Aktualności

Informacja Burmistrza Głuszycy ws. spotkań z Mieszkańcami w dniu 24.03.br.23.03.2015

Szanowni Państwo,

informuję, że w związku z wizytą delegacji czeskiej z Rokytnic w Orlickich Górach we wtorek 24 marca 2015 r. tego dnia spotkania Burmistrza Głuszycy z Mieszkańcami odbędą się wyjątkowo tylko w godz. od 8.00 do 10.00.

czytaj więcej

„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 201523.03.2015

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą z dnia 12 marca 2015 r. zatwierdził zasady dofinansowania projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na 2015 r.

czytaj więcej

Informacja w sprawie bezumownego użytkowania nieruchomości gminnych20.03.2015

Burmistrz Głuszycy informuje wszystkie osoby, które bezumownie zajmują grunty gminne oraz osoby, które postawiły bez zezwolenia garaż o możliwości podpisania umowy dzierżawy na zajmowaną nieruchomość w Urzędzie Miejskim w Głuszycy do dnia 30 czerwca 2015 r. bez ponoszenia dodatkowych opłat i kar z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości.

czytaj więcej

Głosuj na Podwórko NIVEA w Głuszycy przy ul. Ogrodowej!18.03.2015

NIVEA od wielu lat wspiera rozwój rodzin i lokalnych społeczności. Do tej pory dzięki NIVEA zbudowano w Polsce 100 placów zabaw i wyposażono 100 szkółek piłkarskich. W tym roku NIVEA zaprasza do kolejnej akcji.

czytaj więcej

Podsumowanie konsultacji społecznych18.03.2015

Mając świadomość wagi procesu konsultacji społecznych będących podstawą prowadzenia dialogu obywatelskiego i społecznego, zgodnie z art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1235 z późn. zm.), w dniach od 19 stycznia do 8 lutego 2015 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dla projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

czytaj więcej

Plebiscyt „Gwiazdy Biznesu 2015”17.03.2015

Szanowni Państwo! Jako organizatorzy Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu 2015” zachęcamy Państwa do udziału w naszym przedsięwzięciu. Rywalizacja jest bezpłatna i odbywa się w 6 kategoriach: Mikro Firma, Mała Firma, Średnia Firma, Pierwszy Biznes, Biznes Odpowiedzialny Społecznie oraz Samorząd Przyjazny Biznesowi. Zgłoszenia przyjmujemy do 3 kwietnia 2015r. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się podczas Gali Finałowej „Gwiazd Biznesu” zaplanowanej na piątek, 17 kwietnia 2015 r. w Wałbrzychu w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Regulamin, formularze zgłoszeniowe i szczegóły na: www.naszbiznes24.pl

Z wyrazami szacunku

Ewa Smagieł

Dyrektor Rozwoju Biznesu FRW Media Group Sp. z o.o. tel. 695 707 004, 74 644 70 80 ewa.smagiel@frwmedia.pl

czytaj więcej

Informacja ws. wyborów sołtysów i rad sołeckich17.03.2015

Szanowni Mieszkańcy Sołectw! Na podstawie zarządzenia nr 49/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej informuję, że zebrania wiejskie w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych sołectwach odbędą się według następującego harmonogramu:

czytaj więcej

Książka dla niewidomych i słabowidzących17.03.2015

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy dla osób niewidomych i słabowidzących: książka mówiona w formacie Czytaka Plus.

czytaj więcej

Osówka na targach w Łodzi i w Hradec Kralove16.03.2015

W dniach 13-15 marca 2015 r. odbyły się XXI targi NA STYKU KULTUR w Łodzi.

czytaj więcej

Wizyta burmistrza Głuszycy u starosty Rokytnic12.03.2015

Na zaproszenie starosty Rokytnic pana Petra Hudouska burmistrz Głuszycy pan Roman Głód i prezes Podziemnego Miasta Osówka pan Zdzisław Łazanowski udali się z wizytą do czeskiej miejscowości oddalonej od Głuszycy o około 100 km.

czytaj więcej

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3342539
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl