Aktualności

ZMIANA W OGŁOSZENIU O NABORZE28.09.2020

Gmina Misto Świdnica, działająca jako Lider w partnerstwie z wybranymi gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej, ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla mieszkańców Głuszycy w ramach projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”.

czytaj więcej

WYWALAMY GRATY Z CHATY25.09.2020

Kolejny raz na terenie Gminy Głuszyca zostanie przeprowadzona akcja „Wywalamy graty z chaty”. Zbiórka przeprowadzona zostanie w formie „wystawki” i dotyczyć będzie odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych - meble, dywany, opony samochodów osobowych (od osób fizycznych), sprzęt RTV i AGD (kompletny), ceramika sanitarna itp. Gruz, papy, żużel, odpady z budów nie będą odbierane.

czytaj więcej

DZIEŃ SPORTU NA ORLIKU25.09.2020

W dniu 24 września odbył się Dzień Sportu na Orliku zorganizowany przez lokalnych animatorów sportu Sławomira Kulika i Zbigniewa Ogrodnika oraz Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy. Młodzi głuszyczanie świetnie się bawili i brali udział w różnorodnych konkurencjach sportowych. Aktywność fizyczna to doskonała forma wypoczynku i spędzania wolnego czasu, o czym świadczyły radosne twarze dzieci i młodzieży.

czytaj więcej

PRZEBUDOWA PLACU POSTOJOWEGO23.09.2020

Rozpoczęła się przebudowa placu postojowego przy ul. Grunwaldzkiej w Głuszycy. Prace polegać będą na naprawie istniejącej nawierzchni, wzmocnieniu siatką z asfaltobetonu i ułożeniu nowej, dodatkowej warstwy ścieralnej z asfaltobetonu. Wymienione zostaną stare, zniszczone obrzeża betonowe oraz zostaną położone nowe, betonowe krawężniki. Dodatkowo zostanie zamontowane nowe oświetlenie.

czytaj więcej

SPOTKANIE Z PRZYRODĄ, KULTURĄ I HISTORIĄ23.09.2020

Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zaprasza we wtorek 29 września 2020 r. o godz. 11.00 na „Spotkanie z przyrodą, kulturą i historią” w ramach realizowanego zadania grantowego pn. „Biblioteka- miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury”. Spotkanie odbędzie się w czytelni internetowej mieszczącej się na parterze w siedzibie CK-MBP w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26.

czytaj więcej

UTRUDNIENIA W RUCHU23.09.2020

Informujemy, że 4 października 2020 r. przez Sierpnicę zostanie poprowadzona trasa 48. Rajdu Świdnickiego-Krause. Z racji organizacji rajdu, droga od Agroturystyki Bacówka w kierunku Rzeczki będzie zamknięta dla ruchu.

czytaj więcej

WYPOSAŻENIE „KRAINY EDUKACYJNEJ" W GŁUSZYCY23.09.2020

Rzymskokatolicka Parafia pw. Chrystusa Króla w Głuszycy - realizator projektu pn. Wyposażenie „Krainy edukacyjnej" w Głuszycy w niezbędny sprzęt w ramach programu grantowego Dbajmy o naszą lokalną kulturę i dziedzictwo w ramach naboru wniosków nr 12/2019/G z dnia 12.03.2019 r. o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich serdecznie zaprasza mieszkańców Gmin wchodzących w skład LGD Partnerstwo Sowiogórskie tj. Głuszycy, Jedliny-Zdrój, Nowej Rudy, Pieszyc oraz Walim, a w szczególności seniorów na serię spotkań edukacyjnych w ramach działań projektowych.

czytaj więcej

DZIEŃ SPORTU NA ORLIKU23.09.2020

W najbliższy czwartek 24 września o godz. 16.30 zapraszamy na Dzień Sportu organizowany kompleksie boisk Orlik przy ul. Dolnej w Głuszycy. 

czytaj więcej

BEZPŁATNA WYPRAWKA CZYTELNICZA DLA KAŻDEGO PRZEDSZKOLAKA21.09.2020

Trwa kampania „Mała książka – wielki człowiek” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy. Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne wieczory i popołudnia, podczas których nie powinno zabraknąć dobrej książki – dla rodzica i dla dziecka. Warto zatem udać się do biblioteki, gdzie na każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.

czytaj więcej

PLAC POSTOJOWY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ ZAMKNIĘTY21.09.2020

Informujemy, że w związku z planowaną przebudową placu podstojowego przy ul. Grunwaldziej przy Przedszkolu Samorządowym, plac został wyłączony z ruchu.

czytaj więcej

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. 74 84 59 479,
74 84 56 344

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 4212172
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl