ODNOWA CZĘŚCI WSPÓLNYCH WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA 25 W GŁUSZYCY

Gmina Głuszyca podpisała umowę na rewitalizację budynku przy ul. Sienkiewicza 25. Znalazł się on na liście projektów z dofinansowaniem ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej i może liczyć na zwrot aż 85% poniesionych kosztów remontu. Prace rewitalizacyjne będą polegały na dociepleniu budynku, izolacji ścian piwnicznych przed wodą i wilgocią. Odrestaurowana zostanie też elewacja zewnętrzna. Wartość podpisanej umowy to 270 455,67 zł.
 
Projekt jest dofinasowany w ramach zadania pn. „Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Głuszycy” nr RPDS. 06.03.04-02-0206/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania nr 6.3.4 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
 
Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. 74 84 59 479,
74 84 56 344

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 4346972
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl