Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca

Informacja w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Głuszyca

Urząd Miejski w Głuszycy informuje, że realizuje inwestycję związaną z budową przydomowych oczyszczalni ścieków dla istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych z terenu wsi Łomnica,  Sierpnica,  Grzmiąca, pozostały do wykorzystania dwie instalacje. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłoszenie telefoniczne lub e-mail: 748866740, k.lazanowska@gluszyca.pl

Gmina Głuszyca podpisała umowę na budowę 14 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Prace polegać będą przede wszystkim na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu oczyszczalni spełniających wszystkie wymogi sanitarne. Będą one przyłączone do kanalizacji sanitarnej w budynkach, a ich zadaniem będzie odprowadzanie oczyszczonych ścieków. Co więcej, każdy z użytkowników zostanie przeszkolony i otrzyma instrukcję obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków. Wartość podpisanej umowy to 470 tys. zł.

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 pn.: „Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca”.


BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
- ZAPROSZENIE NA PODPISANIE UMÓW

W związku z realizacją zadania „Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu  żyję - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca” burmistrz Głuszycy Roman Głód serdecznie zaprasza mieszkańców, którzy biorą udział ww. projekcie na uroczyste podpisanie umów w dniu 6 grudnia o godz. 16.00 do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

Jednocześnie przypominamy, że na realizację ww. zadania Gmina Głuszyca pozyskała  pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 592.903 zł. Do udziału w projekcie zgłosiły 34 gospodarstwa domowe z terenu Łomnicy, Sierpnicy i Grzmiącej. Uchwałą z dnia 26 lipca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przekazał dofinansowanie dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Umowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków podpisana

Burmistrz Głuszycy Roman Głód podpisał umowę na realizację zadania pn. „Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu  żyję- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca”. Gmina Głuszyca pozyskała  pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 592.903 zł. Dzięki pozyskanym środkom planowana budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca zostanie dofinansowana w 63,63%. Deklarację udziału w projekcie zgłosiły 34 gospodarstwa domowe z terenu Łomnicy, Sierpnicy i Grzmiącej.

Uchwałą z dnia 26 lipca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przekazał dofinansowanie dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


Pieniądze na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Gmina Głuszyca uzyskała pomoc finansową w wysokości 592.903 zł na realizację zadania „Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu  żyję- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca”. Uchwałą z dnia 26 lipca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przekazał dofinansowanie dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki pozyskanym środkom planowana budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca zostanie dofinansowana w 63,63%. Warto zaznaczyć, że na liście 38 podmiotów, które zdobyły dofinansowanie, projekt złożony przez Gminę Głuszyca uzyskał najwyższą ilość punktów i znalazł się na pierwszym miejscu na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

-Do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęły 34 wnioski mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć budowy przydomowych oczyszczalni. Dzięki pozyskanym środkom inwestycja będzie dofinansowana w 63,63%. Pozostałe 36,67% kosztów poniesie Gmina i gospodarstwa domowe ujęte w projekcie. Cieszymy się, że coraz więcej osób ma możliwość korzystania z projektów bezpośrednio adresowanych do mieszkańców. Budowa przydomowych oczyszczalni obok montażu instalacji fotowoltaicznych to kolejny projekt, z którego skorzystają głuszyczanie. Realizacja obu projektów przyczyni się także do ochrony środowiska naturalnego, co jest niezwykle ważne dla nas wszystkich- dodaje burmistrz Roman Głód.   

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. 74 84 59 479,
74 84 56 344

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 4212217
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl