FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

W roku 2019 Gmina Głuszyca złożyła dwa wnioski o dofinansowanie zadań w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych

Zadanie nr 1 ”Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Górna,  ul. Przemysłowa , ul. Niecała w Głuszycy”

Część 1. „Remont nawierzchni drogi nr 117798 ul. Górna w Głuszycy”
realizacja  30.06.2020 -  23.12.2020
Część 2. „Remont nawierzchni drogi nr 117812 ul. Przemysłowa w Głuszycy”
Realizacja 1.09.2020 – 31.05.2021
Część 3. „Remont nawierzchni drogi nr 117805 ul. Niecała w Głuszycy”
Realizacja 1.04.2021 – 30.11.2021

Koszty realizacji zadania 1 070 765,50 zł, dofinansowanie 692 744,85 zł. W ramach realizacji zadania zostaną wyremontowane 3 drogi gminne o łącznej długości 750 mb.

Zadanie nr 2  ”Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych  ul. Częstochowska wraz z mostem i ul. Dolna w Głuszycy”

Część 1. „Remont nawierzchni drogi nr 117793 ul. Częstochowska w Głuszycy”
realizacja  1.09.2020 -  28.02.2021
Część 2. „Remont mostu w drodze nr 117793 w ul. Częstochowskiej w Głuszycy”
Realizacja 25.06.2020 – 30.11.2021
Część 3. „Remont nawierzchni drogi nr 117794 ul. Dolna w Głuszycy”
Realizacja 1.03.2021 – 30.11.2021

Koszty realizacji zadania 1 324 010,89 zł, dofinansowanie 870 016,62 zł. W ramach realizacji zadania zostaną wyremontowane 2 drogi gminne o łącznej długości 840 mb oraz most nad rzeką Bystrzyca w ciągu ul. Częstochowskiej.

Gmina Głuszyca złożyła wniosek o dofinansowanie zadań w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych. Jedno z zadań dotyczyło poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont następujących dróg gminnych ul. Górnej, ul. Przemysłowej oraz ul. Niecałej. Koszty realizacji zadania wyniosły 1 070 765,50 zł, otrzymane dofinansowanie natomiast wynosiło 692 744,85 zł. W ramach realizacji zadania zostały wyremontowane 3 drogi gminne o łącznej długości 750 metrów bieżących.

W ramach programu wykonano również remont dróg gminnych, tj. ul. Częstochowskiej wraz z mostem i ul. Dolną. Koszty realizacji tego zadania to 1 324 010,89 zł, zaś kwota dofinansowania wynosi 870 016,62 zł. Dzięki temu zadaniu zostaną wyremontowane 2 drogi gminne o łącznej długości 840 metrów bieżących oraz most nad rzeką Bystrzycą w ciągu ul. Częstochowskiej.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 5026105
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl