Aktualności

NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH (OSÓB NIESAMODZIELNYCH, ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM)16.09.2020

W związku z realizacją na terenie Gminy Głuszyca projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy ogłasza nabór kandydatów na opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych (osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym).

czytaj więcej

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE GŁUSZYCA”16.09.2020

Gmina Głuszyca ogłasza nabór do udziału w projekcie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne, w okresie od 01.11.2019 do 31.12.2022.

czytaj więcej

WYJĄTKOWY GOŚĆ W GRZMIĄCEJ15.09.2020

Większość osób kojarzy Głuszycę z Podziemnym Miastem Osówką oraz licznymi imprezami sportowymi takimi jak Puchar Strefy MTB Sudety, Waligóra Run Cross, Maraton Pieszy Sudecka Żyleta czy Extreme MTB Challenge. Warto jest jednak zwiedzić tę okolicę w trochę nietypowy sposób – konno.

czytaj więcej

REMONT UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ15.09.2020

Rozpoczął się remont nawierzchni drogi na ul. Częstochowskiej. Prace budowlane polegać będą na wymianie starej asfaltowej nawierzchni na nową i wymianie podbudowy z kruszyw. Wymienione zostaną też stare krawężniki z betonu. Wyremontowane zostaną także chodniki - starą nawierzchnię wykonaną z mieszanki różnych materiałów zastąpi kostka betonowa.

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE14.09.2020

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działająca na terenie gmin: Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE10.09.2020

Dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy poszukuje pracownika na stanowisko: instruktor.

czytaj więcej

W CK-MBP BĘDZIE ŁAWECZKA STANISŁAWA MICHALIKA09.09.2020

Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy rozpoczyna we wrześniu realizację projektu „TU JEST MÓJ DOM” – Ławeczka Stanisława Michalika – Propagatora Lokalnej Kultury. W siedzibie głuszyckiej instytucji kultury – w korytarzu przed wejściem do biblioteki – umieszczona zostanie ławeczka wraz z tablicą informacyjną upamiętniające postać śp. Stanisława Michalika – regionalisty, miłośnika lokalnej kultury i historii, autora wielu publikacji na temat historii Głuszycy i Ziemi Wałbrzyskiej.

czytaj więcej

ZBIÓRKA ODPADÓW ZIELONYCH09.09.2020

Informujemy, że na terenie Gminy Głuszyca zostaną przeprowadzone zbiórki odpadów zielonych. Najbliższa zbiórka zaplanowana jest na piątek 11 września.

czytaj więcej

INICJATYWA POD BIAŁO-CZERWONĄ09.09.2020

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety w ramach inicjatywy „Pod biało-czerwoną”.

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE09.09.2020

Dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy poszukuje pracownika na stanowisko: bibliotekarz. 

czytaj więcej

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. 74 84 59 479,
74 84 56 344

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 4211933
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl