AKTYWNY TRÓJKĄT - promocja tras ACTIVE w Górach Sowich

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie przyznała środki finansowe na promocję tras #ACTIVE. Trasy dedykowane dla biegaczy, rowerzystów i osób maszerujących z kijkami łączą sąsiadujące ze sobą Gminy Głuszycę, Jedlina-Zdrój, Walim. Są w spójny sposób oznakowane  i wiodą w okolice najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc na obszarze trzech gmin.

- Na terenie Gminy Głuszyca trasy #ACTIVE prowadzą m. in. leśną drogą do Podziemnego Miasta Osówka. W najbliższym czasie planujemy oznakowanie trasy z Łomnicy na Gomólnik Mały, skąd zobaczyć można piękną panoramę naszej Gminy i okolic - dodaje burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Na realizację zadania „Aktywny Trójkąt –promocja tras ACTIVE w Górach Sowich” Gmina Głuszyca otrzymała wsparcie finansowe w wysokości wnioskowanej kwoty równej 14 552, 79 zł. Pozyskane środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 2373535
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl