Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. NMP Królowej Polski

Wieża widokowa coraz bliżej

Aktualnie trwające prace związane z realizacją zadania pn. „Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy” dotyczą wykonania elewacji zewnętrznej obiektu i instalacji lamp oświetlających kościół. 

Wewnątrz trwają prace polegające na montażu schodów wiodących na wieżę widokową. Przygotowywane są również bicony, które wraz z kamerami zostaną zainstalowane na wieży. Będą one informować turystów korzystających z urządzeń mobilnych  o najciekawszych miejscach na terenie Gminy Głuszyca.

 

Wieża widokowa pięknieje

Trwa realizacja projektu „Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  w Głuszycy”.

Jak informuje kierownik budowy obecnie prowadzone prace obejmują tynkowanie wnętrza wieży. Wykonywana jest także elewacja frontowa i boczna budynku kościoła oraz montowana jest  instalacja przeciwpożarowa. Poza tym do renowacji przygotowywane są drzwi i balustrady na wieży. Niebawem również zainstalowane zostaną schody stalowe wewnątrz wieży. 

Wykonawcą robót budowlanych jest Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane Sp. z o.o. Na realizację zadania Gmina Głuszyca uzyskała dofinansowanie w wysokości 812 588,55 ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Wieża widokowa dla turystów

-Powstaje kolejna atrakcja dla turystów odwiedzających Głuszycę. Już w przyszły roku będzie można zobaczyć rozległą panoramę naszej gminy i okolic z wieży widokowej kościoła pw. NMP Królowej Polski w Głuszycy- informuje burmistrz Roman Głód.

Na realizację projektu „Udostępnienie turystyczne wieży kościoła
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  w Głuszycy” Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 812 588,55 zł ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020 po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Na obecnym etapie prac oczyszczona została iglica i kopuła wieży, zamontowane zostało rusztowanie i trwają prace przygotowawcze do remontu elewacji wieży. Prace wykonuje Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane Sp. z o.o.

- Na wieży zamontowaliśmy  dziś kapsułę czasu z pamiątkami dla potomnych. Znajdują się w niej aktualne informacje o naszej gminie, zdjęcia, wiadomości przygotowane przez naszych uczniów i  przedszkolaków, które pragniemy pozostawić tym, którzy kiedyś w przyszłości będą ponownie dokonywać remontu wieży zabytkowego kościoła -  dodaje Roman Głód.

„Udostępnienie turystyczne
wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy”

Dofinansowanie przyznane Gminie Głuszyca ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020. Wybór projektów do dofinansowania został zatwierdzony w imieniu Aglomeracji Wałbrzyskiej przez jej Lidera – Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, a następnie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt realizowany będzie na podstawie porozumienia pomiędzy Parafią a Gminą Głuszyca. W dniu 16 marca burmistrz Głuszycy Roman Głód podpisał umowę na remont wieży z Wałbrzyskim Konsorcjum Budowlanym Sp. z o.o.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności turystycznej zabytków w Gminie Głuszyca poprzez przystosowanie zabytkowej wieży Kościoła p.w. NMP Królowej Polski do pełnienia funkcji wieży widokowej. Wykonane zostaną prace budowlane mające na celu odnowienie, zabezpieczenie i udostępnienie wieży kościelnej, w tym instalacja wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności turystycznej, odrestaurowanie elewacji zewnętrznej oraz wnętrza z remontem i częściową wymianą schodów.

Wieża zaadaptowana na potrzeby nowej funkcji wyposażona zostanie w tablice informujące o historii okolic, panoramy z opisem widocznych miejsc oraz stare ryciny i zdjęcia. Multimedialna sieć sensorowa umożliwi turystom pobranie na urządzenia przenośne informacji o obiekcie, okolicy i historii. Obraz z kamer bezprzewodowych umieszczonych na wieży przekazywany do Internetu można będzie obserwować z każdego miejsca.

Całkowita wartość projektu: 955 986,53 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 812 588,55 zł

Termin realizacji zadania: od października 2016 r. do grudnia 2017 r.

 

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3668259
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl