Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. NMP Królowej Polski

Wejścia na wieżę widokową


Chcielibyśmy poinformować, że przez cały okres wakacyjny jest możliwe wejście na wieżę widokową przy Kościele NMP Królowej Polski przy ul. Grunwaldzkiej 92. W każdy weekend, w piątek, sobotę i niedzielę, w godzinach od 11 do 16, można podziwiać wspaniałe widoki pasm górskich otaczających miasto.

Udostępnienie turystyczne wieży kościoła było możliwe dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 812 588,55 zł.

Wieża widokowa coraz bliżej

Aktualnie trwające prace związane z realizacją zadania pn. „Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy” dotyczą wykonania elewacji zewnętrznej obiektu i instalacji lamp oświetlających kościół. 

Wewnątrz trwają prace polegające na montażu schodów wiodących na wieżę widokową. Przygotowywane są również bicony, które wraz z kamerami zostaną zainstalowane na wieży. Będą one informować turystów korzystających z urządzeń mobilnych  o najciekawszych miejscach na terenie Gminy Głuszyca.

 

Wieża widokowa pięknieje

Trwa realizacja projektu „Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  w Głuszycy”.

Jak informuje kierownik budowy obecnie prowadzone prace obejmują tynkowanie wnętrza wieży. Wykonywana jest także elewacja frontowa i boczna budynku kościoła oraz montowana jest  instalacja przeciwpożarowa. Poza tym do renowacji przygotowywane są drzwi i balustrady na wieży. Niebawem również zainstalowane zostaną schody stalowe wewnątrz wieży. 

Wykonawcą robót budowlanych jest Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane Sp. z o.o. Na realizację zadania Gmina Głuszyca uzyskała dofinansowanie w wysokości 812 588,55 ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Wieża widokowa dla turystów

-Powstaje kolejna atrakcja dla turystów odwiedzających Głuszycę. Już w przyszły roku będzie można zobaczyć rozległą panoramę naszej gminy i okolic z wieży widokowej kościoła pw. NMP Królowej Polski w Głuszycy- informuje burmistrz Roman Głód.

Na realizację projektu „Udostępnienie turystyczne wieży kościoła
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  w Głuszycy” Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 812 588,55 zł ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020 po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Na obecnym etapie prac oczyszczona została iglica i kopuła wieży, zamontowane zostało rusztowanie i trwają prace przygotowawcze do remontu elewacji wieży. Prace wykonuje Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane Sp. z o.o.

- Na wieży zamontowaliśmy  dziś kapsułę czasu z pamiątkami dla potomnych. Znajdują się w niej aktualne informacje o naszej gminie, zdjęcia, wiadomości przygotowane przez naszych uczniów i  przedszkolaków, które pragniemy pozostawić tym, którzy kiedyś w przyszłości będą ponownie dokonywać remontu wieży zabytkowego kościoła -  dodaje Roman Głód.

„Udostępnienie turystyczne
wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy”

Dofinansowanie przyznane Gminie Głuszyca ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020. Wybór projektów do dofinansowania został zatwierdzony w imieniu Aglomeracji Wałbrzyskiej przez jej Lidera – Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, a następnie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt realizowany będzie na podstawie porozumienia pomiędzy Parafią a Gminą Głuszyca. W dniu 16 marca burmistrz Głuszycy Roman Głód podpisał umowę na remont wieży z Wałbrzyskim Konsorcjum Budowlanym Sp. z o.o.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności turystycznej zabytków w Gminie Głuszyca poprzez przystosowanie zabytkowej wieży Kościoła p.w. NMP Królowej Polski do pełnienia funkcji wieży widokowej. Wykonane zostaną prace budowlane mające na celu odnowienie, zabezpieczenie i udostępnienie wieży kościelnej, w tym instalacja wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności turystycznej, odrestaurowanie elewacji zewnętrznej oraz wnętrza z remontem i częściową wymianą schodów.

Wieża zaadaptowana na potrzeby nowej funkcji wyposażona zostanie w tablice informujące o historii okolic, panoramy z opisem widocznych miejsc oraz stare ryciny i zdjęcia. Multimedialna sieć sensorowa umożliwi turystom pobranie na urządzenia przenośne informacji o obiekcie, okolicy i historii. Obraz z kamer bezprzewodowych umieszczonych na wieży przekazywany do Internetu można będzie obserwować z każdego miejsca.

Całkowita wartość projektu: 955 986,53 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 812 588,55 zł

Termin realizacji zadania: od października 2016 r. do grudnia 2017 r.

 

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 5028484
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl