Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. NMP Królowej Polski

„Udostępnienie turystyczne
wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy”

Dofinansowanie przyznane Gminie Głuszyca ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020. Wybór projektów do dofinansowania został zatwierdzony w imieniu Aglomeracji Wałbrzyskiej przez jej Lidera – Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, a następnie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt realizowany będzie na podstawie porozumienia pomiędzy Parafią a Gminą Głuszyca. W dniu 16 marca burmistrz Głuszycy Roman Głód podpisał umowę na remont wieży z Wałbrzyskim Konsorcjum Budowlanym Sp. z o.o.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności turystycznej zabytków w Gminie Głuszyca poprzez przystosowanie zabytkowej wieży Kościoła p.w. NMP Królowej Polski do pełnienia funkcji wieży widokowej. Wykonane zostaną prace budowlane mające na celu odnowienie, zabezpieczenie i udostępnienie wieży kościelnej, w tym instalacja wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności turystycznej, odrestaurowanie elewacji zewnętrznej oraz wnętrza z remontem i częściową wymianą schodów.

Wieża zaadaptowana na potrzeby nowej funkcji wyposażona zostanie w tablice informujące o historii okolic, panoramy z opisem widocznych miejsc oraz stare ryciny i zdjęcia. Multimedialna sieć sensorowa umożliwi turystom pobranie na urządzenia przenośne informacji o obiekcie, okolicy i historii. Obraz z kamer bezprzewodowych umieszczonych na wieży przekazywany do Internetu można będzie obserwować z każdego miejsca.

Całkowita wartość projektu: 955 986,53 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 812 588,55 zł

Termin realizacji zadania: od października 2016 r. do grudnia 2017 r.

 

 

Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 2104581
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl