Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich

„Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich” – wystawa podsumowująca projekt

Ciekawe rysunki, pastele i akwarele z górskimi pejzażami i tematyką dowolną - efekt twórczych działań podczas polsko-czeskich plenerów -  zobaczyć można było na wystawie zorganizowanej w galerii Centrum Kultury w Głuszycy w minioną sobotę  16 września. W wernisażu obok samych uczestników plenerów z terenu Gminy Głuszyca wraz z opiekunem plenerów Ryszardem Berczyńskim uczestniczyli także zastępca burmistrza Głuszycy Grzegorz Szymański oraz Starosta Miasta Rokytnice w Orlickich Górach Petr Hudousek i przedstawiciele czeskiej grupy biorącej udział w projekcie.

-Cieszymy się, że uczestnictwo w plenerach malarskich wpłynęło na rozwój artystycznych uzdolnień mieszkańców Głuszycy i Rokytnic. Mam nadzieję, że wiele osób będzie dalej kontynuowało swoją przygodę z malarstwem i rysunkiem- dodał Grzegorz Szymański.

Najciekawsze prace uwiecznione zostały w specjalnie wydanym albumie, który podczas wystawy otrzymali uczestnicy artystycznego, transgranicznego  przedsięwzięcia. Realizacja pierwszego wspólnego projektu partnerskich gmin Głuszycy i  Rokytnic w Orlickich Górach pn. "Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich" została dofinansowana z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w kwocie ok. 56 000 zł.

Za udział w projekcie serdecznie dziękujemy młodzieży i dorosłym z Głuszycy i z Rokytnic. Gratulujemy wielu udanych prac i zachęcamy w najbliższym czasie do obejrzenia wystawy w galerii Centrum Kultury w Głuszycy. 

 

 

 

 

„Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich”- zaproszenie na wystawę

Zapraszamy na wystawę prac wykonanych podczas polsko-czeskich plenerów malarskich w ramach projektu „Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich” partnerskich Gmin Głuszyca i Rokytnice w Orlickich Górach.  Prace młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Głuszycy i Rokytnic zostaną zaprezentowane w galerii Centrum Kultury-MBP w Głuszycy w sobotę 16 września o godz. 17.00. Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Malowali w polsko-czeskich plenerach

Zakończyła się warsztatowa część polsko-czeskiego projektu "Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich". Uczestniczyło w nim dziesięciu dorosłych mieszkańców Głuszycy oraz dziesięcioosobowa grupa głuszyckich  uczniów z klas VI szkół podstawowych oraz z gimnazjum. Stronę czeską reprezentowało odpowiednio dziesięciu dorosłych pasjonatów malarstwa i dziecięciu uzdolnionych plastycznie uczniów rokytnickich szkół.

Dzięki pozyskanym przez Gminę Głuszyca środkom w wysokości ok. 56 tys. zł dorośli mieszkańcy Głuszycy i Rokytnic  uczestniczyli w plenerach malarskich w dniach 16 -18 czerwca na terenie czeskiej gminy Rokytnice w Orlickich Górach oraz od 30 czerwca do 2 lipca na terenie gminy Głuszyca, m.in.  w gościnnych progach agroturystyki „Pod Ostoją” Justyny i Łukasza Pokorskich. Warsztaty dla młodzieży zorganizowano 19 maja w okolicach Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy oraz 26 maja w Rokytnicach.

-W czasie plenerów lokalni twórcy mogli się lepiej poznać i wymienić swoimi artystycznymi doświadczeniami. Ponadto opiekunowie plenerów - lokalni artyści - malarze: Czeszka Markéta Kytková i głuszyczanin Ryszard Berczyński  - przekazali uczestnikom zajęć wiele cennych wskazówek, podzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami na temat różnych technik malarskich, które wykorzystywano przy tworzeniu obrazów - dodaje burmistrz Roman Głód.

Już dziś zapraszamy 16 września o godz. 17.00 do galerii Centrum Kultury-MBP w Głuszycy na podsumowującą projekt wystawę, podczas której zaprezentowane zostaną obrazy powstałe w czasie plenerów. Niebawem też zostanie wydany album w wersji polsko-czeskiej z najładniejszymi obrazami namalowanymi przez uczestników projektu.

„Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich" - projekt partnerskich gmin Głuszyca i Rokytnice w Orlickich Górach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

POLSKO-CZESKIE PLENERY MALARSKIE

Tym razem dorośli mieszkańcy Głuszycy odwiedzili partnerską, czeską gminę Rokytnice w Orlickich Górach i w dniach 16-18 czerwca uczestniczyli w plenerach malarskich w ramach projektu "Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich".

Kolejny plener dla dorosłych odbędzie się na terenie gminy Głuszyca w dniach 30 czerwca- 2 lipca.

Realizowany projekt partnerski gmin Głuszyca i Rokytnice w Orlickich Górach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Plenery polsko-czeskie

Młodzież z Gimnazjum Publicznego w Głuszycy oraz z klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy 26 maja uczestniczyła po raz drugi wraz z czeskimi uczniami w plenerze malarskim. Tym razem  scenerią pleneru były Góry Orlickie rozpościerające się wokół czeskich Rokytnic.

Opiekująca się młodymi artystami czeska malarka - Markéta Kytková przybliżyła zasady komponowania obrazów i stosowania zasad perspektywy. Uczestnicy pleneru wykonywali  swe prace pastelami. W kolejnych plenerach ujętych w projekcie wezmą już udział osoby dorosłe, które spotkają się, by wspólnie malować  16, 17 i 18 czerwca w Czechach oraz 30 czerwca, 1 i 2 lipca w Głuszycy.

Prace wykonane w czasie polsko-czeskich plenerów będzie można podziwiać na wystawie zorganizowanej w galerii Centrum Kultury w Głuszycy w dniu  16 września 2017 r. o godz. 17.00. Najciekawsze prace zostaną uwiecznione w albumie w wersji polskiej i czeskiej.  Projekt "Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich" partnerskich gmin Głuszycy i  Rokytnic w Orlickich Górach uzyskał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis INTERREG V-A Republika Czeska- Polska w kwocie ok. 56 000. zł.

ROZPOCZĘŁY  SIĘ POLSKO-CZESKIE PLENERY MALARSKIE

Młodzież z Głuszycy i z czeskich Rokytnic uczestnicząca w projekcie partnerskim "Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich" wykonuje już swoje pierwsze prace. W dniu 19 maja pod okiem artysty malarza Ryszarda Berczyńskiego powstają piękne obrazy i rysunki wykonywane techniką dowolną.

Oprócz fachowej opieki artystycznej i cennych wskazówek udzielanych przez malarza w ramach projektu uczestnicy plenerów korzystają z materiałów malarskich zapewnionych przez organizatorów. Kolejny plener dla młodzieży zorganizowany zostanie 26 maja w Czechach. Dorośli uczestnicy plenerów malarskich spotkają się w dniach 16-18 czerwca w Czechach i 30 czerwca-2 lipca w Głuszycy.

-Wystawa prac wykonanych podczas plenerów zaprezentowana zostanie 16 września 2017 r. o godz. 17.00  w Centrum Kultury – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy. Zwieńczeniem artystycznych dokonań będzie wydanie albumu w wersji polsko-czeskiej z najciekawszymi pracami powstałymi w czasie zaplanowanych czterech sesji plenerowych.  Pierwszy projekt partnerskich  gmin Głuszycy i  Rokytnic w Orlickich Górach dofinansowany został z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis INTERREG V-A Republika Czeska- Polska kwotą ok. 56 000. zł informuje burmistrz Głuszycy Roman Głód.

 

„Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich”

Pierwszy projekt partnerskich  gmin Głuszycy i  Rokytnic w Orlickich Górach dofinansowany z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis INTERREG V-A Republika Czeska- Polska. 

W dniach 16-18 czerwca w Rokytnicach oraz 30 czerwca-2 lipca w Głuszycy zorganizowane zostaną plenery malarskie dla dorosłych mieszkańców Głuszycy i Rokytnic po stronie czeskiej. Ponadto 19 maja w Głuszycy i 26 maja w Rokytnicach zaplanowano plenery malarskie dla gimnazjalistów z obu partnerskich gmin.  Dla uczestników projektu zostaną zakupione materiały malarskie.

Powstałe w czasie plenerów obrazy zostaną zaprezentowane na wystawie kończącej projekt w Centrum Kultury-MBP w Głuszycy w sobotę 16 września. Zostanie także wydany album w wersji polsko-czeskiej prezentujący najładniejsze obrazy namalowane przez uczestników projektu.

Całkowita wartość projektu: 15 467,14 Euro – ok. 64 600 zł

Kwota dofinansowania: 56 000. zł.

Termin realizacji: 2016-2017

Do pobrania:

- REGULAMIN OTWARTEGO PLENERU MALARSKO –RYSUNKOWEGO DLA DOROSŁYCH Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich

- REGULAMIN OTWARTEGO PLENERU MALARSKO –RYSUNKOWEGO dla Dzieci i Młodzieży Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich

- KARTA ZGŁOSZENIA DLA DOROSŁYCH

- KARTA ZGŁODZENIA DLA MŁODZIEŻY I DZIECI

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 4872639
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl