Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – montaż instalacji OZE na budynkach szkolnych

„Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję
– montaż instalacji OZE na budynkach szkolnych”

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego. W dniu 14 grudnia burmistrz Roman Głód podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Eko Głuszyca - tu mieszkam, tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach szkolnych” z Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą z siedzibą we Wrocławiu. 

Projekt zakłada wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Gminy oraz obniżenie kosztów opłat za energię elektryczną we wszystkich szkołach, w których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca. Zostaną zainstalowane systemy fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej w Szkole  Podstawowej nr 2, w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Gimnazjum Publicznym. Ponadto powietrzne pompy ciepła służyć będą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej nr 2 i w Gimnazjum Publicznym.

Wykorzystanie pomp ciepłado podgrzewania ciepłej wody spowoduje zmniejszenie zużycia gazu, którym zasilane są systemy grzewcze szkół. Dodatkowym elementem projektu jest jego funkcja edukacyjna. Instalacje zaopatrzone będą w ekrany ukazujące parametry pracy i dane o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej. Będą je mogli na co dzień obserwować głuszyccy uczniowie.

Wartość zadania: 497.180,00 zł

Dofinansowanie:  422.603,00 zł

Termin realizacji: 2016-2017

 

Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 2288940
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl