Tajemnice Militarnych Podziemi

KOLEJNE ETAPY PRAC W PODZIEMNYM MIEŚCIE OSÓWKA

„Uskok” w Podziemnym Mieście Osówka – czy tak wyglądał „uskok” na Osówce w 1945 roku? Na te pytania próbować będą odpowiadać i dyskutować pasjonaci, badacze i eksploratorzy, którzy przez lata starali się rozwiązać największą zagadkę Kompleksu Riese już w sobotę 23 lutego 2019 r.

Podczas przedpremierowego wejścia można było zobaczyć efekt zakończonego pierwszego etapu prac przy remoncie trasy turystycznej, czyli usuwanie rumoszu skalistego z  tzw. „uskoku” – najbardziej mitycznego miejsca. Efekt  był niesamowity.

„Najwyższe wyrobisko w Riese” – tak, możemy  użyć tych słów. Dzięki wykonanej pracy rozwiązanych zostało kilka tajemnic, takich jak: tajemnica schodów, znikającej wody oraz drugiego poziomu,  a odnalezione elementy  z okresu budowy na pewno będą ciekawymi eksponatami  do powstającej wystawy.

 

Zakochaj się w Polsce Podziemne Miasto Osówka

Ponieżej publikujemy link - TVP3 Wrocław, na temat Podziemnego Miasta Osówki:

https://vod.tvp.pl/video/zakochaj-sie-w-polsce,podziemne-miasto-osowka,38941799

 

Tajemnice militarnych podziemi

Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253

Partner Wiodący: Město Rokytnice v Orlických horách

Partnerzy: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis,Stachelberg, z.s., Město Trutnov, Gmina Głuszyca,Gmina Miejska Kamienna Góra.                                                              

Budżet: łącznie (100%) 1 777 272,69 €

  • z EFRR (85%)  1 510 650 €
  • z budżetu państwa RCz (2,6%)  47 820 €
  • wkład własny (12,4%)   218 802,69 €

Okres realizacji:  1.03.2018 – 31.12.2019

Cele projektu:            

Głównym celem projektu jest wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w postaci pozostałości zabytkowych obiektów militarnych pochodzących z lat 30. i 40. XX wieku oraz zaoferowanie turystom nowego polsko-czeskiego produktu transgranicznego pn. „Wędrowanie po zabytkach militarnych”. Projekt dotyczy udostępnienia tego potencjału poprzez przywrócenie niektórych części obiektów do stanu pierwotnego, odbudowę i budowę wejść, dróg dojazdowych i miejsc postojowych, a także stworzenia nowej ekspozycji na trasie zwiedzania.

Działania projektu:

  • odbudowa dawnego schronu artyleryjskiego będącego elementem grupy warownej Hanička w Rokytnicy v Orlických horách
  • budowa nowego obiektu służącego do wyjścia z podziemi oraz udrożnienie korytarzy łączących istniejącą trasę w twierdzy Stachelberg koło Trutnova, budowa parkingu Babí w pobliżu Stachelbergu przez Miasto Trutnov
  • zagospodarowanie podziemi i sztolni w Podziemnym Mieście Osówka w gminie Głuszyca
  • budowa drogi dojazdowej, miejsc postojowych oraz Centrum Informacji Turystycznej na terenie kompleksu ARADO – Gmina Miejska Kamienna Góra
  • kampania marketingowa na portalach społecznościowych, w formie spotów wideo, map, warsztatów, presstripów i konferencji kończącej projekt                              

Więcej informacji na stronach:         www.euro-glacensis.cz/tajemstvi

 

TAJEMNICZA OSÓWKA PRZEJDZIE MULTIMEDIALNĄ METAMORFOZĘ

Ponieżej publikujemy link - TVP3 Wrocław, na temat Podziemnego Miasta Osówki:

https://wroclaw.tvp.pl/36728073/tajemnicza-osowka-przejdzie-multimedialna-metamorfoze 

ROZMAWIALI O TAJEMNICACH MILITARNYCH PODZIEMI

Czeski Rychnov nad Kněžnou był miejscem  spotkania podmiotów biorących udział w projekcie „Tajemnice militarnych podziemi”. Gminę Głuszyca reprezentowali burmistrz Roman Głód i Katarzyna Łazanowska, kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego  w Głuszycy.

-To pierwsze spotkanie lidera i partnerów projektu po otrzymaniu informacji o zdobyciu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Liderem projektu  jest czeskie Miasto Rokytnice w Orlickich Górach, reprezentowane przez starostę  Petra Hudouska.  W spotkaniu oprócz Gminy Głuszyca wzięli udział również pozostali partnerzy projektu, którymi są Euroregion Pomezi Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, Stachelberg, Mesto Trutnov i Gmina Kamienna Góra- dodaje Roman Głód.

W czasie spotkania ustalono harmonogram realizacji projektu oraz przygotowano dokumentację do podpisania umowy o dofinansowanie. Przypomnijmy, że ogólna wartość projektu wynosi 1.798.507,69 Euro (ok. 7.553.732,30 zł). Wartość zadania, które zrealizowane zostanie w Gminie Głuszycy to ok. 1.735.482,00 zł, przy dofinansowaniu 85% ogólnej wartości projektu. W ramach projektu zmodernizowane zostaną m.in. ekspozycje Podziemnego Miasta Osówka. Warto również dodać, że projekt „Tajemnice militarnych podziemi” został bardzo wysoko oceniony i znalazł się na piątym miejscu listy rankingowej. Gratulacje dla przygotowujących projekt!

„Tajemnice militarnych podziemi” to po „Malarzach Gór Orlickich i Gór Sowich” kolejny projekt realizowany w ramach polsko-czeskiej współpracy Gminy Głuszyca z partnerskim miastem Rokytnice w Orlickich Górach.

 

 

GMINA GŁUSZYCA ZDOBYŁA PONAD 1,5 MLN DOFINANSOWANIA DLA PODZIEMNEGO MIASTA OSÓWKA!

"Tajemnice Militarnych Podziemi" to projekt, który został rekomendowany do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy Granice” 2014-2020.Projekt, którego liderem jest czeskie Miasto Rokytnice w Orlickich Górachzostał przygotowany przez wspólnie z partnerami, którymi są: Gmina GłuszycaEuroregion Pomezi Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis, Stachelberg, Mesto Trutnov i Gmina Kamienna Góra. Ogólna wartość projektu wynosi 1.798.507,69 Euro (ok. 7.553.732,30 zł). Wartość zadania, które realizowane będzie w Gminie Głuszycy, obejmuje kwotę wynoszącą 1.510.650 zł, co stanowi 85% ogólnej wartości projektu.

-W ramach projektu planowane jest zagospodarowanie wejścia do sztolni wraz z modernizacją i rozbudową ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka. Turyści zwiedzający Osówkę zobaczą nowe wystawy multimedialne, ciekawe ekspozycje i nowoczesne prezentacje tajemnic militarnych związanych z obiektem.  Projekt zakłada również montaż nowoczesnego oświetlenia ekspozycji – wyjaśnia burmistrz Roman Głód. 

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3245642
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl