Uniwersytet Trzeciego Wieku

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2021 składamy studentom-seniorom najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności, nadziei na lepszy czas abyśmy mogli normalnie się spotykać i realnie brać udział w działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy. Życzymy Wam wszelkiej radości i spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych.

w imieniu Zarządu UTW
Jerzy Janus

Działamy w sieci!

Kontynuując  6 rok działalności UTW w 2020 r. nie spodziewaliśmy się, że już w marcu Zarząd będzie musiał podjąć decyzję o zawieszeniu działalności ze względu na panującą pandemię koronawirusa COVID-19 i związane z tym ograniczenia.  Plan pracy przyjęty do końca miesiąca czerwca kończącego II semestr roku akademickiego 2019/2020 rozsypał się. Musieliśmy zrezygnować z przygotowywanego zakończenia roku w trakcie, którego planowaliśmy w miarę uroczyście zaznaczyć 5 lat działalności  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy, który upłynął dn. 14 grudnia 2019 r. Przyjdzie dogodniejszy jeszcze czas na obchodzenie jubileuszy. Żal nam odwołanej wycieczki do Francji, nieodbytych wczasów w Świnoujściu, braku realizacji tradycyjnej wycieczki rozpoczynającej nowy rok akademicki. Na pewno żałujemy kilku wykładów, które się nie mogły odbyć m.in. dietetyk dr B. Kucper, posła Jacka Piechoty (ze względu na trudne ustalenie terminu) o życiu i twórczości Marca Chagalla. odwołaliśmy bieżącą działalność, m.in. ledwo rozpoczęte ćwiczenia poprzez taniec z p. Jadwigą Kostkiewicz – Szwebs. Zakupiliśmy i rozdaliśmy chociaż po jednej maseczce na początek, na  które długo czekaliśmy od producenta (był to okres ich wielkiego braku) a następnie Członkowie Zarządu rozprowadzili dla wszystkich członków UTW  po 5 szt.  maseczek uzyskanych poprzez Federację UTW we Wrocławiu z Marszałkowskiego Urzędu  Dolnośląskiego. Wraz z maseczkami  otrzymali Ogólnopolskie Karty Seniora. Zawiesiliśmy działalność w osobistych kontaktach ale postanowiliśmy utrzymywać kontakty telefoniczne a przede wszystkim internetowe -mailowe. Chociaż nie do wszystkich ten kontakt dociera z różnych względów. Na początku skupiliśmy się na działalności informacyjnej związaną z bieżącą sytuacją i pilnymi potrzebami np. gdzie można dokonać bezpiecznie zakupów pierwszej potrzeby i przekazywaniem komunikatów z OPS oraz Gminy Głuszyca. Uważamy, że w jakimś stopniu wyszliśmy naprzeciw potrzebom chwili w stosunku do naszych członków. Zawieszając działalność  Zarząd nie do końca zdawał sobie sprawę jak długo to potrwa i jakie skutki wraz z sobą niesie. W jaki sposób i czym zająć studentów-seniorów aby nie czuli się opuszczeni, zagubieni, że Zarząd o nich pamięta. Następnym krokiem było zachęcanie do korzystania z pozyskanych propozycji wykładów internetowych co jednak wiąże się z dobrą umiejętnością obsługi komputera i dostępem do Internetu.

Z Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszenia UTW  otrzymaliśmy linki do korzystania z informacji dla seniorów dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa przeciw zarażaniu wirusem SARS-CoV2 jak i przed pomysłami różnych oszustów, którzy atakują na koronawirusa. Korzystaliśmy z e-wykładów przygotowanych dla UTW przez naszą wykładowczynię Beatę Kras-Opyrchał. Trzy godzinne wykłady z tematem przewodnim „Czym jest miłość”. składamy za to serdeczne podziękowanie .Uczestniczymy w projektach realizowanych z dofinansowania dla Federacji UTW we Wrocławiu, który koordynuje przewodnicząca Federacji Teresa Ziegler:  “Senior - lider lokalnej społeczności osób starszych oraz  „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W ramach obecnie toczących się zajęć możemy uczestniczyć w e-wykładach z różnych dziedzin życia, wsparcia psychologicznego a także dla najbardziej potrzebujących przeznaczone zostały środki na zakup paczek świątecznych. W imieniu UTW w Głuszycy składam podziękowanie za umożliwienie nam udziału w tych projektach. Projekt kończy się 20 grudnia br.

Tradycyjnie tak i teraz w trudnym dla nas czasie w ramach współpracy otrzymaliśmy sporo propozycji do wykorzystania przez członków UTW od  nieocenionej Karoliny Popiel pełnomocnika Noworudzkiego UTW. Począwszy od zaproponowanych pojedynczych e-wykładów np. „O miodach”, „Aronii”, możemy uczestniczyć w e-wykładach prowadzonych w ramach projektu ERASMUS +> „Kształcenie seniorów w społeczeństwie cyfrowym” -   np. dotyczących bezpieczeństwa w sieci, obsługi edytorów tekstu, zakupów w sieci, gdzie po lek?, a także uczestniczyć w spotkaniach muzycznych. Jest tych zajęć sporo i każdy z nas może uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Bardzo serdecznie dziękuję Karolinie Popiel za wprowadzenie nas do uczestnictwa w tym programie i za troskę aby nasi studenci nie mogli narzekać na nudę w czasie pandemii. Jest naszym niezawodnym przyjacielem.

Jako Uniwersytet Trzeciego Wieku występujemy we współrealizacji różnych projektów szczególnie z Centrum Kultury MBP np. projekt „Tu jest mój dom” – Ławeczka Stanisława Michalika. Współpracę z Centrum Kultury MBP z panią dyr. Sabiną Jelewską i zatrudnionymi tam osobami bardzo sobie cenimy i za to składamy serdeczne słowa podziękowania.

Jak długo przyjdzie nam działać w zaostrzonych warunkach życia, braku kontaktów osobistych tego jeszcze nie wiemy. Dlatego w dalszym ciągu będziemy się starać aby dostarczać studentom- seniorom kolejnych interesujących tematów  w ramach e-wykładów. 

Głuszyca dn. 14.X.2020 r.

I N F O R M A C J A

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy przekazuje informację członkom o decyzjach jakie podjął na swoim posiedzeniu w dn. 7.X.2020 r.

1. W związku w dalszym ciągu panującą pandemią COVID-19, pogorszeniem sytuacji  w zakresie narastającej liczby zakażeń, apelami o ochronę zdrowia seniorów Zarząd UTW podjął decyzję o podtrzymaniu w dalszym ciągu decyzji zawieszającej ziałalność  Uniwersytetu Trzeciego Wieku do odwołania. Warunki i zakazy dotyczące zgromadzeń nie pozwalają Zarządowi na ich spełnienie i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom UTW  w całkowicie bezpiecznym  udziale w różnych spotkaniach i na wykładach.

2. Zarząd  na bieżąco będzie oceniał warunki możliwości wznowienia działalności UTW,  o ile będziemy w stanie zapewnić warunki wymagane z zapewnieniem bezpieczeństwa ochrony przed zarażeniem się wirusem – wznowimy działalność. Zdajemy sobie sprawę, że nie spotykamy się już ponad 6 m - cy ale musicie jeszcze wytrzymać ze względu dla własnego bezpieczeństwa zdrowotnego.

3. W okresie zawieszenia będziemy starali się o możliwość pozyskania czy uczestnictwa w bezpośrednich wykładach internetowych. Informację o tych możliwościach będą przekazywane na bieżąco. Z drugiej strony oczekujemy jako Zarząd na propozycje i uwagi z Waszej strony dotyczące działalności UTW w tym trudnym dla nas okresie. Członkowie Zarządu proszą o kontakt mailowy we wszystkich sprawach bieżących dotyczących UTW. 

Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie, życzymy dużo zdrowia,

Prezes Zarządu UTW
Jerzy Janus 

30.06.2020 r.

 

Dzień dobry !!

 

Wczoraj odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu UTW na , którym podjęliśmy kilka decyzji i uchwałę dotyczącą opłacania składek członkowskich jak również dokonaliśmy podsumowania działalności UTW w roku akademickim 2019/2020.

Krótkie podsumowanie;

Rok ten rozpoczęliśmy w dn. 8 -10 października wycieczką do Krakowa, Zakopanego a zakończyliśmy odnową biologiczną w wodach termalnych w „Terma Bani” w Białce Tatrzańskiej. Zostały miłe wspomnienia.

Uroczyste rozpoczęcie Roku Akademickiego odbyło się 16 października 2019 r. Wykład inauguracyjny wygłosił prorektor ds. naukowych i dydaktycznych  WSZiP w Wałbrzychu naszej patronackiej uczelni prof. Franciszek Mroczko. Obecny był również dr Piotr Laskowski Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji.

W październiku i listopadzie w ramach zadania „Seniorzy młodzi duchem” rozpoczęły się zajęcia „Tańce w kręgu”.

29 października odbył się wykład przewodnika PTTK - Jacka Pielicha

„Wieże widokowe na Ziemi Wałbrzyskiej dawniej i dziś”. Wykład odbył się w ramach realizacji zadania „Odkrywamy tajemnice Ziemi Wałbrzyskiej” zleconego przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.

 

14 listopada połączyliśmy wykład B. Kras na temat  „Slow Life” -  sztuka świadomego i uważnego życia”  -  z przypadającym w tym dniu Ogólnopolskim Dniem Seniora.

W spotkaniu wziął udział Burmistrz Głuszycy Roman Głód, dyr. OPS Katarzyna Starzyńska, dyr. CK MBP Sabina Jelewska.

W listopadzie część członków skorzystała z propozycji wyjazdu do opery wrocławskiej na spektakl G. Verdiego „Trawiata”.

Bawiliśmy się świetnie w Kolcach na spotkaniu “Andrzejkowym” 

 

3 grudnia odbyło kolejne spotkanie z B. Kras – temat  “ Zero Waste”- czyli jak żyć zgodnie z naturą połączone z małymi warsztatami dotyczącymi znajomości odpadów i sposobem Ich segregacji.

12 grudnia spotkaliśmy się na tradycyjnym naszym spotkaniu przedświątecznym przy tradycyjnych daniach wigilijnych w obecności zaproszonych  gości  naszych przyjaciół UTW. Podsumowaliśmy realizację projektu „Trzeci wiek: zdrowy i aktywny”. Akt wielkiego serca od Was został zakończony zebraniem całego worka słodyczy dla seniorów z Domu Spokojnej Starości w Rusinowie - dzielnicy Wałbrzycha.

Nowy Rok 2020  rozpoczął się normalnie  spotkaniem w styczniu z

Agnieszką Żak, która wygłosiła wykład  „Inteligencja emocjonalna – dlaczego „zwykła” inteligencja nie wystarcza...”.

 

Miesiąc luty 2020 r. poświęciliśmy wykładom o tematyce podróżniczej, wypraw odbytych przez naszych Głuszyczan i tak:   

7 lutego braliśmy udział w spotkaniu  “Polsko - Japońskie Konfrontacje “ w/g Marty i Grzegorza Czepil uczestniczących w wyprawie do Japonii. Wykład poprowadzony w oryginalnych strojach japońskich został wzbogacony setkami zdjęć uwieczniających miejsca, które zostały zwiedzone przez ich autorów. Zdjęcia, krótkie filmiki były opatrzone komentarzem z przeżyć jakie doznali uczestnicy Marta i Grzegorz. Spotkanie nam słuchaczom dostarczyło wiele ciekawych interesujących informacji z historii i kultury japońskiej.

28 lutego zebraliśmy się na kolejnym spotkaniu – wykładzie „Moja wyprawa na Kazbek”. O swojej pasji zdobywania gór i swoim udziale w wyprawie górskiej na Kaukaz  Gruzji, zdobyciu jednego z najwyższych szczytów na granicy z Rosją „Kazbek” ( ponad pięć tysięcy metrów ), opowiedział o przebiegu wyprawy i swoich przeżyciach Roman Głód- Burmistrz Głuszycy, nasz Członek Honorowy UTW. Wyprawę udokumentował dużą ilością zdjęć i krótkich filmów na, których widzieliśmy przebieg całej wyprawy z organizacją transportu, zdobyciem szczytu, rozpościerających się pięknych widoków gór a w powrotnej drodze miejscowości przez, które wracali. Czekamy na następne spotkania z wypraw.

     

Niestety nasze plany na dalsze miesiące do końca II semestru jak i plany na cały 2020 r. legły w gruzach. W związku z panującą epidemią koronawirusa 9 marca odwołaliśmy bieżącą działalność, m.in. wykład dr dietetyk B. Kucper i ledwo rozpoczęte ćwiczenia poprzez taniec z p. Jadwigą Kostkiewicz – Szwebs.

Po wprowadzeniu przez rząd obostrzeń dotyczących wszystkich obywateli przeciw rozprzestrzenianiu się wirusa 12 marca Zarząd postanowił zawiesić działalność UTW do odwołania.

Oczywiście zawiesiliśmy działalność w osobistych kontaktach ale postanowiliśmy utrzymywać z Wami kontakty telefoniczne a przede wszystkim internetowe -mailowe.

Chociaż nie do wszystkich ten kontakt docierał z różnych względów.

Na początku skupiliśmy się na działalności informacyjnej związaną z bieżącą sytuacją i potrzebami a potem zachęcaliśmy do korzystania z różnego rodzajów propozycji otrzymywanych od zaprzyjaźnionego Noworudzkiego UTW czyli

Karoliny Popiel za co serdecznie jej dziękujemy, Federacji UTW we Wrocławiu, Ogólnopolskiej Federacji Seniorów no i oczywiście e-wykłady przygotowywane specjalnie dla nas i zamieszczane w formie krótkich filmów na yutube przez niezawodną Beatę Kras-Opyrchał. Składamy jej za to wielkie słowa podziękowania a osobiście uczynimy jak będzie to już możliwym.

Mamy również nadzieję, że zakup i rozdanie chociaż po tej jednej maseczce na, które długo czekaliśmy od producenta (był to okres ich wielkiego braku) w jakimś stopniu wyszliśmy naprzeciw potrzeby chwili. Żal nam jest, że nie doszło do skutku kilka wykładów w tym posła Jacka Piechoty (ze względu na trudne ustalenie terminu) o życiu i twórczości Marca Chagalla.

Żal jest jeszcze tym większy, że nie mogliśmy dzisiaj spotkać się na tradycyjnym oficjalnym zakończeniu roku Akademickiego 2019/2020 –

30 czerwca. Zapisaliśmy w protokole Zarządu właśnie tą datę bo zamierzaliśmy również obchodzić skromnie 5-lecie działalności UTW w Głuszycy.

Na koniec składam podziękowanie Członkom Zarządu za współpracę w mijającym roku studenckim i zaangażowanie w tej pracy. To dzięki Wam, wspólnym działaniom i pracy Zarządu udaje nam się realizacja zamierzeń. Dziękuję Wam wszystkim, że stanowiliśmy jedność Stowarzyszenia, że pozostanie ona dalej po skończeniu pandemii i będziemy się mogli normalnie spotykać i działać. Zdajemy sobie sprawę, że takie kilkumiesięczne rozłączenie może okazać się trudnym powrotem do codzienności ale przecież macie swoich bliskich przyjaciół, poznaliście wielu cudownych ludzi na UTW więc „nie jesteście sami”. Jestem przekonany, że zachowacie nawiązane przyjaźnie, że tęsknicie za sobą i Głuszyckim UTW.

Bo na tym nam najbardziej zależy

Dziękujmy wszystkim naszym sympatykom spoza UTW , którzy interesowali się losem i działalnością UTW w Głuszycy.  

Życzymy Wam wszystkim przede wszystkim dużo zdrowia i energii, życia bez trosk i mimo wszystko dobrego wypoczynku letniego.

Kiedy się zobaczymy wszyscy razem nie wiem ale tego w obecnym czasie chyba nie wie nikt. W takim razie Zarząd mówi

     

                                                                        d o   z o b a c z e n i a.

                                                                             Zarząd UTW

 

Komunikaty:

 1. Za miesiąc marzec składkę członkowską uiszczamy wszyscy. 8 lipca od godz. 14:00 w Centrum Kultury członkowie, którzy jeszcze nie zapłacili mogą ją uiścić. Zbierać będzie Danusia Reich.
 2. Zarząd podjął uchwałę, że za  miesiące kwiecień maj, czerwiec 2020 r. nie będą opłacane składki członkowskie.
 3. Członkowie Zarządu na dniach rozprowadzą dla wszystkich członków UTW  po 5 szt.  maseczek uzyskanych poprzez Federację UTW we Wrocławiu z Urzędu Marszałkowskiego Dolnośląskiego. Wraz z maseczkami  otrzymacie Ogólnopolskie Karty Seniora.
 4. Informacje dotyczące dalszej działalności UTW w Głuszycy będziecie otrzymywać drogą mailową.

 

Serdecznie pozdrawiam
Jurek Janus

        

 

 

 

 

 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT

Radosnych świąt wielkanocnych, spokoju ducha, dużo zdrowia i nadziei na lepsze jutro

wszystkim członkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy oraz sympatykom Stowarzyszenia

życzy

Zarząd UTW

INFORMACJA
zakupy w czasie pandemii

 

Przesyłamy kontakty do osób, które zajmują się zaopatrzeniem Głuszyckich Seniorów
w środki niezbędne do codziennego funkcjonowania
(artykuły spożywcze, środki czystości, leki):

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy:
zamówienia składamy telefonicznie do godz. 12:00 pod numerami
74 84 56 343    lub     74 88 08 295

Paweł Pakowski - Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Głuszycy.

Sklep oferuje: art. spożywcze, warzywa i owoce,
art. mięsne, art. chemiczne i drobne art. przemysłowe.

Zamówienia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 504 614 885
w godz. od 8:00 do 17:00,dowóz od godz. 14:00 każdego dnia.
Sklep pobiera opłatę za dowóz - 5,00 zł.         

Sklep warzywno-owocowy  Warzywniaczek (koło Biedronki)
Oferuje: warzywa, owoce i jaja.

Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio lub SMS pod numerem 690 972 932
codziennie do godz. 12:00. Sklep realizuje zamówienia z dostawą na zakupy w kwocie 50,00 z i więcej.

Dla członków UTW w Głuszycy - dostawy gratis.
(przy składaniu zamówienia należy zaznaczyć, że jest się członkiem UTW)

Więcej informacji (asortyment dostaw, cennik itp.)
na Facebook Warzywniaczek Premium

 

Drogie Koleżanki i Koledzy, serdecznie Was ściskamy
Wytrwajcie w tych niedogodnościach i bądźcie zdrowi

INFORMACJA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, działaniami podejmowanymi w kraju i terenie gminy minimalizujących rozprzestrzenianie się choroby, w trosce o ludzkie zdrowie po wcześniejszym odwołaniu zajęć w bieżącym tygodniu

 

Zarząd postanowił do odwołania zawiesić
działalność  Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Głuszycy.

 

Życzymy Wam dużo zdrowia

Prezes  U T W   -   Jerzy Janus

INFORMACJA

Zarząd zaprasza Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy do Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Grunwaldzka 26

10 marca 2020 r.
o godz. 12:00

 Na spotkanie i wykład:

„Właściwe odżywianie, dieta dla osób
w wieku 60+, najskuteczniejszą metodą dla
zachowania zdrowia, urody i sił witalnych”.  

Wykład poprowadzi:

lekarz dietetyk
Barbara Kucper

                           

Zarząd   U T W

 

INFORMACJA

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy
'zaprasza na wykład pod tytułem:

„Moja wyprawa na Kazbek”,

który poprowadzi Członek Honorowy UTW
Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2020 r. w Centrum Kultury o godz. 14:00.

 

 

 1. Gry planszowe odbędą się 26 lutego o godz. 10:00 w CK.
 2. Kolejne zajęcia taneczne z p. J. Kostkiewicz Schwebs odbędą się 26 lutego o godz. 12:00 w CK.

 

 

ZARZĄD U T W

I N F O R M A C J A

 

Zarząd UTW zawiadamia Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy,
że w Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Grunwaldzka 26 w dniu:

7  lutego 2020 r.  o godz. 16:00 

Odbędzie się spotkanie z uczestnikami podróży do Japonii.

 

Temat spotkania:

Polsko – Japońskie Konfrontacje
według Marty i Grzegorza Czepil

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy i zapraszamy na zajęcia:

1. 5 lutego (środa) 2020 r. na godz. 12:00 do Centrum Kultury (sala

widowiskowa) na pokazowe zajęcia taneczne dla seniorów, które

poprowadzi p. Jadwiga Kostkiewicz – Schwebs. Proszę zaopatrzyć się w

stosowny strój i miękkie obuwie.

2. Na gry planszowe w Centrum Kultury w środę 5 lutego  godz. 10:00 –

zaprasza Janka Czaicka.

 

                  

Zarząd   U T W

I N F O R M A C J A

Zarząd UTW zaprasza Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy do Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna ul. Grunwaldzka 26 w dniu :

14 stycznia 2020 r. o godz. 14:00

Na spotkanie – wykład wygłosi mgr Agnieszka Żak.

Temat wykładu:

Inteligencja emocjonalna – dlaczego „zwykła”

inteligencja nie wystarcza...”.

 

 

Z Nowym Rokiem życzymy Członkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku i bliskim jeszcze raz wszystkiego najlepszego,

zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz radości z czerpania wiedzy uczestnicząc w zajęciach UTW.

Rozpoczynamy nasze zajęcia w Nowym 2020 r.

Zawiadamiamy i zapraszamy na wykład,

 

Zarząd U T W

16 grudzień 2019 r.

12 grudnia 2019 r. Członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy w obecności zaproszonych gości, Członka Honorowego UTW Burmistrza Głuszycy Romana Głoda, dyr. Centrum Kultury MBP – Sabiny Jelewskiej, prezesa Podziemnego Miasta „Osówka” – Zdzisława Łazanowskiego członka wspierającego SUTW zebrali się w sali widowiskowej Centrum Kultury MBP na uroczystym spotkaniu wigilijnym przed świętami Bożego Narodzenia.

Spotkanie zawierało w sobie dwa cele:

 1. Podsumowanie realizacji projektu zleconego przez Burmistrza Głuszycy a wykonywanego przez SUTW w Głuszycy pod nazwą „Trzeci Wiek Zdrowy i Aktywny”.
 2. Spotkanie przedświąteczne przy kolacji wigilijnej.

 

Omówienia realizacji projektu zleconego przez Burmistrza Głuszycy dokonał prezes Zarządu Jerzy Janus.

Określone zobowiązania zawarte w umowie z dn. 5 września 2019 r. zostały zrealizowane w zakładanym okresie tj. 1.X.2019 - 16.XII.2019 r.

Zadanie publiczne pt. „ Trzeci wiek: zdrowy i aktywny” – jego realizację osiągnięto  poprzez  wymienione rezultaty:

- zorganizowanie trzydniowej wycieczki do Krakowa, Zakopanego i Białki

 Tatrzańskiej. Wzięło w niej udział 40 osób, poznaliśmy zabytki Krakowa i

 Zakopanego, dokonana została integracja grupy. Po zażyciu kąpieli w gorących

 wodach w Terma Bani uczestnicy zrelaksowali się, poprawili swoją kondycję

 fizyczną i psychiczną.  

- zorganizowanie wykładów o tematyce interesujące seniorów -  odbyły się trzy

  wykłady:

  „Slow life- sztuka świadomego i uważnego życia”,     ” Zero waste czyli jak

    żyć w zgodzie z naturą i nie generować śmieci”,  „Inteligencja emocjonalna –

   dlaczego „zwykła inteligencja” nie wystarcza…”.

 - przeprowadzenie  pięciu warsztatów tańca – tańce w kręgu, warsztaty odbyły

   się w Sali widowiskowej Centrum Kultury, prowadzone były instruktorkę z

   Opola p. Justynę Wicińską.

 - zorganizowanie wyjazdu do opery wrocławskiej – 24 listopada 20 osób

   obejrzało spektakl operowy Giuseppe Verdiego „Trawiasta” w reżyserii

   Grażyny Szapołowskiej.

Zostały spełnione  oczekiwania uczestników, które opisali w ankiecie ewaluacyjnej; wzbogacili się również o życiową wiedzę przekazaną przez wykładowców, co przełoży się pozytywnie na ich życie codzienne.

 

Zakładane w projekcie zadania zostały wykonane w 100 %. Pozyskane z Gminy Głuszyca środki  finansowe pozwoliły na realizację bogatej oferty skierowanej do osób w  wieku  50+.

Za wkład w napisanie projektu a następnie jego rozliczenie bardzo serdecznie dziękuję Barbarze Gajewskiej i Marii Sokołowskiej, wywiązały się z zadania znakomicie. Osobno składam podziękowanie Bożenie Ostanek pełniącej funkcję kierownika wycieczki. 

 

Następnie prezes Zarządu SUTW Jerzy Janus złożył podziękowania za całoroczną współpracę i wsparcie w podejmowanych działaniach przez UTW w 2019 r.

 

Burmistrzowi panu Romanowi Głodowi za całoroczną współpracę, wsparcie oraz pełnienie patronatu honorowego nad UTW. Podziękował za możliwość uczestnictwa w realizacji zadań skierowanych na rzecz integracji i poprawy życia studentom seniorom.  Życzymy zdrowia i pomyślności w spełnianiu zamierzeń zawartych w programie wyborczym  a, że postępują widać po oddawanych inwestycjach.  Wiem, że nie było łatwo i raczej na pewno łatwiej nie będzie. Dlatego do tych życzeń dokładamy takie aby nie zabrakło samorządności dla Waszych samorządowych działań. Mimo występujących trudności mam pewność, że będzie Pan pamiętał o członkach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy. Proszę przekazać od nas podziękowanie dla  zastępcy burmistrza p. Grzegorza Szymańskiego, za przychylność i wspieranie działalności UTW.  

Składam podziękowanie dla p. dyr. Sabiny Jelewskiej przede wszystkim za szeroką współpracę, że możemy „po panoszyć” się po Centrum Kultury realizując naszą działalność. Znaleźliśmy tu miejsce i zrozumienie dla działalności UTW.

Serdeczne podziękowanie przekazuję dla Prezesa Podziemnego Miasta „Osówka” p. Zdzisława Łazanowskiego. Panu prezesowi gratulujemy sukcesów odnoszonych pod Pana kierownictwem przez Podziemne Miasto „Osówka”, bo jest o nich bardzo głośno. Osobiście uczestniczyłem w uroczystym otwarciu multimedialnej trasy turystycznej PM „Osówka”  w ramach projektu partnerskiego pn. „Tajemnice Militarnych Podziemi”. Przedsięwzięcie faktycznie jest imponujące.

Dziękuję bardzo za przyjęcie przez PM „Osówka”, którą pan reprezentuje statusu członka wspierającego SUTW W Głuszycy i wymiernego wsparcia. Pozwoli nam na dodatkowe zorganizowanie nowych zajęć dla studentów – seniorów.

 Mimo nieobecności (usprawiedliwionej) przekazuję podziękowanie dyr. szkół podstawowych p. Dorocie Hałas i Anecie Musik oraz dyr. OPS p. Katarzynie Starzyńskiej , które rozumieją i wspierają działalność SUTW.

Składam teraz osobiste podziękowanie za pracę członkom Zarządu UTW a właściwie członkiniom (bo są to same Panie) za pracę w całym 2019 r. Za poświęcanie swojego czasu i swoich umiejętności na rzecz działalności UTW, oceniam je bardzo wysoko i cieszę się, że mogę z nimi współpracować.

Dziękuję również tym członkom, którzy chociaż w minimalnym stopniu dołożyli swoją dodatkową małą cegiełkę w działalności UTW.

Specjalne podziękowanie od nas chcę przekazać naszej członkini Małgosi Lisiewicz „ za  pięcioletnią pracę w tworzeniu i prowadzeniu księgi pamiątkowej dokumentującą działalność od czasu powstania SUTW w Głuszycy”, niech ta książka „Księgi Jakubowe” autorki polskiej noblistki Olgi Tokarczuk będzie naszym skromnym podziękowaniem.

Na koniec chcę jeszcze złożyć podziękowanie uśmiechniętym instruktorkom CK MBP Dorocie Link i Klaudii Chętkowskiej za dużą pomoc w organizacji naszych zajęć i spotkań.

 

Szanowni zebrani, czas Świąt i zbliżający się Nowy Rok to dobra pora na złożenie życzeń, tych najbardziej tradycyjnych.

Drodzy goście – w imieniu swoim, Zarządu i członków SUTW życzę Wam zdrowych, radosnych, spokojnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia a Nowy 2020 Rok przyniesie wszystko to co najlepsze, zdrowia, pomyślności, wytrwałości i dalszej wyrozumiałości dla studentów – seniorów w naszej działalności w kolejnym roku. Wszystkiego najlepszego.

 

Drodzy studenci, koleżanki i koledzy ode mnie i Zarządu UTW proszę przyjąć najlepsze życzenia pogodnych, zdrowych, szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia a Nowy 2020 Rok niech przyniesie zadowolenie w życiu osobistym i rodzinnym. Zadowolenia z uczestnictwa w działalności Uniwersytetu, każdemu z Was zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

Bardzo dziękuję członkom UTW za przygotowanie dzisiejszego wigilijnego spotkania. Organizacją ich zajmuje się od początku Janka Czaicka z niezawodną pomocą Bożenki Ostanek , Danuty Skuzy, Grażyny Zdyb i innym tu nie wymienionymi osobami a, które włączyły się z pomocą.

Tradycyjnie dziękuję muzykom M.Stereckiej A.Stereckiemu, P.Syczowi, R.Ogorzelcowi, M.Sokołowskiemu oraz studentkom za upieczenie smacznych ciast na spotkanie Z.Wolnickiej, W.Stander, E.Dżygale, B.Rajter

Za przygotowanie potraw, zapewniając nam catering kolejny raz p. Grzegorzowi Czepilowi właścicielowi jadłodajni „Jadło”.

Przed oddaniem głosu zaproszonym gościom prezes przekazał informację o przyłączeniu się członków UTW do grupy wolontariatu ze SP nr 2 zbierających słodycze dla Domu Spokojnej Starości w Wałbrzychu Rusinowie Oś. Górnicze 19A. Jak widzę worek różnych słodyczy jest już pełny więc serdecznie dziękuję Wam za zrozumienie i wsparcie tej akcji.

Zabierając głos zaproszeni goście życzyli nam dalszej wytrwałości, nowych pomysłów i sukcesów w dalszej działalności UTW. Zapewnili o dalszym wsparciu w podejmowanych działaniach a okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  oraz Nowego Roku 2020 wszystkiego najlepszego, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Następnie studenci wraz z gośćmi spędzili czas w miłej atmosferze przy kolacji wigilijnej i śpiewaniu kolęd.

Do zobaczenia już w Nowym 2020 Roku.

 

Opr.  J.J.

                                                                                                                   3 grudzień 2019 r.

 

    

 

Tradycyjnie jak co miesiąc 3 grudnia odbył się wykład dla studentów UTW i chętnych słuchaczy na, którym  zaplanowane były dwa tematy:

 

 1. Podsumowanie realizacji zadania publicznego z rodzaju turystyki i krajoznawstwa: „Wspieranie imprez i przedsięwzięć turystycznych z uwzględnieniem specyfiki dla osób niepełnosprawnych i osób starszych zleconego przez Starostę Wałbrzyskiego.

Tytuł zadania publicznego  „Odkrywamy tajemnice Ziemi Wałbrzyskiej” , zadanie to realizowaliśmy w czasie od 10.04 – 10.12.2019 r.

 

 1. Wykład Beaty Kras – Opychał  „ Zero waste - jak żyć w zgodzie z naturą i nie

                                                               generować śmieci"  

 

 

Ad.1)  Po wstępnych informacjach organizacyjnych prezes Jerzy Janus oddał głos Barbarze Gajewskiej, która była odpowiedzialna z ramienia Zarządu UTW za realizację projektu finansowanego przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu i UTW w Głuszycy

Projekt p.t. "Odkrywamy tajemnice ziemi wałbrzyskiej" rozpoczął się w maju a zakończył podsumowaniem 3 grudnia 2019 r..

W przedstawionym projekcie do Starostwa Wałbrzyskiego przewidziane do realizacji 4 zadania, które zostały zrealizowane :

 

- 10 maja; wyjazd do Sokołowska ,spacer z kijkami na trasie Sokołowsko - Andrzejówka –

  Sokołowsko. W drodze powrotnej zwiedziliśmy małą cerkiew  prawosławną w, której

  wysłuchaliśmy ciekawych informacji przekazanych przez tamtejszego

  prawosławnego duchownego. Zmoknięci ale zadowoleni, pokrzepieni smacznymi ciastkami

  przyjechaliśmy z powrotem do Głuszycy.

- 24 maj; zwiedzanie, poznawanie historii Szczawna Zdroju z jego zabytkami zakończone w

  pijalni wód mineralnych,

-  6  czerwiec; dojazd do Starych Bogaczowic, spacer na „Trójgarb” i oglądanie panoramy

   Ziemi Wałbrzyskiej z nowo oddanej w grudniu 2018 roku wieży widokowej wraz z całą

   infrastrukturą turystyczną. Atrakcją było wspólne pieczenie kiełbasek

- 29 październik; spotkanie w Centrum Kultury w Głuszycy z przewodnikiem Jackiem

  Pielichem połączone z wykładem nt:

                             „Wieże widokowe dawniej i dziś na ziemi  wałbrzyskiej"

 

Jacek Pielich jako przewodnik brał udział we wszystkich spotkaniach w realizacji projektu.

Jego wiedza, doświadczenie i ciekawe opowieści o całym regionie, włączając ogromną wiedzę historyczną z jej smaczkami w rodzinach wiodących prym w ówczesnych czasach, jest imponująca. Również na zakończeniu podsumowującym „projekt" zostały wręczone nagrody książkowe dla najbardziej aktywnych uczestników w całym cyklu jego trwania.

Nagrody książkowe otrzymali; Janina Czaicka - za udział we wszystkich organizowanych imprezach. W losowaniu dokonanym przez J.Pielicha nagrody książkowe otrzymały Barbara Gajewska i Teresa Koksa

Dziękujemy panu przewodnikowi za miły dla ducha i pożytecznie dla ciała spędzony czas.

 

 

Ad.2).  Zaraz po przerwie zostały wręczone legitymacje nowym studentom – seniorom i w reszcie przyszedł czas na wykład, który  poprowadziła nasza stała trenerka, rozwoju osobistego Beata Kras - Opyrchał. Temat wykładu  „Zero waste" czyli zero spustoszenia, zero śmieci”. 

Temat absolutnie wiodący w naszym zaśmieconym świecie, szczególnie wszechobecne odpady, tworzywa sztuczne, plastik zalegający wszędzie, lasach, rzekach, morzach i oceanach. Efekt cieplarniany spowodowany nadmierną emisją CO 2, spalanie różnego rodzaju śmieci i wszystko to, czego ziemia i jej mieszkańcy, czyli ludzie i zwierzęta - jako równorzędni użytkownicy planety - nie tolerują.

Beata budzi w ludziach świadomość zagrożeń i skłania do refleksji, co my zwykli ludzie możemy zrobić aby choć w części mieć wpływ na poprawę sytuacji. Przede wszystkim to rzetelna segregacja śmieci i odpadków prowadzona w gospodarstwach domowych, nie dokonujemy zakupów  towarów opakowanych w tworzywa sztuczne, używamy toreb z włókien naturalnych lub łatwo degradowanych, kupujemy tyle żywności aby nie trafiała ona z nadmiaru do śmietników.

Oprócz wykładu zaproponowała uczestnictwo w warsztatach, w których mieliśmy się wykazać wiedzą co do ilości lat rozkładania się odpadów i śmieci. W sposób graficzny mieliśmy wykazać swoją inicjatywę i pomysły na nasze postępowanie w nie zatruwaniu środowiska aby w nas uczestnikach, dodatkowo obudzić czujność na  to co się dzieje wokół nas w dziedzinie ochronie przyrody.

Było to ciekawe doświadczenie, kolejne zajęcia w, których braliśmy aktywy udział. 

Za ciekawy wykład i przeprowadzone warsztaty dziękujemy. 

 

                                                             Opracowanie:

                                                                                     Janina Czaicka   -  czł. UTW

 

I N F O R M A C J A

 

Zarząd  zaprasza Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy do Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna ul. Grunwaldzka 26 w dniu :

 

03  grudnia 2019 r.  o godz. 14:00

Na spotkanie – wykład Trenerki Akademii Samorozwoju

Beaty Kras – Opyrchał

 

p.t.: „ Zero waste - jak żyć w zgodzie z naturą i nie 

generować śmieci"

 

Zarząd U T W

 

     UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  UCZCIŁ OGÓLNOPOLSKI  DZIEŃ SENIORA W GŁUSZYCY

Ogólnopolski Dzień Seniora obchodzony w Polsce 14 listopada. UTW w Głuszycy obchodził swoje święto już 12 listopada i zaprosił wszystkich seniorów z Głuszycy na otwarty wykład trenerki biznesu i rozwoju osobistego  Beaty Kras –Opyrchał  zatytułowany „Slow life - sztuka świadomego i uważnego życia”.

 

 Obchodzenie Głuszyckiego Dnia Seniora to wcześniejsza inicjatywa Zarządu UTW oraz Burmistrza Głuszycy Romana Głoda. Po przywitaniu przybyłych gości burmistrza Romana Głoda, dyr. Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyny Starzyńskiej, dyr. Centrum Kultury MBP Sabiny Jelewskiej,  prezes Zarządu UTW Jerzy Janus przedstawił  w skrócie historię podejmowanych działań na świecie i w Polsce zajmujących się osobami starszymi. Doprowadziły one do ustanowienia Międzynarodowego Dnia Osób Starszych  przez Organizację Narodów Zjednoczonych 14 grudnia 1990 r.  Europejski Dzień Osób Starszych lub Europejski Dzień Seniora jest obchodzony 20 października. W Polsce Ogólnopolski Dzień Seniora obchodzony jest 14 listopada, tego dnia dla osób starszych organizowane są m.in. występy artystyczne, wykłady prowadzone przez specjalistów czy też darmowe badania. Cel, jaki przyświeca obchodzeniu dni poświęconych zagadnieniu starzenia, jest okazją do intensywniejszego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych, walki z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia opieki zdrowotnej, zapewnienie równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństwa. My jako Uniwersytet Trzeciego Wieku mamy w swoją działalność wpisaną aktywność ludzi 50+,  aby mogli dalej w wieku senioralnym rozwijać swój umysł w myśl hasła: „Uczymy się przez całe życie”, dbanie o kondycję fizyczną i psychiczną, podejmowanie działań sprawiających aby, nie czuli się osamotnieni i wykluczani ze społeczeństwa po przejściu w wiek emerytalny. To jest nic innego jak wpisanie się w cele ustanawiające Dni Osób Starszych. My siebie nazywamy „Studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, a potocznie mówimy o sobie, że jesteśmy „Studentami Seniorami”. Burmistrz  p. Roman Głód nawiązując do tematu wykładu o sztuce świadomego i uważnego życia złożył uczestnikom spotkania serdeczne życzenia zdrowia i dalszego zapału w obranym świadomym postępowaniu i wszystkim seniorom z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Do życzeń przyłączyli się pozostali przybyli goście.  Dyrektor OPS p. Katarzyna Starzyńska przekazała kilka egzemplarzy książki z cyklu „ Biblioteka Nestora” p.t. „Sprawny umysł. Aktywności wspomagające funkcje poznawcze w wieku senioralnym”, które od razu trafiły do rąk studentów  UTW.

Po zakończeniu części oficjalnej obecni na spotkaniu seniorzy wysłuchali prawie dwugodzinnego wcześniej zapowiadanego wykładu Beaty Kras – Opyrchał. Swój wykład rozpoczęła od wyjaśnienia słów  „Slow life” – styl życia, życie w zwolnionym tempie, uważnie przez życie, czyli życie bez pośpiechu. Tradycyjnie wykładowczyni spowodowała, że  aby słuchacze aktywnie zaangażowali się w wykład. W dalszej części zajęć prowadząca przedstawiła szereg zaleceń, których przestrzeganie pozwoli na umiejętne „zarządzanie sobą”, na porządek w swojej głowie i w swoim życiu. Oto niektóre z cennych zaleceń:

- oglądaj mniej telewizji, więcej czytaj, bądź ciekaw świata,

- mniej kupuj i konsumuj, więcej tworzenia,

- mniej myśl o przyszłości, więcej bądź w teraźniejszości,

- dbaj o kontakt z bliskimi, mniej pośpiechu, więcej powolności i uważności.

Na koniec wykładu p. Beata nawiązała do duńskiego Hygge, czyli kluczu do szczęścia. Co się składa na ten klucz  m.in. :

 • „atmosfera” (np. świece przy posiłku),
 • „to tu i teraz” (wyłączenie komórek i telewizorów) ,
 • „równość” (nie „ja” tylko „my”)
 • „wdzięczność i harmonia” (a nie cywilizacja),
 • „ bycie razem” (nawiązuj relacje i snuj opowieści),
 • „schronienie” (to jest twoje bezpieczne miejsce).

 I tymi wieloma życiowymi radami wielokrotnie nam znanych a nie stosowanych na co dzień wynikających ze „Slow life” – sztuki świadomego życia, Beata Kras zakończyła wykład, obiecując przysłanie nam materiału z przeprowadzonego wykładu, abyśmy mogli w domach lepiej się  z nim zapoznać, aby skuteczniej móc stosować go w życiu codziennym.

Warto przyjść na spotkania prowadzone przez Beatę Kras - Opyrchał, sposób ich prowadzenia, wciąganie  do aktywności w zajęciach słuchaczy powoduje, że są ciekawe, ekspresyjne i nie pozwalają na nudę.

W przerwie wykładu uczestnicy Dnia Seniora w Głuszycy mieli możność przy kawie i ciastku na wspólne integrowanie się i wymianę myśli.

oprac. Joanna Wawrzyniak, czł. UTW

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Głuszycy

z a p r a s z a

wszystkich Studentów – Seniorów

do Centrum Kultury MBP  ul. Grunwaldzka 26

dn. 12 listopada 2019 r. o godz. 14:00 na spotkanie – wykład  trenerki Akademii Samorozwoju Beaty Kras – Opyrchał .

Temat wykładu:

"Slow life - sztuka świadomego i uważnego życia"

 

Z okazji  “Dnia Seniora” przypadającego w dn. 14 listopada wykład otwarty - zapraszamy seniorów z Głuszycy chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu.

W przerwie wykładu zapraszamy na mały poczęstunek (kawa, herbata ,ciastko).

2.  Przypominamy,  zajęcia  “Tańce w kręgu”, zajęcia odbędą się 8, 15, 22. listopada 2019 r. Zajęcia będą się odbywać w Centrum Kultury MBP o godz. 14:30  natomiast zajęcia 22 listopada ze względu technicznych odbędą się w sali sportowej byłego gimnazjum w Głuszycy.

3.  6 listopada o godz. 10:00 odbędą się zajęcia gier planszowych w CK MBP.

4.  11 listopada 2019 r. Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zapraszają do udziału w świętowaniu 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę w poniedziałek 11 listopada 2019 roku.

Program Święta Odzyskania Niepodległości 2019 w Głuszycy:

 • godz. 10:00 - Niepodległościowy Rajd Rowerowy, start: Park Jordanowski.
 • godz. 12:00 -  „Niepodległa do Hymnu" - wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Solidarności przy ul. Grunwaldzkiej w Głuszycy.
 • godz. 16:00 -  Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Chóru Seniorów Renoma oraz Głuszyckiej Orkiestry Dętej pod batutą Eugeniusza Lecia, sala widowiskowa Centrum Kultury-MBP, ul. Grunwaldzka 26.
 • godz. 18:00 -  Msza Święta za Ojczyznę, kościół pw. Chrystusa Króla w Głuszycy, ul. B. Chrobrego 4.

Serdecznie zapraszamy do radosnego świętowania!

5. w sobotę 16 listopada 2019 r. o godz. 18:00  w Centrum Kultury MBP odbędzie się spektakl teatralny „Ziemia Obiecana Włókniarzy”, informacja dotyczy te osoby, które wcześniej zapisały się na listę u D. Rech.

 

Jerzy  Janus

 

 

Głuszyca, 30 X 2019 r.

 

W dniu 29 października br. studenci  Uniwersytetu Trzeciego Wieku wysłuchali wykładu Pana Jacka Pielicha – znanego przewodnika PTTK –  pt. „Wieże widokowe Ziemi Wałbrzyskiej dawniej i dziś”. Wykład zrealizowany został w ramach zadania zleconego przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu na, który UTW w Głuszycy uzyskał dofinansowanie pod nazwą „Odkrywamy tajemnice Ziemi Wałbrzyskiej”

Wykład uzmysłowił słuchaczom, iż poznając tajemnice Ziemi Wałbrzyskiej, w niedalekiej odległości od miejsca gdzie mieszkamy jest wiele jeszcze miejsc ciekawych i tajemniczych. Należy je odwiedzić i zobaczyć.  Wiosną znowu ruszymy na szlaki żeby sprawdzić czy wieże widokowe są tak interesujące jak opowiadał Pan Jacek.

Do tej pory w ramach realizacji  projektu „Odkrywamy Tajemnice Ziemi Wałbrzyskiej” zorganizowane zostały trzy wycieczki z przewodnikiem:

 1. 10 maja 2019 r. wyjazd do Sokołowska, spacer z kijkami do schroniska „Andrzejówka”,  następnie powrót do Sokołowska i przyjazd do Głuszycy.
 2. 24 maj 2019 r. spacer i poznawanie historii Szczawna Zdroju.
 3. 6 czerwca 2019 r. wyjazd do Starych Bogaczowic, spacer z kijkami na    wieżę widokową na Trógarbie, odpoczynek, pieczenie kiełbasek  i powrót do Głuszycy.

Na spotkaniu grudniowym studentów UTW dokonamy podsumowania realizacji całego projektu a trzem najbardziej aktywnym studentom wręczone zostaną nagrody książkowe .

opr. Maria Sokołowska

Głuszyca, 21 X 2019 r.

 

Czterdziestoosobowa grupa Studentów Trzeciego Wieku z Głuszycy w ramach zadania zleconego przez Burmistrza Głuszycy pod nazwą „Trzeci Wiek Zdrowy i Aktywny”, w dniach 8 – 10 października b.r. uczestniczyła w wycieczce do Krakowa, Zakopanego i Białki Tatrzańskiej. Wycieczka miała na celu poznanie zabytków i historii zwiedzanych miast, dalszą integrację grupy studentów seniorów, wyzwolenie pozytywnego myślenia poprzez poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej.

Organizację wycieczki powierzyliśmy p. Danielowi Górnickiemu prowadzącemu firmę usług turystycznych w Jedlinie Zdroju. Korzystaliśmy z usług tej firmy w poprzednich latach,  zawsze wywiązywała się z przyjętego zobowiązania znakomicie i tak było tym razem. Z wycieczki wróciliśmy zadowoleni i w pełni zrelaksowani, w imieniu swoim i Zarządu UTW  bardzo serdecznie właścicielowi firmy jak i jadącym z nami kierowcom dziękujemy. Poniżej zamieszczamy wnikliwy opis wycieczki w relacji jej uczestniczki Ewy Dżygały, za który bardzo Jej dziękuję, a do której z zapoznaniem się polecam i zapraszam.

Jerzy Janus

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy

Kraków – Zakopane - Białka Tatrzańska

 

Zwiedzanie zaczęliśmy od Krakowa, jednego z najważniejszych ośrodków kulturalnych w Polsce, a zarazem jednego z głównych ośrodków turystycznych Europy. Nie sposób mówić o zabytkach tego miasta pomijając najważniejszy z nich czyli Wawel. Na wawelskim wzgórzu znajdują się bowiem dwa kluczowe zabytki Krakowa: renesansowy Zamek Królewski oraz największa polska świątynia Katedra Królewska.

Po spotkaniu z Panią Przewodnik wyruszyliśmy podziwiać Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, które zajmują drugie piętro Zamku Królewskiego. Z wielkim zainteresowaniem podziwialiśmy Salę Poselską, Salę Turniejową, Pod Ptakami, Pod Planetami, Kaplicę Królewską oraz największą w całym zamku Salę Senatorską. W części z nich zachowały się oryginalne drewniane stropy oraz malowane renesansowe fryzy. Sale ozdobione są kolekcją XVI wiecznych arrasów ze scenami biblijnymi. Meble, które oglądaliśmy w salach renesansowych pochodzą z warsztatów włoskich. Następnie udaliśmy się podziwiać bogaty zbiór porcelany z Miśni. Znajduje się tutaj ponad 400 naczyń i figurek wykonanych w słynnej manufakturze porcelany w Miśni, której manufaktura słynie z wyrobu porcelanowych zastaw. Zastawy te upiększały stoły królewskie.

Następnym punktem zwiedzania była Katedra Królewska – miejsce koronacji i pochówku królów polskich. Podziwialiśmy liczne sarkofagi, epitafia i płyty wmurowane w posadzkę. Pochowani są tu królowie Polski od Władysława Łokietka do Augusta II Mocnego. Wawel to również miejsce spoczynku artystów i zasłużonych Polaków. Ściany świątyni przyozdobione są szczątkami prehistorycznych zwierząt, które jak wierzono miały za cel ochronę Wawelu przed złem. Sama zaś Katedra otoczona jest wieńcem 18 świątyń i murem obronnym.

Z ogromną ciekawością wyruszyliśmy pieszo na spotkanie ze smokiem wawelskim. Kilka pamiątkowych zdjęć i powrót do centrum miasta.

Czas wolny wykorzystaliśmy na zwiedzanie Sukiennic i zakup pamiątek, spacer po Rynku, wejściem do Kościoła Mariackiego (w dalszym ciągu w remoncie) oraz wypiciem pysznej kawki w Kawiarni „Wentzl”, którą polecamy wszystkim turystom.

Po zwiedzeniu Krakowa udaliśmy się autokarem do Zakopanego. Po zakwaterowaniu w domu wczasowym „Jasny Pałac” i zjedzeniu obiadu z niecierpliwością wyruszyliśmy na Krupówki by posłuchać muzyki góralskiej i zobaczyć słynną ulicę Zakopanego.

Drugi dzień wycieczki zaczęliśmy od zwiedzania Zakopanego. Pierwszym obiektem, który zwiedzaliśmy była Kaplica Najświętszego Serca Jezusa „Jaszczurówka” z XIX wieku. Świątynię zaprojektował Stanisław Witkiewicz. Kaplica jest typowym przykładem stylu zakopiańskiego.

Z okien autokaru (ze względu na deszczową aurę) podziwialiśmy Wielką Krokiew – skocznię narciarską, miejsce symboliczne dla polskiego sportu zimowego, ale także dla religijności górali. Tu w 1997 roku św. Jan Paweł II odprawił słynną mszę świętą.

Następnym punktem zwiedzania Zakopanego było Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach, które zostało wybudowane w latach 1987 – 1992 jako wotum za ocalenie Papieża Jana Pawła II z zamachu w 1981 roku. Przed kościołem wznosi się pomnik Jana Pawła II i replika krzyża z Giewontu. Na tyłach Sanktuarium znajduje się park, do którego przeniesiono ołtarz spod Wielkiej Krokwi, przy którym Jan Paweł II odprawił nabożeństwo w 1997 roku. Stary Kościół i Cmentarz przy Pęksowym Brzysku.  Kościółek wybudowany w 1847 roku z inicjatywy rodziny Homolacsów. Jest to prosty drewniany kościółek. Na położonym obok cmentarzu zwanym również Cmentarzem Zasłużonych pochowane są osoby, które przysłużyły się do rozwoju kultury w Zakopanem i na Podhalu.

Podróż kolejką linową na Gubałówkę (1126 m n p. m), która została wybudowana w 1938 roku. Wjazd na Gubałówkę trwał 3,5 minuty. Na szczycie Gubałówki znajdują się tarasy widokowe. Stąd można podziwiać panoramę Tatr. Jednak mgła w tym dniu uniemożliwiła nam podziwianie piękna gór (widać to na zdjęciach z Gubałówki). To piękno mogliśmy podziwiać  wyjeżdżając z Zakopanego w dniu następnym do Białki Tatrzańskiej.

Czas wolny spędziliśmy spacerując po Krupówkach – reprezentacyjnej ulicy Zakopanego. Wzdłuż, której znajduje się wiele sklepów, kawiarenek, restauracji, skąd dobiega góralska muzyka. W tym dniu na tej ulicy królowali studenci – seniorzy z UTW w Głuszycy.

Dzień drugi zakończyliśmy obiadem a następnie przygotowaną kolacją z regionalnymi potrawami. Spożywaliśmy ją przy muzyce w wykonaniu kapeli góralskiej. Nie zabrakło wspólnego śpiewania oraz naszego „Hymnu seniora”.

Trzeci dzień wycieczki - wyjazd z domu wczasowego „Jasny Pałac” do Białki Tatrzańskiej, podróżując podziwialiśmy piękno tatrzańskich gór.

Białka Tatrzańska to wymarzone miejsce dla miłośników wodnego szaleństwa  - Terma Bania. Do dyspozycji mieliśmy 2 baseny wewnętrzne i 2 baseny zewnętrzne z wodą termalną
o temperaturze od 34 C do 37 C, szeroki wachlarz urządzeń do hydromasażu: gejzery denne, stacje masażu dennego i bocznego, bicze wodne, armatki i kaskady wodne, leżaki wodno – powietrzne, jacuzzi na całej linii brzegowej basenu wewnętrznego i zewnętrznego.

Głównymi składnikami wody termalnej w Termie Bania są wapń, magnez, żelazo, siarka, chlor, mangan, sód, potas, lit, miedź, cynk, krzem. Podwyższona temperatura i lekko kwaśny odczyn ułatwiają wchłanianie przez organizm tych cennych substancji. Kąpiele w wodzie termalnej obniżają poziom stresu, ułatwiają relaksację i przywracają równowagę psychofizyczną, poprawiają ciśnienie i przemianę materii, zbawiennie wpływają na skórę. Terma Bania to królestwo harmonii, spokoju i odprężenia z, którego bardzo chętnie korzystaliśmy. Obiad, który spożyliśmy na basenach w Termie Bani - nie codziennie - bo w strojach kąpielowych i doznaniach wodnych smakował zgłodniałym studentom smakowicie.

Bogaci w wiedzę historyczną, kulturową, zrelaksowani i odprężeni w godzinach nocnych wróciliśmy do Głuszycy.

Podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wycieczki. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Burmistrza Głuszycy za wsparcie finansowe oraz do panów kierowców Edwarda i Włodzimierza Firmy Turystycznej Daniela Górnickiego z Jedliny-Zdroju za wspaniałą i bezpieczną podróż.

Dziękujemy. Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy – uczestnicy wycieczki Kraków – Zakopane - Białka Tatrzańska.

Autor opracowania:
Ewa Dżygała

 

Głuszyca, 16.10.2019 r.

 

NOWY ROK AKADEMICKI GŁUSZYCKIEGO UTW

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy odbyła się w dniu 15 października. Rozpoczęła się uroczystym „gaudeamus” a następnie studenci odśpiewali Hymn Studentów UTW do słów śp. Stanisława Michalika. Prezes Zarządu UTW Jerzy Janus serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości oraz studentów-seniorów. Wyraził także radość z rosnącej liczby studentów głuszyckiego UWT, który liczy już  66 członków. W słowie wstępnym stwierdził,  głuszyckiemu UTW jest niezmiernie miło, że Centrum Kultury MBP chce gościć w swoich progach dorosłych studentów, użycza Stowarzyszeniu swoje pomieszczenia i udziela wszelką inną pomoc w praktycznej działalności, którzy w myśl maksymy „Uczymy się przez całe życie”  rozpoczynają kolejny rok swojej nauki.

Zebrani tu dzisiaj członkowie UTW w dalszym ciągu chcą poszerzać i zgłębiać swoją wiedzę dotyczącą różnych dziedzin życia, dbać o swój rozwój intelektualny, sprawność umysłową i fizyczną, nie czuć się wykluczanym ze społeczeństwa, czy jako dorośli już ludzie czuć się nikomu niepotrzebnym. Poprzez uczestnictwo w spotkaniach i wykładach chcą czuć się dowartościowanymi  i swobodnymi osobami.

Nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy nie działa w próżni, mamy przyjaciół w naszym mieście, że wymienię Burmistrza Głuszycy, dyrektorki szkół,  dyrektor CK MBP, dyrektor OPS w Głuszycy, przyjaciel – członek wspierający „Podziemne Miasto Osówka”za co bardzo dziękujemy. Mamy przyjaciół wśród innych UTW skupionych w Federacji UTW z siedzibą we Wrocławiu z jej przewodniczącą Teresą Ziegler a  przede wszystkim należy do nich Noworudzki UTW wraz z jej pełnomocnikiem Karoliną Popiel.    

Kilkunastu nowym osobom wspólnie z prorektorem WSZiP w Wałbrzycu prof. Franciszkiem Mroczko i Burmistrzem Głuszycy Romanem Głodem przekazał legitymacje studenckie rozpoczynającym nową drogę kształcenia.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, prorektor d/s naukowo-dydaktycznych oraz dr Piotr Laskowski - Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji z Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, reprezentujący patrona naukowego głuszyckiego uniwersytetu. Obecny był także członek honorowy i patron honorowy UTW w Głuszycy- Burmistrz Roman Głód, który życzył studentom-seniorom niegasnącej pasji odkrywania i poszerzania wiedzy oraz radości płynącej ze wspólnego spędzania czasu na różnego rodzaju zajęciach.

Powodzenia w dalszym samorozwoju życzyła studentom Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy Katarzyna Starzyńska, współpracująca z UTW w Głuszycy, zapewniła o kontynuacji przedwakacyjnych wykładów adresowanych do studentów -  seniorów. Słowa pełne ciepła i życzliwości oraz zapewnienie o dalszej współpracy skierowała do głuszyckich studentów Karolina Popiel- Pełnomocnik Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która przybyła na uroczystość z grupą studentów  z Nowej Rudy. Na uroczystość przybyli także Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy Grzegorz Milczarek,  dyrektor CK-MBP Sabina Jelewska, Beata Kras trenerka Akademii Samorozwoju i Agnieszka Żak – prawniczka, trener biznesu prowadzące wykłady na UTW w Głuszycy

W zagadnienia „Współczesnych problemów jakości” w swoim wykładzie inauguracyjnym rok akademicki wprowadził zebranych prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko z WSZiP w Wałbrzychu.

W podziękowaniu za wykład prezes UTW Jerzy Janus powiedział, że liczymy na dalszą współpracę w zakresie patronatu naukowego licząc na wsparcie wykładowców uczelni WSZiP , którzy swoimi wykładami naukowymi wzmocnią autorytet UTW W Głuszycy. Proszę przekazać pozdrowienia i podziękowanie dla pana rektora WSZiP prof. Lucjana Kowalczyka za sprawowanie patronatu naukowego nad naszym UTW w Głuszycy.

Następnie nakreślił co zarząd zamierza w roku akademickim 2019/2020. Studentów – seniorów zainteresować chcemy wykładami z różnych dziedzin nauki tj. psychologii, socjologii, zdrowia, żywienia, prawnymi i samorozwoju i innymi ciekawymi osobami. Będziemy zabiegać o wysoki poziom wykładów ale również będziemy proponowali coś dla ciała w zachowaniu proporcji więcej akademickości od ludyczności. UTW w Głuszycy będzie brało udział w imprezach lub innych formach działalności organizowanych przez burmistrza miasta, jego podległe placówki np. CK MBP, szkoły czy inne organizacje pozarządowe. Zarząd pozostaje otwarty aby realizować zadania wynikające z chęci studentów seniorów. Dziękując zarządowi za dotychczasową pracę na rzecz UTW życzył dużo sił i chęci we wspieraniu się w dalszej działalności.

Na zakończenie członkowie UTW przy akompaniamencie Marii i Andrzeja Stereckich  został zaśpiewany Hymn Seniora do, którego słowa napisała M. Sterecka. Studenci inaugurację roku akademickiego 2019/2020  zakończyli wspólnymi rozmowami przy ciastku i kawie.

 

Jerzy Janus

ZAPROSZENIE NA INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO                         

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy zaprasza wszystkich Studentów – Seniorów na inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020. Uroczystość odbędzie się 15 października 2019 r. o godz. 15.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury-MBP  ul. Grunwaldzka 26.

Wykład inauguracyjny wygłosi: prof.  zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko. Temat wykładu: „Współczesne problemy jakości”.

Zapraszamy! Obecność obowiązkowa.

SENIORZY Z UTW BĘDĄ TAŃCZYĆ!

 Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy zaprasza seniorów na zajęcia „Tańce w kręgu”. Zajęcia realizowane są w ramach zadania  „Seniorzy młodzi duchem”. Zapisy prowadzi Pani Barbara Gajewska. Zajęcia odbywać się będą 18, 25 października 2019 r. oraz  8, 15, 22 listopada 2019 r.  o godz. 14. 30 w sali widowiskowej Centrum Kultury - MBP w Głuszycy. Przewidywany czas zajęć: 2 godziny.

Zapraszamy! 

 

ODKRYWAMY TAJEMNICE ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ!

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy zaprasza 29 października 2019 r. o godz. 14:00 do sali widowiskowej  Centrum Kultury- MBP w Głuszycy na spotkanie z przewodnikiem PTTK Jackiem Pielichem. Spotkanie odbędzie się w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu  pn. „Odkrywamy tajemnice Ziemi Wałbrzyskiej”.

Temat wykładu: Wieże widokowe na Ziemi Wałbrzyskiej dawniej i dziś.

Zapraszamy!

 

            

OGŁOSZENIE

 

Zachęcamy osoby w wieku 50+ do uczestniczenia w zajęciach UTW w Głuszycy.

Zapisy nowych uczestników przyjmujemy dwa razy w roku w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nowego semestru w miesiącach styczeń i wrzesień.

Deklaracje i ankiety można pobrać w Centrum Kultury MBP w Głuszycy ul. Grunwaldzka 26 w pomieszczeniu instruktorów.

Dyżury Członków Zarządu będą się odbywać w drugą, trzecią i czwartą środę w godz.

11:00 - 12:30 w tych miesiącach, odbiorą dokumenty i udzielą wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w UTW.

Informacji tel. udzielają:

p. Maria Sokołowska tel. 660 699 757

p. Barbara Gajewska tel. 603 808 317

 

Zapraszamy

Zarząd UTW

INFORMACJE UTW

 

 1. Janina Czaicka zaprasza na ostatnie spotkanie w tym roku akademickim UTW chętnych do udziału w grach i zabawach planszowych odbędą się 26 czerwca 2019 r. w Centrum Kultury MBP o godz. 10:00.

 

 1. Zarząd zaprasza na uroczyste zakończenie Roku Akademickiego UTW w Głuszycy, które odbędzie się 28 czerwca 2019 r. o godz. 16:00 w Łomnicy -  Łowisko Pstrągów  „ Złota Woda”.

 

 Zapraszamy wszystkich Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Zajęcia UTW zaplanowane na najbliższy okres.

 

 1. 18 maja 2019 r. wspólnie z UTW z Nowej Rudy, który jest organizatorem i UTW ze Złotego Stoku pójdziemy w ogólnopolskim marszu studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Marsz rozpocznie się o godz. 10:00 w Nowej Rudzie – Słupcu. O godzinie wyjazdu z Głuszycy zawiadomimy zainteresowanych pocztą mailową.
 1. Zarząd UTW zaprasza na wykład z tematyki zajęć związanych z zakresem rozwoju osobistego. Spotkanie odbędzie się 21 maja 2019 r. o godz. 15:00 w Centrum Kultury MBP w Głuszycy a poprowadzi je Agnieszka Żak – prawnik.

         Tematy wykładu:

 1. „ Psychologia konfliktów”.    
 2. „ Jak budować dobre relacje w wieku senioralnym”.

     3.  Janina Czaicka zaprasza na kolejne spotkanie chętnych do udziału w grach i zabawach planszowych. Odbędą się 22 maja 2019 r. w Centrum Kultury MBP o godz. 10:00.

    4. W ramach realizacji projektu „Poznajemy Ziemię Wałbrzyską” zorganizowane zostaną      jeszcze dwie wycieczki z przewodnikiem:

            1.   24 maj 2019 r. spacer i zwiedzanie Szczawna Zdroju.

2.  6 czerwca 2019 r. wyjazd do Starych Bogaczowic, spacer z kijkami na wieżę widokową na Trógarbie, odpoczynek, pieczenie kiełbasek  i powrót do Głuszycy. 

O szczegółach związanych z wycieczkami informować będziemy uczestników na bieżąco.

 

 

 

Życzenia spokojnych i radosnych  

Świąt Wielkanocnych,

pogody w sercu i miłości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego.

Miłych spotkań w rodzinnym gronie w zdrowiu i

prawdziwie wiosennym nastroju.

Wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,

Członkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Seniorom, Mieszkańcom Głuszycy

 

                                                    W imieniu Zarządu UTW 

                                                       składa   /-/  Jerzy  Janus

 

Zapraszamy do zapoznania sie z działaniami UTW zaplanowanymi na najbliższy czas.

 

 1. Danuta Rech zaprasza w pierwszy czwartek miesiąca na spotkanie w Klubokawiarni Reduta przy ul. Częstochowskiej 4 kwietnia 2019 r. o godz. 17:00. Przewidziane są niespodzianki.

 

 1. Zarząd UTW zaprasza na wykład związany z terapiami naturalnymi – medycyna holistyczna. Spotkanie odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. o godz. 14:00 w głuszyckim Centrum Kultury, a poprowadzą je „Ekimasaje” - Tomasz Ziała i Katarzyna Olkiewicz. Temat wykładu brzmi „Zdrowie i uroda w każdym wieku”. Podczas spotkania odbęda się warsztaty o diecie, pielęgnacji skóry oraz odmładzającego masażu twarzy.

 

 1. 10 kwietnia 2019 r. Janina Czaicka organizuje spotkanie dla słuchaczy UTW chętnych do udziału w grach i zabawach planszowych w Centrum Kultury od godz. 10:00. Będzie to możliwość utrzymania oraz poprawy kondycji intelektualnej.

 

 1. Panie chętne na wyjazd na badania do Dzierżoniowa zapraszamy 16 kwietnia 2019 r. Prosimy mieć na uwadze fakt, że na miejscu musimy być o godz. 9:00. Prosimy o potwierdzenie chęci wyjazdu na badania u Marii Sokołowskiej pod numerem 660 699 757.

 

 1. W ramach realizacji projektu „Poznajemy Ziemię Wałbrzyską” zorganizowane zostaną trzy wycieczki z przewodnikiem:
  1. 10 maja 2019 r. wyjazd do Sokołowska, następnie spacer z kijkami do Andrzejówki, ognisko z kiełbaskami, następnie powrót do Sokołowska i do Głuszycy. Zapisy przyjmuje  Janina Czaicka  pod numerem 509 842 454;
  2. 24 maj 2019 r. spacer po Szczawnie Zdroju. Zapisy na wycieczkę przyjmuje Danuta Rech pod numerem 798 870 338;
  3. 6 czerwca 2019 r. wyjazd do Starych Bogaczowic, spacer z kijkami na wieżę widokową na Trógarbie, odpoczynek, pieczenie kiełbasek  i powrót do Głuszycy. Zapisy u Marii Sokołowskiej  tel. 660 699 757.

 

W ramach realizacji projektu odbędzie się jeszcze wykład w październiku 2019 r. i podsumowanie realizacji całego zadania na spotkaniu grudniowym. Przewidujemy nagrody książkowe dla najbardziej wytrwałych uczestników wycieczek. Cały projekt koordynuje Barbara Gajewska.

 

UTW ZAPRASZA NA WYKŁADY

 

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy zaprasza we wtorek 26 marca o godz. 12.00 do czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy ( ul. Grunwaldzka 26, parter) na dwa wykłady.

 

UTW ZAPRZASZA NA WYKŁADY

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy zaprasza we wtorek 26 marca o godz. 12.00 do czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy ( ul. Grunwaldzka 26, parter) na dwa wykłady.

Pierwszy wykład zatytułowany „Zadania i programy Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” poprowadzi Kierownik Zespołu Instytucjonalnej Pieczy i Rehabilitacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu – Pani Magdalena Kołodziejczyk, która przekaże informacje o możliwościach uzyskania dofinansowania do:

 • likwidacji barier architektonicznych,
 • likwidacji barier technicznych,
 • likwidacji barier w komunikowaniu się,
 • turnusów rehabilitacyjnych,
 • przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego,
 • sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.
 • pilotażowego programu „Aktywny samorząd” , w ramach którego osoby niepełnosprawne ze znaczmy lub umiarkowanym stopniem mogą ubiegać się o pomoc w ramach dwóch modułów.

Drugi wykład „Sieć życia- działalność Krajowego Sztabu Ratownictwa” poprowadzi specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy – Pani Jowita Seidel.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy zaprasza swoich członków i chętne osoby na spotkanie do sali widowiskowej Centrum Kultury-MBP w Głuszycy w środę 13 marca 2019 r. o godz. 13:00.   

Na spotkaniu zostanie odczytana uchwała podjęta na Walnym Zebraniu  Członków UTW  o przyznaniu tytułu Honorowego Członka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy Burmistrzowi Głuszycy  Romanowi Głodowi.  

Wykład pt. „Góry – moja pasja”  wygłosi  Roman Głód.

                                                                                    
                                                                   Jerzy Janus                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SPOTKANIE Z AGNIESZKĄ ŻAK

19 lutego 2019 r.  o godz. 15:00  w sali widowiskowej  Centrum Kultury -  MBP w Głuszycy zapraszam na spotkanie z Panią Agnieszką Żak, prawnikiem, właścicielką kancelarii prawnej. Tematyka prowadzonych zajęć dotyczyć będzie rozwoju osobistego:

 • analiza transakcyjna - jak lepiej zrozumieć swoje zachowanie i innych w oparciu o analizę transakcyjną,
 • w co grają ludzie, jakie zachowania nami kierują na co dzień?

Prezentowany wykład na pewno wzbudzi w nas żywe zainteresowanie.

Jerzy Janus

 

ĆWICZENIA REHABILITACYJNE

Zapraszamy w poniedziałek  11 lutego 2019 r.  na godz. 15:00 do hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy na zajęcia – ćwiczenia rehabilitacyjne prowadzone przez mgr Tomasza Molendę.

                                              Jerzy Janus

 

 

NOWOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE 

23 stycznia 2019 r. na zaproszenie  Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości prof. dr hab. inż. Lucjana Kowalczyka w Wałbrzychu -  uczelni sprawującej patronat naukowy nad naszym UTW w Głuszycy -   wzięliśmy udział wraz z Uniwersytetami Trzeciego Wieku działającymi w Starych Bogaczowicach i przy WSZiP  w Wałbrzychu w Noworocznym spotkaniu opłatkowym. W spotkaniu wziął udział Biskup Świdnicki ks. Ignacy Dec, kadra zarządzająca i dydaktyczna uczelni. Na początku obejrzeliśmy jasełka w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach, którzy świetnie spisali się w swoich rolach. Życzenia Noworoczne i słowo do zebranych na sali, przekazali rektor prof. Lucjan Kowalczyk i Biskup ks. Ignacy Dec. Uczniom występującym w jasełkach zostały wręczone upominki. Po połamaniu się opłatkiem i złożeniu sobie życzeń zostaliśmy zaproszeniu na słodki poczęstunek. Całe spotkanie  poprowadziła pani mgr inż. Katarzyna Spychała. Seniorzy UTW z Głuszycy bardzo dziękują za zaproszenie na spotkanie opłatkowe.

Jerzy Janus

SENIORZY W SYSTEMIE  WSPARCIA SPOŁECZNEGO”

Nowy Rok studenci UTW w Głuszycy rozpoczęli 15 stycznia 2019 r.  wykładem pn. „Seniorzy w systemie wsparcia społecznego”. Wykład poprowadziła  mgr Katarzyna Starzyńska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy. W sposób jasny i przystępny przedstawiła nam i omówiła  podstawy ustaw na jakich opiera się działalność pomocy społecznej w całym kraju oraz w OPS w Głuszycy. Seniorzy dowiedzieli się na jaką pomoc mogą się ubiegać z zakresu pomocy społecznej. W związku, że temat spotkania nie został wyczerpany umówiliśmy się z panią dyrektor na kolejne spotkanie. Serdecznie dziękujemy za spotkanie.  

 

Jerzy Janus

INFORMACJA

Serdecznie zapraszamy Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy na spotkanie - wykład pn. „Seniorzy w systemie  wsparcia społecznego”, który odbędzie się 15  stycznia 2019 r. o godz. 15:00 w Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Grunwaldzka 26.

Wykład poprowadzi  mgr Katarzyna Starzyńska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy.

 

Zarząd UTW

 

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,

życzenia aby upłynęły one w cieple rodzinnej atmosfery w gronie

z najbliższymi, w życzliwości i zdrowiu.

 

W nadchodzącym  Nowym 2019 Roku

samych sukcesów, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,

spełnienia nadziei oraz wiele radości i optymizmu,

 

członkom UTW, naszym przyjaciołom oraz mieszkańcom Głuszycy

 

życzy Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy

 


             SPOTKANIE WIGILIJNE STUDENTÓW UTW W GŁUSZYCY

 

Kolejny raz na uroczystym  spotkaniu wigilijnym zebrali się  studenci - seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy.  W tym roku odbyło się 18 grudnia w pięknie odnowionej  sali widowiskowej Centrum Kultury - MBP w Głuszycy. W uroczystym spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście -  Burmistrz Głuszycy Roman Głód, prezes Podziemnego Miasta Osówka Zdzisław Łazanowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy Dorota Hałas oraz po. dyrektora Centrum Kultury – MBP w Głuszycy Sabina Jelewska.

Prezes Zarządu UTW Jerzy Janus bardzo serdecznie przywitał w imieniu Zarządu i swoim studentów – członków UTW, a w imieniu całej społeczności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy powitał zaproszonych gości. Witając Burmistrza Głuszycy jeszcze raz prosił o przyjęcie gratulacji od UTW z okazji wyboru w tak dobrym stylu na kolejną kadencję pełnienia funkcji Burmistrza Głuszycy. Życzenia zdrowia, aby wszystkie zamierzenia zawarte w programie wyborczym zostały zrealizowane, a cała pięcioletnia kadencja zaznaczyła się trwałym rozwojem gospodarczym, turystycznym, społecznym i pięknem naszego miasta Głuszycy. Zwracając się do gości podziękował za bardzo dobrą efektywną współpracę, wsparcie i zrozumienie w stosunku do działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jest pewny, że ten stosunek się nie zmieni a działalność Uniwersytetu będzie przebiegała bez przeszkód.

Następnie serdeczne podziękowanie złożył członkom Zarządu UTW za codzienną współpracę, wsparcie i to, że możemy na sobie polegać w 100% w działalności rozwoju UTW w Głuszycy.

Złożył podziękowania jeszcze tym członkom UTW, którzy indywidualnie dodatkowo wnoszą swoją pomoc w działalności uniwersytetu jak: pieczenie ciast na nasze spotkania, w przygotowaniu ich i obsługę. Czasami są to drobne rzeczy, ale niezwykle istotne dla naszej działalności. Podziękował, również pracownikom, instruktorom Centrum Kultury - MBP za pomoc w organizacji spotkań i zajęć UTW.

W swoim wystąpieniu zaznaczył, że właśnie minął czwarty rok działalności UTW w Głuszycy. W miesiącu lutym 2019 r. zostanie wybrany nowy Zarząd Stowarzyszenia, zostaną wybrani nowi liderzy na kolejne cztery lata działalności  UTW. Nowi ludzie to nowe spojrzenie potrzebne w celu prawidłowego i efektywnego działania na rzecz studentów – seniorów w Głuszycy

 Miesiąc grudzień, Święta Bożego Narodzenia, zbliżający się koniec starego i początek Nowego Roku 2019 to czas nie tylko refleksji ale również radości i składania sobie życzeń. Zwracając się do zaproszonych gości – Przyjmijcie od członków Stowarzyszenia UTW jak najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, zawodowym i rodzinnym. Życzymy Wam zdrowych, spokojnych, radosnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia jak również wszystkiego najlepszego w Nowym 2019 Roku. Życzę nam razem dalszej dobrej współpracy i zrozumienia dla działalności UTW w Głuszycy.

Wam drodzy studenci – seniorzy, koleżanki i koledzy w imieniu Zarządu i swoim życzę pogodnych, szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, zadowolenia w życiu osobistym i rodzinnym. W Nowym 2019 Roku życzę Wam spełnienia marzeń, a przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, abyście mniej pieniędzy wydawali na leki, a więcej na własne potrzeby kulturalne i wypoczynek. Życzę każdemu z osobna wszelkiej pomyślności i zadowolenia z uczestnictwa w przynależności do UTW.

I na koniec składam serdeczne podziękowanie osobom, które przygotowały dzisiejsze spotkanie. Odpowiedzialnej za całość organizacji spotkania Janinie Czaickiej. Za przygotowanie wystroju, przygotowanie paczek świątecznych, Bożenie Ostanek, Grażynie Zdyb, Danucie Skuza, Barbarze Gajewskiej, Teresie Koksa. Za oprawę muzyczną niezawodnym: Marii, Andrzejowi Stereckim, Piotrowi Syczowi, Ryszardowi Ogorzelcowi. Za  upieczenie ciast: Wiesławie Waligórze, Bożenie Ostanek, Marii Mróz i Bożenie Golec. Za smaczny catering jak zwykle z niezawodnego „Jadła” Grzegorza Czepila. Serdeczne podziękowanie dla wszystkich przeze mnie pominiętych.     

Burmistrz Głuszycy w imieniu swoim i zaproszonych gości oraz samorządu głuszyckiego złożył najserdeczniejsze życzenia nieustającej radości ze wspólnych spotkań, dużo zdrowia i uśmiechu, prawdziwie rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2019 Roku.

W czasie spotkania Prezes UTW Jerzy Janus wraz z Janiną Czaicką wręczyli studentom świąteczne paczki a samo spotkanie przy konsumpcji przygotowanych potraw i śpiewaniu kolęd przebiegło  w miłej atmosferze.

 

                                                             Jerzy Janus

                                                                                   

 

 

POSIEDZENIE UTW W GŁUSZYCY

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2018 r., działając na podstawie §19 ust. 1 statutu Stowarzyszenia UTW  zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia UTW na dzień 12 luty 2019 r. na godz.11.00 - I termin  na godz. 11.15 - II termin w Centrum Kultury MBP, ul. Grunwaldzka 26 w Głuszycy.

Na zebraniu dokonamy podsumowania czteroletniego okresu działalności UTW w Głuszycy. Zarząd UTW będzie się ubiegał o uzyskanie absolutorium z działalności za 2018 r. Będziemy dyskutować o dalszych kierunkach działalności Uniwersytetu. Wybrany zostanie nowy Zarząd UTW na następną kadencję. Obecność członków SUTW na zebraniu obowiązkowa.

Jerzy Janus

 

 

 

WYCIECZKA DO WIEDNIA

Czterdziestoosobowa grupa seniorów w większości ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy  w ramach zadania pod nazwą – „Aktywnie i zdrowo” w dniach 6 - 7 października br. uczestniczyła w wycieczce do stolicy Austrii - Wiednia. Zwiedzanie tego atrakcyjnego pod względem turystycznym miasta dostarczyło uczestnikom wyjazdu niezapomnianych wrażeń i przeżyć. Seniorzy zobaczyli wiele ciekawych miejsc w Wiedniu – zarówno tych historycznych, jak i współczesnych.

Dziękujemy jadącym z nami kierowcom za bezpieczną wprawną jazdę i właścicielowi firmy Organizacji Usług Turystycznych panu Danielowi Górnickiemu za bardzo dobrą sprawną organizację usługi. Jest to już czwarta wyprawa organizowana przez tę firmę dla nas seniorów. Relację z wycieczki i miejsc, które zwiedzaliśmy, przekaże członkini UTW, uczestniczka wycieczki Bożena Waliszewska. 

Chcę również podziękować osobom, które doprowadziły do realizacji wycieczki. Maria Sokołowska i Barbara Gajewska napisały projekt, który otrzymał dofinansowanie burmistrza Głuszycy. Organizacyjną stroną przedsięwzięcia zajęła się Jarosława Rowska i Danuta Rech, sprawami finansowymi - Bożena Ostanek.  Jako Prezes UTW w imieniu swoim oraz wszystkich uczestników wycieczki pragnę wszystkim organizatorom bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję burmistrzowi Głuszycy Romanowi Głodowi za pamięć o seniorach, za przeznaczanie funduszy na aktywizację środowiska osób w wieku dojrzałym.                       

 

Jerzy Janus

 

 

Seniorzy - UTW  - Wiedeń 2018 r.

Bardzo nas – studentów UTW, ucieszyła możliwość wyjazdu do Wiednia w dniach 6/7 października 2018 r. Dla jednych uczestników to pierwsza wizyta w tym mieście, dla innych – kolejna.

Któż nie zna walca „Nad pięknym modrym Dunajem” Johanna Straussa II, Wiedeń to miasto kompozytorów: W.A. Mozarta, L. Beethovena, J. Haydna..., malarza Gustawa Klimta.

W pierwszym dniu pod opieką Pani przewodnik zaczęliśmy od przejazdu  reprezentacyjną ulicą pełną atrakcji, symbolem stolicy Austrii wiedeńskim Ringiem. Okala ona historyczne centrum Wiednia. Ringstrasse obchodzi w tym roku 150 urodziny, a my mogliśmy podziwiać zbudowane wokół niej pałace i budynki użyteczności publicznej. Następnie Belweder pałac barokowy księcia Eugeniusza Sabaudzkiego z górnym pałacem reprezentacyjnym mieszczącym min. galerię najcenniejszych zbiorów sztuki w Austrii oraz dolnym mieszkalnym. Dużą uwagę przyciągają ogrody zaprojektowane w stylu francuskim, ozdobą ich są posągi Sfinksów. Znajdujący się w parku ogród alpejski jest najstarszym w Europie. Mieliśmy czas na podziwianie piękna tego miejsca, zrobienia zdjęć. Dowiedzieliśmy się, że w letnie wieczory odbywają się tu seanse „światła i dźwięku”.

Zachwyt wzbudził barokowo-klasycystyczny Hofburg – wiedeński pałac władców Austrii począwszy od Karola I od XIII wieku do 1918 r. W okresie tym cały czas pałac był rozbudowywany i przebudowywany. Przed wejściową bramą stoją fiakry. Od koni unosił się „swoisty zapach”, który jednak nikomu nie przeszkadzał. W lewym skrzydle tego pałacu znajdują się apartamenty cesarzowej Elżbiety Bawarskiej, nam bardziej znanej jako „Sisi” żony cesarza Franciszka Józefa I.

Zaskakuje informacja o pokoju przeznaczonym do ćwiczeń gimnastycznych najpiękniejszej kobiety Europy i części świata. Mieścił się tam też pokój kąpielowy z ... wanną , którą jej teściowa arcyksiężna Zofia uznawała za fanaberię jak również wspólną sypialnię młodych małżonków. Sisi obsesyjnie dbała o swoje ciało, przy wzroście 172 cm ważyła od 46 – 50 kg. Jej talia „osy” i przepiękne włosy wzbudzały powszechny zachwyt. Czyż to nie jest marzenie wielu kobiet?!. Przed wejściem do pałacu od Pl. Św. Michała odsłonięte są wykopaliska z czasów starożytnego Rzymu.

Co roku w Hofburgu organizowany jest w sylwestra wielki tradycyjny bal cesarski.

Ten dzień miał jeszcze dwie niespodzianki Hundertwasserhaus (a to nazwa) – ekspresjonistyczny kompleks mieszkalny. Przedziwne dzieło twórcy Friedenstreicha Hundertwassera i Josepha Krowina architekta. Wyróżnia się na tle pozostałych budynków swoimi barwami, kształtami oraz brakiem linii prostych czy jakiejkolwiek symetrii. Koncepcja twórcy ma ścisły związek z przyrodą. Rośliny rosną na tarasach, balkonach i w innych zaskakujących miejscach. Patrzyliśmy na to kolorowe, nieregularne i faliste cuda zaskoczeni i zachwyceni. W budynku mieści się 50 mieszkań, niestety nie można ich zwiedzać. Namiastkę wnętrza mogliśmy zobaczyć obok w kompleksie handlowym Hundertwasser Village.

Czas wolny spędziliśmy w centrum najstarszej części Wiednia po zwiedzeniu Katedry św. Szczepana (niem. Stephansdom, Domkirche St. Stephen). Została zbudowana w stylu późnoromańskim.

Wnętrze architektonicznego cudu zajmuje portal  główny i kolumny. Gotyckie okna zwieńczają rozety. Najciekawszym dziełem sztuki w nawie głównej znajduje się kazalnica późnogotycka z popiersiami czterech wielkich doktorów kościoła: św. Augustyna, św. Grzegorza Wielkiego, św. Hieronima i

św. Ambrożego. Uzupełniając wiedzę o Katedrze posiłkując się wikipedią; Świątynia kryje liczne dzieła sztuki gotyckiej oraz barokowej m.in. gotycki ołtarz z Wiener Neustadt, monumentalny grobowiec Fryderyka III – dzieło Mikołaja z Lejdy, oraz kilkanaście barokowych ołtarzy, w tym główny z obrazem przedstawiającym męczeńską śmierć Świętego Szczepana, pierwszego męczennika w dziejach chrześcijaństwa. W podziemiach znajdują się groby książąt z austriackiej linii Habsburgów i ważnych osobistości Austrii. Ważny ośrodek kultu maryjnego, w południowej nawie znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej z Pócs.

 Wszystkie miejsca katedry wzbudzają zachwyt, z zewnątrz trudno oderwać oczy od finezyjnej i odnowionej budowli.

Po dniu pełnym wrażeń przyjechaliśmy do Mikulovic (miasto na granicy Czech i Austrii), gdzie po wcześniejszym obiedzie zostaliśmy zakwaterowani w hotelu w bardzo wygodnych pokojach. Sala restauracyjna stała się miejscem spotkania całej grupy przy lampce wina, piwie. Po wspólnym śpiewie zgodnie z „regulaminem hotelu” udaliśmy się na upragniony odpoczynek.

Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy w dobrych nastrojach, byliśmy wypoczęci i zapowiadała się piękna pogoda.

Rano po dobrym śniadaniu niespodzianka, przy zdawaniu kluczy na recepcji każdy z nas otrzymał w prezencie butelkę tradycyjnego w tym regionie młodego wina (burczak),właściwie oznacza napój winny będący sfermentowanym moszczem z winogron. Półprodukt powstały podczas produkcji wina, który nadaje się do spożycia już w kilka dni po rozpoczęciu fermentacji moszczu. Jak sama nazwa wskazuje „ułatwia trawienie” i „oczyszcza organizm”. O tradycji produkcji i spożywania tego młodego wina szczegółowo dowiedzieliśmy się od naszej przewodniczki wycieczki w czasie, gdy wracaliśmy z powrotem zwiedzać  Wiedeń.

Zaczęliśmy od pobytu na górze Kahlenberg (po polsku; Łysa Góra 483 m n.p.m.), wzgórze z kościółkiem św. Józefa jest miejscem historycznym również dla nas polaków, znajduje się w nim izba upamiętniająca zwycięstwo polskie w Odsieczy Wiedeńskiej.

Bo stąd nie tylko roztacza się przepiękna panorama Wiednia (jak nie ma mgły)

tutaj król Polski Jan III Sobieski odniósł 12.IX.1683 r. wielkie zwycięstwo nad armią  Imperium Osmańskiego wojskami tureckimi dowodzonymi przez wezyra Kara Mustafę.  „Venimus, vidimus et Deus vicit”, - „Przyszliśmy, zobaczyliśmy a Bóg zwyciężył” powiedział po zwycięskiej bitwie król Polski. Zwiedziliśmy kościółek, który zawiera liczne akcenty polskie, zakup pamiątek i obejrzenie widoków Wiednia z góry zakończył nasz pobyt w tym ważnym dla historii Polski i Europy miejscu.

Niezwykłych doznań dostarczył pobyt i zwiedzanie pałacu Schonbrunn. Jeden z najpiękniejszych barokowych obiektów w Europie. Uderza elewacja w kolorze żółtym, zwiedziliśmy 45 komnat z 1441 wszystkich jakie się tam znajdują. Podziwialiśmy wnętrza utrzymane w stylu rokoko, białe powierzchnie i meble pozłacane 14 karatowym złotem, (intersjonowane i inkrustowane). Sale pełne z rodziną cesarską. Komnaty mieszkalne i gabinety Franciszka Józefa zaskakiwały skromnością i prostotą. Uzupełnieniem doznań wzrokowych  uzupełniła informacja ze zdarzeń historycznych płynąca ze słuchawek, które posiadał każdy zwiedzający i mógł ją dostosować do swoich potrzeb. Czas wolny spędziliśmy na wewnętrznym dziedzińcu pałacu obok ogrodów cesarskich a chętni mający więcej sił udali się na przeciwległe wzgórze tzw. „Gloriettę” – symbol Shonbrunnu. Kolumnadowa budowla w stylu wczesnego klasycyzmu powstała w 1775 r. Rozciąga się stąd widok na park obsadzony jesiennymi kwiatami w przeróżne wzory i oczywiście w blaskach słońca Wiedeń.

Pamiątkowe zdjęcie całej grupy na dziedzińcu pałacu zakończył nasz pobyt w Wiedniu chociaż mogliśmy go jeszcze podziwiać z okien autokaru udając się  do granicy z Czechami. Po drodze jeszcze smaczny obiad k/Mikulowa (a byliśmy już głodni), zdyscyplinowanie wsiedliśmy do autobusu i powróciliśmy do domów.

Na koniec podróży wiedza nasza wzbogaciła się o alpakach hodowanych przez panią przewodnik, okazuje się, że nie samą trawą żyją te miłe zwierzęta ale posiadają życiowe cechy z którymi już przychodzą na świat.

Wycieczka wspaniała choć nie wszystko mogliśmy zwiedzić – to tylko dwa dni.

Podziękowania należą się organizatorom wycieczki, panom kierowcom z Firmy Turystycznej D. Górnicki, którzy spisali się znakomicie, a my czuliśmy się przez to bardzo bezpiecznie.

A MY.  Stanowiliśmy radosną, ciekawą, zdyscyplinowaną i przyjazną sobie grupę  ludzi.

 Do następnej tak przepięknej wycieczki !

 

                                                                              Bożena Waliszewska

 

 

DZIEŃ SENIORA W GŁUSZYCY

Wykład połączony z ćwiczeniami ruchowymi oraz spotkanie integracyjne uświetniły Głuszycki Dzień Seniora zorganizowany z inicjatywy burmistrza Głuszycy Romana Głoda i Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dniu 14 listopada w Centrum Kultury w Głuszycy. Najserdeczniejsze życzenia przekazali głuszyckim seniorom obecni na spotkaniu: poseł RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka, zastępca burmistrza Grzegorz Szymański, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Starzyńska oraz p.o. dyrektora CK-MBP Sabina Jelewska. Spotkanie poprowadził Jerzy Janus, prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy.

Obecni na spotkaniu seniorzy wysłuchali ciekawego wykładu Beaty Kras – Opyrchał, trenera biznesu i rozwoju osobistego z Akademii Samorozwoju w Wałbrzychu. Wykład - wzbogacony ćwiczeniami motorycznymi - dotyczył sztuki zapamiętywania, która jest niezwykle przydatna w życiu i należy ją rozwijać w każdym wieku. W przerwie był czas na integrację, rozmowy i słodki poczęstunek. O muzyczną oprawę Głuszyckiego Dnia Seniora zadbali  Maria i Andrzej Stereccy członkowie UTW.

Wszystkim głuszyckim seniorom dziękujemy za wspólne spotkanie i życzymy Państwu dużo zdrowia, optymizmu i realizacji życiowych pasji oraz marzeń.

 

Nowy rok akademicki głuszyckiego UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy świętował  inaugurację roku akademickiego 2018/2019 w dniu 16 października. Uroczystość poprowadził Prezes Zarządu UTW Jerzy Janus, który  serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości oraz studentów-seniorów.

Powodzenia w dalszym samorozwoju oraz niegasnącej pasji w zdobywania wiedzy i nowych umiejętności życzył głuszyckim seniorom burmistrz Głuszycy Roman Głód, sprawujący patronat honorowy nad UTW w Głuszycy.

Wykład inauguracyjny wygłosił mgr Mariusz Gusarow  z Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu - uczelni będącej patronem  naukowym nad głuszyckim UTW. Obecni wysłuchali ciekawego wykładu pt. „Przemiany w życiu człowieka - konieczność czy przywilej?”.

   

 

WYPOCZYNEK W ŚWINOUJŚCIU

 

W dniach  02.06 – 15.06.2018 r.   15-osobowa grupa członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Głuszycy kolejny już raz wraz z Noworudzkim UTW wyjechała na wczasy do Świnoujścia. O dobry wypoczynek w DW „Porąbka”  zadbali Alina i Grzegorzowi Pielichowscy, właściciele ośrodka wraz z personelem, bardzo dbali o to, abyśmy mogli mile i bezstresowo spędzać czas, być dobrze i smacznie nakarmieni. Właściciele ośrodka urządzali nam atrakcje w postaci wycieczki na wyspę Karsibór, połączoną ze zwiedzaniem zabytkowego kościółka, do Wolina, gdzie zwiedziliśmy „ wioskę wikingów”, zapoznając się z  życiem i zwyczajami, ówczesnych mieszkańców. W Międzyzdrojach zwiedziliśmy bardzo ciekawe muzeum przyrodnicze z okazami fauny i flory. Bardzo ciepła pogoda pozwoliła wszystkim na zażywanie kąpieli słonecznych oraz kąpieli w Morzu Bałtyckim. Karolina Popiel, szefowa NUTW - dobry duch wczasów, nie pozwalała, abyśmy o czymś zapomnieli, informowała nas o wszystkim, co mogło nas dotyczyć. To wszystko sprawiło, że w czasie wyjazdu ze Świnoujścia już myśleliśmy o powrocie tu w przyszłym roku.  

 

                                                                                 Jerzy  Janus

 

PIERWSZA POMOC

 

23 maja 2018 r. na spotkanie z naszymi studentami UTW przyjął zaproszenie p. Marek Karolczak, pielęgniarz z hospicjum im. Jana Pawła II w Wałbrzychu. Tematem spotkania była pierwsza pomoc . Przekazał nam i uczył - jak się zachować w nagłych wypadkach, jak postępować przy udzielaniu pierwszej pomocy, jak przeprowadzić sztuczne oddychanie.

Pan Marek Karolczak wyjaśnił zebranym, dlaczego tak ważnym jest udzielanie pierwszej pomocy szybko i sprawnie, jednocześnie nie pogarszając stanu zdrowia poszkodowanych. Bardzo dziękujemy p. Markowi za świetne i pouczające spotkanie.

    Jerzy  Janus

Działania kulturalne podejmowane przez Uniwersytety Trzeciego Wieku w regionie

 

Na zaproszenie Noworudzkiego UTW 21 maja 2018 r. grupa naszych studentów wzięła udział w organizowanym spotkaniu w Nowej Rudzie.Tematem spotkania były: „Działania kulturalne podejmowane przez Uniwersytety Trzeciego Wieku w regionie”.

W pokazach artystycznych w imieniu UTW w Głuszycy ze swoim programem wystąpili Maria i Andrzej Stereccy, wzbudzając duży aplauz zebranych na sali.

 

    Jerzy  Janus

WYCIECZKA DO FRANCJI

 

W dniach 7-16 maja 2018  dziewięcioosobowa grupa przebywała na wycieczce na  Lazurowym Wybrzeżu we Francji. Tam również wzięliśmy udział w ogólnopolskim i międzynarodowym marszu studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Przebywaliśmy tam z grupą studentów na zaproszenie Noworudzkiego UTW. W Głuszycy w marszu wzięli udział nasi pozostali uczestnicy UTW.

Wrażenia z pobytu na Lazurowym Wybrzeżu na Campingu Port Grimaud. Zwiedzanie Saint Tropez, Niceę, Cannes, Monaco, Monte Carlo, pobyt i pływanie rowerami wodnymi w wielkim kanionie de Verdun pozostawiły niezapomniane wrażenia, których nie da się tak opisać jak widzieć je naocznie, samemu. Przejazd autokarem ze świetnym przewodnikiem panem Ryszardem przez Czechy, Niemcy, Austrię, Włochy, Szwajcarię to była wielka uczta z przepięknych, niezapomnianych widoków.  

 

    Jerzy  Janus

Zakończenie Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  2017 – 2018 w Głuszycy

 

21.06.2018 r. głuszyccy studenci zakończyli rok akademicki. Prezes UTW Jerzy Janus wygłosił takie słowa do zebranych:

Serdecznie witam Was studentów – seniorów i zaproszonych gości zebranych tutaj w Łomnicy w gościnnych progach  Chaty Łomnickiej”.

Witam Was tym bardziej miło, bo już czwarty raz i oświadczam, że zarząd UTW uznał, iż  w związku z przykładnym i solidnym podejściem do nauki tj. systematycznym uczęszczaniem na wykłady i opanowaniem wiedzy z tych wykładów postanowił, że  wszyscy studenci seniorzy otrzymują promocję na następny rok studiów 2018/2019 UTW w Głuszycy. Wierzę, że stawicie się w komplecie na rozpoczęcie nowego roku akademickiego UTW w Centrum Kultury- MBP w Głuszycy 16 października 2018 r. o godz. 16:00.

Bardzo serdecznie witam przybyłych zaproszonych gości:

    Burmistrza Głuszycy                  p. Romana Głoda,

    Z-cę burmistrza                           p. Grzegorza Szymańskiego,

    Dyrektor  SP3                              p. Dorotę Hałas,

    Dyrektor  SP2                              p. Anetę Musik,

    Dyrektora CK-MBP                     p. Sabinę Jelewską,

    Prezesa      PM „ OSÓWKA”      p. Zdzisława Łazanowskiego.

 

Zaproszenia do udziału w uroczystym zakończeniu roku akademckiego UTW wysłaliśmy również do WSZiP w Wałbrzychu, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, lecz liczne obowiązki przedstawicielom nie pozwoliły na uczestnictwo w naszym zakończeniu.  

 

19 marca br.  na Walnym Zebraniu UTW zdawałem sprawozdanie z działalności za cały 2017 r., więc teraz tylko przypomnę, że rozpoczęliśmy nowy rok studencki 19  października 2017 r. i do końca 2017 r. w związku z remontem sali widowiskowej w Centrum Kultury mieliśmy wykłady i spotkania  w sali widowiskowej Domu Kultury w Głuszycy Górnej. Zmiana sali nie pozwoliła nam odczuć żadnych trudności w realizacji naszego programu zajęć, za co chcę podziękować pracownikom Centrum Kultury-MBP.   

W IV kwartale realizowaliśmy moduł III   uczestnicząc w projekcie MN i SW   Uczyć – Tworzyć – Wspierać, których gospodarzem był Uniwersytet Wrocławski.

W październiku w ramach realizacji zadania ogłoszonego przez burmistrza Głuszycy Romana Głoda „Aktywnie i zdrowo” otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 7000 zł, które zostały wykorzystane zgodnie z projektem na organizację dwudniowej wycieczki do naszej stolicy Warszawy (40 osób) i na ćwiczenia gimnastyczne dla seniorów pod kierunkiem dobrego fizjoterapeuty mgr Tomasza Molendy. Ćwiczenia bardzo przypadły do gustu ćwiczącym, stwierdzam tak na podstawie oceny uczestniczek, które po zakończeniu projektu same postanowiły   finansować je we własnym zakresie, by móc ćwiczyć dalej. Bardzo ciepło   wspominam nasze uroczyste spotkanie przedświąteczne w grudniu  w SP 3 i myślę, że Wy też. Wiem, jak mocno musiała się sprężyć organizacyjnie pani dyrektor SP3, aby przygotować nam salę na czas, w południe jeszcze trwał tam kiermasz przedświąteczny. Jednak wszystko udało się zorganizować znakomicie i na czas.

W styczniu 2018 r. uczestniczyliśmy w wykładzie prowadzonym przez ks. Franciszka Głoda. Temat wykładu „Cechy dojrzałej osobowości – rozwój, dojrzałość, emocje”. Wykład wzbudził wśród słuchaczy duże zainteresowanie, ale wzbudził również wiele emocji i refleksji.

W miesiącu lutym odbyło się bardzo dobre spotkanie z psycholog p. Bogusławą Ułanowicz – Pęcherczyk  p.t.:  „Zarządzanie stresem, motywacja do dokonywania zmian”.

13 marca  odbył się wykład prof. Marii Straś- Romanowskiej

p.t.: „Podmiotowość  człowieka starszego”. Z tego wykładu zapamiętałem, że każdy człowiek posiada swoją godność i ta godność mu się bezwzględnie należy niezależnie od swojego statusu, o czym nie zawsze  pamiętamy.

19 marca temat „Zdrowa Kobieta” pouczające spotkanie i wykład z dr Haliną Szymiec - Raczyńską wraz z jej propozycją  przebadania naszych pań pod kątem chorób kobiecych. Z tej propozycji skorzystało ponad dwadzieścia pań.

19 marca również odbyliśmy Walne Zebranie Stowarzyszenia UTW, na którym Zarząd UTW jednomyślnie otrzymał absolutorium za swoją działalność w 2017r.

Również w marcu rozpoczęły się tematyczne spotkania planowane w pierwsze czwartki miesiąca w kawiarni „Reduta” przy ul. Częstochowskiej wg pomysłu i realizacji Danusi Rech. Pierwsze spotkanie biesiadne, drugie to spotkanie z poezją Agnieszki Musz, każdy przedstawiony wiersz miał swoje źródło wcześniej w widzianym przez autorkę  obrazie. Spotkanie urozmaicał grą na gitarze Jacek Szatkowski - uczestnik spotkań „Z gitarą na stoku” właśnie na tym przed Chatą Łomnicką.

W trzecim spotkaniu słuchaliśmy piosenek w wykonaniu Janusza Kity z Boguszowa-Gorców, który wykonywał piosenki The Beatles i Czesława Niemena. Mieliśmy okazję powrócić do lat wcześniejszych. Ostatnie odbyło się w pierwszy czwartek czerwca. W każdym spotkaniu uczestniczył również ich dobry duch Piotrek Sycz tworzący oprawę muzyczną tych spotkań, świetny muzyk. Kawiarnia „Reduta” i jej właściciele stwarzają dobry klimat dla naszych i za to im dziękujemy.

Muszę jeszcze wspomnieć o miłym  spotkaniu w Reducie z okazji Dnia Kobie,t na którym spotkaliśmy się po występie w Centrum Kultury, na który zaprosił panie burmistrz Głuszycy wraz dyr. Centrum Kultury.

24 kwietnia spotkanie ze znaną nam p. Beatą Kras -trenerką Akademii Samorozwoju, która w swoich wykładach-spotkaniach wprowadza wiele ożywienia, uśmiechu, a było  nam to potrzebne po kilku spotkaniach psychologicznych. Tym razem był temat o „empatii czyli umiejętności współodczuwania”.

Od 2 – 15 czerwca 15 osób przebywało na wczasach w Świnoujściu w DW ”Porąbka” i jak wiadomo pogoda i humor dopisały uczestnikom. Od kilku lat dzięki  Noworudzkiemu UTW przy współpracy odpoczywamy w tym bardzo dobrym ośrodku wypoczynkowym.

Chciałbym teraz w tym miejscu przekazać pozdrowienia od nas i życzenia powrotu do zdrowia dla naszych studentów walczących z chorobą, nie mogą być tu teraz razem z nami i świętować zakończenie roku UTW. Pamiętamy o Was i życzymy  pomyślności w tej walce.

Chcę Was też poinformować, że na ogłoszone przez burmistrza Głuszycy zadanie „Aktywny Trzeci Wiek” został złożony projekt na jego wykonanie przez SUTW w Głuszycy. Na jego realizację otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 8.000 zł. Realizacja w terminie X-XII 2018 r. Będzie organizowana wycieczka dwudniowa do Wiednia w październiku, ćwiczenia usprawniające m-ce X-XII, i wykład otwarty w listopadzie dla wszystkich seniorów z Głuszycy.

Wykład trenerki z Akademii Samorozwoju p. Beaty Kras chcielibyśmy zrealizować w ramach Dni Seniora w porozumieniu z Centrum Kultury.

Rozpoczęcie nowego roku UTW 2018/2019 planowane jest na dn. 16.X.2018 r. o godz.16. z inaugurującym wykładem przedstawiciela uczelni patronackiej WSZ i P w Wałbrzychu. Planujemy spotkanie z uczestnikiem wypraw wysokogórskich ze Świdnicy Piotrem Stopczyńskim biorącym udział w wyprawie zimowej na K-2. W listopadzie w naszej działalności UTW chcemy zaznaczyć 100 -lecie Odzyskania Niepodległości Polski.

 

Chcę teraz wyrazić podziękowania.    

Serdecznie dziękuję wszystkim członkiniom zarządu za ich pracę i poświęcenie swojego wolnego czasu dla pracy społecznej na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kolejny rok pracowaliśmy w niezmienionym składzie i widzę, że czasami mają już  dość, czy to ze względów domowych, osobistych czy innych. Wierzę jednak, że czas wakacji pozwoli wszystkim na regenerację sił i chętnie wrócimy do pracy na rzecz UTW.

Kończy się w miesiącu grudniu czwarty rok kadencji obecnego Zarządu i zgodnie ze statutem odbędą się wybory nowego więc koleżanki i koledzy studenci przyjdzie czas odważnie wyciągnąć swoje buławy z plecaków, aby popracować dla Stowarzyszeniu UTW. 

W ten uroczysty dla nas dzień więc nie będę mówił o brakach w naszych działaniach dzisiaj mamy być radośni, ale gdy je widzimy  staramy się im przeciwdziałać.

Chcę jeszcze w imieniu Zarządu UTW podziękować osobom, które z nami współpracowały i wspierały nas w naszej działalności i mogę powiedzieć dzisiaj, że są naszymi prawdziwymi sympatykami. Patronowi Honorowemu UTW w Głuszycy Panu Romanowi Głodowi Burmistrzowi Głuszycy za niezmiennie wielką przychylność i wsparcie. Zastępcy burmistrza

Panu Grzegorzowi Szymańskiemu, który - jak to się mówi – na roboczo rozwiązuje z nami problemy i istotne sprawy  bieżące.

Pani Monice Kulus dyr. CK MBP, za dobrą współpracę oraz Pani Sabinie Jelewskiej z biura promocji miasta, obecnie p.o. dyrektora Centrum Kultury MBP, a tym samym nasza współpraca jeszcze bardziej się zacieśniła. Pani Dorocie Hałas dyr. SP nr 3. za ciągłą współpracę i zrozumienie dla spraw UTW. Pani Anecie Musik dyr. SP nr 2, która nam udostępnia halę sportową dla naszych potrzeb i będziemy z niej korzystać, bo mamy zaplanowane dalsze ćwiczenia ogólno- rozwojowe w nowym roku uniwersyteckim.  Panu Zdzisławowi Łazanowskiemu Prezesowi Podziemnego Miasta – Osówka za sfinansowanie nagród książkowych, abym mógł w sposób choć symboliczny podziękować członkom zarządu UTW i naszym sympatykom. Dziękuję muzykom, którzy uświetniają nasze spotkania i imprezy M.A. Stereckim, P. Syczowi, R. Ogorzelcowi, M. Sokołowskiemu. Dziękuję Barbarze Sokołowskiej za wkład w przygotowanie naszych imprez tanecznych.     

 

Specjalne podziękowania składam Pani Karolinie Popiel pełnomocnikowi  UTW w Nowej Rudzie za bezinteresowną pomoc i współpracę, w tym roku już trzeci raz byliśmy na wczasach w Świnoujściu.  Dzięki odstąpieniu nam części miejsc 9 osób pojechało na wycieczkę na Lazurowe Wybrzeże w maju, zaprasza nas na imprezy organizowane przez NUTW. Mogę powiedzieć, że i my w porozumieniu z dyrekcją CK-MBP zapraszaliśmy ich członków na imprezy organizowane w Centrum Kultury, z których skorzystali.

 

Jeżeli pominąłem w podziękowaniach kogoś, kto imiennie na nie zasłużył, to przepraszam i jeszcze raz wszystkim dziękuję . Zapraszam teraz uczestników zakończenia roku akademickiego UTW do zabawy.  Biesiadą studencką dobrze bawiąc się i śpiewając przy akompaniamencie naszych muzyków studenci seniorzy kończą  rok uniwersytecki 2017/2018  UTW w Głuszycy. 

 

                                                                                         Jerzy  Janus

 

 „Empatia, czyli umiejętność współodczuwania”

24 kwietnia 2018 r. na UTW w Głuszycy odbył się kolejny wykład trenerki z Akademii Samorozwoju z Wałbrzycha Beaty Kras. Pani Beata gości u nas ze swoimi wykładami cyklicznie, wciąga słuchaczy w aktywne uczestnictwo na swoich spotkaniach, co powoduje, że cieszymy się ze spotkań. Temat spotkania brzmiał: „Empatia, czyli umiejętność współodczuwania”.

Dowiedzieliśmy i nauczyliśmy się, czym  jest prawdziwa empatia i jak  

powinniśmy postępować, aby ją okazać w stosunku do swoich przyjaciół, koleżanek czy kolegów. Był to bardzo dobry interesujący i pouczający wykład.

 

ZDROWA KOBIETA  

19 marca 2018 r. na zaproszenie naszego UTW przyjechała do nas z Dzierżoniowa Pani dr Halina Szymiec – Raczyńska. Była posłanka, która będąc na spotkaniu w Głuszycy ok. pięć lat temu jako jedna z pierwszych zgłosiła pomysł utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy. Pomysł „chwycił” przejęły go nasze inicjatorki, powstała grupa inicjatywna, która opracowała i zatwierdziła statut SUTW  i tak działamy już  cztery lata.

Pani doktor przyjechała do nas z wykładem „Zdrowa Kobieta”. Temat dotyczył prowadzenia prawidłowego trybu życia z uwzględnieniem zdrowego odżywiania, aktywnego wypoczynku, przeznaczaniem czasu na własne zainteresowania i osobistego rozwoju.

Wszystkie członkinie Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostały zaproszone przez panią doktor do jej przychodni w Dzierżoniowie, gdzie zorganizuje przeprowadzenie bezpłatnych badań.

Za bardzo ciekawy i pouczający wykład oraz za zaproszenie na badania, na które chętnie wyraziły zgodę studentki – seniorki z obietnicą z ich skorzystania bardzo serdecznie dziękujemy.

 

                                                                               Jerzy  Janus 

 

 

 

 

PODMIOTOWOŚĆ CZŁOWIEKA STARSZEGO

Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 13 marca 2018 r. wzięli udział w wykładzie prof. dr hab. Marii Straś – Romanowskiej, wykładowcy na Uniwersytecie Wrocławskim i w Wyższej Szkole Bankowej. Często jest zapraszana na wykłady dla uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Temat wykładu:  „ Podmiotowość człowieka starszego”

Wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu dotyczącego między innymi o godności człowieka starszego. Godność, niezależnie kim się jest, jest przynależna  każdemu człowiekowi i powinna być mu okazywana. Niestety jakże często o tym zapominamy. Dziękujemy Pani profesor  za bardzo ciekawe spotkanie.

 

  Jerzy  Janus  

 

Z okazji  Świąt Wielkanocnych
zdrowia, spokoju i radości w prawdziwie wiosennym nastroju,
pogody w sercu i miłości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego,
miłych spotkań w rodzinnym gronie
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

Członkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Seniorom, Mieszkańcom Głuszycy

składa  w imieniu Zarządu UTW 
Prezes Zarządu UTW
 Jerzy  Janus

ZARZĄD UTW INFORMUJE

19 marca 2018 r. o godz. 11:00 zapraszamy naszych członków  UTW do Centrum Kultury-MBP na spotkanie z dr  Haliną Szymiec – Raczyńską. Temat spotkania: „Zdrowa Kobieta”.

Warto dodać, że Pani Doktor  w roku 2014, ówczesna posłanka z Dzierżoniowa, będąc na spotkaniu w Głuszycy była jedną z inicjatorek utworzenia w naszym mieście Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ponadto informujemy, że tego dnia po spotkaniu o godz. 12.00 odbędzie  się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy, na którym obecność jest obowiązkowa. W razie braku kworum drugi termin w tym samym dniu o godz. 12:15.

                                                     

Jerzy Janus

 

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD 13 MARCA

Zawiadamiamy wszystkich Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy, że we wtorek 13 marca 2018 r.  o godz. 14:30 w sali widowiskowej Centrum Kultury-MBP odbędzie się  wykład  prof. dr hab. Marii Straś – Romanowskiej (Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląska  Szkoła Wyższa).

Temat wykładu: „ Podmiotowość człowieka starszego ”.

 

 Zaprasza  Zarząd UTW

 

 

 

KONCERT „CZERWONYCH GITAR”

3 marca 2018 r. duża grupa członków UTW wybiera się do  Wałbrzycha na koncert „Czerwonych Gitar”. W wałbrzyskiej sali  „Aqua Zdrój ” posłuchamy muzyki, która zawładnęła nami w latach naszej młodości.

 

1 MARCA CZWARTKOWE SPOTKANIE W „REDUCIE”!

W czwartek 1 marca o godz. 17.00  zapraszamy do Klubokawiarni „Reduta” na drugie spotkanie w ramach cyklu spotkań w pierwszy czwartek miesiąca. Przewodnim tematem spotkania będzie poezja Agnieszki Musz, której akompaniować będą: Piotr Sycz (pianino) oraz Jacek Szatkowski (gitara, śpiew).

Pierwsze spotkanie „Biesiadne” przebiegło w miłej atmosferze. Organizatorki Danuta Rech wraz Elżbietą Kaszubą-Sycz wciągnęły do zabawy wszystkich uczestników. W takim spotkaniu nie mogło zabraknąć naszych przyjaciół muzyków: Marii i Andrzeja Stereckich, Piotra Sycza i Ryszarda Ogorzelca.

Przy muzyce, kawie, herbacie i dobrym ciastku spędziliśmy czas biesiady w bardzo sympatycznej atmosferze.

Zarząd UTW

 

Wykład o zarządzaniu stresem i motywacji do dokonywania zmian

6 lutego 2018 r. studenci UTW spotkali się z psycholog mgr Bogusławą Ułanowską – Pęcherczyk. Wygłoszony  wykład  dotyczył zarządzania stresem i motywacji do dokonywania zmian.


Z wielkim zainteresowaniem  wysłuchaliśmy wykładu, który poruszał  wiele spraw z naszego codziennego życia, naszego postępowania, naszych wyborów mających  wpływ na nasze zdrowie psychiczne i ogólną kondycję.

Zarząd UTW

 

               „Czwartkowe spotkania” UTW

Z przyjemnością informujemy, że w każdy pierwszy czwartek miesiąca proponujemy studentom UTW udział w  "Czwartkowych spotkaniach", które odbywać  się będą w gościnnej klubokawiarni "Reduta" przy ul. Częstochowskiej od  godz.17:00.

Każde spotkanie będzie przebiegać z przewodnim tematem. Mają służyć urozmaiceniu naszych spotkań i wykładów. Nie traktujemy ich jako obowiązkowe, ale jako dodatkową możliwość spotkania się w gronie dobrych znajomych i przyjaciół. Czwartkowe spotkania mają być dodatkową okazją do wyjścia z domu i spędzenia miło wolnego czasu przy kawie lub herbacie. Spotkania mają charakter otwarty i nie wymagają wcześniejszych zapisów. Na każdym takim spotkaniu będziemy proponować np. projekcję ciekawego filmu, spotkanie z ciekawymi ludźmi. Towarzyszyć nam będzie dobra muzyka i poezja. Będziemy  polecać ciekawe miejsca do zwiedzania.


Pierwsze „Czwartkowe spotkanie" już w dniu  01.02. 018 o godz.17:00. Będzie to „spotkanie biesiadne".
 

Zapraszamy!

 

                                                                Danuta Rech

Jerzy Janus

 

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD 6 LUTEGO

Zawiadamiamy wszystkich Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy, że dn. 06.02.2018 r. o godz. 16:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury-MBP odbędzie się wykład psycholog  mgr Bogusławy Ułanowicz - Pęcherczyk.

Temat wykładu: „ Zarządzanie stresem, motywacja do dokonywania  zmian.

Zarząd zaprasza na spotkanie.

O CECHACH DOJRZAŁEJ OSOBOWOŚCI...

Członkowie Uniwersytetu Trzeciego  Wieku w Głuszycy 16.01.2018 r.  wzięli udział w spotkaniu w Centrum Kultury-MBP i uczestniczyli w wykładzie  księdza prof. Franciszka Głoda. Temat wykładu brzmiał: „Cechy dojrzałej osobowości człowieka” – rozwój, dojrzałość i emocje. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem słuchaczy, wbudził wiele refleksji.

Ks. Franciszek Głód jest proboszczem parafii św. Elżbiety we Wrocławiu od 37 lat. Jako pierwszy zorganizował przy parafii kuchnię w, której była przygotowywana i wydawana zupa dla ludzi bezdomnych. Jest twórcą - założycielem  Fundacji „ Albertówka”, budowniczym domu dla bezdomnych mężczyzn im. św. Brata Alberta w Jugowicach w pow. wałbrzyskim. Wykłada na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy już  dwukrotnie  wśród siebie przeprowadzili zbiórkę odzieży używanej dla podopiecznych ks. Franciszka Głoda, który na spotkaniu wyraził serdeczne podziękowanie za okazaną pomoc.

BYLIŚMY NA SPEKTAKLU

7 stycznia 2018 r. grupa 37 uczestników naszego UTW pojechała do Nowej Rudy na zaproszenie Noworudzkiego UTW. W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbył sięspektakl „Powsinogi na cztery nogi”. Przedstawienie nawiązywało charakterem do dawnego teatru jarmarcznego, było zabawną, pełną humoru podróżą przez polską wieś. Uczestnicy dobrze się bawili przez 90 minut trwania spektaklu.

 

I N F O R M A C J A

W imieniu Zarządu zapraszam Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy  16 stycznia 2018 r. o godz. 16:00 do Centrum Kultury-MBP na spotkanie i wykład z księdzem prof. Franciszkiem Głodem.

Ks. Franciszek Głód jest pomysłodawcą, twórcą- założycielem Fundacji „ Albertówka”, budowniczym domu dla bezdomnych mężczyzn im. św. Brata Alberta w Jugowicach w pow. wałbrzyskim.

Temat wykładu: Cechy dojrzałej osobowości.

Jeżeli ktoś ma jeszcze rzeczy męskie do przekazania na rzecz „Albertówki”, szczególnie potrzebne jest obuwie męskie, to proszę o przyniesienie ich na wykład 16 stycznia.
Zapraszam na wykład również seniorów niebędących członkami UTW.

   Do zobaczenia    

                                                                                         Jerzy Janus

Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,

pełnych wyjątkowych chwil i ciepła rodzinnej atmosfery

oraz wielu radości i optymizmu,

a w 2018 roku samych sukcesów i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

członkom UTW, przyjaciołom i mieszkańcom Głuszycy

                  życzy


Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy

Spotkanie świąteczne

 

W gościnnych progach Szkoły Podstawowej Nr 3 w dniu 14 grudnia 2017 r. studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w uroczystej wigilii. Mieliśmy zaszczyt gościć na uroczystości burmistrza Głuszycy Romana Głoda, zastępcę burmistrza Grzegorza Szymańskiego, dyr. Centrum Kultury MBP Monikę Kulus, dyr. SP 3 Dorotę Hałas.   Prezesa Podziemnego Miasta Osówka Zdzisława Łazanowskiego, insp. ds. promocji i rozwoju Gminy Sabinę Jelewską, naszego sympatyka Stanisława Michalika.

Prezes Zarządu Jerzy Janus w trakcie uroczystego spotkania  powiedział:
„W tym dniu zakończyliśmy trzeci rok działalności UTW, mam szczęście pracować w zarządzie z ludźmi zaangażowanymi w pracę UTW,  ludźmi, na których mogę polegać w 100 %.  Działamy razem, spieramy się, ale i wspieramy nawzajem, starając siebie i Was członków nie zawieść. Korzystając z tej okazji - będąc w tym gronie i w tym momencie - bardzo serdecznie im za to pragnę podziękować, życząc zdrowia i dalszych sił do działania w Uniwersytecie. Zdaję sobie również sprawę, że oprócz finansów, czyli tzw. pieniędzy niezbędnych do działania każdej organizacji czy stowarzyszenia są ludzie, którzy poprzez swoją działalność społeczną  czy zawodową mogą mieć lub mają wpływ na ich rozwój i działanie.

Naszemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku i mnie dopisało duże szczęście. Trafiliśmy na ludzi, którzy sprzyjają działaniom UTW,  pomagają nam, a nie utrudniają. Przyjęli nasze zaproszenie na dzisiejsze spotkanie i cieszymy się bardzo, że możemy ich gościć.

Szanowni goście, jest nam bardzo miło, że bierzecie udział w naszym przedświątecznym spotkaniu.

Panie burmistrzu, niezmiennie w imieniu UTW dziękuję serdecznie za opiekę, przychylność, wsparcie, za realny patronat. Dzisiaj mogę powiedzieć, że zrealizowaliśmy zadanie pod nazwą „Aktywnie i zdrowo” – projekt skierowany do seniorów. Projekt otrzymał dofinansowanie i mogliśmy go zrealizować dzięki środkom finansowym pozyskanym z budżetu gminy. W wycieczce do Warszawy wzięło udział 40 osób i byli to członkowie UTW i seniorzy z Głuszycy. Paniom: Marii Sokołowskiej, Barbarze Gajewskiej, Jarosławie Rowskiej i Bożenie Ostanek serdecznie dziękuję za stworzenie projektu i wszystkie działania organizacyjne.

W  październiku i listopadzie 30 osób brało udział w ćwiczeniach korekcyjno- rehabilitacyjnych w hali sportowej przy SP2 prowadzonych przez mgr rehabilitanta T. Molendę. Ćwiczenia pomogły poprawiać seniorom kondycję i sprawność fizyczną. Cały projekt kosztował 14.890 zł, z czego 7.000 zł. dotacji otrzymaliśmy od Gminy Głuszyca.

Jeszcze raz dziękuję burmistrzowi Romanowi Głodowi za to, że pamięta o seniorach w Głuszycy, aktywizuje środowisko osób w wieku emerytalnym, przeznaczając fundusze na dofinansowanie  zadań dedykowanych seniorom.

Zastępcy burmistrza chcę podziękować za współpracę, interesowanie się działalnością UTW, że zawsze w sprawach organizacji drzwi do Pana są otwarte.

Pani dyr. CK-MBP Monice Kulus dziękuję tradycyjnie za bardzo dobre współdziałanie i przychylność dla naszego UTW.

Pani dyr. SP2 Anecie Musik, pani dyr. SP3 Dorocie Hałas za pomoc i możliwość korzystania z obiektów szkolnych bardzo serdecznie dziękujemy. Pani insp. Sabinie Jelewskiej niezmiennie za szeroką współpracę, panu Prezesowi „Osówki” Zdzisławowi Łazanowskiemu dziękuję za nawiązanie ciekawej i owocnej współpracy.

Więc jak widzicie, drodzy studenci seniorzy, myślę, że przy takim wsparciu działalność UTW w Głuszycy w 2018 r. będzie niezagrożona i dalej owocnie rozwijać się będzie w kierunku nieustannego kształcenia się. 

 Na koniec w imieniu zarządu UTW chcę podziękować wszystkim członkom UTW za współpracę, za indywidualne zaangażowanie w prace UTW, za pieczenie ciast na nasze spotkania. Dziękuję Marii i Andrzejowi Stereckim i zaprzyjaźnionym muzykom Piotrowi Syczowi, Ryszardowi Ogorzelcowi i Andrzejowi Sokołowskiemu za akompaniament muzyczny na naszych spotkaniach i wieczorkach. Jeszcze raz wszystkim Wam dziękuję.

 

Burmistrz Głuszycy Roman Głód w imieniu swoim i zaproszonych gości oraz samorządu głuszyckiego złożył serdeczne życzenia nieustającej radości ze wspólnych spotkań, dużo zdrowia i uśmiechu na każdy dzień nowego roku 2018 oraz prawdziwie rodzinnych świąt Bożego Narodzenia.

Burmistrz zapewnił, iż w dalszym ciągu będzie wspierał działalność UTW, podejmując działania na rzecz aktywności seniorów w Głuszycy, dbając o ich kondycję i zdrowie między innymi poprzez możliwość korzystania z krytej pływalni „Delfinek” powstającej przy Szkole Podstawowej nr 3.

Smaczne potrawy wigilijne przygotowane przez „Jadło” Grzegorza Czepila sprawiło, że dalsza część spotkania przebiegła w równie miłej świątecznej atmosferze. Przy akompaniamencie naszego zespołu śpiewaliśmy kolędy przygotowane na slajdach przez Barbarę Gajewską.

Dziękuję Janinie Czaickiej za pracę w przygotowanie spotkania wigilijnego, Danucie Skuzie za przygotowanie wystroju, upieczenie pysznych ciast przez Zofię Wolnicką ,Wiesławę Waligórę, Ewę Dżygałę, Jolantę Duszczak i Aleksandrę Janus. Dziękujemy jeszcze raz pani dyr. SP nr 3 Dorocie Hałas za udostępnienie świetlicy i pomoc w organizacji naszego spotkania świątecznego.

Na zakończenie spotkanie zostało przekształcone w Walne Zebranie Członków, na którym została podjęta uchwała dokonująca zmian w Statucie UTW.

Jeszcze w tym samym dniu na zaproszenie uczelni patronackiej -Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu przedstawiciele UTW w Głuszycy wzięli udział w spotkaniu wigilijnym. Dziękujemy za zaproszenie.

 

                                                             Jerzy Janus

 

 

 

Spotkanie wigilijne


Zarząd UTW zaprasza swoich członków na uroczyste spotkanie przedświąteczne dnia 14 grudnia 2017 r. o godz. 16:00  do świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3  w Głuszycy.

W drugiej części spotkania przekażemy podsumowanie z realizacji zadania publicznego „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 r. na terenie gminy Głuszyca i na rzecz jej mieszkańców" pod nazwą „ Aktywnie i zdrowo” , jak również przyjmiemy pilne niezbędne zmiany w statucie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

Jerzy Janus

Wielopokoleniowe świętowanie Odzyskania Niepodległości

10 listopada 2017 r. kilkoro naszych seniorów na zaproszenie uczniów i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy Anety Musik - w ramach spotkania międzypokoleniowego - wzięło udział  w akademii z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Inscenizacja słowno-muzyczna przygotowana przez uczniów szkoły wywarła na nas duże wrażenie, podziwialiśmy talenty aktorskie dzieci i młodzieży, jak i zaangażowanie nauczycieli przygotowujących program.

Po wspólnym zdjęciu miłe spotkanie zakończyliśmy przy kawie i herbacie. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na uroczystość.

 

Jerzy Janus

 

Spotkanie z przedstawicielami Banku Zachodniego i Mennicy Wrocławskiej

16 listopada 2017 r. w filii Centrum Kultury - w Domu Kultury w Głuszycy Górnej studenci  UTW spotkali się z przedstawicielkami Banku Zachodniego WBK. Panie zaprosiły do korzystania z usług banku, przedstawiły i zapoznały zebranych z możliwością prowadzenia kont osobistych, jak również innych form lokowania swoich zasobów pieniężnych.

Następnie przedstawiciel Goldenmark Mennicy Wrocławskiej - Mariusz Okulski, ekspert ds. szkoleń w ramach projektu edukacyjnego,  w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie Polaków finansami opowiadał, jak ustrzec się przed różnego rodzaju zagrożeniami takimi jak wyłudzenia pieniędzy czy działalność tzw. para banków.  Poprowadził wykład nt. zarządzania finansami osobistymi. W bardzo przystępny i interesujący sposób przedstawił praktyczne sposoby rozpoznawania zabezpieczeń będących na banknotach i dowodach osobistych oraz sposób weryfikacji prawdziwości biżuterii i złota. Zaproponował także głuszyckim studentom możliwość zwiedzenia Mennicy Wrocławskiej.
 

Jerzy Janus
 

ZABAWA ANDRZEJKOWA

30 października 2017 r. głuszyccy studenci-seniorzy uczestniczyli w zabawie andrzejowej. Spotkanie było okazją do wróżb, śpiewu i tańca przy muzycznym akompaniamencie. Serdeczne słowa podziękowania należą się organizatorom andrzejek, a w szczególności naszej koleżance Barbarze Sokołowskiej.  

                                                                           Jerzy Janus

 

                                      I N F O R M A C J E     UTW


Zawiadamiam wszystkich Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy, że dn. 16.11.2017 r. o godz. 14:00 odbędzie się  spotkanie  członków UTW.   W związku z remontem sali widowiskowej  w Centrum Kultury  MBP spotkanie odbędzie się w sali widowiskowej Domu  Kultury w Głuszycy Górnej ul. Kłodzkiej 61 a.

  Tematy spotkania:

 1. Bank Zachodni WBK –  prowadzenie kont osobistych.
 1. Przedstawiciel Akademii Goldenmark Mennicy Wrocławskiej omówi tematykę rozpoznawania zabezpieczeń będących na banknotach i dowodach osobistych, zarządzania finansami osobistymi oraz weryfikacji prawdziwości biżuterii i złota. Projekt powstał w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie Polaków finansami oraz tym, jak ustrzec się przed różnego rodzaju zagrożeniami takimi jak wyłudzania pieniędzy czy działalność tzw. parabanków.
 1. Informacje dotyczące bieżącej działalności UTW.

 

Dojechać można  czerwonym autobusem 5-ką  na godz. 14, z osiedla autobus odjeżdża do Głuszycy Górnej o 13:46. Proszę także osoby posiadających samochody  o zabranie naszych członków na spotkanie w miarę wolnych miejsc. Parking zjazd wcześniej w lewo przed domem kultury, bramą wjazd na boisko.

 

                                                         Jerzy  Janus

 

 

 Studenci UTW w Głuszycy rozpoczęli nowy rok akademicki

-Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy rozpoczyna czwarty rok swojej działalności- powiedział w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w dniu 19 października prezes zarządu UTW Jerzy Janus, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości oraz studentów-seniorów.

Powodzenia w dalszym samorozwoju oraz niegasnącej pasji zdobywania wiedzy i nowych umiejętności życzył głuszyckim seniorom burmistrz Głuszycy Roman Głód, sprawujący honorowy patronat nad UTW w Głuszycy. Serdeczne życzenia przekazała głuszyckim studentom także Karolina Popiel, pełnomocnik zaprzyjaźnionego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie.   

Wykład inauguracyjny wygłosił  dr Bogusław Bałuka - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Zdrowia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu - uczelni sprawującej patronat  naukowy nad głuszyckim UTW. Obecni wysłuchali ciekawego wykładu pt. „Świat zwierząt – niezwykłość, inspiracja, nauka”.

SJ

Wycieczka seniorów do Warszawy

Czterdziestoosobowa grupa seniorów nie tylko ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy,  realizując program zadania pod nazwą „ Aktywnie i zdrowo”,  w dniach 11-12 października br. wybrała się do Warszawy. Zwiedzanie stolicy dostarczyło uczestnikom wyjazdu niezapomniane przeżycia. To, co zaplanowano kilka miesięcy i ujęto w zadaniu „ Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Głuszyca i na rzecz jej mieszkańców”, zostało w pełni zrealizowane.

Seniorzy zobaczyli wiele ważnych miejsc w Warszawie – zarówno tych historycznych, jak i współczesnych. Dziękujmy kierowcom, którzy z nami jechali za bezpieczną wprawną jazdę i właścicielowi firmy panu Danielowi Górnickiemu za dobrą sprawną organizację usługi.

Nie wymieniam miejsc , które widzieliśmy, gdyż napisał o tym uczestnik wycieczki - Stanisław Michalik na swoim w artykule „ Kolorowy sen na jawie  -  o Warszawie”. Poniżej zamieszczamy w całości artykuł, oddający prawdziwy przebieg i charakter wycieczki,  za relację naszemu przyjacielowi serdecznie dziękuję.

Była to bardzo ciekawa wyprawa. Wielce oczekiwanym miejscem było Centrum Nauki Kopernik.   Chcę również podziękować osobom, które doprowadziły do realizacji wycieczki do Warszawy. Maria Sokołowska i Barbara Gajewska napisały projekt, który otrzymał dofinansowanie burmistrza Głuszycy. Organizacyjną stroną przedsięwzięcia zajęła się Jarosława Rowska i Maria Sokołowska, stroną finansową - Bożena Ostanek.  Jako Prezes Zarządu UTW i w imieniu własnym oraz wszystkich uczestników wycieczki pragnę wszystm organizatorom bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję burmistrzowi Głuszycy Romanowi Głodowi za to, że pamięta o seniorach w Głuszycy, aktywizuje środowisko osób w wieku emerytalnym, przeznaczając fundusze na dofinansowanie  zadań dedykowanych seniorom.

Teraz zostawiam czytelników sam na sam ze Stanisławem Michalikiem. Zachęcam do lektury tekstu „Kolorowy sen na jawie – o Warszawie”

                                                                                Jerzy Janus

Kolorowy sen na jawie - o Warszawie

 

 

„Mam tak samo jak ty,
Miasto moje a w nim:
Najpiękniejszy mój świat
Najpiękniejsze dni
Zostawiłem tam kolorowe sny”…

„Gdybyś ujrzeć chciał
Nadwiślański świt
Już dziś wyruszaj ze mną tam
Zobaczysz, jak
Przywita pięknie nas
Warszawski dzień”…

 

Znamy ją wszyscy, piosenkę nieśmiertelnego Czesława Niemena o Warszawie, mieście jego kolorowych snów. Okazuje się, że Warszawa jest takim samym jak u piosenkarza sennym marzeniem milionów Polaków. Skąd to się bierze? Dlaczego w mojej głowie normalnego „zjadacza chleba”, gdzieś tam w kotlinie sudeckiej u źródeł Bystrzycy, sama myśl o wycieczce do Warszawy powoduje kilka nieprzespanych nocy?

Uczeni socjologowie wytłumaczą to zjawisko „syndromem stolicy”, wielkiego, historycznego miasta, którego dziecięcy kult jest wyssany nieomal z mlekiem matki. I chyba mają rację. Zanim zachwyciliśmy się piosenką Niemena, Warszawa znacznie wcześniej była dla nas ucieleśnieniem mistycznych snów o potędze. Miasto spalone i zrujnowane do reszty przez hitlerowców pod koniec wojny odrodziło się jak feniks z popiołów. Słyszeliśmy o tym wszędzie jak się wzbogaca i rośnie w siłę, jak wciąż powstają nowe dzielnice mieszkaniowe, jak śródmieście wypełnia się niebotycznymi wieżowcami, jak pojawiają się nowe rozwiązania komunikacyjne: trasa łazienkowska, Wisłostrada, metro, a Warszawa zachwyca przyjeżdżających do niej gości z całego świata.  Dziś dowiadujemy się o Warszawie jako mieście na europejskim poziomie, super nowoczesnym, ale zarazem pełnym zabytków i pomników, które albo udało się uratować z pożogi wojennej, albo po prostu restaurować po to, by pamięć o dumnej przeszłości kraju nie zagasła.

W Warszawie miałem okazję być już parę razy. Za pierwszym razem, dawno, dawno temu. Najważniejszym celem wycieczki szkolnej był wtedy Pałac Kultury i widok na Warszawę z wieży pałacowej. Potem dworzec centralny z pobliskim hotelem Mariot i Aleje Ujazdowskie, a jeszcze potem już inaczej, bo przy różnych okazjach był czas na dłuższe pobyty i bliższe poznanie miasta, zwłaszcza  Śródmieścia, a nawet gmachu sejmowego. Ale od ostatniego mojego wyjazdu do stolicy minęło 15 lat.

Gdy pojawiła się taka okazja by po tylu latach ujrzeć w Warszawie „nadwiślański świt” mogłem pomyśleć, że spełniło się moje najskrytsze marzenie.

To była dwudniowa wycieczka autokarowa (11 i 12 października) dla rówieśników, bo seniorów Uniwersytetu III Wieku w Głuszycy, a więc pomyślana tak, by nie zamęczyć osób słusznego wieku, a zarazem pokazać co się da w stolicy.

Już sama podróż budziła moje zainteresowanie, bo jechaliśmy w nocnym mroku wrocławską obwodnicą, a zarówno tęczowy most nad Odrą jak i nowy stadion sportowy we Wrocławiu mogliśmy oglądać w bajecznie kolorowych iluminacjach.

Warszawa powitała nas kroplami deszczu, ale potraktowaliśmy je jako łzy wzruszenia, a pani przewodnik powiodła nas alejkami cudownego, jesiennego Parku Wilanowskiego. Dowiedzieliśmy się od niej, że powstał on w II połowie XVII wieku i stanowi integralną część założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie. Obecny widok parku zawdzięczamy rekonstrukcji z lat 50. XX wieku. Dwupoziomowy ogród (zajmujący powierzchnię ok.45 ha ) przedzielony jest ceglanym murem i połączony schodkami usytuowanymi na głównej osi pałacu. Łączy zróżnicowane stylowo części: ogród barokowy, neorenesansowy ogródek różany, angielski ogród krajobrazowy oraz park krajobrazowy angielsko-chiński. Częścią ogrodu jest również jezioro Wilanowskie.

Oczywiście to było dopiero preludium do właściwego koncertu, a był nim Pałac Wilanowski, Jeden z najcenniejszych zabytków polskiego baroku, dawna rezydencja króla Jana III Sobieskiego i jego żony Marysieńki. Wyjątkową wartość pałacu stanowi oryginalna architektura oraz bogate zdobienie elewacji. Należy on do nielicznych warszawskich zabytków, które w niezmienionej postaci przetrwały okres II wojny światowej. Mogliśmy się pozachwycać zarówno odnowioną elewacją budynku jak i zabytkowym wystrojem wnętrz oraz galerią rzeźb i obrazów.

Z Wilanowa przemieściliśmy się do Śródmieścia. Naszym celem stało się Centrum Kopernika. Po drodze zwiedziliśmy parter Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie znajdują się liczne punkty gastronomiczne dla studentów i osób korzystających ze zbiorów bibliotecznych. Było tam rojno i gwarno. Ale to nic wobec tego, co się działo w Centrum Kopernika. Było ono wypełnione rozentuzjazmowaną dzieciarnią, dla której kolejne stanowiska nowinek techniki stanowiły okazję do zabawy i wyładowania swojej energii. Wielu uczestników wycieczki skorzystało więc z projekcji filmowej w planetarium, gdzie można było w ciszy i skupieniu poznać bliżej nasz układ słoneczny. W „Koperniku” zjedliśmy obiad, by pod wieczór dojechać do hotelu „Roco” w peryferyjnej dzielnicy Warszawy na nocleg.

Drugiego dnia pobytu w Warszawie już tak nie kapało więc mogliśmy z powodzeniem zrealizować drugi ważny punkt wycieczki, a mianowicie Łazienki. Największy i najpiękniejszy obok Ogrodu Saskiego park Warszawy, a także jeden z najpiękniejszych zespołów pałacowo-parkowych w Europie, wywarł na nas duże wrażenie. Dzisiejszy kompleks powstawał w latach 1774 - 1784 z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który spędzał tu wiosenno – letnie miesiące. Zajmuje on powierzchnię 76 ha. Łączy w sobie elementy regularnego ogrodu francuskiego z krajobrazowym parkiem angielskim. Znajduje się tu jeden z symboli Warszawy – Pomnik Fryderyka Chopina, u stóp którego w letnie weekendy, od maja do września, odbywają się koncerty „na żywo” muzyki wielkiego kompozytora. W sąsiedztwie parku znajduje się również  Belweder, którego najsłynniejszym gospodarzem był Józef Piłsudski. Przy pomniku Marszałka robiliśmy pamiątkowe zdjęcia.  Na terenie parku mieści się wiele zabytkowych budowli, które zobaczyliśmy w czasie naszego wspólnego spaceru z panią przewodnik, np. Starą Pomarańczarnię, Teatr na Wyspie, Biały Domek, Świątynię Diany czy Starą i Nową Kordegardę. 

Z dużym zainteresowaniem obejrzeliśmy Pałac na Wyspie. To dawna Łaźnia marszałka koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, a po wieloletniej przebudowie( 30 lat) letnia rezydencja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. To tu król zapraszał ówczesną elitę na słynne obiady czwartkowe. Dowiedzieliśmy się, że król na koniec obiadu podawał gościom tacę ze śliwkami. Był to umowny znak, że czas się pożegnać.

Pawilon Stara Pomarańczarnia (Oranżeria) służył niegdyś do zimowania donicowych roślin cytrusowych. Mieści się tam obecnie galeria rzeźby. Natomiast we wschodnim skrzydle znajduje się wspaniałe wnętrze, zaliczane do nielicznych na świecie przykładów autentycznego teatru dworskiego. Wnętrze wykonane jest z drewna, a widownia, złożona z parteru i lóż, ma przepiękną dekorację malarską.

W Łazienkach chętnie byśmy zabawili dłużej, ale czas naglił, a na nas czekało apogeum wycieczki – Krakowskie Przedmieście z pałacem prezydenckim, Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta, Zamek Królewski i Starówka – wszystko wypełnione zabytkami i pamiątkami z historii, każdy turysta znajdzie tu coś dla siebie.

Stare Miasto - historyczne centrum i najstarsza część miasta. Założone w XIII wieku jako gród książęcy i osada otoczona murami ( dziś budzący duże zainteresowanie – Barbakan). Podczas II wojny światowej zniszczone w 90%. Dzięki doskonałej i precyzyjnej odbudowie w 1980 roku wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Z jednej strony dostojne stare kościoły, malownicze kamieniczki, historyczne pomniki, nastrojowe zaułki, tajemnicze uliczki, zielone skwery i przytulne kawiarenki tworzą atmosferę relaksu i pozwalają odpocząć od wielkomiejskiego gwaru. Z drugiej strony turyści z całego świata, tłumy młodzieży, biegające dzieci, uliczni grajkowie, artyści wystawiający swoje prace, modne galerie, restauracje, kolorowe parasole ogródków, a w sezonie letnim miejsce występów muzycznych i teatralnych pod gołym niebem. Zimą Rynek Starego Miasta zmienia się w wielkie lodowisko. Starówka od lat nieprzerwanie tętni swoim własnym, niepowtarzalnym życiem.

 

Poniżej Barbakanu mogliśmy podziwiać rozległą Wisłę i biegnące wzdłuż niej warszawskie bulwary, a w oddali nowoczesny wiszący Most Siekierkowski i kopułę Stadionu Narodowego.

Organizatorzy zapewnili nam smaczny obiad w „Honoratce”, w której lubił korzystać swego czasu z darów kuchni 16-letni Fryderyk Chopin.

 

 Niestety, wszystko co dobre na ogół szybko się kończy. Może właśnie ten żal, że musimy już stąd odjeżdżać był powodem absolutnej ciszy i zadumy wśród wycieczkowiczów w autokarze. To było popołudnie z chwilowymi przebłyskami słońca. Warszawa z okien autokaru budziła podziw i zdumienie. Przede wszystkim ogrom miasta, przytłaczający ruch, nowoczesne rozwiązania komunikacyjne, ale także to co mnie zaskoczyło – spora ilość terenów zielonych. Warszawa budzi zachwyt, a jej historyczne pamiątki prawdziwe wzruszenie. Pomyślałem sobie, jak byłoby cudownie śnić o Warszawie, będącej stolicą Polaków żyjących ze sobą w zgodzie i harmonii, a nie zarzewiem bezsensownej wojny politycznej. 

 

Na szczęście nie ma takiej „wojny” w naszej małej Głuszycy, w której znaleźliśmy się o 22-ej wieczorem. Spotkała nas cisza i chłód jesiennego wieczoru, ale w światłach lamp ulicznych i sklepowych neonów miasto otoczone górami i lasami też jest piękne. Ma rację stare powiedzenie: wszędzie dobrze, a najlepiej w domu !

 

P.S. Wypada mi złożyć podziękowanie organizatorom wycieczki z Uniwersytetu III Wieku w Głuszycy,  niezawodnej firmie transportowej „Górnicki” z Jedliny-Zdroju, burmistrzowi miasta Głuszyca wspierającemu takie przedsięwzięcia. To już trzecia stolica obok Pragi i Berlina, którą mogliśmy odwiedzić dzięki inicjatywie i pracowitości wielu osób z Uniwersytetu i miasta. Serdeczne dzięki !

 

 

                                                                                                    Autor: Stanisław Michalik

 

 

 

 

 

Z wycieczki do Warszawy - jak się robi zdjęcia z generałówną ?

 
Pisząc o naszej wycieczce do Warszawy (post pt. „Kolorowy sen na jawie - o Warszawie”) pominąłem jeden ważny epizod. Zrobiłem to celowo, bo jest to wydarzenie tak ciekawe, że postanowiłem zostawić je na osobną relację.

Drugiego dnia wycieczki w godzinach popołudniowych po zwiedzeniu Starego Miasta znaleźliśmy się na rozległym Placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Już z daleka słyszeliśmy tubalne głosy z  megafonów, a nieco bliżej dało się zauważyć kordony wojskowe i rząd trzyosobowych grup z wieńcami i kwiatami zgromadzonych przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Mieliśmy szczęście trafić na niezwykle dla przybyszów spoza Warszawy widowisko. Oczywiście za zgodą pani przewodnik skorzystaliśmy z tej wyjątkowej okazji. Ceremonię składania wieńców otwierały delegacje reprezentujące najwyższe władze państwowe – prezydenta, rząd, sejm i senat, a następnie różne organizacje i stowarzyszenia, których ideą jest uczczenie pamięci poległych w walce o niepodległość.

Pomysł oddania hołdu poległym w walkach nieznanym żołnierzom narodził się bezpośrednio po I wojnie światowej we Francji. Pierwszy na świecie Grób Nieznanego Żołnierza w 1920. Upamiętnia on 1 500 tyś. żołnierzy poległych w latach 1914–1918. Równolegle z Francją utworzono miejsca hołdu bezimiennym w Wielkiej Brytanii.

Warszawski Grób Nieznanego Żołnierza został odsłonięty 2 listopada 1925, pod kolumnadą Pałacu Saskiego. W tym dniu złożono do niego szczątki bezimiennego żołnierza.

Pod koniec II wojny światowej grób uległ poważnemu uszkodzeniu w wyniku wysadzenia w powietrze. Już w 1946 został odbudowany i ponownie odsłonięty. Obecnie stanowi trójarkadowy fragment ocalałej kolumnady Pałacu Saskiego. 

Przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie płonie wieczny znicz i służbę pełni warta honorowa, a w święta państwowe odbywa się jej uroczysta zmiana z udziałem najwyższych władz państwa.

Wśród osób składających wieńce znalazła się w towarzystwie dwóch panów córka słynnego z czasów wojny gen. Władysława Andersa, Anna Maria (ur. 1950), w 2016 powołana na stanowisko przewodniczącej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego.

Uczestnikowi naszej wycieczki, Andrzejowi Stereckiemu  udało się  przecisnąć bliżej do miejsca składania wieńców i gdy córka gen Andersa odchodziła od grobu, Andrzej zbliżył się do niej, powiedział, że jest synem żołnierza, który odbył z gen Andersem cały szlak bojowy  z Rosji poprzez Bliski Wschód do Monte Cassino i że chciałby prosić o zrobienie pamiątkowego zdjęcia. Służby wojskowe gotowe były odsunąć Andrzeja, ale ona podała mu rękę na znak zgody i w ten oto sposób Andrzej wraz z żoną stali się posiadaczami  cennych fotek z generałówną, wykonanych  smartfonem przez koleżankę Janinę.

Józef Sterecki, ojciec Andrzeja, zasługuje aby spisać jego dzieje. Byłaby to niezwykle frapująca książka, bo odsłaniająca dramatyczne losy polskiego tułacza, potem żołnierza odbywającego egzotyczną wędrówkę bojową pod wodzą gen. W. Andersa, a po wojnie osadnika w maleńkiej wsi Grzmiąca, gdzie zakochał się w Niemce i z nią ułożył sobie życie, stanowiące wzór pracowitości, obywatelskiej aktywności na rzecz wsi i przykładnego współżycia z sąsiadami.

Józef Sterecki wraz z żoną spoczywają teraz na maleńkim cmentarzu obok zabytkowego drewnianego kościółka w Grzmiącej. Syn Andrzej ze swą żoną, Marią są przykładem wzorowej rodziny, cieszącej się dobrą opinią na wsi, a także w mieście Głuszycy. Są aktywnymi członkami Uniwersytetu III Wieku, tworzą w duecie zgrany zespół muzyczno-wokalny umilający czas na spotkaniach i wycieczkach.

Szczęśliwym trafem zdobyte fotki z córką generała Andersa stanowią dla nich cenną pamiątkę i będą  niewątpliwie ozdobą rodzinnego albumu.

W ten oto sposób  potwierdziło się porzekadło, że życie przynosi ze sobą różne niespodzianki !

Fotografie  Andrzeja Stereckiego

 

Stanisław Michalik

Bieżące informacje UTW w Głuszycy

 

Wycieczka do Warszawy

Zarząd UTW w Głuszycy, realizując zadanie publiczne „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 r. na terenie gminy Głuszyca i na rzecz jej mieszkańców” pod nazwą „Aktywnie i zdrowo”, zorganizował wyjazd dwudniowy   11 -12.X.2017 r.  40-osobowej grupy seniorów do Warszawy.

W programie zwiedzanie stolicy zaplanowano wizytę w Centrum Nauki Kopernik. Uczestnicy zostali w szczegółach poinformowani z harmonogramem wycieczki. Życzymy miłych wrażeń z pobytu w Warszawie.

 

 Inauguracja nowego roku akademickiego

Zawiadamiam wszystkich Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy, że dn. 19.10.2017 r. o godz. 14:00  nastąpi uroczysta  inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2017/2018.W związku z remontem sali widowiskowej  w Centrum Kultury-MBP rozpoczęcie odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury w Głuszycy Górnej ul. Kłodzka 61a.

Wykład inauguracyjny wygłosi  dr Bogusław Bałuka- Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Zdrowia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu- uczelni sprawującej Patronat  Naukowy nad naszym UTW.   

Temat wykładu: „ Świat zwierząt – niezwykłość, inspiracja, nauka”. Zarząd  UTW zaprasza na uroczystą inaugurację.

 

Spotkanie z Michałem Ogórkiem

Otrzymaliśmy zaproszenie od pełnomocnika Noworudzkiego UTW - Pani Karoliny Popiel do wzięcia udziału w spotkaniu z dziennikarzem Michałem Ogórkiem w  dn. 23.10.2017 r. o godz. 17:00 w Nowej Rudzie –Słupcu.

Głuszycki UTW został także zaproszony na inscenizację „Rzeka Słów -poezji nie tylko śpiewana” –  wykład multimedialny słowno-muzycznego. Będzie to poezja w artystycznej twórczości  Czesława Niemena. O szczegółach w osobnych wiadomościach mailowych.

                                                        Jerzy  Janus

                                             „AKTYWNIE  I ZDROWO” - INFORMACJA O PROJEKCIE

W ramach zadania publicznego z zakresu  „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 r. na terenie Gminy Głuszyca i na rzecz jej mieszkańców” Gmina Głuszyca przekazała dofinansowanie dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy na realizację zadania pod nazwą „Aktywnie i zdrowo”.

Uprzejmie informuję, że w ramach projektu „Aktywnie i zdrowo”  rozpoczynamy ćwiczenia gimnastyczne w hali sportowej  przy Szkole Podstawowej nr 2  w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 53.

Na zajęcia gimnastyczne zapisały się 32 osoby, które podzielone zostały na dwie grupy. Zajęcia prowadzone będą przez fizjoterapeutę.

Grupa I -  zajęcia w każdy poniedziałek / pierwsze zajęcia  2. 10. 2017 r.

o godz.16: 00. Opiekun grupy  -   p. Maria Sokołowska

Grupa II -  zajęcia w każdy piątek /pierwsze zajęcia:  6. 10. 2017 r.

o godz.16:00. Opiekun grupy - p. Sławka Rowska

Wykaz uczestników  z podziałem na grupy został przekazany zainteresowanym mailowo lub telefonicznie.

Zgodnie z zaleceniami trenera z uwagi na bezpieczeństwo uczestników każda osoba powinna przed pierwszymi zajęciami uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. Należy zaopatrzyć się w zmienne miękkie obuwie i wygodny  strój.

 Parking samochodowy znajduje się przy wejściu do hali sportowej z tyłu szkoły. Wjazd drogą z boku szkoły.

Serdecznie zapraszam!

                                                              Prezes  UTW 

Jerzy Janus

 

            Zakończenie roku 2016/ 2017 UTW w Głuszycy

23 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku studenckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy odśpiewaniem hymnu studentów UTW.

Studentów seniorów w gościnnych progach Centrum  Tajemnic i Przygody Podziemnego Miasta Osówka powitał serdecznie prezes UTW Jerzy Janus, który wygłosił następujące słowa do zgromadzonych:  
- Możemy spotkać się dzisiaj w tym niezwykłym miejscu z trzech powodów. Po pierwsze, dzięki gościnnemu przyjęciu UTW przez Zdzisława Łazanowskiego, Prezesa Zarządu Spółki Podziemne Miasto Osówka,  po drugie, nastąpi dzisiaj również zakończenie realizacji projektu pod nazwą „Seniorzy na szlakach Ziemi Wałbrzyskiej”, projektu,  na który otrzymaliśmy dofinansowanie od Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w kwocie 2500 złotych. Po  trzecie, gościliśmy w Osówce już wcześniej w ramach projektu „UTW – Uczyć – Tworzyć – Wspierać”, kiedy to w ramach rewizyty słuchaczom UTW z Legnicy zaproponowaliśmy m.in. zwiedzanie kompleksu Podziemnego Miasta Osówka i wówczas rolę przewodnika pełnił Prezes Łazanowski. Miło  jest nam tym bardziej, bo chcę oświadczyć, że Zarząd UTW  w związku z przykładnym podejściem do nauki studentów, nieopuszczaniem zajęć i wyniesieniem „dużej porcji” wiedzy z wykładów postanowił, że wszyscy studenci pomyślnie zakończyli naukę w mijającym roku akademickim, zdali wszystkie egzaminy i od października 2017 rozpoczną kolejny rok studiów na UTW w Głuszycy. Mam nadzieję i wierzę, co oficjalnie ogłaszam, że w dniu 10 października 2017 r. o godz. 15:00  stawicie się wszyscy w CK- MBP w Głuszycy na wykładzie inaugurującym nowy rok  uniwersytecki w działalności UTW .

Na uroczyste zakończenie zaprosiliśmy wielu gości: Starostę Powiatu Wałbrzyskiego Jacka Cichurę, Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości,  szkoły pełniącej patronat naukowy nad naszym UTW prof. Lucjana  Kowalczyka, Burmistrza Głuszycy Romana Głoda – patrona honorowego UTW w Głuszycy, Zastępcę Burmistrza Grzegorza Szymańskiego,  Dyrektor CK -MBPMonikę Kulus,   Prezesa Podziemnego Miasta Osówka Zdzisława Łazanowskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Dorotę Hałas, insp. ds. promocji i rozwoju Gminy Sabinę Jelewską,  trenerkę jogi, przyjaciółkę naszego UTW Helenę Lehner. Mimo nawału obowiązków i godzin popołudniowych (23 czerwca to dzień zakończenia roku szkolnego, sesja Rady Miejskiej), chociaż na krótko zaznaczyli swoją obecność burmistrz Roman Głód oraz dyrektor  CK -MBP, przekazując życzenia dalszej dobrej działalności wszystkim uczestnikom UTW w Głuszycy.

Jestem w tej dobrej sytuacji, że sprawozdanie z działalności UTW składałem w imieniu Zarządu niedawno na Walnym Zgromadzeniu Członków UTW, więc teraz tylko krótko je uzupełnię. Dzisiaj kończymy również realizację projektu pod nazwą „ Seniorzy na szlakach Ziemi Wałbrzyskiej”. W ramach projektu odbyły się: dwa wykłady poprowadzone przez przewodnika sudeckiego PTTK Oddział Wałbrzych  Jacka Pilichowskiego „Ziemia Wałbrzyska – Zagłębie Atrakcji i Zagłębie Tajemnic”, dwie wycieczki autokarowe: Zamek Grodno, Sztolnie Walimskie, Przełęcz Sokola-Wielka oraz Zamek Książ – Palmiarnia. Wycieczki wzbudziły duże zainteresowanie naszych uczestników chęcią poznania historii, przyrody, zabytków i tajemnic Ziemi Wałbrzyskiej. Dziękuję Staroście Wałbrzyskiemu i Zarządowi Powiatu za przyznanie nam dotacji na realizację tego projektu.

Przypomnę jeszcze prelekcję „Historia Głuszycy zaklęta w pocztówkach” wygłoszoną przez Grzegorza Czepila, miłośnika Głuszycy w styczniu br. W marcu br. odbył się długo oczekiwany wykład dr Bogusława Bałuki, Dziekana Wydziału Nauk Społecznych WSZiP w Wałbrzychu „Medyczne i fizjoterapeutyczne metody wspomagania aktywności seksualnej seniorów”. Wykład ten spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem słuchaczy i planuję następny  w marcu 2018 r.

W drugim semestrze uczestniczyliśmy w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „ Uczyć – Tworzyć – Wspierać”. Projekt prowadzony był przez Uniwersytet Wrocławski, a uczestniczyło w nim oprócz nas jeszcze 7 innych UTW. Nasi studenci odwiedzili UTW w Legnicy, który także złożył rewizytę w Głuszycy. Była to realizacja I modułu integracyjno-szkoleniowego. II moduł odbył się niedawno, bo 6 czerwca i miał charakter szkoleniowo – warsztatowy. Czeka nas jeszcze III moduł- naukowo – dydaktyczny i odbędzie się jesienią tego roku we Wrocławiu.

To najważniejsze rzeczy, które realizowaliśmy w mijającym roku akademickim UTW.  Braliśmy udział w wydarzeniach kulturalnych, w spektaklach teatralnych, wystawach malarskich i innych organizowanych przez Gminę Głuszyca i Centrum Kultury-MBP. Bawiliśmy się na zorganizowanych przez siebie imprezach i za to chcę podziękować wszystkim członkom UTW, którzy brali udział w ich przygotowaniu. Szczególnie dziękuję wszystkim członkom Zarządu: Marii Sokołowskiej, Barbarze Gajewskiej, Bożenie Ostanek, Jarosławie Rowskiej, Janinie Czaickiej,  Danucie Rech - za ich pracę i poświęcenie swojego wolnego czasu dla pracy społecznej w UTW. Widzę, że czasami mają już „serdecznie dosyć” , ale jak na razie pracujemy w niezmienionym składzie i życzę wszystkim zdrowia i zapału do dalszego działania. Dziękuję Marii Lisiewicz prowadzącej naszą kronikę UTW, Marii i Andrzejowi Stereckim za oprawę muzyczną naszych spotkań. 

W imieniu zarządu UTW pragnę podziękować osobom, które z nami współpracowały i wspierały nas w działaniach.  Szczególne podziękowania kieruję w stronę burmistrza Głuszycy Romana Głoda za niezmienną wielką przychylność i wsparcie w stosunku do działań UTW. Nieobojętny w stosunku do UTW pozostaje Grzegorz Szymański z-ca burmistrza, dziękuję za wsparcie. Dziękuję: Monice Kulus, która bardzo chętnie udziela nam „gościny” w pomieszczeniach CK-MBP i zapewnia nas o dalszej dobrej współpracy, Sabinie Jelewskiej za zainteresowanej działalnością i pomoc dla UTW, Dorocie Hałas za możliwość korzystania z pomieszczeń w SP nr 3. Dziękuję Zdzisławowi Łazanowskiemu  za zrozumienie i pomoc w działalności UTW, zapewniamy ze swojej strony, że o istnieniu i działalności Podziemnego Miasta Osówka mówimy wszędzie, gdzie się znajdujemy i z kim się spotykamy. Podziękowania składamy także kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy - Renacie Sokołowskiej, przewodnikowi Jackowi Pielichowi za udział w projekcie „Seniorzy na szlakach Ziemi Wałbrzyskiej” i obietnicę oprowadzenia nas po Szczawnie-Zdroju oraz nieobecnym dzisiaj: Karolinie Popiel, pełnomocnikowi  UTW w Nowej Rudzie za bezinteresowną pomoc i współpracę.  W tym roku już drugi raz byliśmy na wczasach  dzięki odstąpieniu nam części swoich miejsc w DW  “Porąbka”  w Świnoujściu, a Alinie Pilichowskiej właścicielce tego Domu Wczasowego za bardzo ciepłe nas przyjęcie, wypoczynek i miłe spędzenie czasu. Dziękuję rektorowi Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości profesorowi Lucjanowi Kowalczykowi za kontynuację patronatu naukowego uczelni głuszyckiemu UTW i Agatcie Buczak, która współpracuje z nami z ramienia uczelni. Dziękuję także  dr Bartoszowi Solarzowi za opiekę medyczną podczas Ogólnopolskiego Marszu Nordic-Walking Studentów UTW, Helenie Lehner, która od dłuższego już czasu przyjeżdża do Głuszycy i trenuje jogę z naszymi studentkami.

Jeżeli pominąłem kogoś w podziękowaniach, to przepraszam i jeszcze raz wszystkim dziękuję.

W dalszej części spotkania przy kawie, ciastkach i owocach prowadząca projekt „Seniorzy na szlakach Ziemi Wałbrzyskiej” , członek zarządu UTW Barbara Gajewska  podsumowała i przekazała informacje z wykonania zadań zawartych w harmonogramie projektu. Najaktywniejsi studenci otrzymali dyplomy, a troje z nich Wiesława Świrbutowicz, Maria Lisiewicz i Kazimierz Warszewski nagrody książkowe. Barbarze Gajewskiej i Marii Sokołowskiej za przygotowanie projektu i opracowanie harmonogramu oraz dopilnowanie jego realizacji serdecznie podziękował prezes zarządu UTW.

-Wszystkim członkom UTW i zebranym życzenia miłego spędzenia lata i udanego wypoczynku – dodał podsumowujący oficjalną część spotkania prezes UTW Jerzy Janus, a następnie w czasie biesiady studenckiej przy grillu seniorzy świętowali zakończenie roku akademickiego 2016/2017.

 

                                                                            Jerzy  Janus

„Seniorzy na szlakach Ziemi Wałbrzyskiej”

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Projekt:  „UTW: Uczyć – Tworzyć  - Wspierać” 

5 czerwca 2017 r. zaczynamy realizację modułu II : szkoleniowo-warsztatowego  w projekcie „UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać”   (projekt dofinansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Zapraszamy  członków UTW w Głuszycy, którzy zgłosili  udział na szkolenia 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 do Centrum Kultury – Biblioteka Publiczna w Głuszycy. Szkolenia i wykłady przeprowadzone będą w dwóch grupach:

Grupa I:

10:00 – 11:30 – szkolenie I:  Jesień życia  w perspektywie gerontologicznej, dr Małgorzata Malec - Rawiński

11:30 – 12:00 – przerwa kawowa

12:00 – 13:30 – szkolenie II:  Motywacja i animacja czyli pedagogika zabawy, mgr Anna Gużda

13:30 – 14:00 – wypełnienie ankiet

14:00 – 14:30 – obiad i podsumowanie spotkania                       

Grupa II:

10:00 – 11:30 – szkolenie I:  Warsztaty komunikacji interpersonalnej, mgr Anna Gużda

11:30 – 12:00 – przerwa kawowa

12:00 – 13:30 – szkolenie II:  Trening pamięci, mgr Beata Działa

13:30 – 14:00 – wypełnienie ankiet

14:00 – 14:30 – obiad i podsumowanie spotkania

 

Zarząd

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy

                                             

Seniorzy na szlakach Ziemi Wałbrzyskiej

 

9 maja 2017 r. w Centrum Kultury-MBP w ramach realizacji  projektu „Seniorzy na szlakach Ziemi Wałbrzyskiej” studenci głuszyckiego UTW wysłuchali wykładu przewodnika PTTK  Oddz. Wałbrzych  Pana Jacka Pielicha. Temat wykładu: „ Ziemia Wałbrzyska – Zagłębie Tajemnic”.

Przewodnik przekazał szereg informacji i ciekawostek historycznych o najbliższych okolicach. Opowiadał o przedsięwzięciu militarnym związanym z budową kompleksu pod kryptonimem „ Riese”, w skład którego wchodziły Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy, Sztolnie Walimskie, Zamek Książ.

Zaciekawił także słuchaczy wieloma informacjami dotyczącymi historii Wałbrzycha i Jedliny-Zdroju.

Po serii wykładów seniorzy wybiorą się na wycieczki, aby zobaczyć to, o czym słuchali na wykładach. Podsumowanie realizacji projektu odbędzie się w czerwcu na terenie Podziemnego Miasta Osówka i zostanie  połączone z zakończeniem roku akademickiego UTW 2016/2017.

 

                                                                                       Jerzy Janus

V MARSZ NORDIC WALKING STUDENTÓW UTW 2017


6 maja wzięliśmy udział w V Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking Studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Organizatorem  imprezy o zasięgu  europejskim są Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku w Wejherowie, Polska Federacja Nordic Walking i Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.


Wszystkie uniwersytety wystartowały o godz. 11.00 i miały do pokonania  5-kilometrową trasę. W tym dniu mieliśmy szczęście, pogoda sprzyjała. Nie padał deszcz jak przez ostatnie dni i  nasza kilkudziesięcioosobowa grupa  po krótkiej rozgrzewce ruszyła na trasę. Rozgrzewkę i marsz poprowadził znany instruktor nordic walking pan Krzysztof Krzymiński. Grupa udała się malowniczą trasą wzdłuż głuszyckich stawów przez Przełęcz Marcową i dalej czerwonym szlakiem do zamku w Jedlince.


Tu czekała nas miła niespodzianka. Przywitał nas właściciel zamku, ubrany w stylowy strój, melonik i laseczką w ręku. Oprowadził nas po komnatach Zamku, opowiadając historię rodziny właścicieli majątku wraz z pałacem. Okazało się, że to nasz przewodnik pan Krzysiu przebrał się za właściciela zamku.
Spotkanie zakończyło się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

 

Do zobaczenia za rok na kolejnym ogólnopolskim marszu nordic walking studentów UTW.

 

                                                              Jarosława  Rowska        

 

JUBILEUSZ UTW W NOWEJ RUDZIE

 

Na zaproszenie  pełnomocnika ds. Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani Karoliny  Popiel w dniu 22 kwietnia delegacja studentów z UTW w Głuszycy wzięła udział w uroczystym jubileuszu  X-lecia Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Hasłem przewodnim spotkania było mobilizujące i pełne młodzieńczej energii pytanie „Jak nie my, to kto?"

W czasie uroczystości w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie odbyło się szereg występów zespołów kulturalnych i wystąpień zaproszonych gości.

Gratulacje i życzenia w imieniu członków naszego UTW złożył Andrzej Sterecki. Nasi głuszyccy studenci Maria i Andrzej Stereccy razem z chórem NUTW  wystąpili na zakończenie oficjalnych uroczystości,  wykonując "Hymn Seniora".

 

Życzymy naszym przyjaciołom z  Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w szczególności Pani Karolinie Popiel, dużo zadowolenia z uczestnictwa w życiu uniwersytetu, wielu dalszych sukcesów w działalności oraz kolejnych okrągłych i równie udanych uroczystych jubileuszy.

 

 

                                                                        Danuta  Rech

                                                                  członek Zarządu UTW

              PROJEKT "SENIORZY NA SZLAKACH ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ"

 

W dniu 18 kwietnia studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy wykładem przewodnika PTTK Oddział w Wałbrzychu Pana Jacka Pielicha pt.: Ziemia Wałbrzyska  -  Zagłębie Atrakcji- historia i zabytki, przyroda i turystyka oraz ciekawe miejsca rozpoczęli realizację projektu współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu pod nazwą "SENIORZY NA SZLAKACH ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ".

 

Bardzo ciekawy wykład uzmysłowił uczestnikom, że  Ziemia Wałbrzyska posiada wiele atrakcji turystycznych, które warto poznać i zobaczyć. W ramach projektu będziemy te atrakcje również zwiedzać.

9 maja 2017 r. o godz. 16:00 w Centrum Kultury w Głuszycy odbędzie się drugie spotkanie z ww. cyklu. Tego dnia zapraszamy na wykład przewodnika zatytułowany „ Ziemia Wałbrzyska – Zagłębie Tajemnic”. Usłyszymy informacje m.in. o tajemniczym projekcie Riese, o Podziemnym Mieście Osówka czy o Muzeum Sztolni Walimskich.  

Serdecznie zapraszamy!

 

 

                                                                             Maria Sokołowska

                                                                              Wiceprezes UTW

Wesołych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją budzącej się

do życia  wiosny.

Pogody w sercu i radości płynącej

ze Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego święconego w gronie najbliższych

 

Członkom Uniwersytetu

Trzeciego Wieku w Głuszycy

życzy

 Zarząd UTW

V MARSZ NORDIC – WALKING STUDENTÓW UTW 2017

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza 6 maja 2017 r. o godz. 10:30 na V Marsz Nordic-Walking Studentów UTW. Trasa marszu prowadzić będzie spod siedziby Centrum Kultury – MBP w Głuszycy przez  Przełęcz Marcową do Pałacu Jedlinka.  

Przypominamy o wygodnym obuwiu oraz zabraniu kiełbasek na ognisko. Dobry humor mile widziany! Serdecznie zapraszamy miłośników wspólnego wędrowania z kijkami.

PROJEKT „SENIORZY NA SZLAKACH ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ”

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy zaprasza członków organizacji senioralnych do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu pn: „ SENIORZY NA SZLAKACH ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ”.

W ramach projektu odbędą się:

 • 18 kwietnia br. godz.16  /sala widowiskowa CK-MBP/ wykład: „Ziemia Wałbrzyska-Zagłębie Atrakcji”- Jacek Pielich
 • 9 maja br. godz. 16 /sala widowiskowa CK-MBP/ wykład: „Ziemia Wałbrzyska- Zagłebie Tajemnic” – Jacek Pielich
 • 24 maja br. godz.9 - wycieczka autokarowa z przewodnikiem zwiedzanie: Zamku Grodno, Sztolni Walimskich, Przełęczy Sokolej, Wielkiej Sowy.
 • 14 czerwca br. godz.9  – wycieczka autobusowa na trasie:  Szczawno-Zdrój, Zamek Książ, Palmiarnia.
 • 23 czerwca br. godz.16 – Podziemne Miasto „Osówka” – podsumowanie projektu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Marią Sokołowską tel. 660 699 757.

  WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA UTW  W GŁUSZYCY

W dniu 21 marca 2017r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy. Zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności Zarządu w 2016 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Wawrzyniak przedstawiła protokół z przeprowadzonej kontroli, wnioski Komisji o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzieleniu absolutorium dla Członków Zarządu z działalności za 2016 r. W wyniku głosowania Członkowie UTW jednomyślnie przegłosowali przyjęcie uchwał i tym samym zostało udzielone absolutorium dla Zarządu UTW za działalność w 2016 r.

Na Walnym Zebraniu zostały zatwierdzone dwa regulaminy:

-Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

-Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia UTW.

Sprawozdanie z działalności  Zarządu UTW w 2016 r.

Rok 2016 jest drugim pełnym  rokiem działalności Stowarzyszenia UTW pod względem merytorycznym i finansowym, dzisiaj na Walnym Zebraniu Członków Zarząd zdaje sprawozdanie z tej działalności.

Niezmiennie w swojej działalności Zarząd kierował się przy podejmowaniu decyzji dotyczących tematyki wykładów i innych działań tym, aby spełnić cele statutowe. Założeniem powołania UTW jest uczeniu się przez całe życie, spędzania wolnego czasu w wartościowy sposób, podnoszenie sprawności fizycznej i wzajemna integracja. Założyliśmy, że w 2016 r. będziemy starali się organizować wykłady interesujące studentów UTW, gwarantujące wysoki poziom przekazu i by były to ciekawe spotkaniami. Mamy nadzieję, że nam się to udało i w skrócie wymienię:

1.W  lutym 2016 r. odbyło się spotkanie z p. Stanisławem Michalikiem nt. sposobu na spędzanie wolnego czasu, czyli „ jak pisać bloga”.

2. Energetyczne spotkania odbyły się z p. Wandą Dąbrowską, instruktorką kinezjologii z Centrum Promocji Edukacji i Terapii Edukacyjnej z Wrocławia. Jej zajęcia z „ gimnastyki mózgu jako drogi doskonalenia siebie”  w marcu, a następnie dwudniowe warsztaty w listopadzie cieszyły się wśród naszych słuchaczy dużym powodzeniem. W warsztatach tych mogli uczestniczyć również seniorzy z Głuszycy, gdyż zostały one wkomponowane w obchodzone w Gminie „Dni Seniora”. 

 3. W kwietniu, listopadzie i grudniu zorganizowano wykłady energicznej trenerki z Akademii Samorozwoju w Wałbrzychu Beaty Kras. Tematy wykładów:

-  „Motywacja czyli...jak się wziąć w garść i zacząć działać, tzn. co zrobić,

    żeby mi się chciało jak mi się nie chce”,

-   „Czego naprawdę chcę...?   Najważniejsze pytanie w życiu”,

- „ Kobiety są z Ziemi i mężczyźni są z Ziemi – sztuka porozumiewania się 

     płci”.

Wykłady były również dostępne dla osób w wieku 50+ zrzeszonych poza UTW w organizacjach senioralnych.

4. „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” - wykład współpracownika

Federacji Ogólnopolskiej,  prawnika, doradcy bankowego p. Daniela 

    Jachimowicza. Dodatkowo odbyły się warsztaty komputerowe z

    bankowości dwóch grup w SP nr 3.

5. Czerwiec to wykład p. Magdaleny Szyszki – dietetyka z firmy Opoka Plus

   z Wrocławia nt. „Zasad zdrowego odżywiania i dostępnych produktów dla

   naszego zdrowia - kuchenne zmiany na „zdrowsze”.

6. 17 czerwca obchodziliśmy uroczyście w Kolibie Łomnickiej zakończenie

    roku akademickiego 2015/2016. Po części oficjalnej wraz z zaproszonymi

   gośćmi integrowaliśmy się na wesoło. Potem były „zasłużone” wakacje.

7. 4 lipca uczestniczyliśmy w X Forum UTW we Wrocławiu.

8. 18 października 2016r. rozpoczęliśmy nowy rok akademicki 2016/2017.

    Swoją obecnością zaszczyciła nas spora grupa uczestników zaprzyjaźnionego

    Noworudzkiego UTW z szefową Karoliną Popiel, wielokrotnie byliśmy

    zapraszani do wzięcia udziału w imprezach kulturalnych przez nich

    organizowanych, w inauguracji wziął udział burmistrz p. Roman Głód,

    p. Stanisława Warmuz, Wanda Dąbrowska, Stanisław Michalik. Wykład

    inauguracyjny p.t.: „Człowiek w pełni – podejście holistyczne” – wygłosiła

    dr Walentyna Wnuk.

 

Ale nie tylko żyliśmy samymi wykładami  i nauką. Studenci UTW, którzy chcieli mogli zadbać o kondycję fizyczną i gibkość swego ciała, uczestniczyli prawie co tydzień w spacerach nordic walking organizowanych przez sekcję turystyczną i zajęciach gimnastycznych typu joga. W maju uczestniczyliśmy w IV Ogólnopolskim Marszu Studentów UTW i gościnnie z UTW z Nowej Rudy. Aktywnie uczestniczyliśmy w otwarciu trasy #ACTIVE przed pałacem w Jedlinie- Zdroju (Jedlince) wspólnej z Głuszycą. Spotykaliśmy się kilkakrotnie na organizowanych zabawach-biesiadach. Staraliśmy zachować proporcję: coś dla „ciała” i coś „dla ducha”.

Zarząd w swoim działaniu starał się o pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych na działalność UTW, gdyż środki pozyskiwane ze składek członkowskich nie zabezpieczają naszych potrzeb, a potrzeby mielibyśmy duże.

Udało się pozyskać w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w efekcie złożonego wniosku na zakup sprzętu dla organizacji rozwijających się środki z projektu Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw w kwocie 4998 zł.

Kupiliśmy za to komputer HP, program komputerowy Office, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy Nicon.

 

Do Gminy Głuszyca złożyliśmy ofertę na realizacją zadania „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pt: „Senior w formie – edukacja, rekreacja, integracja”. Po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku otrzymaliśmy prawie 6000 zł na jego realizację. Środki zostały wydatkowane w następujący sposób: dopłata do wycieczki do Berlina, zajęcia z kinezjologii edukacyjnej, wykłady trenera z Akademii Samorozwoju, zajęcia gimnastyczne typu joga.  Zakupiliśmy 54 szt. koszulek z logo UTW i logo Głuszycy. Nie podaję konkretnych kwot, bo są ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Oprócz wycieczki w październiku do Berlina w maju zorganizowana została wycieczka do ogrodu botanicznego w Wojsławicach. We wrześniu pojechaliśmy do Rokytnicy w Orlickich Górach (Czechy) na Przegląd Harmonistów, gdzie zagrało trzech przedstawicieli Głuszycy, w tym z wielkim powodzeniem dwoje naszych członków: Maria i Andrzej Stereccy.

Zarząd odbywał swoje posiedzenia przynajmniej raz w miesiącu i podejmował decyzje dotyczące bieżących działań i potrzeb. Do tej pory Zarząd działa w niezmienionym składzie. Czy sprostał zadaniom,  dziś nas ocenicie podczas głosowania o udzieleniu absolutorium za działalność w 2016r.

Zdaję sobie sprawę jako Przewodniczący Zarządu, że w moim działaniu i w działaniu UTW są mankamenty, należy wyeliminować działania akcyjne przez konkretne przydzielenie zadań, w dalszym ciągu należy uporządkować pracę sekcji, ale trzeba również wziąć pod uwagę, że wszyscy pracujemy społecznie kosztem własnego czasu. Lecz proszę nie traktować tego jako wymówki, będziemy starali się poprawić występujące mankamenty.

Zamierzenia działań Zarządu w roku 2017 zostały do końca II semestru odkryte.  Trzy wykłady są już za nami.  Przed nami realizacja projektu pod nazwą „Seniorzy na szlakach Ziemi Wałbrzyskiej” . Na realizację zadania złożony przez nas projekt w Starostwie Powiatowym otrzymał dofinansowanie w kwocie 2500 złotych.  

Wspólnie z ośmioma innymi UTW pod przewodnictwem Uniwersytetu Wrocławskiego bierzemy udział w realizacji projektu pod nazwą „Uczyć – Tworzyć – Wspierać”. Koordynatorem projektu z ramienia naszego UTW jest Barbara Gajewska. Realizacja ma trwać od marca do listopada  2017 r.

Również w tym roku złożymy wniosek na dotację na realizację zadań na rzecz seniorów. Będzie to miało wpływ na planowanie zajęć i wykładów w drugiej części roku, chcemy zachować wysoki poziom wykładów, wprowadzić inne zajęcia gimnastyki dla osób starszych. Udało się umieścić naszych uczestników UTW na zajęciach nauki pracy z komputerem i nauki języka angielskiego. Mamy nadzieję, że dojdzie do skutku planowana wycieczka autokarowa do Warszawy.

 

Chcę teraz w imieniu Zarządu UTW podziękować tym osobom, które z nami współpracowały i nas wspierały w działaniach. Niezmiennie chcemy podziękować panu burmistrzowi R. Głodowi za wielką przychylność i wsparcie dla działań naszego UTW, p. dyrektor CK MBP  Monice Rejman za możliwość swobodnego korzystania z pomieszczeń CK,   p. Sabinie Jelewskiej  za współpracę i wsparcie, dyrektor SP 3 p. D. Hałas. Teraz trochę prywaty, bo chcę podziękować członkom Zarządu za ich pracę, dzięki której funkcjonujemy:

Zastępcy Prezesa Marii Sokołowskiej za całą pracę organizacyjną i wspólnie z Barbarą Gajewską pisanie wniosków, a potem ich rozliczanie. Przyznaję, że dobrze im to wychodzi - jak specjalistom w tym zakresie. Dziękuję Sekretarz Zarządu Barbarze Gajewskiej za pilnowanie spraw „papierowych” i terminów związanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu, Skarbnik Zarządu Bożenie Ostanek za prowadzenie spraw związanych z  finansami, również tych dodatkowych jak przygotowanie spotkań (kawa, ciastka i inne), Jarosławie Rowskiej za prowadzenie sekcji turystycznej - jednej z lepiej działających, Danucie Rech za działanie na rzecz „wyprowadzania” nas na imprezy kulturalne, Janinie Czaickiej za wykonywanie bieżących wszelkich prac zleconych na rzecz UTW niezależnie od pory dnia.

Barbarze Sokołowskiej chcę podziękować za organizację naszych spotkań w Kolcach i naszemu przyjaznemu zespołowi - A. Sokołowskiemu, Piotrowi Syczowi i Ryszardowi  Ogorzelcowi, duetowi Marii i Andrzejowi Stereckim za

„ grające” umilanie nam tych spotkań, Małgosi Lisiewicz za prowadzenie kroniki UTW. Dziękuję wszystkim tym, których nie wymieniłem, a którym należy podziękować.

Zwracam się do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium dla Zarządu UTW za działalność za 2016r.

Życzę naszym członkom dalszych miłych wrażeń z uczestnictwa i działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy. Dziękuję.    

 

                                                                         Prezes Zarządu

                                                                           Jerzy  Janus                                      

 

 

 

 

Dzień Kobiet

8 marca - Dzień Kobiet,  w tym dniu  odbyło się uroczyste spotkanie przy kawie i  dźwiękach naszej niezawodnej orkiestry, były życzenia, tańce i śpiew.

 

Wykład dr Bogusława Bałuki

7 marca odbył się oczekiwany przez członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykład dr Bogusława Bałuki, Dziekana  Wydziału Nauk społecznych i Zdrowia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Uczelni ta od 17 listopada 2015r. sprawuje Patronat Naukowy nad naszym UTW.

Dr Bogusław Bałuka tego dnia wygłosił  wykład pt. „Plastyczność umysłu w służbie wiedzy i nauki”. Wykład  bardzo ciekawy i interesujący, szczególnie dla nas ludzi dojrzałych, otwartych na wiedzę.

Temat wykładu oczekiwany to „Medyczne i fizjoterapeutyczne wspomagania aktywności seksualnej seniorów”, temat zawierający wiedzę, którą ludzie w dojrzałym wieku chcą poznać i stosować w swoim życiu. Przygotowany przez dr. B. Bałukę wykład został poprowadzony dla nas w sposób bardzo przystępny  i ciekawy, rozwiewający szereg wątpliwości o życiu seksualnym seniorów.

Z wykładu wyszliśmy bardzo zadowoleni nie tylko z jego treści, zdobytych wiadomości, ale również ze sposobu przekazu, kontaktu z nami wykładowcy

dr. Bogusława Bałuki, za co bardzo dziękujemy i liczymy na dalsze wykłady w Jego wykonaniu z interesujących nas tematów, a takie są, co stwierdziliśmy zaraz po wykładzie w prywatnej rozmowie.

W imieniu Głuszyckiego UTW dziękuję Panu doktorowi za spotkanie z nami.

                                                                                Jerzy Janus

 

„Głuszyca zaklęta w pocztówkach”

Wykład   Grzegorza Czepila  „Głuszyca zaklęta w pocztówkach” wywołał duże zainteresowanie historią Głuszycy. W trakcie dwugodzinnego spotkania studenci UTW mieli możliwość obejrzenia wielu pocztówek pokazujących różne miejsca i budynki w Głuszycy jeszcze sprzed 1939 r. Grzegorz Czepil przekazywał historię zilustrowanych pocztówkami miejsc, wykazując się dużą wiedzą, którą nabył z dostępnych ogólnie źródeł. Okazało się również, że wśród słuchaczy UTW są osoby interesujące się historią Głuszycy, co pokazała owocna dyskusja. Wobec szerokiego tematu większość uwagi została skupiona na okolicach  ulicy Grunwaldzkiej i związanych z nią historiach,  umówiliśmy się zatem na następne spotkanie, aby uzupełnić naszą wiedzę z historii naszego miasta. Za ciekawe spotkanie Grzegorzowi Czepilowi bardzo dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszej działalności kolekcjonerskiej i pogłębiania pasji w zdobywaniu nowych wiadomości z historii Głuszycy.

 

                                                                         Jerzy Janus

 

UTW Głuszyca informuje

W listopadzie 2016 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy został zaproszony przez Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Wrocławskiego do wspólnego projektu pod nazwą „Uczyć – Tworzyć – Wspierać”. Oprócz głuszyckiego UTW zaproszono Uniwersytety Trzeciego Wieku  z  Legnicy, Zgorzelca, Strzelina, Oławy, Gryfowa i Wrocławia.

W styczniu 2017 r. ogłoszono wyniki konkursu.  Wspólny projekt został jako jedyny na Dolnym Śląsku zakwalifikowany do dofinansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznało  kwotę wsparcia w wysokości 300 tys. zł.

27 lutego 2017 r. członkowie zarządu UTW w Głuszycy w składzie: Jerzy Janus ,  Maria Sokołowska i Barbara Gajewska uczestniczyli w pierwszym roboczym spotkaniu partnerów projektu „Uczyć – Tworzyć – Wspierać” w siedzibie UTW Uniwersytetu Wrocławskiego. Na spotkaniu  wstępnie ustalono, że projekt będzie realizowany w okresie:  marzec – listopad 2017 r. w trzech modułach:

- moduł I  - integracyjno– szkoleniowy

- moduł  II - szkoleniowo– warsztatowy

- moduł  III  -  naukowo – dydaktyczny.

Koordynatorem całego projektu jest dr Małgorzata Malec–Rawińska – kierownik UTW Uniwersytetu Wrocławskiego. Z ramienia UTW w Głuszycy koordynatorem została Barbara Gajewska – Sekretarz Zarządu,  a zastępcą koordynatora  Maria Sokołowska – Wiceprezes Zarządu. O dalszych działaniach w ramach realizacji projektu „Uczyć –Tworzyć – Wspieraćbędziemy informowali na bieżąco.

oprac. Barbara Gajewska

Informacja UTW

W styczniu 2017 r. złożyliśmy ofertę na zadania publiczne Powiatu Wałbrzyskiego. W lutym 2017 r. nasz projekt pod nazwą  „Seniorzy na szlakach Ziemi Wałbrzyskiej” otrzymał dofinansowanie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  w kwocie 2.500 zł.

                         Harmonogram realizacji projektu „Seniorzy na szlakach Ziemi Wałbrzyskiej”

1. Wykład Przewodnika PTTK  z Oddziału  Wałbrzych pt.: „Ziemia  Wałbrzyska  - Zagłębie  Atrakcji”,

 w tym: historia i zabytki, przyroda i turystyka, ciekawe miejsca

     18 kwietnia 2017 r. (wtorek) – godz. 16:00 – 18:00 w sali widowiskowej Centrum  Kultury BP  w Głuszycy.    

                             

  2. Wykład Przewodnika PTTK z Oddziału Wałbrzych  p.t. „Ziemia Wałbrzyska – Zagłębie Tajemnic”, w tym:  Kompleks Riese (Centrum Muzealno – Turystyczne „Olbrzym”,  Podziemne Miasto  Osówka  w Głuszycy, Muzeum Sztolni Walimskich)

         9 maja 2017 r. (wtorek) – godz. 16:00 – 18:00 w sali  widowiskowej Centrum Kultury  w Głuszycy.

 

  3. Wycieczka autokarowa z przewodnikiem - zwiedzamy ciekawe miejsca  Ziemi Wałbrzyskiej:  Zamek Grodno - Sztolnie Walimskie- Przełęcz Sokola – Wielka Sowa .                                                                                          
 

24 maja 2017 r. (środa) – wyjazd z Głuszycy  godz. 9:00.

 

4. Maszerujemy i zwiedzamy: Uzdrowisko Szczawno Zdrój – Zamek Książ – Palmiarnia 14  czerwca 2017 r. (środa)

Wyjazd z Głuszycy autobusem „5” do Szczawna Zdroju, o godz. 9:00, następnie ze Szczawna-Zdroju autobusem „8” do Książa.  

5. Podsumowanie realizacji projektu z udziałem przedstawicieli Starostwa Wałbrzyskiego, wręczenie   nagród  trzem najaktywniejszym uczestnikom projektu – spotkanie  w plenerze przy ognisku 

23 czerwca 2017 r. o godz.16:00 na  „Osówce”  podsumowanie zadania zostanie połączone z uroczystym zakończeniem roku akademickiego UTW  2016/2017

 

Opracowanie oferty i harmonogramu wykonania  zadania publicznego Barbara Gajewska, Maria Sokołowska.

         

                                                                     Jerzy Janus

 

  

  Informacja dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy     

Zarząd  UTW w Głuszycy  zaprasza  swoich członków:

 • 24  stycznia  2017 r.  o  godz. 16.00 na wykład miłośnika Głuszycy Pana Grzegorza Czepila pt.: „Historia Głuszycy zaklęta w pocztówkach”,
 • 7 lutego 2017 r. o godz. 12.00 na wykład Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Zdrowia WSZiP w Wałbrzychu dr. Bogusława Bałuki  pt. „Medyczne i fizjoterapeutyczne metody wspomagania aktywności seksualnej seniorów”.

do sali widowiskowej Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.

 

                                          Zarząd UTW

 

 

 

 

Informacja dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy

Rok 2017 r. członkowie UTW rozpoczęli 10 stycznia uroczystym spotkaniem noworocznym w gościnnych progach Centrum Kultury.   W obecności zaproszonych gości dyr. CK MBP Moniki Rejman, reprezentującej Burmistrza Głuszycy p. Sabiny Jelewskiej prezes w imieniu Zarządu UTW złożył wszystkim przybyłym najserdeczniejsze noworoczne życzenia. Następnie zostały wręczone legitymacje nowo przyjętym osobom w poczet członków UTW. Przy granych i śpiewanych kolędach przez zespół muzyczny i zebranych, smacznych daniach spożywanych przygotowanych przez jadłodajnię „ Finezja”s, lampce wina spotkanie przebiegło w miłej integracyjnej i sprzyjającej rozmowom atmosferze. Na koniec przedstawione zostały najbliższe plany działania UTW.

Jerzy Janus

N o wy  R o k  2 0 1 7 

Wszystkim naszym przyjaciołom i sympatykom,  mieszkańcom Głuszycy członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku składają najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, życzliwości, stabilności, dużo szczęścia i radości w życiu osobistym w Nowym 2017 Roku.

 

                                                             Prezes Zarządu UTW

                                                                     Jerzy Janus

                                                   

  I N F O R M A C J A

 

W Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy odbędą się warsztaty zajęciowe prowadzone przez trenerkę z Akademii Samorozwoju  w Wałbrzychu p. Beatę Kras

 • 22 listopada 2016 r.    w godz. 15:00 - 17:00 - temat:

 "Czego naprawdę CHCĘ...? Najważniejsze pytanie w życiu."

 • 7 grudnia 2016 r. w godz.  14:30 - 17:00 - temat:

 "Kobiety są z Ziemi i mężczyźni są z Ziemi - sztuka porozumiewania płci".

Serdecznie zapraszamy również osoby w wieku 50 + zrzeszone poza UTW  w organizacjach senioralnych do udziału w proponowanych zajęciach.

 

                                                               Jerzy  Janus

I Głuszyckie Senioralia

Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy Jerzy Janus zapraszają na I Głuszyckie Senioralia.

W programie:

 • 19.11. godz. 10:00-16:00 - GIMNASTYKA MÓZGU - zajęcia z kinezjologii edukacyjnej z Wandą Dąbrowską, sala widowiskowa CK-MBP.
 • 20.11. godz. 16:00 występ głuszyckiego chóru seniorów "RENOMA", "Dumka na dwa serca. Kresów Wschodnich czar" koncert warszawskich artystów znanych z radia i telewizji Aurelii Sobczak, Barbary Droździńskiej i Stanisława Górki, sala widowiskowa CK-MBP
   

Zapraszamy serdecznie głuszyckich seniorów!

Z A P R O S Z E N I E

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy informuje, że w ramach projektu „Senior w formie – edukacja, rekreacja, integracja”  skierowanego do osób w wieku 50+ prowadzone będą następujące działania:

18.11.2016 r. godz. 10.00  – zajęcia prowadzone przez instruktorkę kinezjologii edukacyjnej Panią Wandę Dąbrowską – ćwiczenia usprawniające pracę mózgu. Proszę zabrać obuwie sportowe i wygodny strój.

19.11.2016 r. godz.10.00– zajęcia prowadzone przez instruktorkę kinezjologii edukacyjnej Panią Wandę Dąbrowską – ćwiczenia usprawniające pracę mózgu. Proszę zabrać obuwie sportowe i wygodny strój.

21.10.– 16.12.2016 r. godz.17.00 – zajęcia gimnastyczne z jogi – sala gimnastyczne Szkoła Podstawowa Nr 3 /każdy piątek/

22.11.2016 r. godz.15.00 – wykład trenera z Akademii Samorozwoju

7.12.2016 r. godz.14. 30 – wykład trenera z Akademii Samorozwoju.

 

Zapraszamy osoby w wieku 50 + zrzeszone w organizacjach senioralnych
do udziału w proponowanych zajęciach.

 

                                                         Prezes UTW w Głuszycy

/-/ Jerzy Janus

 

 

Wycieczka do Berlina

27 października 2016r. o godzinie 5 rano rozpoczęła się wycieczka autokarowa do stolicy Niemiec -  Berlina.  Wzięli w  niej udział studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku i inni członkowie lokalnych organizacji skupiających osoby w wieku senioralnym. Korzystaliśmy z usług sprawdzonego biura podróży Daniela Górnickiego z Jedliny- Zdroju. Zdawaliśmy sobie sprawę, pamiętając ubiegłoroczną, jednodniową wycieczkę do Pragi, że Berlin jest większy ( w kwadracie prawie 30 x 30 km) i przyjdzie nam się zmierzyć ze swoimi siłami w marszu przez miasto. Aby zobaczyć to, co w Berlinie najpiękniejsze i najbardziej znane - miejsca na świecie jak  Brama Brandenburska, Aleksanderrplatz z drugą  co do wielkości wieżą telewizyjną w Europie, Reichstag z wokół zbudowanymi obiektami parlamentarnymi czy wyspę muzeów wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO - maszerowaliśmy dzielnie, aby temu zadaniu sprostać. Wycieczkę po Berlinie prowadził Jan Niewczas – przewodnik, Prezes Wałbrzyskiego Oddziału PTTK, osoba posiadająca ogromny zasób wiedzy, o czym mogliśmy się przekonać podczas zwiedzania.

Uczestnik naszej wycieczki Pan Stanisław Michalik w prowadzonym swoim blogu  „Tu jest mój dom”  już na drugi dzień po wycieczce w artykule  „Liźnięcie Berlina” przekazał swoją fascynację miastem, trochę jego historii i własne spostrzeżenia. Mnie osobiście i myślę wielu uczestnikom ten rodzaj zapisu wycieczki bardzo się spodobał. Innym, którzy jeszcze nie czytali, gorąco polecam lekturę.   

Ukoronowaniem wycieczki i zmęczonych nóg był godzinny rejs statkiem wycieczkowym „FORTUNA” po rzece Szprewie, kiedy to oglądaliśmy od strony rzeki budowle i zabytki Berlina, o których wcześniej opowiadał nam przewodnik. Gdy schodziliśmy ze statku, zapadał już zmrok, ale niedaleko czekał nasz autokar, którym odpowiedzialni kierowcy firmy Górnickiego przywieźli nas bezpiecznie do Głuszycy.

Znam komentarz p. Zosi pod blogiem  p. Michalika napisanego na podstawie słów uczestnika naszej wycieczki, faktycznie był chyba na innej wycieczce. Nie wiem, jak inni, ale ja już myślę o wycieczce w przyszłym roku, oczywiście z takimi seniorami, z jakimi byłem teraz. 

Korzystając z uprzejmości i zgody autora blogu, załączam do mojej informacji końcowe zdanie z tekstu bloga i wrażenie przekazane wierszem dedykowane dla naszej grupy,  za co bardzo serdecznie w jej i swoim imieniu dziękuję.

                                                                  

                                                                                    Jerzy  Janus

 

Podróż powrotna z Berlina trochę się dłużyła, tak więc w rzewnym nastroju pogłębionym chóralnym „góralu, czy ci nie żal”, piszę „na gorąco” moje pierwsze wierszowane wrażenie z wycieczki, a dedykuję je całej znakomitej grupie wycieczkowiczów – studentów Uniwersytetu III Wieku z Głuszycy, na wieczną czci pamiątkę:

 

             Berliński rekonesans

 

Żegnam ze łzą wzruszenia to miasto-marzenie,

i wciąż mi się wydaje, że to jest złudzenie,

że znalazłem się nagle w świecie nie z tej ziemi,

w magicznej, niepojętej, kosmicznej przestrzeni,

że ten berliński Reichstag i Unter den Linden,

Nikolaj Kirche, Ka De Ve - to cudowny szwindel.

 

I stało się to nagle, nadzwyczajną mocą,

z „zielonymi ludkami”  zawarto pakt nocą,

powstał kosmiczny Berlin, wzór stolicy świata,

wszystkie ludy, narody tu się mogą bratać,

dla  każdego wybrańca losu – raj na ziemi.

 

A ja pełen zachwytu myślę po swojemu

i jak dobry, góralski, niepokorny gazda,

marzę bym mógł powrócić do własnego gniazda.

 

Proszę Cię Święty Boże, użycz mi tej łaski,

bym  bez żalu pożegnał te berlińskie blaski,

bym z radością powrócił na ojczyste łono.

 

Tymczasem przenieś moją duszę utęsknioną

do tych łańcuchów górskich lasami upstrzonych,

 kolorowych  osiedli w głuszy zagubionych,

gdzie kępy drzew okryte barw jesiennych tęczą,

w złotych słońca promieniach czarują i nęcą,

gdzie strudzonych turystów z czułością zachwyca

płaszczem mgielnym osnuta, uśpiona Głuszyca !

 

Serdecznie dziękuję Organizatorom za zaproszenie mnie na wycieczkę, o której mogę teraz powiedzieć: i ja tam byłem, "berliński miód" piłem, a com widział i odczuł w wierszu umieściłem!

Autor:  Stanisław Michalik

 

Głuszycki UTW rozpoczął rok akademicki 2016/2017

 

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy miała miejsce w dniu 18 października w CK-MBP. Po wspólnym śpiewie „Gaudeamus igitur”  oraz hymnu studentów UTW w Głuszycy na melodię „Jak długo na Wawelu” do słów Stanisława Michalika prowadzący uroczystość - Jerzy Janas przekazał podziękowania osobom, które wspomagały działalność głuszyckiego uniwersytetu.

-Ubiegły rok działalności UTW upewnił mnie i zarząd w przekonaniu, że na drodze działalności naszego uniwersytetu udało nam się spotkać ludzi bardzo życzliwych. Na początku wymienię, chociaż nie wynika to z żadnej klasyfikacji, dr Walentynę Wnuk i mgr Stanisławę Warmuz, które z pasją były i są zaangażowane w powstawanie uniwersytetów, mając na uwadze dużą populację seniorów chcących być aktywnymi ludźmi.  Były już u nas na wykładach wcześniej, pokazały swój profesjonalizm, a prowadzone przez panie wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy UTW i dziękuję im za to, że na hasło UTW Głuszyca są dzisiaj z nami – powiedział Jerzy Janus.

- Pani Karolina Popiel – szefowa Noworudzkiego UTW, pomaga nam, wspiera swoim doświadczeniem, doradza i nigdy nie zapomina, informuje nas o wydarzeniach, zaprasza do udziału w wielu  imprezach.. Mówi, że nie jest ważne podpisanie umowy o współpracy na papierze, ale pomaganie sobie realne. Nowa Ruda nie leży od Głuszycy daleko, więc jesteśmy tam częstymi gośćmi. Jesteśmy młodym uniwersytetem i chętnie korzystamy z doświadczenia już wcześniej zdobytego przez innych- podziękował pani Karolinie Popiel prowadzący uroczystość.

Słowa podziękowania zostały skierowane także do Pani Wandy Dąbrowska, trenerki kinezjologii edukacyjnej oraz Pani Heleny Lehner, trenerki  Wałbrzyskiej Szkoły Jogi oraz burmistrza Głuszycy Romana Głoda. - To nie tylko patronat honorowy, to patronat realny i odczuwalny, umożliwianie i ułatwianie nam działalności we wszystkich placówkach gminnych – powiedział Jerzy Janus. Podziękowania przekazano także dyrektorom głuszyckich placówek oświatowych i CK-MBP.

Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, sympatyzujących i wspierających działalność stowarzyszenia. Nieustannego pogłębiania i odkrywania życiowych pasji, wielu ciekawych zajęć w nowym roku akademickim oraz radości płynącej ze wspólnych spotkań w ramach UTW życzył głuszyckim studentom burmistrz Roman Głód.

Jerzy Janus zaprosił obecnych na sali seniorów do skorzystania z oferty zajęć, sekcji i wykładów organizowanych na terenie Głuszycy w ramach UTW w nowym roku akademickim.

-18 i 19 listopad 2016r. odbędą się zajęcia z Panią Wandą Dąbrowską z gimnastyki mózgu. W styczniu 2017 r. planujemy wykład „O życiu w wieku senioralnym” dr. Bogusława Bałuki, dziekana z WSZiP w Wałbrzychu. W lutym 2017 r. poprosimy Pana Grzegorza Czepila, aby opowiedział o swoim hobby kolekcjonowania starych zdjęć Głuszycy – poinformował zebranych prezes UTW, który jednoczenie zaprosił członków innych głuszyckich organizacji skupiających  seniorów do współpracy i uczestnictwa w wykładach i wspólnych działaniach. Jerzy Janus poinformował seniorów o wyjeździe do Berlina w dniu 27 października br. i występie Kabaretu Starszych Panów w dniu 20 listopada br. na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie.

Na zakończenie swego przemówienia Jerzy Janus zaprosił wszystkich obecnych na uroczystości na wykład inaugurujący trzeci rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy zatytułowany „Człowiek w pełni - podejście holistyczne” . Wykład wygłosiła dr Walentyna Wnuk, andragog, gerontolog, doradca prezydenta Miasta Wrocław ds. seniorów, prowadząca Szkołę Liderów we Wrocławskim Centrum Seniora, współautorka programu „Wrocław Miastem Pokoleń”.

Po wykładzie w galerii rozpoczął się wernisaż prac czeskiej malarki i rzeźbiarki Blanki Proksovej z Rokytnic w Orlickich Górach, miasta partnerskiego Gminy Głuszyca. Artystka przybyła do Głuszycy wraz ze starostą Rokytnic- Petrem Hudouskiem.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Jerzy Janus

 

INFORMACJE  UTW

Najważniejsza informacja to ta, że 18 października 2016 r. rozpoczynamy nowy semestr 2016/2017 w działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inauguracyjny wykład „Człowiek w pełni – podejście holistyczne" wygłosi dr nauk humanistycznych, gerontolog społeczny Walentyna Wnuk .

Zarząd zaprasza uczestników UTW i wszystkich chętnych do wzięcia udziału w naszej inauguracji.

Rozpoczynamy działalność w sekcjach i szereg zajęć utrzymujących sprawność fizyczną i umysłową seniorów. Szczegóły w kolejnych informacjach.

16 października 2016r. 30-osobowa grupa uczestników UTW wybiera się do Nowej Rudy na spektakl „Wspomnienie o Niemenie”. Będzie miło.

27 października  wycieczka do Berlina.

 

 

                                                            Jerzy  Janus

 

 

Wakacje 2016 studentów UTW

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy przez okres wakacji działał na „zwolnionych” obrotach. Mimo to  dbająca o swoją kondycję fizyczną grupa zapalonych pasjonatek  nordic-walking pod wodzą Jarosławy Rowskiej skrzykiwała się telefonicznie i maszerowała ulubionymi trasami, np.  nową trasą  #ACTIVE. 27 września z okazji „Dni Seniora” w Nowej Rudzie reprezentacja głuszyckiego UTW brała udział w marszu z kijkami wraz z seniorami z Nowej Rudy. Studenci UTW uczestniczyli także w różnych imprezach i uroczystościach organizowanych przez Gminę Głuszyca oraz instytucje gminne.

 

24 września studenci towarzyszyli głuszyczanom - Marii i Andrzejowi Stereckim oraz Hubertowi Janasowi, którzy na zaproszenie starosty Miasta Rokytnice w Orlickich Górach  Petra Hudouska wzięli udział w V Przeglądzie Harmonistów w czeskim partnerskim mieście Głuszycy. Wśród czterdziestu wykonawców występ głuszyczan zrobił ogromne wrażenie i na biorących udział w imprezie, i na zgromadzonej publiczności. Hubert Janas -mimo swojego młodego wieku - to już mały wirtuoz gry na harmonii. Zaprezentował trzy trudne utwory Czajkowskiego i - co ciekawe- zagrał  je z pamięci. Duet naszych uzdolnionych studentów wykonał znane kompozycje, m.in. „Tango Argentyńskie” i „Zagraj mi piękny cyganie” . Publiczność  oniemiała z wrażenia. Głuszyccy wykonawcy już otrzymali zaproszenie na przyszłoroczny I przegląd harmonistów.

Grupa z Głuszycy nasza została gościnnie przyjęta przez asystentkę starosty Panią Sonę Ruckerową, dodatkowo umożliwiono nam zwiedzenie muzeum Gór Orlickich, w którym zostały zastosowane nowoczesne techniki audiowizualne,  pokazujące naturę, faunę i działalność ludzi mieszkających na tych terenach na przestrzeni lat.

Dziękujemy Panu staroście Rokytnic za umożliwienie uczestnictwa w przeglądzie harmonistów, zadbanie, abyśmy nie byli głodni i spragnieni i byśmy moglizobaczyć kawałek czeskiej „małej ojczyzny”. dziękujemy  burmistrzowi Głuszycy Romanowi Głodowi za możliwość reprezentowania naszej Gminy przez studentów UTW na spotkaniu z mieszkańcami czeskiego miasta partnerskiego.  W podziękowaniu za gościnne przyjęcie  na ręce asystentki Soni Ruckerowej przekazaliśmy obraz namalowany przez naszą malarkę Barbarę Sulecką wraz koszykiem wrzosów jako upominek od UTW w Głuszycy.

 

2 października 2016r. na zaproszenie UTW w Nowej Rudzie wybraliśmy się, by obejrzeć sztukę Sławomira Mrożka „ Na pełnym morzu” wystawioną przez SQUAD TEATRALNY pracującym w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.

W październiku rozpoczynamy działalność UTW w nowym roku akademickim 2016/2017 r.

Chętnych seniorów w wieku 50+  zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach UTW. Deklaracje są do  obrania w Centrum Kultury w siedzibie biblioteki na parterze.

 

                                                                          Jerzy  Janus

 

 

 

 

 

                                                                                                 

X Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławiu

W dniu 4 lipca przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy: Maria Sokołowska, Jarosława Rowska, Bożena Ostanek i niżej podpisany Jerzy Janus wzięli udział w X Dolnośląskim Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławiu.

Zaproszenia otrzymały 52 uniwersytety działające na Dolnym Śląsku. W obradach w sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczyli m. in. poseł RP Sławomir Piechota, zajmujący się problematyką zdrowotną, wojewoda  dolnośląski Paweł Hreniak, wicemarszałek  województwa dolnośląskiego Jerzy Michalak, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Jarosław Maroszek. Uczestników forum powitała dr Walentyna Wnuk - znana działaczka na rzecz seniorów i założycielka wielu UTW wraz mgr Stanisławą Warmuz. Tematem głównym  spotkania było poszukiwanie modelu rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Dolnym Śląsku.

Historię spotkań w ramach Dolnośląskiego Forum UTW przedstawiła mgr Stanisława Warmuz, która wyeksponowała w swoim wystąpieniu charakterystykę i odrębności każdego z forum. Organizatorzy pokazali, co uważali za najważniejsze dla swoich członków i czym najbardziej się interesują.

W czasie dyskusji panelowej z udziałem organizatorów forum z lat poprzednich rozmawiano o planach na przyszłość DF UTW, formule spotkań i sprawach organizacyjnych. Kolejni organizatorzy powinni mieć „swój pomysł na forum”. Dolnośląskie Forum UTW ma pozostać związane z Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Z dyskusji przedstawicieli organizatorów DF UTW i głosów z sali wynika, że ważną rzeczą jest odrębność działania każdego z uniwersytetów,   dostosowanie do warunków, możliwości organizacyjnych i finansowych oraz chęci pracy w wolontariacie członków UTW. Na gorąco dyskusję podsumowała dr Walentyna Wnuk, stwierdzając potrzebę kontynuacji organizacji forum. Jest to dobre miejsce na wymianę myśli i poglądów na temat działalności UTW, miejsce dzielenia się doświadczeniami i okazja do spotkania bliskich sobie osób, zaangażowanych w działalność na rzecz UTW. Pozostałe ważne wnioski i decyzje z upoważnienia członków forum przedstawi dr W. Wnuk.

Organizatorem X Dolnośląskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku byli: UTW przy Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Organizacja forum była wzorowa.

Jerzy Janus

 

 

                        

 

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015/2016

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy

 

Dnia 17 czerwca 2016 r. w Łomnicy w gościnnej chacie „Koliba Łomnicka” odbyło się zakończenie roku akademickiego 2015/2016 studentów UTW w Głuszycy.

 -Zebraliśmy się, aby odświętnie zakończyć drugi rok naszej działalności - tymi słowami powitał wszystkich zaproszonych gości i przybyłych studentów prezes głuszyckiego UTW Jerzy Janus. Rozpoczęliśmy naszym oficjalnym hymnem studentów, który napisał dla nas p. Stanisław Michalik - obecny na spotkaniu głuszycki pisarz i nasz sympatyk. Hymnem będziemy rozpoczynać nasze oficjalne uroczystości i spotkania.

Zaprosiliśmy JM Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu - prof. dra hab. inż. Lucjana Kowalczyka. Szkoła objęła nad nami patronat naukowy. Z racji obowiązków JM Rektor nie mógł z nami świętować tego dnia i na jego prośbę Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych prof. dr hab. inż. Franciszek Mroczko wystosował do nas list gratulacyjny, który przedstawiam w załączeniu, został on odczytany na spotkaniu. Jak zwykle nie zawiódł burmistrz Głuszycy Roman Głód, który przybył na zakończenie, przekazał nam słowa swojego podziwu dla chęci działalności ludzi w starszym wieku, pomysłów i owocnej działalności w przyszłości. Słowa podziękowania dla p. burmistrza za aktywny, realny patronat honorowy sprawowany nad nami, umożliwienie nam bezkosztowego korzystania z pomieszczeń gminnych, pomocy w organizacyjnej działalności skierował Jerzy Janus prezes UTW. Zapewnił również, że na miarę możliwości będziemy brali udział w życiu społecznym naszego miasta Głuszycy.

Słowa podziękowania skierowane zostały również do Dyrektorów Szkół  za współpracę i osobiste zaangażowanie się w działalność UTW, za całokształt współpracy dyr. Centrum Kultury MBP Monice Rejman, Sabinie Jelewskiej z Urzędu Miejskiego za okazywaną nam pomoc w działalności i udział w prowadzeniu naszej zakładki internetowej, dr. Bartoszowi Solarzowi za współpracę i sympatyzowanie z nami.

Serdeczne słowa podziękowania dla pani Karoliny Popiel z Noworudzkiego UTW, obecnej na uroczystości, która z racji swojego wieloletniego doświadczenia służy nam radą i pomocą, zaprasza na swoje imprezy i dba jak o swoich studentów. Pani Karolina Popiel została delegatem do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów I kadencji.

Ze słowami podziękowania prezes odniósł się do członkiń zarządu UTW za ich pracę za „dziękuję”, zawsze chętne są do wykonania pracy w działalności UTW, szefom sekcji za ich prowadzenie i wszystkim studentkom za pieczenie pysznych ciast, które wraz z kawą czy herbatą umilają nasze spotkania.

Prezes złożył  sprawozdanie z działalności organizacyjnej zarządu szczególnie za II semestr, podziękował wszystkim studentom za aktywny udział w zajęciach. Życząc szczęśliwych i miłych wakacji Wam wszystkim liczę, że wszyscy stawią się na rozpoczęcie I semestru roku 2016-2017. Nikogo z nas nie ubędzie, ale przyjdą do nas nowi studenci.

Po części uroczystej studenci zaśpiewali hymn seniorów i zasiedli do biesiady. Było dobre jedzenie, śpiew i tańce, Marysia i Andrzej Stereccy dobrze prowadzili część biesiadną spotkania i za to słowa podziękowania. Na samym końcu dziękuję właścicielom Koliby Łomnickiej Państwu Dominiakom za przyjęcie nas w swoich progach i przygotowanie biesiady studenckiej.

 

                                                                          Jerzy  Janus

Informacje o działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy
w maju i w czerwcu 2016 r.

 

1. Po Ogólnopolskim Marszu Studentów UTW 10 i 11 maja 2016r. odbyły się wykłady i zajęcia praktyczne  zatytułowane "Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora". Uczestnicy zajęć mogli dowiedzieć się o zagrożeniach wynikających z zaciągania szybkich pożyczek, z jakich uprawnień konsumenci mogą korzystać, zawierając umowy pożyczkowe, jak bezpiecznie używać kart płatniczych. Na zajęciach komputerowych uczono się, jak korzystać  i obsługiwać bankowe konto internetowe.

 

2. W maju 12 osób z naszego UTW wyjechało na wczasy do Świnoujścia w  zorganizowanym turnusie dla seniorów NUTW. Seniorzy spędzili miło czas, wypoczywając i relaksując się w Domu Wczasowym  „Porąbka” w bardzo dobrych warunkach, w pięknym otoczeniu, morskim klimacie, wspomagani dobrym jedzeniem.

Organizowane  były wspólne wyjścia dla chętnych po plaży i okolicy z kijkami do nordic walking. W czasie wycieczki  na wyspę Wolin zwiedziliśmy latarnię morską w Świnoujściu, widzieliśmy nowo powstały nowoczesny gazo-port do przyjmowania gazu w stanie ciekłym, turkusowe jeziorko i wyrzutnie pocisków z okresu II wojny światowej. Na wczasy mogliśmy pojechać dzięki współpracy z Noworudzkim UTW i jej szefową  p. Karoliną Popiel, za co serdecznie dziękujemy.

Inni uczestnicy UTW pojechali na wycieczkę do ogrodu botanicznego w Wojsławicach, aby zobaczyć krasę rozwiniętych azali, rododendronów i inne kwiaty i rośliny.

3. Czerwiec to końcowy miesiąc II semestru działalności UTW. Przed zakończeniem roku  9 czerwca na wykład pt. „Zasady zdrowego odżywiania i dostępne produkty dla naszego zdrowia;  kuchenne zmiany na zdrowsze” zaprosiliśmy p. Magdalenę Szyszkę, absolwentkę Uniwersytetu Medycznego – dietetyka. Swoje felietony „Dietetyk radzi” zamieszcza w wydaniach Gazety Wrocławskiej. W sposób komunikatywny przekazała seniorom zasady odżywiania, jakiego rodzaju żywności powinniśmy w nadmiarze unikać, a co spożywać i jakich ilościach, aby w wieku senioralnym zabezpieczyć organizm w potrzebne składniki.

4. W ramach UTW działają wybrane sekcje. Muzyczna z turystyczną wzięły udział w otwarciu wspólnej 20 km trasy #ACTIVE Głuszyca- Jedlina- Zdrój., został zaśpiewany hymn studentów UTW i braliśmy udział w pokazie rozgrzewki przed marszem z kijkami. Teraz przygotowujemy się tylko do uroczystego zakończenia roku.

 

                                                                               Jerzy Janus  

 

 IV Ogólnopolski Marsz Studentów UTW w gminie Głuszyca

Prawie 30 osób z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy wzięło udział w IV Ogólnopolskim Marszu Studentów UTW w sobotę 7 maja i pokonało wspólnie ponad 5 km trasy.

W Polsce i poza jej granicami (Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina i Austria) uczestnicy przynależący do UTW mieli do pokonania minimum 5-kilometrową trasę. Wśród bardzo wielu miejscowości,  w których odbywały się marsze, znalazła się  również Głuszyca.

-Wyruszyliśmy o godz. 11 spod Centrum Kultury -MBP, uwieczniając ten moment wspólnym zdjęciem. Przy orliku nastąpiła właściwa rozgrzewka przed marszem i przekazana została informacja dotyczącą trasy marszu, która wiodła wdłuż potoku „Złota Woda”, a  następnie za Łowiskiem Pstrąga w Łomnicy w kierunku Grzmiącej na górę Gomólnik Mały aż na wysokość 850 m n.p.m. Pod Małym Gomólnikiem  przygotowaliśmy małe ognisko z pieczeniem kiełbasek. W trakcie marszu uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat historii zamku Rogowiec i podziemi w Górach Sowich. Marsz zakończył się zwiedzaniem zabytkowego  kościoła pw. Narodzenia NMP w Grzmiącej, o historii którego w bardzo interesujący sposób opowiadał nasz głuszycki przewodnik Krzysztof Krzymiński. Swoją bogatą i ciekawą wiedzę na temat kościoła przekazał również nasz student UTW Andrzej Sterecki. Dziękujemy, że specjalnie dla nas zostały otwarte drzwi kościoła, abyśmy mogli  wejść do środka i zapoznać się z jego historią - relacjonują Maria Sokołowska i  Jerzy Janus.

Marsz z „kijkami” ukończyli wszyscy uczestnicy – czyli z kondycją seniorów nie jest  wcale tak źle. Dziękujemy naszemu przewodnikowi za profesjonalizm w podejściu do swojej pracy i ciekawe poprowadzenie marszu. Dziękujemy również za organizacyjne przygotowanie marszu naszym studentkom Bożenie Ostanek i Jarosławie Rowskiej oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji imprezy.

                                                       Maria Sokołowska,  Jerzy Janus

Informacja dla Członków

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy

 

Zarząd UTW zaprasza na wykład i warsztaty pt.:

„Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora”, w tym:

 •  zagrożenia związane z zaciąganiem szybkich pożyczek,
 •  uprawnienia konsumentów zawierających umowy finansowe ,
 •  zasady bezpiecznego korzystania z kart płatniczych ”.

 

Prowadzący:  Daniel Jachimowicz – prawnik, doświadczony doradca, wykładowca i trener, autor i koordynator licznych projektów, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, stały współpracownik Federacji UTW.

Wykład odbędzie się 10 maja 2016 r. o godz. 1 5:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury - MBP w Głuszycy.

Warsztaty odbędą się 11 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głuszycy.

Grupa I  -     od godz.  12:00  -  do  godz.  15:00

Grupa II -     od godz.  15:30  -  do godz.   18:30

Zapraszamy również chętnych seniorów spoza UTW do wzięcia udziału w proponowanym wykładzie.

                                                                           Jerzy Janus

 

IV MARSZ NORDIC WALKING STUDENTÓW UTW

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy zaprasza na IV Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2016. W sobotę 7 maja zbiórka o godz. 11.00 przy Centrum Kultury w Głuszycy. Prosimy zabrać ze sobą wygodne buty, kiełbaski na ognisko i dobry humor.

Zapraszamy miłośników wędrowania z kijkami!

Spacer z kijkami na Przełęcz Marcową                            

Członkowie UTW z sekcji turystyczno – rekreacyjnej coraz bardziej zaznaczają swoją obecność w praktycznym działaniu. Potwierdza to ostatni, kwietniowy marsz z kijkami na Przełęcz Marcową i zadowolenie uczestniczek.

Informacja dla Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy

 

Zarząd UTW w Głuszycy  zaprasza  Członków  UTW 14  kwietnia  2016 r. o godz. 15.00do  sali widowiskowej  Centrum Kultury w Głuszycy na  wykład  Pani  Beaty Kras z  Akademii  Samorozwoju w  Wałbrzychu

Temat wykładu: „ Motywacja  czyli…jak się wziąć w garść i zacząć działać, tzn.  co zrobić, żeby mi się tak chciało jak mi się nie chce".

 

ZAPRASZAMY!

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w imieniu Zarządu UTW 

wszystkim Członkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Seniorom  i Mieszkańcom Głuszycy

życzę zdrowych spokojnych i szczęśliwych świąt,

wszystkiego najlepszego oraz pomyślności w życiu osobistym

Jerzy Janus

                                 WALNE ZEBRANIE CZONKÓW STOWARZYSZENIA UTW W GŁUSZYCY

W dniu 14 marca 2015r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy. Zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności Zarządu w 2015 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Wawrzyniak przedstawiła protokół z przeprowadzonej kontroli, wnioski Komisji o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzieleniu absolutorium dla Członków Zarządu z działalności za 2015 r. W wyniku głosowania Członkowie UTW jednomyślnie przegłosowali przyjęcie uchwał.

Walne Zebranie Członków zatwierdziło logo UTW, którym będą oznaczane  pisma UTW  oraz treść hymnu UTW napisanego dla nas przez Stanisława Michalika.

        Sprawozdanie z działalności  Zarządu UTW w 2015 r.

 Zarząd w swojej działalności, planując program pracy UTW, stawiał  sobie za cel podstawowy:

 • działanie i uczenie się przez całe życie,
 • wartościowy sposób spędzania czasu przez osoby, które zakończyły już aktywność zawodową,
 • integracja ludzi,
 • doskonalenie sprawności fizycznej.

Sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu w 2015r. ( częściowe)     składane były dwa razy, tj. w czerwcu na zakończenie semestru kończącego rok uniwersytecki 2014-2015 i na spotkaniu w listopadzie w „Gościńcu Sudeckim” na uroczystej wieczornicy z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości Polski z montażem słowno-muzycznym pt. „Drogi do wolności Polski” przygotowanym przez dyr.SP nr 3 p. Dorotę Hałas i Filipa Leszko, absolwenta tej szkoły w postaci multimedialnego projektu.

1. Działania merytoryczne Uniwersytetu rozpoczęliśmy 21 lutego 2015 r.

    uroczystą inauguracją wraz zaproszonymi gośćmi,  wśród których byli:

 • starosta wałbrzyski Jacek Cichura,
 • burmistrz Głuszycy  Roman Głód,
 • radni powiatowi, radni Rady Miejskiej w Głuszycy z Przewodniczącym Rady,
 • dyrektor CK-MBP,
 • dyrektorzy szkół głuszyckich.

Wykład inauguracyjny „Cztery pory życia w przemianach motorycznych człowieka” wygłosił prof. Jarosław Domaradzki.

Stawialiśmy pierwsze kroki w naszej działalności i byliśmy pełni obaw, jak sobie poradzimy. Przyjęliśmy założenie, że na początek raz w miesiącu będą odbywały się wykłady tematyczne i na bieżąco wprowadzać będziemy nowe pomysły w działalności, co wyniknie z naszych aktualnych potrzeb.

2. Staraliśmy się zapraszać wykładowców, którzy przekażą nam rzeczy ważne, interesujące dla nas i myślę, że to się udało.

Cykl wykładów dotyczył: „czterech pór przemijania życia człowieka i przemian motorycznych w nim zachodzących”,  „czterech filarów prawdziwej długowieczności”.

Przypomnę wykładowców pozostałych naszych zajęć:

 • dr  Jan Pokrywka -   4 filary długowieczności,
 • mgr Stanisława Warmuz - Uniwersytet III Wieku – Mój Uniwersytet,
 • mgr Wanda Dąbrowska  - „Gimnastyka mózgu drogą do doskonalenia siebie”,
 • dr Walentyna Wnuk – „Radość życia jako predykator pomyślnego starzenia się”,
 • Jacek Pielich – przewodnik PTTK O/Wałbrzych „Korona Sudetów Polskich”.

 

3. 17 listopada zostało podpisane uroczyste porozumienie o objęciu patronatem naukowym naszego Uniwersytetu przez Wyższą Szkołę Zarządzania i  Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Gościliśmy z tej okazji rektora uczelni prof. Lucjana Kowalczyka, patrona honorowego Uniwersytetu Romana Głoda, Burmistrza Głuszycy i Dziekana Wydziału Nauk Społecznych dr. Bogusława Bakułę, który wygłosił wykład pt. „Plastyczność umysłu w służbie wiedzy i nauki”. Nasze studentki upiekły bardzo smaczne ciasta, które po zakończeniu przy kawie zostały ze smakiem skonsumowane.

4. Burmistrz Głuszycy Roman Głód od początku działalności UTW objął nasze działania honorowym patronatem, a swój patronat zaraz uwidocznił praktycznym działaniem. Dzięki swojemu zaangażowaniu od kwietnia do końca 2015 roku mogliśmy korzystać i czynnie uczestniczyć w zajęciach różnego rodzaju w programie rządowym na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowane osoby działające poprzez  Fundację Razem. Cztery moduły zajęć dotyczyły następującej tematyki: trening koncentracji, w zdrowym ciele zdrowy duch, porady obywatelskie, zajęcia z obsługi komputera.

W ramach ogłoszonego programu Aktywny Senior uzyskaliśmy dotację 2.000 zł,  które zostały spożytkowane w myśl hasła „ w zdrowym ciele zdrowy duch” na zwiększenie aktywności fizycznej i integrację społeczności naszego uniwersytetu. Zostaliśmy zwolnieni z opłat za korzystanie z pomieszczeń należących do zasobów gminy na nasze potrzeby. Burmistrz Głuszycy Roman Głód jest zainteresowany i przychylny działaniom Uniwersytetu III Wieku , bardzo za to serdecznie dziękujemy.

5. W odpowiedzi na złożony projekt ze Starostwa Powiatowego otrzymaliśmy dotację w kwocie 750 zł, którą przeznaczyliśmy  na jeden z wykładów i ćwiczenia ruchowe nordic walking.

Za zainteresowanie naszymi poczynaniami w tym miejscu chcieliśmy podziękować radnej powiatowej z Głuszycy Grażynie Owczarek.

W/w dotacje  pozwoliły Zarządowi na organizację dwóch wycieczek:

 • w czerwcu do Złotej Pragi opisanej później przez jej uczestnika, pisarza głuszyckiego, naszego sympatyka Stanisława Michalika,
 • listopadzie do ZOO – Afrykarium we Wrocławiu wraz oglądaniem z tarasu widokowego panoramy wrocławskiej,  najwyższego budynku w kraju Sky Tower i panoramy miasta.

 

6. Ostatnie nasze spotkanie w 2015 r. odbyło się 15 grudnia w CK-MBP. Zorganizowaliśmy spotkanie przedświąteczne z kolędami i pastorałkami śpiewanymi przez scholę dziecięcą ze Szkoły Podstawowej nr 3 wraz  ze smacznym poczęstunkiem świątecznych przygotowanym przez rodzimą Jadłodajnię „Finezja” i jak zwykle  doskonałymi wypiekami naszych studentek. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Roman Głód.

Nasze spotkanie uatrakcyjnił ciekawym wykładem na temat „Cukrzyca – powikłania i profilaktyka” dr Bartosz Solarz z Centrum Medycznego „Solaris”.  Mamy zapewnienie doktora Solarza o dalszej współpracy z UTW.

7. Podjęliśmy działania celem lepszej aktywizacji naszych członków, powołując kilka sekcji zainteresowań. Działalność sekcji planujemy rozwijać w 2016 r.

8. Jako Uniwersytet Trzeciego Wieku staraliśmy się uczestniczyć w życiu społecznym naszego Miasta, tj. brać udział w imprezach organizowanych przez jednostki gminne,  np. marsze nornic walking i inne.

9. Zarząd  spotykał się przynajmniej raz w miesiącu, czasami częściej w zależności od potrzeb i zajmował się wyłącznie sprawami organizacyjnymi UTW. Staraliśmy gospodarować posiadanymi środkami finansowymi z dotacji i tymi ze składek rozumnie i oszczędnie, mając na uwadze, że mamy ich ograniczoną ilość, aby spełniły cel, jaki sobie założyliśmy. Myślę, że w dużym stopniu cel został osiągnięty.

10. Otwieramy się na współpracę z innymi UTW, jak również pozostałymi organizacjami skupiającymi seniorów w Głuszycy. Posiadamy dobry kontakt z noworudzkim UTW i jego „szefową” p. Karoliną Popiel. Braliśmy kilkakrotnie udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez UTW w Nowej Rudzie. Jesteśmy Członkiem Federacji UTW Dolnośląskiej we Wrocławiu.

 

Dziękujemy za bardzo dobrą współpracę dyrektorom Szkół Podstawowych nr 2 i 3 ,  dyrektor Gimnazjum Publicznego oraz dyrektor CK -MBP w Głuszycy i pracownikom tej jednostki. Dziękujemy wszystkim osobom, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w 2015 r.

 

                                                       W imieniu Zarządu  

Prezes  Jerzy Janus

  

 

 

 

 

   Z A W I A D O M I E N I E

Zapraszam członków UTW w imieniu Zarządu  na Walne Zebranie Członków w dniu  14.03.2016r. o godz. 12:00  w Centrum Kultury-MBP. Temat zebrania:  rozliczenie działalności za 2015 r.

 

                                                Jerzy Janus

Zarządu UTW informuje

Zarząd UTW  zaprasza na powtórne  spotkanie  z Panią Wandą Dąbrowską,  instruktorką kinezjologii  edukacyjnej  z Centrum Promocji Edukacji i Terapii Edukacyjnej we Wrocławiu.

Spotkanie odbędzie się 7 marca 2016 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury w Głuszycy.

Dla osób, które uczestniczyły w warsztatach  14 – 15 stycznia 2016 r. będzie to  okazja do porozmawiania o efektach ćwiczeń, sprawdzenia poprawności  ich wykonywania.

Zapraszamy również  osoby, które chciałyby się  zapoznać  z technikami i ćwiczeniami usprawniającymi pracę obydwu półkul  mózgowych, doskonalących wzrok, słuch, koordynację  całego ciała  i motywację do działania.

 

Informacja  dla członków

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy,

którzy  wybierają się na spektakl teatralny „Separacja” w Nowej Rudzie –  4 marca 2016 r.

 

Jedziemy autobusem firmy  „Centrum Nieruchomości i Transportu” Beata Żołnieruk. Wsiadamy na następujących przystankach:

godz. 15:50  ul. Sienkiewicza - przystanek autobusowy koło przychodni Solaris

godz. 16:00  Osiedle (Pionierów, Łukasiewicza)  -  przystanek autobusowy

godz. 16:10  pod Centrum Kultury – Biblioteka Publiczna

godz. 16:15  naprzeciw Kościoła MB Królowej Polski.

ZIMOWA EDYCJA GŁUSZYCKIEGO MARSZU NORDIC-WALKING

W sobotnie przedpołudnie 6 lutego miłośnicy chodzenia z kijkami spotkali się na III Głuszyckim Marszu Nordic-Walking. Profesjonalną rozgrzewkę przed wyruszeniem w drogę na Kamyki, a potem do „Koliby Łomnickiej” poprowadził trener nornic-walkingu, nasz głuszycki radny -  Krzysztof Krzymiński. Słoneczna pogoda i podziwianie pięknych górskich krajobrazów naszej Gminy dodatkowo uatrakcyjniły wspólne maszerowanie.

-Nordic-walking  łączy pokolenia. Cieszę się z obecności i młodszych, i nieco starszych głuszyczan, zwłaszcza z licznej reprezentacji studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy- stwierdziła uczestnicząca w marszu wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Głuszycy Edyta Popek.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zimowej edycji głuszyckiego marszu i zapraszamy już na kolejny wspólny trening wiosną.  Serdeczne podziękowania za gościnne przyjęcie w „Kolibie Łomnickiej”.

 Informacje bieżące dla studentów

 

 • W piątek 5 lutego o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie w Kolcach. Dojazd jest zorganizowany, godziny odjazdu z następujących przystanków:

    godz. 16:30 - przystanek autobusowy Jedlinka

    godz. 16:35 - przystanek ul. Chrobrego Głuszyca

    godz. 16:40 - przystanek Grzmiąca

    godz. 16:45 - przystanek Łukasiewicza/Osiedle

    godz. 16:48 - przystanek przy CK-MBP

    godz. 16:52 - przystanek ul. Kościuszki

  Na miejscu uzgodnimy godzinę powrotu. Prosimy o zabranie śpiewników.

 

 • „Prowadzenie bloga jednym ze sposobów na spędzanie wolnego czasu” - wykład Stanisława Michalika został przeniesiony na 23 lutego 2016 r. Rozpocznie się o godz.17:00. Miejsce wykładu: sala widowiskowa CK-MBP. Po wykładzie dokonamy wyboru przewodniczących sekcji.

 

 •  W czwartek 4 marca o godz. 17:00 zapraszamy na  spektakl teatralny „Separacja” do MOK w Nowej Rudzie. Godzina wyjazdu zostanie ustalona. Cena biletu wraz z przejazdem wynosi 15 zł. Pieniądze zbiera Danuta Rech.

 

Jerzy  Janus

 

Zarząd UTW informuje

 

Zawieszone zostały dyżury środowe pełnione przez członków zarządu UTW. W razie potrzeby wrócimy do nich.

Ankiety i deklaracje przystąpienia do UTW są do pobrania w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy. Druki te,  jak również Regulamin i Statut Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej.

Składki będą zbierane na spotkaniach i indywidualnie przez naszą skarbnik p. Bożenę Ostanek.

Inne ważne informacje umieszczane będą na stronie internetowej www.gluszyca.pl na naszej zakładce internetowej Uniwersytet Trzeciego Wieku i na tablicy wiadomości UTW w Centrum Kultury na parterze.

Informacje  telefoniczne udzielają także:

Maria Sokołowska    tel. 660-699-757  

Barbara Gajewska    tel. 603-808-317

 

                                              Jerzy Janus 

 

Spotkanie opłatkowe z WSZiP

Przedstawiciele naszego UTW uczestniczyli w dniu 17 grudnia w spotkaniu wigilijnym organizowanym przez naszą uczelnię patronacką -  Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.
W spotkaniu  wziął udział biskup świdnicki ks. prof. Ignacy Dec, rektor uczelni prof. Lucjan Kowalczyk oraz kadra naukowa uczelni i członkowie Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających przy uczelni. Oprócz życzeń świąteczno-noworocznych spotkaniu towarzyszył śpiew pięknych, polskich kolęd.

 

                                                                    Jerzy Janus

                                                                 

Przedświąteczne spotkanie studentów Uniwersytetu  Trzeciego Wieku

 

Ostatnie w tym roku spotkanie członków UTW odbyło się 15.12.2015r. w sali Centrum Kultury w uroczystej, świątecznej oprawie. Dzięki uprzejmości dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 p. Dorocie Hałas  na scenie kolędy i pastorałki zaśpiewała schola dziecięca pod kierunkiem Pań Beaty Tarasiuk i Ewy Piwońskiej. Za występ, który bardzo podobał się zebranym, serdecznie dziękujemy.

W drugiej części spotkania wykład na temat powikłań związanych z cukrzycą i zapobieganiu chorobie wygłosił dr Bartosz Solarz z Centrum Medycznego „SOLARIS” w Głuszycy. Ze względu na ograniczenie czasowe i duże zainteresowanie tematyką wykładu ponowne spotkanie z doktorem Solarzem zorganizowanie zostanie w nowym roku.

Po prelekcji zebrani zasiedli do wigilijnej wieczerzy przygotowanej przez Jadłodajnię Finezja w Głuszycy z tradycyjnym czerwonym barszczem oraz pierogami z kapustą i z grzybami. Obecny na spotkaniu wigilijnym burmistrz Głuszycy Roman Głód życzył wszystkim studentom-seniorom zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, a w nowym 2016 roku wiele radości z działania w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,   czerpania satysfakcji ze  wspólnego odkrywania swoich pasji w czasie organizowanych zajęć.
-Chciałbym być taki pogodny jak Państwo teraz, gdy będę miał tyle samo lat - stwierdził burmistrz na zakończenie swojego wystąpienia.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, był czas na składanie sobie wzajemnie życzeń i śpiewanie kolęd. O oprawę muzyczną zadbali niezawodni Maria i Andrzej Stereccy. Akompaniament akordeonu Marii wzmocniła gra drugiego akordeonisty Ryszardem Ogorzelcem.   

W imieniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku

składam wszystkim mieszkańcom Głuszycy

zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia

oraz wszystkiego dobrego i sukcesów w nowym 2016 roku.

 

 

                                 Prezes UTW

Jerzy Janus

Zarząd UTW informuje

Zarząd  Uniwersytetu Trzeciego Wieku  informuje swoich członków  o spotkaniu, które odbędzie się  15 grudnia 2015 r. w Centrum Kultury-MBP o godz. 17:00.

Program spotkania:

1. Cukrzyca – powikłania i profilaktyka. Prelekcja dra Bartosza Solarza z Centrum Medycznego  „SOLARIS” w Głuszycy.

2. Spotkanie przedświąteczne.

 

Serdecznie zapraszamy!

Informacja o powstających sekcjach zainteresowań
dla członków UTW

 

Zgodnie z ustaleniami, jakie zapadły na spotkaniu członków UTW w dniu 14.11.2015r., Zarząd  przedstawia swoje propozycje  utworzenia sekcji zainteresowań UTW,  do których mogą zgłaszać się członkowie uniwersytetu, pragnący rozwijać swoje zainteresowania:

 • sekcja turystyczna - piesze wycieczki,
 • sekcja poetycko - literacka,
 • sekcja gimnastyczna,
 • sekcja rekreacyjno - kulturalna,
 • sekcja muzyczna - śpiewanie piosenek,
 • sekcja plastyczna i robótek manualnych,
 • sekcja fotograficzna,
 • sekcja wolontariatu.

Ilość sekcji zależeć będzie od ilości zainteresowanych uczestników, jak i możliwości finansowania poszczególnych sekcji przez UTW. Wybrani liderzy sekcji stworzą Radę Programową współpracującą z Zarządem celem lepszego, szybszego planowania działalności merytorycznej naszego UTW.

Prosimy zgłaszać swoje propozycje działalności również innych sekcji, innych połączeń zainteresowań w ramach sekcji,  jak i chęć przynależności do tych , które interesują członków UTW. Działalność sekcji może wiązać się z wydatkami i prosimy o określenie wysokości składek miesięcznych lub kwartalnych.

Prosimy o zastanowienie się do końca grudnia br. i wyrażenie opinii  na zebraniu członków uniwersytetu odnośnie chęci przynależności do poszczególnych sekcji.

Informacje prosimy przekazywać telefonicznie lub mailem do Pań:

 • Marii Sokołowskiej tel. 660 69 757, mail: apolonias@interia.pl
 • Barbary Gajewskiej tel. 603 808 317, mail: b65gajewska@gazeta.pl.

 

 

                                                             

Jerzy Janus

 

 

INFORMACJA O OFERCIE WAKACYJNEJ

 

Informujemy członków UTW w Głuszycy, że jest jeszcze  12 wolnych miejsc na wczasy w Świnoujściu w dniach od  15.05. do 28.05. 2016 r. Cena obejmuje dojazd autokarem i wynosi od 1170 zł za pokój 3-osobowy do 1250 zł za pokój 2-osobowy. Świetny, sprawdzony ośrodek, 100 m od morza, pełny węzeł sanitarny, w opłacie 2 wycieczki do Niemiec i inne atrakcje.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr  503 330 603 z Karoliną Popiel  z Noworudzkiego UTW, która poda szczegóły i przyjedzie do Głuszycy, aby odebrać I zaliczkę. Niestety, liczy się czas, więc, kto pierwszy ...

Drugą naszą propozycją są wyjazdy zagraniczne: Lazurowe Wybrzeże, Hiszpania, Anglia. Tutaj jest wolnych  tylko  po kilka miejsc i tak jak w przypadku wczasów w Świnoujściu miejsca rezerwowane będą dla członków UTW w Głuszycy do końca listopada.

Brak odpowiedzi uznamy za brak zainteresowania i miejsca przekażemy osobom  z innych list oczekujących.

 

                                          Karolina Popiel,  Jerzy Janus

 

 

Głuszycki UTW ma patrona naukowego

We wtorek 17 listopada w sali widowiskowej Centrum Kultury zostało podpisane  porozumienie o objęciu  patronatem naukowym Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Głuszycy przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Porozumienie podpisali: rektor uczelni prof. dr hab. inż. Lucjan  Kowalczyk, burmistrz Głuszycy Roman Głód jako patron honorowy głuszyckiego UTW oraz prezes zarządu stowarzyszenia Jerzy Janus.  

-Uczymy się przez całe życie- powiedział prof. dr hab. inż. Lucjan  Kowalczyk, który zachęcił obecnych na sali seniorów do uczestnictwa w kształceniu ustawicznym w formule Uniwersytetu III Wieku. –Cieszę się, że mieszkańcy naszej Gminy aktywnie korzystają z oferty zajęć organizowanych przez stowarzyszenie. Życzę wszystkim członkom głuszyckiego UTW jak najwięcej radości, optymizmu oraz osobistych korzyści wynikających z aktywności  intektualnej i fizycznej w czasie zajęć adresowanych do seniorów- dodał burmistrz Głuszycy.

Po podpisaniu porozumienia wykład zatytułowany „Plastyczność umysłu w służbie wiedzy i nauki” wygłosił dr Bogusław Bałuka - dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSZiP.

 

 

 

 

Listopadowe spotkanie studentów UTW

                                          

14 listopada 2015r. członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy spotkali się w „Gościńcu Sudeckim” w celu omówienia spraw organizacyjnych. Postulowano wzmożenie aktywności i bezpośrednie zaangażowanie w działania uniwersytetu większej ilości członków poprzez próbę powołania różnych sekcji zainteresowań oraz wyłonienie liderów sekcji. Liderzy wchodzący w skład  tzw. „rady programowej”  będą mieli  możliwość przedkładania Zarządowi UTW aktualnych potrzeb dotyczących działalności uniwersytetu. O sposobie powołania sekcji i możliwości odniesienia się do propozycji,  jak i chęci wzięcia w nich udziału przekażemy informacje członkom UTW za pośrednictwem naszej zakładki na stronie internetowej i ogłoszeń na tablicy. Na spotkaniu prezes zarządu przekazał również członkom informacje związane z  działalnością finansową UTW w ostatnim semestrze.

W drugiej części spotkania odbyła się uroczysta  wieczornica z okazji 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez  Polskę. Program zatytułowany „Drogi do wolności Polski”  w formie filmu i montażu słowno-muzycznego został zaprezentowany przez dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3  p. Dorotę Hałas. Projekt medialny przygotowali również  p. Agnieszka Leszko i jej syn Filip. Studenci brawami nagrodzili przedstawiony program, a na koniec uzbrojeni w śpiewniki długo jeszcze śpiewali pieśni patriotyczne. W spotkaniu uczestniczył przyjaciel UTW p. Stanisław Michalik, autor książek promujących Głuszycę. Pan Michalik na prośbę członków zgodził się napisać hymn Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy, który będzie śpiewany na początku spotkań.

 Jerzy Janus

                         Zarząd  UTW  informuje

W ramach wykonywania zadania publicznego: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez integrację osób 50+” współfinansowanego z budżetu gminy w każdy  piątek  o godz. 16:30 odbywają się bezpłatnie zajęcia gimnastyczne – joga.

Zapraszamy członków  UTW  w piątek 14 listopada 2015 r. do „Gościńca Sudeckiego” na godz. 17:00. Na spotkaniu omówione zostaną sprawy organizacyjne. Tego samego dnia  o godz. 18:00 wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście będziemy obchodzić 97 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zapraszamy!

We wtorek 17 listopada 2015 r. o godz.15:00 w Centrum Kultury-MBP podpisane zostanie porozumienie o objęciu  patronatem naukowym naszego Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. W uroczystym spotkaniu wezmą m.in. udział  rektor uczelni prof. dr hab. inż. Lucjan  Kowalczyk oraz  Burmistrz Głuszycy Roman Głód. Wykład „Plastyczność umysłu w służbie wiedzy i nauki” wygłosi dr Bogusław Bałuka, Dziekan Wydział Nauk Społecznych WSZiP w Wałbrzychu. Prosimy o niezawodne przybycie członków UTW.

                                   Prezes Zarządu UTW

                                         Jerzy  Janus  

II Głuszycki Marsz Nordycki

3 października odbyła się jesienna edycja głuszyckiego nordic walking. Oczywiście z silną grupą seniorów z UTW.

Spotkanie z Marszałek Sejmu i Posłanką RP

W dniu 14 września 2015 r. seniorzy z głuszyckiego UTW uczestniczyli w spotkaniu z Małgorzatą Kidawą-Bońską - Marszałek Sejmu RP oraz Izabelą Katarzyną Mrzygłocką - Poseł na Sejm RP w Świebodzicach.

I Głuszycki Marsz Nordycki

11 lipca 2015r.  seniorzy głuszyckiego UTW uczestniczyli w historycznym, bo I Głuszyckim Marszu Nordyckim.

Studenci głuszyckiego UTW rozpoczęli nowy rok akademicki  2015/2016

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się w czwartek 15 października 2015 r. w sali widowiskowej głuszyckiego Centrum Kultury. Oprócz licznie przybyłych głuszyckich seniorów na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych: starosta wałbrzyski Jacek Cichura, burmistrz Głuszycy Roman Głód, przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy Grzegorz Milczarek, radna powiatowa Grażyna Owczarek, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Nowej Rudy i dyrektorzy głuszyckich placówek edukacyjnych i kulturalnych. Zaproszeni goście życzyli studentom głuszyckiego UTW pomyślności w nowym roku akademickim, wielu okazji do rozwijania swoich zainteresowań, ciekawych spotkań i pasjonujących zajęć.

Wspólne odśpiewanie „Gaudeamus igitur” wprowadziło zebranych w nastrój akademickiego święta. Prowadząca inaugurację Janina Czaicka podsumowała dotychczasową działalność stowarzyszenie,  przedstawiła plany zarządu UTW na nowy rok akademicki i wręczyła legitymacje nowym studentom UTW. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Radość życia jako predykator pomyślnego starzenia się” wygłosiła  doktor nauk humanistycznych, gerontolog społeczny, doradca Prezydenta Miasta Wrocławia ds. Seniorów Walentyna Wnuk, która zachęciła wszystkich do celebrowania codziennych czynności i cieszenia się każda chwilą życia niezależnie od upływu lat. Na zakończenie przy akompaniamencie akordeonu pełni radości głuszyccy studenci zaśpiewali swój „Hymn Seniorów”.

Zarząd

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy

zaprasza wszystkich Studentów – Seniorów na inaugurację roku akademickiego 2015/2016.

Uroczystość odbędzie się 15 października 2015 r. o godz. 15.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Głuszycy, przy ul. Grunwaldzkiej 26.

Wykład inauguracyjny pt.: „Radość życia jako predykator pomyślnego starzenia się” wygłosi Pani Walentyna Wnuk – dr nauk humanistycznych, gerontolog społeczny, doradca Prezydenta Miasta Wrocławia ds. Seniorów.

ZAPRASZAMY!

Zarząd

             Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy

informuje,  że 15 października 2015 r.  rozpoczyna się II  rok akademicki  uniwersytetu: 2015/2016. Zapraszamy seniorów  – mieszkańców Głuszycy,  Jedliny  Zdroju  i  Walimia w wieku 50+  do wstąpienia w szeregi  studentów. Szczegółowych informacji   udzielają członkowie  Zarządu  UTW  w  każdą  środę w godz.  od  13.00 do 14.00 w Centrum Kultury-MBP w Głuszycy ul. Grunwaldzka  26, tel.:    660 699 757,    603 808 317. Do pobrania są deklaracje członkowskie i ankiety.

ZAPRASZAMY !

Zarząd

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy

informuje, że począwszy od 23 września 2015 r. i w każdą następną środę w godz. od 13.00 do 14.00 w Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26 dyżury będą pełnić członkowie Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Słuchacze UTW mogą wpłacać składki członkowskie za październik 2015 r. Kandydatów na członków uniwersytetu zapraszamy po deklaracje i ankiety. Wypełnione dokumenty prosimy przekazać dyżurującym.

 

Studenci głuszyckiego UTW zakończyli pierwszy semestr

 

W poniedziałek 15 czerwca br. na łowisku pstrąga w Łomnicy odbyło się zakończenie I semestru głuszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na uroczystość noszącą charakter pikniku przybyli zaproszeni goście: burmistrz Głuszycy Roman Głód , właściciel nowo otwartego Centrum Medycznego „Solaris” - doktor Bartosz Solarz, historyk głuszycki i sympatyk UTW Stanisław Michalik, instruktorzy zajęć ruchowych oraz słuchacze – studenci uniwersytetu.

Prezes stowarzyszenia UTW Jerzy Janus podsumował pracę i osiągnięcia w I semestrze, w którym odbyły się ciekawe wykłady z zakresu przemijania i motoryki życia człowieka, zajęcia  treningu mózgu i koncentracji, zajęcia gimnastyczne i nordic walking.  Prezes nakreślił plan pracy na II semestr, który rozpocznie się wykładem 10 października br. Cały czas studenci UTW mają możliwość brania udziału w zajęciach, poświęconych zagrożeniom społecznym dotyczącym osób starszych, nauce obsługi komputera. Zajęcia  prowadzone są przez Fundację „Razem”.

Jerzy Janas podziękował  burmistrzowi Głuszycy za objęcie honorowym  patronatem Stowarzyszenia UTW i okazaną pomoc oraz poprosił o pomoc w uzyskaniu patronatu naukowego przez wałbrzyską wyższą uczelnię. Roman Głód obiecał w miarę swoich możliwości wspomagać ważną dla seniorów działalność UTW.

Głos zabrał też dr Bartosz Solarz, który był pełen podziwu dla naszego Stowarzyszenia. Obiecał  nas wspomagać wykładami o zdrowiu.

Po części oficjalnej zaserwowano danie firmowe przygotowane przez łowisko  pana Jerzego Rudnickiego. W sali biesiadnej rozpalone zostało ognisko. Państwo Stereccy i pan Piotr Sycz zainstalowali sprzęt muzyczny i szybko powstał zespół wokalny, co widać na zdjęciach.  Seniorska brać studencka hucznie pożegnała I semestr, a śpiewom i tańcom nie było końca.  

 

Sławka Rowska, Jerzy Janus

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

W grudniu 2014 r. w Głuszycy rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 26, budynek Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.

W dniu 20 lutego 2015 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016, w czasie której  wykład inauguracyjny  „Cztery pory życia - o przemianach motorycznych  w życiu człowieka”  wygłosił dr hab. Jarosław Domaradzki z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Stowarzyszenie UTW powstało z myślą o osobach powyżej  50-ego roku życia.  Głuszyckie środowisko osób starszych ma możliwość uczestnictwa w ciekawych wykładach, w  lektoratach z  języka niemieckiego czy z angielskiego oraz  w ćwiczeniach fizycznych na salach gimnastycznych lub basenie.  Celem  zajęć jest propagowanie wiedzy, aktywności kulturalnej, intelektualnej i fizycznej,  jak również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludzi starszych i niejednokrotnie mniej sprawnych. 

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia UTW  jest Jerzy Janus.

Działalność Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku objęli: honorowym patronatem burmistrz Głuszycy Roman Głód, patronatem naukowym Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarzadzania i Przedsiębiorczości.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 4872690
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl