała RIO zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuszyca.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Głuszycy (-) Roman Głód

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3490178
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl