Aktualności

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców 10 listopada 2015r .- Poddziałanie 1.5.2. – ZIT AW03.11.2015

W związku planowanym na dzień 30 listopada 2015 r. rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 1.5.2. Rozwój produktów i usług małych i średnich przedsiębiorstw- Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD 2014-2010 Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursu.

 

czytaj więcej

Wieczór muzyczny z Głuszycką Orkiestrą Dętą03.11.2015

W niedzielę 22 listopada o godz. 17.00 w sali widowiskowej głuszyckiego Centrum Kultury wystąpi Głuszycka Orkiestra Dęta w repertuarze country, z muzyką filmową i muzyką marszową. Na listopadowy wieczór muzyczny serdecznie zapraszają burmistrz Głuszycy Roman Głód i dyrektor Centrum Kultury-MBP Monika Rejman.

czytaj więcej

SPOTKANIE EDUKACYJNO-PROMOCYJNE W SP NR 302.11.2015

W związku z realizowaną w Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy inicjatywą ekologiczną pod nazwą „Zielony Ogród” 29 października odbyło się kolejne spotkanie  edukacyjno-promocyjne na temat ochrony środowiska przed efektem cieplarnianym oraz odnawialnych źródeł energii.  Spotkanie skierowane było  do społeczności uczniowskiej, nauczycieli i  mieszkańców miasta. Szkolny koordynator projektu - Pani  Joanna Świetlicka - przedstawiła prezentację  na wyżej wymieniony temat.

czytaj więcej

Powstaje Lokalna Strategia Rozwoju LGD Partnerstwo Sowiogórskie30.10.2015

W dniu 29 października w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy odbyło się spotkanie mieszkańców Głuszycy współtworzących Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania  Partnerstwo Sowiogórskie.  Głuszyca jest członkiem LGD Partnerstwo Sowiogórskie obok czterech innych gmin - Jedliny-Zdroju, Walimia, Pieszyc i Nowej Rudy.

czytaj więcej

PRZEMOC JEST ZŁA - konkurs plastyczny30.10.2015

Burmistrz Głuszycy Roman Głód, Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna i Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy zapraszają dzieci i młodzież z terenu Gminy Głuszyca do uczestnictwa w konkursie plastycznym pn. „Przemoc jest zła”. Konkurs jest organizowany w ramach Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016.

czytaj więcej

GEO-ZABAWA DLA DZIECI30.10.2015

W sobotę 14 listopada 2015 w godz. od 16.00 do 18.00  głuszyckie Centrum Kultury zaprasza na geo-zabawę,  w czasie której dzieci poznają prehistoryczne ślimaki, amonity i trylobity.

czytaj więcej

Kolejna wizyta rabina Dawida Weisera w Głuszycy30.10.2015

Podczas dwudniowej wizyty w Polsce nowojorski rabin Dawid Weiser odwiedził Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Kolcach, na którym dokonał odsłonięcia płyt nagrobnych ufundowanych przez swoją rodzinę oraz przez Bernarda Kohna z Montrealu w Kanadzie. Na płytach wygrawerowane zostały imiona i nazwiska  bezimiennie dotąd pogrzebanych krewnych rabina Dawida Weisera i Bernarda Kohna.

czytaj więcej

Zapraszamy dzieci na przedstawienie!30.10.2015

Burmistrz Głuszycy Roman Głód, Dyrektor Teatre Rapide Robert Delegiewicz oraz Dyrektor Centrum Kultury-MBP Monika Rejman zapraszają dzieci na spektakl „Jaś i Małgosia”  w poniedziałek 7 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 do sali widowiskowej głuszyckiego CK-MBP. Wstęp 10 zł. Zapraszamy!

czytaj więcej

GŁUSZYCCY GIMNAZJALIŚCI NA FESTIWALU NAUKI28.10.2015

Dolnośląski Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową organizowaną co roku we wrześniu i w październiku przez wyższe uczelnie z Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata. W czasie trwania Festiwalu można wysłuchać ciekawych wykładów, brać udział w dyskusjach z uczonymi, zwiedzać na co dzień niedostępne laboratoria i warsztaty badawcze przyrodników, lekarzy, inżynierów, humanistów i artystów.

czytaj więcej

Ułatwienia w dostępie do księgozbioru dla osób niewidomych i słabo widzących28.10.2015

Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy została zakwalifikowana do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2015”. Projekt dofinansowany ze środków Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX” im. Henryka Ruszczyca w Warszawie.

czytaj więcej

Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 2139919
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl