BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zapraszamy na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, chcących uzyskać dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Na szkolenie zapraszamy osoby zainteresowane podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej

gmina

termin

miejsce

adres

godzina

PIESZYCE

15.11.2016.

(wtorek)

Centrum Kultury

ul. M. Kopernika 37

58-250 Pieszyce

11:00-17:00

 

WALIM

16.11.2016.

(środa)

Centrum Kultury                  i Turystyki

ul. T. Kościuszki 2

58-320 Walim

12:00-18:00

 

GŁUSZYCA

17.11.2016.

(czwartek)

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Grunwaldzka 26

58-340 Głuszyca

13:00-19:00

Tematyka szkolenia:

  • Tworzenie, zarządzanie i prowadzenie działalności gospodarczej

(Podejmowanie działalności gospodarczej  - przepisy prawne; Formy prowadzenia działalności i zasady ich rozliczania; Główne obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy wynikające z obowiązujących przepisów prawa (US, ZUS, itp.); Podstawowe zagadnienia kodeksu pracy i BHP)

  • Zasady wsparcia w ramach PROW 2014-2020

(Podstawy prawne uzyskania wsparcia w ramach działania 19.2 PROW 2014-2020; Zakres wsparcia, kryteria dostępu, forma pomocy, beneficjenci, warunki kwalifikowalności; Zasady wypełnienia wniosków; Ocena wniosków z uwzględnieniem lokalnych kryteriów wyboru)

  • Warsztaty / konsultacje – podstawowe informacje; Pytania i odpowiedzi

Szkolenie poprowadzi pan Bartłomiej Raczek.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza deklaracji umieszczonego na stronie www.partnerstwo.sowiogorskie.pl  i przesłanie na nr fax 74 87 16 150 lub mailowo: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl.

Termin składania deklaracji: 11 listopada 2016 roku do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje i program szkolenia jest dostępny na stronie www.partnerstwo.sowiogorskie.pl.

Planowany termin naboru wniosków: I kwartał 2017.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3340262
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl