Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ08.09.2016

Burmistrz Głuszycy ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających  w sferze pożytku publicznego na 2016 rok.

czytaj więcej

Inwestycje Wałbrzyskich Wodociągów w Głuszycy07.09.2016

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizuje obecnie kilka  inwestycji na terenie Gminy Głuszyca. Prace dotyczą instalacji przyłączy wodnych na nowym osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Warszawskiej, gdzie w lipcu wykonano już przyłącza kanalizacyjne.

czytaj więcej

Nowy wzór oferty na realizację zadań publicznych08.09.2016

Informujemy, że od dnia 3 września 2016 roku obowiązuje nowy wzór oferty na realizację zadań publicznych. Oznacza to, że we wszystkich konkursy ofert ogłaszanych od tego dnia trzeba posługiwać się nowymi formularzami wniosków, umów i sprawozdań.

czytaj więcej

Służby mundurowe z całej Polski będą ćwiczyć na Kamykach07.09.2016

Kamyki w Głuszycy Górnej będą już po raz piąty miejscem ogólnopolskiego szkolenia służb mundurowych.

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WS. NAGRÓD STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO07.09.2016

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/59/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyznania nagród Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zapraszamy do składania wniosków.

czytaj więcej

Głuszycka biblioteka uczestnikiem projektu „Kultura na widoku”06.09.2016

„Kultura na widoku” to multimedialny projekt Fundacji Legalna Kultura, skierowany do wszystkich, dla których kultura jest ważna i tych, którzy dopiero będą ją odkrywać. Projekt ma na celu promowanie świadomego uczestnictwa w kulturze i wyrabianie nawyku korzystania z jej legalnych źródeł.

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE06.09.2016

Brmistrz Głuszycy, działając na podstawie art. 11  ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) ogłasza otwart konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

2. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci w 2016 roku na terenie Gminy Głuszyca i na rzecz jej mieszkańców.

 

czytaj więcej

Konkurs fotograficzny dla kibiców WRC Głuszyca05.09.2016

Zapraszamy kibiców na trasie ultramaratonu i półmaratonu górskiego Waligóra Run Cross Głuszyca do uczestnictwa w konkursie fotograficznym. Na autorów najlepszych zdjęć ocenianych  kategoriach: ruch, wysiłek, pejzaż górski przewidziane są ciekawe nagrody rzeczowe. Na fotografie czekamy do 19 września 2016 roku.

czytaj więcej

Remont cieku wodnego w Sierpnicy05.09.2016

Trwają prace remontowe na cieku wodnym Kłobia w Sierpnicy. Na zlecenie świdnickiego oddziału Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu wykonywane są prace polegające na czyszczeniu koryta rzecznego oraz odbudowie muru oporowego od strony drogi powiatowej nr 3377 D.

czytaj więcej

Uwaga Przedsiębiorco! Nie daj się oszukać!05.09.2016

Informujemy przedsiębiorców, że wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne.

czytaj więcej

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. 74 84 59 479,
74 84 56 344

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 4169586
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl