Sowiogórski Raj- Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3

NOWE INWESTYCJE GMINY GŁUSZYCA

-Trwają prace przy budowie drogi przeciwpożarowej przy Delfinku. Dodatkowo powstanie plac manewrowy oraz nowe miejsca parkingowe - informuje burmistrz Roman Głód.

Inwestycja pod nazwą „Sowiogórski Raj – Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 – budowa drogi pożarowej” w całości finansowana jest z budżetu Gminy Głuszyca. Wartość zadania wyniesie 339.523,96 zł. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Budowlane „Czerbud” z Grodziszcza.

 

POWSTANIE DROGA PRZY DELFINKU        

-Gmina Głuszyca wyłoniła w drodze przetargu firmę, która wykona drogę pożarową przy krytej pływalni Delfinek- informuje burmistrz Roman Głód.

Zadanie pn. „Sowiogórski Raj – Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 – budowa drogi pożarowej” będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane „Czerbud” z Grodziszcza. Wartość zadania sfinansowanego w całości z budżetu Gminy Głuszyca wyniesie 339.523,96 zł. 

 

Głuszycki Delfinek już otwarty!

20 czerwca miała miejsce uroczystość otwarcia krytej pływalni Delfinek w Głuszycy. - Projekt pod nazwą „Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3” to największa inwestycja w dziejach powojennej Głuszycy - powiedział prowadzący uroczystość burmistrz Roman Głód.

W tym ważnym dla Gminy Głuszyca wydarzeniu uczestniczyli m.in. ks. bp Ignacy Dec, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwona Krawczyk, wicewojewoda Kamil Zieliński. Parlamentarzystów Ziemi Wałbrzyskiej reprezentował senator Wiesław Kilian. Przybyli także m.in. wicestarosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz burmistrzowie Strzegomia, Chocianowa i Twardogóry - gmin, w których powstały bądź powstają kryte pływanie w ramach programu Dolnośląski Delfinek. W uroczystości uczestniczyły także osoby reprezentujące  firm, które realizowały głuszycki projekt. Burmistrz Roman Głód przekazał podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjnego, poszerzającego ofertę turystyczną Gminy. Do podziękowań dołączyli się także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy, reprezentujący całą szkolną społeczność.

Przypomnijmy, iż decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Gmina Głuszyca została ujęta w pilotażowym programie budowy małych przyszkolnych pływalni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” na lata 2016-2017. Inwestycja została dofinansowana przez: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kwotą w wysokości 1,25 mln zł oraz kwotą 2 mln zł przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.  Zarząd Województwa Dolnośląskiego przekazał także dofinansowanie w wysokości 0, 5 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Głuszycki „Delfinek” bez barier!

- Uchwałą z dnia 16 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przekazał dofinansowanie w wysokości 500.000  zł dla powstającej w naszej gminie inwestycji pn. „Sowiogórski Raj – Głuszyca”- basen przy Szkole Podstawowej nr 3 „Dolnośląski Delfinek”- informuje burmistrz Roman Głód.

Dotacja udzielona ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona będzie na dofinansowanie robót budowlanych w obiekcie, który będzie mógł służyć rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Oprócz wymienionego powyżej dofinansowania inwestycja realizowana przez Gminę Głuszyca otrzymała wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2 mln zł oraz wsparcie Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1,25 mln zł w ramach pilotażowego programu budowy małych przyszkolnych pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek”.

W obiekcie trwają już ostatnie prace wykończeniowe. Głuszycki „Delfinek” pozbawiony jest barier architektonicznych, dlatego korzystać będą mogły z niego także osoby niepełnosprawne wymagające rehabilitacji na basenie. Oprócz samej pływalni w obiekcie mieścić się będzie sauna, jacuzzi oraz brodzik dla dzieci.

 

 

 

Głuszycki „Delfinek” pięknieje!

Budowa krytej pływalni „Delfinek” powstającej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy nabrała tempa. Prace wykończeniowe przebiegają sprawnie i zgodnie z założonym harmonogramem.

Zakończył się już etap prac związanych z montażem fasady okiennej, termomodernizacją i tynkowaniem zewnętrznym obiektu. Teren wokół basenu został wyrównany i zainstalowano już lampy oświetleniowe, a niebawem rozpoczną się prace brukarskie. Wewnątrz obiektu dobiegają końca prace polegające na wypłytkowaniu pomieszczeń technicznych. W obiekcie zamontowano instalację elektryczną, kanalizacyjną i rozpoczęły się prace związane z montażem systemu wentylacyjnego. W pomieszczeniach piwnicznych trwa montaż kotłowni do ogrzewania obiektu. Rozpoczął się także etap prac związanych z instalacją technologii basenowej. Na zamówienie u producenta przygotowywana jest niecka basenowa ze stali nierdzewnej, która w grudniu będzie montowana.

Przypomnijmy, że decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego Gmina Głuszyca została ujęta w pilotażowym programie budowy małych przyszkolnych pływalni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” na lata 2016-2017. Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Dolnośląski Delfinek” (1. 250.000 zł) oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ( 2 mln zł). Termin zakończenia zadania to luty 2018 r.

 

„Delfinek” nabrał już kształtów i kolorów

 

Postępy prac na budowie krytej pływalni „Delfinek” widoczne są już dla mieszkańców, którzy na co dzień mijają budynek głuszyckiej Szkoły Podstawowej nr 3, przy której powstaje nowy gminny obiekt sportowy.

Aktualnie trwające prace budowlane związane są z montażem fasady okiennej, termomodernizacją i tynkowaniem zewnętrznym strukturalnym obiektu. Równolegle wewnątrz przebiegają prace wykończeniowe polegające na tynkowaniu cementowo-wapiennym oraz kładzeniu płytek i posadzek w pomieszczeniach technicznych. Montowane są także instalacje elektryczna oraz kanalizacyjna. Trwa również montaż kotłowni w pomieszczeniach piwnicznych. Na zamówienie u producenta przygotowywana jest ponadto niecka basenowa ze stali nierdzewnej, która zostanie niebawem zainstalowana.

 

AKTUALNOŚCI Z BUDOWY „DELFINKA”

Zakończono betonowanie wieńca, trwa montaż drewnianej konstrukcji dachu oraz stawianie ścianek działowych. W następnym etapie wykonywane będą prace zamykające dach oraz prace dotyczące wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

 

Z wizytą na budowie „Delfinka”

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Radni Sejmiku Wojewódzkiego Czesław Kręcichwost i Zbigniew Szczygieł odwiedzili  17 lipca budowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy. Obiekt powstaje w ramach pilotażowego programu budowy małych przyszkolnych pływalni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” na lata 2016-2017. W wizycie na placu budowy uczestniczyli także lider Aglomeracji Wałbrzyskiej - Prezydent Miasta Wałbrzycha  Roman Szełemej oraz  Burmistrz Jedliny- Zdroju Leszek Orpel. Burmistrz Głuszycy Roman Głód przedstawił wizytującym obecny stan prac budowlanych.

- Wykonano zbrojenie stropodachu, które przygotowano do zabetonowania nad częścią socjalną i strefą wejściową basenu. Trwa murowanie ścian zewnętrznych i wyciąganie słupów żelbetowych powyżej stropodachu pod dach hali basenowej. Rozpoczęto także murowanie ścian działowych – poinformował Roman Głód.

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego inwestycja realizowana w Gminie Głuszyca została dofinansowana kwotą 1. 250.000 zł. Zadanie zostało także wsparte kwotą w wysokości 2 mln zł przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pozostała kwota inwestycji sfinansowana zostanie z budżetu Gminy Głuszyca. Całkowita wartość zadania szacowana jest na 6.200.000 zł.  

Budowa krytej pływalni rozpoczęła się 1 grudnia 2016 r., a przewidywany czas zakończenia realizacji inwestycji to początek roku 2018.

AKTUALNOŚCI Z BUDOWY GŁUSZYCKIEGO „DELFINKA

Na budowie krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy  prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Aktualnie wykonano zbrojenie stropodachu, które przygotowano do zabetonowania nad częścią socjalną i strefą wejściową basenu. Trwa murowanie ścian zewnętrznych i wyciąganie słupów żelbetowych powyżej stropodachu pod dach hali basenowej. Rozpoczęto także murowanie ścian działowych.

 

Aktualności z budowy „Delfinka”

Nasz głuszycki Delfinek nabiera już kształtów. Ostatnio wykonane było zbrojenie stropu typu Filigran i betonowanie. Wybetonowane zostały strop plaży dookoła niecki basenowej oraz strop części socjalnej (szatni).

Widać już, jak będzie wyglądała niecka basenowa, czyli zbiornik betonowy, w który będzie wkładana niecka docelowa ze stali nierdzewnej. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

oprac. SP3

Głuszycki Delfinek rośnie w oczach!

Nadeszła wiosna, więc prace związane z budową Delfinka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy wyraźnie nabrały tempa.  Zakończono już prace ziemne z związane z wywiezieniem urobku - ziemi i skał, położono podwalinę kamienną pod fundamenty, przeprowadzono montaż szalunków fundamentowych, wykonano ławy fundamentowe wraz ze zbrojeniem i rozpoczęło  się  murowanie  ścian fundamentowych. Kolejny etap prac polegał na  wykonaniu ścian żelbetowych niecki basenowej, żelbetowych słupów, izolacji bitumicznej i termicznej ścian fundamentowych, drenażu opaskowym budynku, założeniu folii kubełkowej i obsypaniu ścian fundamentowych. Jak informuje kierownik budowy prace postępują zgodnie z planem.

  –Budowa krytej pływalni to największa inwestycja w ostatnim czasie w Głuszycy. Inwestycja wyczekiwana zarówno przez najmłodszych głuszyczan, uczęszczających do naszych gminnych szkół, ale także przez starszych, którzy w godzinach popołudniowych i wieczornych również będą mieli okazję, by skorzystać z pływalni -  mówi burmistrz Roman Głód.

Głuszycka kryta pływalnia  będzie składać się z czterech torów o długości 16 metrów i szerokości  2 metrów. Głębokość od 85 do 135 cm umożliwi bezpieczną naukę pływania dzieciom już od najmłodszych klas. Wymiary Delfinka są pozytywnie zaopiniowane  przez Polski Związek Pływacki do przeprowadzania nauki pływania, zajęć rehabilitacyjnych oraz pływania rekreacyjnego dla wszystkich chętnychPoza tym niewątpliwą atrakcją obiektu będzie sauna i jacuzzi.

„DOLNOŚLĄSKI DELFINEK”
Budowa  krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego Gmina Głuszyca została ujęta w pilotażowym programie budowy małych przyszkolnych pływalni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” na lata 2016-2017.

Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Dolnośląski Delfinek” oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W dniu 1 grudnia 2016 r. Gmina Głuszyca rozpoczęła budowę krytej pływalni. Do realizacji zadania „Sowiogórski Raj- Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3” w trybie przetargu nieograniczonego Gmina wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę SWIMMINGSPOOLS – BASENY  Grażyna Aftanas z Bielawy. 

Łączna kwota  środków pozyskanych przez Gminę Głuszyca: 3.250.000 zł

Całkowita wartość zadania: 5.800.000 zł.

Termin realizacji zadania: 2016-2018.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3340257
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl