SOWIOGÓRSKA PRZESTRZEŃ AKTYWNOŚCI W GŁUSZYCY - modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku

UMOWA NA SKATEPARK PODPISANA!

W dniu 5 października br. Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Skarbnik Gminy Agnieszka Świędrych podpisali umowę o przyznanie pomocy na budowę skateparku w Głuszycy.  W ramach zadania „Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku” wykonane zostanie także nowe oświetlenie LED i zainstalowane będą nowe ławki z oparciem.

Zadanie jest współfinansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i wyniesie 241.849 zł. Środki pozyskane zostały za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie.

 

- Gmina Głuszyca pozyskała ponad 230 tys. zł na realizację projektu „Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku”  – informuje burmistrz Roman Głód. – Bardzo się cieszę, że wkrótce rozpocznie się realizacja długo oczekiwanej przez wielu młodych głuszczan  inwestycji zlokalizowanej w samym centrum miasta - w Parku Jordanowskim, który stanie się miejscem aktywnego wypoczynku.

Decyzją Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD i wybrano je do dofinansowania, mieszcząc się w limicie 100% środków dostępnych w ramach naboru. Projekt złożony przez Gminę Głuszyca został bardzo wysoko oceniony i zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej.

Przyznana kwota w wysokości 237 706 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  i stanowi 63,63 % całkowitej wartości inwestycji. Pozostałe środki na realizację zadania w wysokości ok. 135 870 zł pochodzić będą z budżetu Gminy Głuszyca.

Poniżej wizualizacja głuszyckiego skateparku.

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3280822
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl