WYKONANIE OTWORU BADAWCZEGO GŁUSZYCA GT-1 W CELU UJĘCIA WÓD TERMALNYCH W MIEJSCOWOŚCI GŁUSZYCA

KOLEJNY KROK KU SZANSIE NA TERMY W GŁUSZYCY!

 

Gmina Głuszyca zbliża się do realizacji projektu związanego z możliwością pozyskiwania zasobów geotermalnych do celów ciepłowniczych, energetycznych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych. Dzięki uzyskanej w zeszłym roku dotacji w wysokości 15,4 mln złotych pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji, która w całości pokryje koszty projektu, możliwym będzie wykonanie odwiertu badawczego.
Po wykonaniu odwiertu próbnego okaże się, czy Gmina Głuszyca posiada zasoby wód geotermalnych.

-Inwestycja ta jest ogromną szansą na rozwój zarówno dla Gminy Głuszyca, jak i dla całego rejonu. Jeśli okaże się, że w głębi Ziemi jest woda, która ma odpowiednie parametry, Gmina Głuszyca dołączy do grona polskich miast, w których źródło geotermalne wykorzystuje się na wielu płaszczyznach, tj. jako możliwość ogrzewania budynków mieszkalnych na terenie gminy i zasilania miasta- mówi Burmistrz Głuszycy Roman Głód. - Źródła geotermalne stwarzają także szanse na  rozbudowę zaplecza sportowego i rekreacyjno-wypoczynkowego, czyli budowę basenów termalnych, rozwój sieci hoteli i miejsc noclegowych. Dzięki geotermii Gmina Głuszyca może stać się bardzo popularnym i atrakcyjnym turystycznie miejscem, co przyczyni się do rozwoju turystycznego całego rejonu oraz stworzenia nowych miejsc pracy- dodaje Roman Głód.

Warto wspomnieć, że 29 listopada br. w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono inżyniera projektu, którym będzie firma Multiconsult Polska sp. z o.o. z Warszawy. Gmina Głuszyca wspólnie z inżynierem projektu będą pracować nad wyłonieniem firmy, która wykona odwiert badawczy. Planowane jest osiągnięcie odwiertu o głębokości 2,5 km.

Dawniej przemysłowa gmina, która swój rozwój zawdzięczała odpowiedniej wodzie, docenionej przez włókienniczych fabrykantów, po raz kolejny może sięgnąć po swój naturalny skarb. Mamy nadzieję, że uda się zrealizować zamierzone cele tej niezwykle ważnej dla przyszłości Głuszycy inwestycji, która na etapie odwiertu próbnego jest w całości sfinansowana ze środków zewnętrznych.

 

WYKONANIE OTWORU BADAWCZEGO


12 sierpnia 2021 roku w Otwocku Burmistrz Głuszycy Roman Głód podpisał umowę na dotację w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” wynoszącą 15,4 mln złotych. W uroczystym wydarzeniu uczestniczyli: minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, wiceministrowie klimatu i środowiska Ireneusz Zyska i Piotr Dziadzio, prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski, wiceprezesi NFOŚiGW Dominik Bąk i Artur Michalski oraz przedstawiciele innych samorządów.

Za otrzymane pieniądze będzie możliwe wykonanie otworu badawczego, który będzie miał 2500 metrów długości, dokumentacji hydrogeologicznej oraz przeprowadzenie dokładnych badań wód znajdujących się pod ziemią.

Do końca roku w wyniku przetargu zostanie wybrany wykonawca odwiertu. Zaś sam odwiert będzie wykonany w przyszłym roku. Koniec projektu planowany jest na 2023 rok.

Jeżeli badania potwierdzą wszystkie przypuszczenia i woda będzie miała właściwe parametry, wówczas Głuszyca dołączy do grona miast Polski, w których wykorzystuje się energię geotermalną na wielu polach. Od kwestii związanych z możliwością ogrzewania i zasilania miasta, poprzez rozbudowę bazy sportowej i rekreacyjno-wypoczynkowej (budowa basenów termalnych). Energia z głębi Ziemi pozwoli Głuszycy mieć korzystny wpływ na środowisko i jakość powietrza.

Dofinasowanie pochodzi w całości z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Koszt przedsięwzięcia to 15 400 000 zł

Informacje w mediach:

https://www.walbrzyszek.com/geotermalna-gluszyca-55111
https://dziennik.walbrzych.pl/gluszyca-z-kasa-na-geotermie-ponad-15-milionow-zlotych-dla-gminy-na-odwiert/
https://walbrzych.dlawas.info/wiadomosci/walbrzych-region-odwiert-geotermalny-zaplanowany/cid,31675,a
https://www.walbrzych24.com/artykul/33274/termy-w-gluszycy-sa-pierwsze-badania
http://lubawka.info/region-gluszycaponad-15-milionow-dla-gluszycy/
 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 5955664
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl