SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE GŁUSZYCKIEJ OSP

Sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej oraz wybory nowych władz OSP były najważniejszymi tematami spotkania, które odbyło się w sobotę 30 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu  Miejskiego w Głuszycy. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu młodszy brygadier Krzysztof Szyszka, dowódca jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 1 młodszy brygadier Piotr Miłosz, wiceprezes zarządu powiatowego OSP Konrad Wójcik oraz burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej Tomasz Trawczyński przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za minione pięć lat. Prezes OSP Roman Kocur odczytał sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2015 oraz zapoznał zebranych z planem działań i planem finansowym na rok 2016. Protokół z przeprowadzonej kontroli finansów oraz sprzętu OSP odczytał przewodniczący komisji rewizyjnej Aleksander Nienajadło.  

Obecni na zebraniu członkowie udzielili zarządowi OSP absolutorium. Następnie wybrano nowe władze na lata 2016-2021.  Prezesem OSP został ponownie wybrany Roman Kocur, jego zastępcą został Marek Fedoronok. Na naczelnika OSP wybrano również  ponownie Tomasza Trawczyńskiego, którego zastępować będzie Aleksander Nienajadło. Jacek Kocur pełnić będzie funkcję sekretarza, a Bartłomiej Jaworski skarbnika OSP.

W zebraniu głos zabrali przybyli goście. Poruszony został m. in. temat dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Głuszyca. Zarząd OSP podziękował Burmistrzowi Głuszycy Romanowi Głodowi oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Głuszycy za wzorową współpracę, wyrażając nadzieję na bardzo dobrą współpracę również w latach następnych.

                                                                                                                                                               

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3315412
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl