Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dzień Kobiet

8 marca - Dzień Kobiet,  w tym dniu  odbyło się uroczyste spotkanie przy kawie i  dźwiękach naszej niezawodnej orkiestry, były życzenia, tańce i śpiew.

 

Wykład dr Bogusława Bałuki

7 marca odbył się oczekiwany przez członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykład dr Bogusława Bałuki, Dziekana  Wydziału Nauk społecznych i Zdrowia Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Uczelni ta od 17 listopada 2015r. sprawuje Patronat Naukowy nad naszym UTW.

Dr Bogusław Bałuka tego dnia wygłosił  wykład pt. „Plastyczność umysłu w służbie wiedzy i nauki”. Wykład  bardzo ciekawy i interesujący, szczególnie dla nas ludzi dojrzałych, otwartych na wiedzę.

Temat wykładu oczekiwany to „Medyczne i fizjoterapeutyczne wspomagania aktywności seksualnej seniorów”, temat zawierający wiedzę, którą ludzie w dojrzałym wieku chcą poznać i stosować w swoim życiu. Przygotowany przez dr. B. Bałukę wykład został poprowadzony dla nas w sposób bardzo przystępny  i ciekawy, rozwiewający szereg wątpliwości o życiu seksualnym seniorów.

Z wykładu wyszliśmy bardzo zadowoleni nie tylko z jego treści, zdobytych wiadomości, ale również ze sposobu przekazu, kontaktu z nami wykładowcy

dr. Bogusława Bałuki, za co bardzo dziękujemy i liczymy na dalsze wykłady w Jego wykonaniu z interesujących nas tematów, a takie są, co stwierdziliśmy zaraz po wykładzie w prywatnej rozmowie.

W imieniu Głuszyckiego UTW dziękuję Panu doktorowi za spotkanie z nami.

                                                                                Jerzy Janus

 

„Głuszyca zaklęta w pocztówkach”

Wykład   Grzegorza Czepila  „Głuszyca zaklęta w pocztówkach” wywołał duże zainteresowanie historią Głuszycy. W trakcie dwugodzinnego spotkania studenci UTW mieli możliwość obejrzenia wielu pocztówek pokazujących różne miejsca i budynki w Głuszycy jeszcze sprzed 1939 r. Grzegorz Czepil przekazywał historię zilustrowanych pocztówkami miejsc, wykazując się dużą wiedzą, którą nabył z dostępnych ogólnie źródeł. Okazało się również, że wśród słuchaczy UTW są osoby interesujące się historią Głuszycy, co pokazała owocna dyskusja. Wobec szerokiego tematu większość uwagi została skupiona na okolicach  ulicy Grunwaldzkiej i związanych z nią historiach,  umówiliśmy się zatem na następne spotkanie, aby uzupełnić naszą wiedzę z historii naszego miasta. Za ciekawe spotkanie Grzegorzowi Czepilowi bardzo dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszej działalności kolekcjonerskiej i pogłębiania pasji w zdobywaniu nowych wiadomości z historii Głuszycy.

 

                                                                         Jerzy Janus

 

UTW Głuszyca informuje

W listopadzie 2016 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy został zaproszony przez Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Wrocławskiego do wspólnego projektu pod nazwą „Uczyć – Tworzyć – Wspierać”. Oprócz głuszyckiego UTW zaproszono Uniwersytety Trzeciego Wieku  z  Legnicy, Zgorzelca, Strzelina, Oławy, Gryfowa i Wrocławia.

W styczniu 2017 r. ogłoszono wyniki konkursu.  Wspólny projekt został jako jedyny na Dolnym Śląsku zakwalifikowany do dofinansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznało  kwotę wsparcia w wysokości 300 tys. zł.

27 lutego 2017 r. członkowie zarządu UTW w Głuszycy w składzie: Jerzy Janus ,  Maria Sokołowska i Barbara Gajewska uczestniczyli w pierwszym roboczym spotkaniu partnerów projektu „Uczyć – Tworzyć – Wspierać” w siedzibie UTW Uniwersytetu Wrocławskiego. Na spotkaniu  wstępnie ustalono, że projekt będzie realizowany w okresie:  marzec – listopad 2017 r. w trzech modułach:

- moduł I  - integracyjno– szkoleniowy

- moduł  II - szkoleniowo– warsztatowy

- moduł  III  -  naukowo – dydaktyczny.

Koordynatorem całego projektu jest dr Małgorzata Malec–Rawińska – kierownik UTW Uniwersytetu Wrocławskiego. Z ramienia UTW w Głuszycy koordynatorem została Barbara Gajewska – Sekretarz Zarządu,  a zastępcą koordynatora  Maria Sokołowska – Wiceprezes Zarządu. O dalszych działaniach w ramach realizacji projektu „Uczyć –Tworzyć – Wspieraćbędziemy informowali na bieżąco.

oprac. Barbara Gajewska

Informacja UTW

W styczniu 2017 r. złożyliśmy ofertę na zadania publiczne Powiatu Wałbrzyskiego. W lutym 2017 r. nasz projekt pod nazwą  „Seniorzy na szlakach Ziemi Wałbrzyskiej” otrzymał dofinansowanie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  w kwocie 2.500 zł.

                         Harmonogram realizacji projektu „Seniorzy na szlakach Ziemi Wałbrzyskiej”

1. Wykład Przewodnika PTTK  z Oddziału  Wałbrzych pt.: „Ziemia  Wałbrzyska  - Zagłębie  Atrakcji”,

 w tym: historia i zabytki, przyroda i turystyka, ciekawe miejsca

     18 kwietnia 2017 r. (wtorek) – godz. 16:00 – 18:00 w sali widowiskowej Centrum  Kultury BP  w Głuszycy.    

                             

  2. Wykład Przewodnika PTTK z Oddziału Wałbrzych  p.t. „Ziemia Wałbrzyska – Zagłębie Tajemnic”, w tym:  Kompleks Riese (Centrum Muzealno – Turystyczne „Olbrzym”,  Podziemne Miasto  Osówka  w Głuszycy, Muzeum Sztolni Walimskich)

         9 maja 2017 r. (wtorek) – godz. 16:00 – 18:00 w sali  widowiskowej Centrum Kultury  w Głuszycy.

 

  3. Wycieczka autokarowa z przewodnikiem - zwiedzamy ciekawe miejsca  Ziemi Wałbrzyskiej:  Zamek Grodno - Sztolnie Walimskie- Przełęcz Sokola – Wielka Sowa .                                                                                          
 

24 maja 2017 r. (środa) – wyjazd z Głuszycy  godz. 9:00.

 

4. Maszerujemy i zwiedzamy: Uzdrowisko Szczawno Zdrój – Zamek Książ – Palmiarnia 14  czerwca 2017 r. (środa)

Wyjazd z Głuszycy autobusem „5” do Szczawna Zdroju, o godz. 9:00, następnie ze Szczawna-Zdroju autobusem „8” do Książa.  

5. Podsumowanie realizacji projektu z udziałem przedstawicieli Starostwa Wałbrzyskiego, wręczenie   nagród  trzem najaktywniejszym uczestnikom projektu – spotkanie  w plenerze przy ognisku 

23 czerwca 2017 r. o godz.16:00 na  „Osówce”  podsumowanie zadania zostanie połączone z uroczystym zakończeniem roku akademickiego UTW  2016/2017

 

Opracowanie oferty i harmonogramu wykonania  zadania publicznego Barbara Gajewska, Maria Sokołowska.

         

                                                                     Jerzy Janus

 

  

  Informacja dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy     

Zarząd  UTW w Głuszycy  zaprasza  swoich członków:

 • 24  stycznia  2017 r.  o  godz. 16.00 na wykład miłośnika Głuszycy Pana Grzegorza Czepila pt.: „Historia Głuszycy zaklęta w pocztówkach”,
 • 7 lutego 2017 r. o godz. 12.00 na wykład Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Zdrowia WSZiP w Wałbrzychu dr. Bogusława Bałuki  pt. „Medyczne i fizjoterapeutyczne metody wspomagania aktywności seksualnej seniorów”.

do sali widowiskowej Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.

 

                                          Zarząd UTW

 

 

 

 

Informacja dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy

Rok 2017 r. członkowie UTW rozpoczęli 10 stycznia uroczystym spotkaniem noworocznym w gościnnych progach Centrum Kultury.   W obecności zaproszonych gości dyr. CK MBP Moniki Rejman, reprezentującej Burmistrza Głuszycy p. Sabiny Jelewskiej prezes w imieniu Zarządu UTW złożył wszystkim przybyłym najserdeczniejsze noworoczne życzenia. Następnie zostały wręczone legitymacje nowo przyjętym osobom w poczet członków UTW. Przy granych i śpiewanych kolędach przez zespół muzyczny i zebranych, smacznych daniach spożywanych przygotowanych przez jadłodajnię „ Finezja”s, lampce wina spotkanie przebiegło w miłej integracyjnej i sprzyjającej rozmowom atmosferze. Na koniec przedstawione zostały najbliższe plany działania UTW.

Jerzy Janus

N o wy  R o k  2 0 1 7 

Wszystkim naszym przyjaciołom i sympatykom,  mieszkańcom Głuszycy członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku składają najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, życzliwości, stabilności, dużo szczęścia i radości w życiu osobistym w Nowym 2017 Roku.

 

                                                             Prezes Zarządu UTW

                                                                     Jerzy Janus

                                                   

  I N F O R M A C J A

 

W Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy odbędą się warsztaty zajęciowe prowadzone przez trenerkę z Akademii Samorozwoju  w Wałbrzychu p. Beatę Kras

 • 22 listopada 2016 r.    w godz. 15:00 - 17:00 - temat:

 "Czego naprawdę CHCĘ...? Najważniejsze pytanie w życiu."

 • 7 grudnia 2016 r. w godz.  14:30 - 17:00 - temat:

 "Kobiety są z Ziemi i mężczyźni są z Ziemi - sztuka porozumiewania płci".

Serdecznie zapraszamy również osoby w wieku 50 + zrzeszone poza UTW  w organizacjach senioralnych do udziału w proponowanych zajęciach.

 

                                                               Jerzy  Janus

I Głuszyckie Senioralia

Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy Jerzy Janus zapraszają na I Głuszyckie Senioralia.

W programie:

 • 19.11. godz. 10:00-16:00 - GIMNASTYKA MÓZGU - zajęcia z kinezjologii edukacyjnej z Wandą Dąbrowską, sala widowiskowa CK-MBP.
 • 20.11. godz. 16:00 występ głuszyckiego chóru seniorów "RENOMA", "Dumka na dwa serca. Kresów Wschodnich czar" koncert warszawskich artystów znanych z radia i telewizji Aurelii Sobczak, Barbary Droździńskiej i Stanisława Górki, sala widowiskowa CK-MBP
   

Zapraszamy serdecznie głuszyckich seniorów!

Z A P R O S Z E N I E

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy informuje, że w ramach projektu „Senior w formie – edukacja, rekreacja, integracja”  skierowanego do osób w wieku 50+ prowadzone będą następujące działania:

18.11.2016 r. godz. 10.00  – zajęcia prowadzone przez instruktorkę kinezjologii edukacyjnej Panią Wandę Dąbrowską – ćwiczenia usprawniające pracę mózgu. Proszę zabrać obuwie sportowe i wygodny strój.

19.11.2016 r. godz.10.00– zajęcia prowadzone przez instruktorkę kinezjologii edukacyjnej Panią Wandę Dąbrowską – ćwiczenia usprawniające pracę mózgu. Proszę zabrać obuwie sportowe i wygodny strój.

21.10.– 16.12.2016 r. godz.17.00 – zajęcia gimnastyczne z jogi – sala gimnastyczne Szkoła Podstawowa Nr 3 /każdy piątek/

22.11.2016 r. godz.15.00 – wykład trenera z Akademii Samorozwoju

7.12.2016 r. godz.14. 30 – wykład trenera z Akademii Samorozwoju.

 

Zapraszamy osoby w wieku 50 + zrzeszone w organizacjach senioralnych
do udziału w proponowanych zajęciach.

 

                                                         Prezes UTW w Głuszycy

/-/ Jerzy Janus

 

 

Wycieczka do Berlina

27 października 2016r. o godzinie 5 rano rozpoczęła się wycieczka autokarowa do stolicy Niemiec -  Berlina.  Wzięli w  niej udział studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku i inni członkowie lokalnych organizacji skupiających osoby w wieku senioralnym. Korzystaliśmy z usług sprawdzonego biura podróży Daniela Górnickiego z Jedliny- Zdroju. Zdawaliśmy sobie sprawę, pamiętając ubiegłoroczną, jednodniową wycieczkę do Pragi, że Berlin jest większy ( w kwadracie prawie 30 x 30 km) i przyjdzie nam się zmierzyć ze swoimi siłami w marszu przez miasto. Aby zobaczyć to, co w Berlinie najpiękniejsze i najbardziej znane - miejsca na świecie jak  Brama Brandenburska, Aleksanderrplatz z drugą  co do wielkości wieżą telewizyjną w Europie, Reichstag z wokół zbudowanymi obiektami parlamentarnymi czy wyspę muzeów wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO - maszerowaliśmy dzielnie, aby temu zadaniu sprostać. Wycieczkę po Berlinie prowadził Jan Niewczas – przewodnik, Prezes Wałbrzyskiego Oddziału PTTK, osoba posiadająca ogromny zasób wiedzy, o czym mogliśmy się przekonać podczas zwiedzania.

Uczestnik naszej wycieczki Pan Stanisław Michalik w prowadzonym swoim blogu  „Tu jest mój dom”  już na drugi dzień po wycieczce w artykule  „Liźnięcie Berlina” przekazał swoją fascynację miastem, trochę jego historii i własne spostrzeżenia. Mnie osobiście i myślę wielu uczestnikom ten rodzaj zapisu wycieczki bardzo się spodobał. Innym, którzy jeszcze nie czytali, gorąco polecam lekturę.   

Ukoronowaniem wycieczki i zmęczonych nóg był godzinny rejs statkiem wycieczkowym „FORTUNA” po rzece Szprewie, kiedy to oglądaliśmy od strony rzeki budowle i zabytki Berlina, o których wcześniej opowiadał nam przewodnik. Gdy schodziliśmy ze statku, zapadał już zmrok, ale niedaleko czekał nasz autokar, którym odpowiedzialni kierowcy firmy Górnickiego przywieźli nas bezpiecznie do Głuszycy.

Znam komentarz p. Zosi pod blogiem  p. Michalika napisanego na podstawie słów uczestnika naszej wycieczki, faktycznie był chyba na innej wycieczce. Nie wiem, jak inni, ale ja już myślę o wycieczce w przyszłym roku, oczywiście z takimi seniorami, z jakimi byłem teraz. 

Korzystając z uprzejmości i zgody autora blogu, załączam do mojej informacji końcowe zdanie z tekstu bloga i wrażenie przekazane wierszem dedykowane dla naszej grupy,  za co bardzo serdecznie w jej i swoim imieniu dziękuję.

                                                                  

                                                                                    Jerzy  Janus

 

Podróż powrotna z Berlina trochę się dłużyła, tak więc w rzewnym nastroju pogłębionym chóralnym „góralu, czy ci nie żal”, piszę „na gorąco” moje pierwsze wierszowane wrażenie z wycieczki, a dedykuję je całej znakomitej grupie wycieczkowiczów – studentów Uniwersytetu III Wieku z Głuszycy, na wieczną czci pamiątkę:

 

             Berliński rekonesans

 

Żegnam ze łzą wzruszenia to miasto-marzenie,

i wciąż mi się wydaje, że to jest złudzenie,

że znalazłem się nagle w świecie nie z tej ziemi,

w magicznej, niepojętej, kosmicznej przestrzeni,

że ten berliński Reichstag i Unter den Linden,

Nikolaj Kirche, Ka De Ve - to cudowny szwindel.

 

I stało się to nagle, nadzwyczajną mocą,

z „zielonymi ludkami”  zawarto pakt nocą,

powstał kosmiczny Berlin, wzór stolicy świata,

wszystkie ludy, narody tu się mogą bratać,

dla  każdego wybrańca losu – raj na ziemi.

 

A ja pełen zachwytu myślę po swojemu

i jak dobry, góralski, niepokorny gazda,

marzę bym mógł powrócić do własnego gniazda.

 

Proszę Cię Święty Boże, użycz mi tej łaski,

bym  bez żalu pożegnał te berlińskie blaski,

bym z radością powrócił na ojczyste łono.

 

Tymczasem przenieś moją duszę utęsknioną

do tych łańcuchów górskich lasami upstrzonych,

 kolorowych  osiedli w głuszy zagubionych,

gdzie kępy drzew okryte barw jesiennych tęczą,

w złotych słońca promieniach czarują i nęcą,

gdzie strudzonych turystów z czułością zachwyca

płaszczem mgielnym osnuta, uśpiona Głuszyca !

 

Serdecznie dziękuję Organizatorom za zaproszenie mnie na wycieczkę, o której mogę teraz powiedzieć: i ja tam byłem, "berliński miód" piłem, a com widział i odczuł w wierszu umieściłem!

Autor:  Stanisław Michalik

 

Głuszycki UTW rozpoczął rok akademicki 2016/2017

 

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy miała miejsce w dniu 18 października w CK-MBP. Po wspólnym śpiewie „Gaudeamus igitur”  oraz hymnu studentów UTW w Głuszycy na melodię „Jak długo na Wawelu” do słów Stanisława Michalika prowadzący uroczystość - Jerzy Janas przekazał podziękowania osobom, które wspomagały działalność głuszyckiego uniwersytetu.

-Ubiegły rok działalności UTW upewnił mnie i zarząd w przekonaniu, że na drodze działalności naszego uniwersytetu udało nam się spotkać ludzi bardzo życzliwych. Na początku wymienię, chociaż nie wynika to z żadnej klasyfikacji, dr Walentynę Wnuk i mgr Stanisławę Warmuz, które z pasją były i są zaangażowane w powstawanie uniwersytetów, mając na uwadze dużą populację seniorów chcących być aktywnymi ludźmi.  Były już u nas na wykładach wcześniej, pokazały swój profesjonalizm, a prowadzone przez panie wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy UTW i dziękuję im za to, że na hasło UTW Głuszyca są dzisiaj z nami – powiedział Jerzy Janus.

- Pani Karolina Popiel – szefowa Noworudzkiego UTW, pomaga nam, wspiera swoim doświadczeniem, doradza i nigdy nie zapomina, informuje nas o wydarzeniach, zaprasza do udziału w wielu  imprezach.. Mówi, że nie jest ważne podpisanie umowy o współpracy na papierze, ale pomaganie sobie realne. Nowa Ruda nie leży od Głuszycy daleko, więc jesteśmy tam częstymi gośćmi. Jesteśmy młodym uniwersytetem i chętnie korzystamy z doświadczenia już wcześniej zdobytego przez innych- podziękował pani Karolinie Popiel prowadzący uroczystość.

Słowa podziękowania zostały skierowane także do Pani Wandy Dąbrowska, trenerki kinezjologii edukacyjnej oraz Pani Heleny Lehner, trenerki  Wałbrzyskiej Szkoły Jogi oraz burmistrza Głuszycy Romana Głoda. - To nie tylko patronat honorowy, to patronat realny i odczuwalny, umożliwianie i ułatwianie nam działalności we wszystkich placówkach gminnych – powiedział Jerzy Janus. Podziękowania przekazano także dyrektorom głuszyckich placówek oświatowych i CK-MBP.

Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, sympatyzujących i wspierających działalność stowarzyszenia. Nieustannego pogłębiania i odkrywania życiowych pasji, wielu ciekawych zajęć w nowym roku akademickim oraz radości płynącej ze wspólnych spotkań w ramach UTW życzył głuszyckim studentom burmistrz Roman Głód.

Jerzy Janus zaprosił obecnych na sali seniorów do skorzystania z oferty zajęć, sekcji i wykładów organizowanych na terenie Głuszycy w ramach UTW w nowym roku akademickim.

-18 i 19 listopad 2016r. odbędą się zajęcia z Panią Wandą Dąbrowską z gimnastyki mózgu. W styczniu 2017 r. planujemy wykład „O życiu w wieku senioralnym” dr. Bogusława Bałuki, dziekana z WSZiP w Wałbrzychu. W lutym 2017 r. poprosimy Pana Grzegorza Czepila, aby opowiedział o swoim hobby kolekcjonowania starych zdjęć Głuszycy – poinformował zebranych prezes UTW, który jednoczenie zaprosił członków innych głuszyckich organizacji skupiających  seniorów do współpracy i uczestnictwa w wykładach i wspólnych działaniach. Jerzy Janus poinformował seniorów o wyjeździe do Berlina w dniu 27 października br. i występie Kabaretu Starszych Panów w dniu 20 listopada br. na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie.

Na zakończenie swego przemówienia Jerzy Janus zaprosił wszystkich obecnych na uroczystości na wykład inaugurujący trzeci rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy zatytułowany „Człowiek w pełni - podejście holistyczne” . Wykład wygłosiła dr Walentyna Wnuk, andragog, gerontolog, doradca prezydenta Miasta Wrocław ds. seniorów, prowadząca Szkołę Liderów we Wrocławskim Centrum Seniora, współautorka programu „Wrocław Miastem Pokoleń”.

Po wykładzie w galerii rozpoczął się wernisaż prac czeskiej malarki i rzeźbiarki Blanki Proksovej z Rokytnic w Orlickich Górach, miasta partnerskiego Gminy Głuszyca. Artystka przybyła do Głuszycy wraz ze starostą Rokytnic- Petrem Hudouskiem.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Jerzy Janus

 

INFORMACJE  UTW

Najważniejsza informacja to ta, że 18 października 2016 r. rozpoczynamy nowy semestr 2016/2017 w działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inauguracyjny wykład „Człowiek w pełni – podejście holistyczne" wygłosi dr nauk humanistycznych, gerontolog społeczny Walentyna Wnuk .

Zarząd zaprasza uczestników UTW i wszystkich chętnych do wzięcia udziału w naszej inauguracji.

Rozpoczynamy działalność w sekcjach i szereg zajęć utrzymujących sprawność fizyczną i umysłową seniorów. Szczegóły w kolejnych informacjach.

16 października 2016r. 30-osobowa grupa uczestników UTW wybiera się do Nowej Rudy na spektakl „Wspomnienie o Niemenie”. Będzie miło.

27 października  wycieczka do Berlina.

 

 

                                                            Jerzy  Janus

 

 

Wakacje 2016 studentów UTW

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy przez okres wakacji działał na „zwolnionych” obrotach. Mimo to  dbająca o swoją kondycję fizyczną grupa zapalonych pasjonatek  nordic-walking pod wodzą Jarosławy Rowskiej skrzykiwała się telefonicznie i maszerowała ulubionymi trasami, np.  nową trasą  #ACTIVE. 27 września z okazji „Dni Seniora” w Nowej Rudzie reprezentacja głuszyckiego UTW brała udział w marszu z kijkami wraz z seniorami z Nowej Rudy. Studenci UTW uczestniczyli także w różnych imprezach i uroczystościach organizowanych przez Gminę Głuszyca oraz instytucje gminne.

 

24 września studenci towarzyszyli głuszyczanom - Marii i Andrzejowi Stereckim oraz Hubertowi Janasowi, którzy na zaproszenie starosty Miasta Rokytnice w Orlickich Górach  Petra Hudouska wzięli udział w V Przeglądzie Harmonistów w czeskim partnerskim mieście Głuszycy. Wśród czterdziestu wykonawców występ głuszyczan zrobił ogromne wrażenie i na biorących udział w imprezie, i na zgromadzonej publiczności. Hubert Janas -mimo swojego młodego wieku - to już mały wirtuoz gry na harmonii. Zaprezentował trzy trudne utwory Czajkowskiego i - co ciekawe- zagrał  je z pamięci. Duet naszych uzdolnionych studentów wykonał znane kompozycje, m.in. „Tango Argentyńskie” i „Zagraj mi piękny cyganie” . Publiczność  oniemiała z wrażenia. Głuszyccy wykonawcy już otrzymali zaproszenie na przyszłoroczny I przegląd harmonistów.

Grupa z Głuszycy nasza została gościnnie przyjęta przez asystentkę starosty Panią Sonę Ruckerową, dodatkowo umożliwiono nam zwiedzenie muzeum Gór Orlickich, w którym zostały zastosowane nowoczesne techniki audiowizualne,  pokazujące naturę, faunę i działalność ludzi mieszkających na tych terenach na przestrzeni lat.

Dziękujemy Panu staroście Rokytnic za umożliwienie uczestnictwa w przeglądzie harmonistów, zadbanie, abyśmy nie byli głodni i spragnieni i byśmy moglizobaczyć kawałek czeskiej „małej ojczyzny”. dziękujemy  burmistrzowi Głuszycy Romanowi Głodowi za możliwość reprezentowania naszej Gminy przez studentów UTW na spotkaniu z mieszkańcami czeskiego miasta partnerskiego.  W podziękowaniu za gościnne przyjęcie  na ręce asystentki Soni Ruckerowej przekazaliśmy obraz namalowany przez naszą malarkę Barbarę Sulecką wraz koszykiem wrzosów jako upominek od UTW w Głuszycy.

 

2 października 2016r. na zaproszenie UTW w Nowej Rudzie wybraliśmy się, by obejrzeć sztukę Sławomira Mrożka „ Na pełnym morzu” wystawioną przez SQUAD TEATRALNY pracującym w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.

W październiku rozpoczynamy działalność UTW w nowym roku akademickim 2016/2017 r.

Chętnych seniorów w wieku 50+  zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach UTW. Deklaracje są do  obrania w Centrum Kultury w siedzibie biblioteki na parterze.

 

                                                                          Jerzy  Janus

 

 

 

 

 

                                                                                                 

X Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławiu

W dniu 4 lipca przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy: Maria Sokołowska, Jarosława Rowska, Bożena Ostanek i niżej podpisany Jerzy Janus wzięli udział w X Dolnośląskim Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławiu.

Zaproszenia otrzymały 52 uniwersytety działające na Dolnym Śląsku. W obradach w sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczyli m. in. poseł RP Sławomir Piechota, zajmujący się problematyką zdrowotną, wojewoda  dolnośląski Paweł Hreniak, wicemarszałek  województwa dolnośląskiego Jerzy Michalak, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Jarosław Maroszek. Uczestników forum powitała dr Walentyna Wnuk - znana działaczka na rzecz seniorów i założycielka wielu UTW wraz mgr Stanisławą Warmuz. Tematem głównym  spotkania było poszukiwanie modelu rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Dolnym Śląsku.

Historię spotkań w ramach Dolnośląskiego Forum UTW przedstawiła mgr Stanisława Warmuz, która wyeksponowała w swoim wystąpieniu charakterystykę i odrębności każdego z forum. Organizatorzy pokazali, co uważali za najważniejsze dla swoich członków i czym najbardziej się interesują.

W czasie dyskusji panelowej z udziałem organizatorów forum z lat poprzednich rozmawiano o planach na przyszłość DF UTW, formule spotkań i sprawach organizacyjnych. Kolejni organizatorzy powinni mieć „swój pomysł na forum”. Dolnośląskie Forum UTW ma pozostać związane z Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Z dyskusji przedstawicieli organizatorów DF UTW i głosów z sali wynika, że ważną rzeczą jest odrębność działania każdego z uniwersytetów,   dostosowanie do warunków, możliwości organizacyjnych i finansowych oraz chęci pracy w wolontariacie członków UTW. Na gorąco dyskusję podsumowała dr Walentyna Wnuk, stwierdzając potrzebę kontynuacji organizacji forum. Jest to dobre miejsce na wymianę myśli i poglądów na temat działalności UTW, miejsce dzielenia się doświadczeniami i okazja do spotkania bliskich sobie osób, zaangażowanych w działalność na rzecz UTW. Pozostałe ważne wnioski i decyzje z upoważnienia członków forum przedstawi dr W. Wnuk.

Organizatorem X Dolnośląskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku byli: UTW przy Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Organizacja forum była wzorowa.

Jerzy Janus

 

 

                        

 

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015/2016

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy

 

Dnia 17 czerwca 2016 r. w Łomnicy w gościnnej chacie „Koliba Łomnicka” odbyło się zakończenie roku akademickiego 2015/2016 studentów UTW w Głuszycy.

 -Zebraliśmy się, aby odświętnie zakończyć drugi rok naszej działalności - tymi słowami powitał wszystkich zaproszonych gości i przybyłych studentów prezes głuszyckiego UTW Jerzy Janus. Rozpoczęliśmy naszym oficjalnym hymnem studentów, który napisał dla nas p. Stanisław Michalik - obecny na spotkaniu głuszycki pisarz i nasz sympatyk. Hymnem będziemy rozpoczynać nasze oficjalne uroczystości i spotkania.

Zaprosiliśmy JM Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu - prof. dra hab. inż. Lucjana Kowalczyka. Szkoła objęła nad nami patronat naukowy. Z racji obowiązków JM Rektor nie mógł z nami świętować tego dnia i na jego prośbę Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych prof. dr hab. inż. Franciszek Mroczko wystosował do nas list gratulacyjny, który przedstawiam w załączeniu, został on odczytany na spotkaniu. Jak zwykle nie zawiódł burmistrz Głuszycy Roman Głód, który przybył na zakończenie, przekazał nam słowa swojego podziwu dla chęci działalności ludzi w starszym wieku, pomysłów i owocnej działalności w przyszłości. Słowa podziękowania dla p. burmistrza za aktywny, realny patronat honorowy sprawowany nad nami, umożliwienie nam bezkosztowego korzystania z pomieszczeń gminnych, pomocy w organizacyjnej działalności skierował Jerzy Janus prezes UTW. Zapewnił również, że na miarę możliwości będziemy brali udział w życiu społecznym naszego miasta Głuszycy.

Słowa podziękowania skierowane zostały również do Dyrektorów Szkół  za współpracę i osobiste zaangażowanie się w działalność UTW, za całokształt współpracy dyr. Centrum Kultury MBP Monice Rejman, Sabinie Jelewskiej z Urzędu Miejskiego za okazywaną nam pomoc w działalności i udział w prowadzeniu naszej zakładki internetowej, dr. Bartoszowi Solarzowi za współpracę i sympatyzowanie z nami.

Serdeczne słowa podziękowania dla pani Karoliny Popiel z Noworudzkiego UTW, obecnej na uroczystości, która z racji swojego wieloletniego doświadczenia służy nam radą i pomocą, zaprasza na swoje imprezy i dba jak o swoich studentów. Pani Karolina Popiel została delegatem do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów I kadencji.

Ze słowami podziękowania prezes odniósł się do członkiń zarządu UTW za ich pracę za „dziękuję”, zawsze chętne są do wykonania pracy w działalności UTW, szefom sekcji za ich prowadzenie i wszystkim studentkom za pieczenie pysznych ciast, które wraz z kawą czy herbatą umilają nasze spotkania.

Prezes złożył  sprawozdanie z działalności organizacyjnej zarządu szczególnie za II semestr, podziękował wszystkim studentom za aktywny udział w zajęciach. Życząc szczęśliwych i miłych wakacji Wam wszystkim liczę, że wszyscy stawią się na rozpoczęcie I semestru roku 2016-2017. Nikogo z nas nie ubędzie, ale przyjdą do nas nowi studenci.

Po części uroczystej studenci zaśpiewali hymn seniorów i zasiedli do biesiady. Było dobre jedzenie, śpiew i tańce, Marysia i Andrzej Stereccy dobrze prowadzili część biesiadną spotkania i za to słowa podziękowania. Na samym końcu dziękuję właścicielom Koliby Łomnickiej Państwu Dominiakom za przyjęcie nas w swoich progach i przygotowanie biesiady studenckiej.

 

                                                                          Jerzy  Janus

Informacje o działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy
w maju i w czerwcu 2016 r.

 

1. Po Ogólnopolskim Marszu Studentów UTW 10 i 11 maja 2016r. odbyły się wykłady i zajęcia praktyczne  zatytułowane "Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora". Uczestnicy zajęć mogli dowiedzieć się o zagrożeniach wynikających z zaciągania szybkich pożyczek, z jakich uprawnień konsumenci mogą korzystać, zawierając umowy pożyczkowe, jak bezpiecznie używać kart płatniczych. Na zajęciach komputerowych uczono się, jak korzystać  i obsługiwać bankowe konto internetowe.

 

2. W maju 12 osób z naszego UTW wyjechało na wczasy do Świnoujścia w  zorganizowanym turnusie dla seniorów NUTW. Seniorzy spędzili miło czas, wypoczywając i relaksując się w Domu Wczasowym  „Porąbka” w bardzo dobrych warunkach, w pięknym otoczeniu, morskim klimacie, wspomagani dobrym jedzeniem.

Organizowane  były wspólne wyjścia dla chętnych po plaży i okolicy z kijkami do nordic walking. W czasie wycieczki  na wyspę Wolin zwiedziliśmy latarnię morską w Świnoujściu, widzieliśmy nowo powstały nowoczesny gazo-port do przyjmowania gazu w stanie ciekłym, turkusowe jeziorko i wyrzutnie pocisków z okresu II wojny światowej. Na wczasy mogliśmy pojechać dzięki współpracy z Noworudzkim UTW i jej szefową  p. Karoliną Popiel, za co serdecznie dziękujemy.

Inni uczestnicy UTW pojechali na wycieczkę do ogrodu botanicznego w Wojsławicach, aby zobaczyć krasę rozwiniętych azali, rododendronów i inne kwiaty i rośliny.

3. Czerwiec to końcowy miesiąc II semestru działalności UTW. Przed zakończeniem roku  9 czerwca na wykład pt. „Zasady zdrowego odżywiania i dostępne produkty dla naszego zdrowia;  kuchenne zmiany na zdrowsze” zaprosiliśmy p. Magdalenę Szyszkę, absolwentkę Uniwersytetu Medycznego – dietetyka. Swoje felietony „Dietetyk radzi” zamieszcza w wydaniach Gazety Wrocławskiej. W sposób komunikatywny przekazała seniorom zasady odżywiania, jakiego rodzaju żywności powinniśmy w nadmiarze unikać, a co spożywać i jakich ilościach, aby w wieku senioralnym zabezpieczyć organizm w potrzebne składniki.

4. W ramach UTW działają wybrane sekcje. Muzyczna z turystyczną wzięły udział w otwarciu wspólnej 20 km trasy #ACTIVE Głuszyca- Jedlina- Zdrój., został zaśpiewany hymn studentów UTW i braliśmy udział w pokazie rozgrzewki przed marszem z kijkami. Teraz przygotowujemy się tylko do uroczystego zakończenia roku.

 

                                                                               Jerzy Janus  

 

 IV Ogólnopolski Marsz Studentów UTW w gminie Głuszyca

Prawie 30 osób z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy wzięło udział w IV Ogólnopolskim Marszu Studentów UTW w sobotę 7 maja i pokonało wspólnie ponad 5 km trasy.

W Polsce i poza jej granicami (Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina i Austria) uczestnicy przynależący do UTW mieli do pokonania minimum 5-kilometrową trasę. Wśród bardzo wielu miejscowości,  w których odbywały się marsze, znalazła się  również Głuszyca.

-Wyruszyliśmy o godz. 11 spod Centrum Kultury -MBP, uwieczniając ten moment wspólnym zdjęciem. Przy orliku nastąpiła właściwa rozgrzewka przed marszem i przekazana została informacja dotyczącą trasy marszu, która wiodła wdłuż potoku „Złota Woda”, a  następnie za Łowiskiem Pstrąga w Łomnicy w kierunku Grzmiącej na górę Gomólnik Mały aż na wysokość 850 m n.p.m. Pod Małym Gomólnikiem  przygotowaliśmy małe ognisko z pieczeniem kiełbasek. W trakcie marszu uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat historii zamku Rogowiec i podziemi w Górach Sowich. Marsz zakończył się zwiedzaniem zabytkowego  kościoła pw. Narodzenia NMP w Grzmiącej, o historii którego w bardzo interesujący sposób opowiadał nasz głuszycki przewodnik Krzysztof Krzymiński. Swoją bogatą i ciekawą wiedzę na temat kościoła przekazał również nasz student UTW Andrzej Sterecki. Dziękujemy, że specjalnie dla nas zostały otwarte drzwi kościoła, abyśmy mogli  wejść do środka i zapoznać się z jego historią - relacjonują Maria Sokołowska i  Jerzy Janus.

Marsz z „kijkami” ukończyli wszyscy uczestnicy – czyli z kondycją seniorów nie jest  wcale tak źle. Dziękujemy naszemu przewodnikowi za profesjonalizm w podejściu do swojej pracy i ciekawe poprowadzenie marszu. Dziękujemy również za organizacyjne przygotowanie marszu naszym studentkom Bożenie Ostanek i Jarosławie Rowskiej oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji imprezy.

                                                       Maria Sokołowska,  Jerzy Janus

Informacja dla Członków

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy

 

Zarząd UTW zaprasza na wykład i warsztaty pt.:

„Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora”, w tym:

 •  zagrożenia związane z zaciąganiem szybkich pożyczek,
 •  uprawnienia konsumentów zawierających umowy finansowe ,
 •  zasady bezpiecznego korzystania z kart płatniczych ”.

 

Prowadzący:  Daniel Jachimowicz – prawnik, doświadczony doradca, wykładowca i trener, autor i koordynator licznych projektów, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, stały współpracownik Federacji UTW.

Wykład odbędzie się 10 maja 2016 r. o godz. 1 5:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury - MBP w Głuszycy.

Warsztaty odbędą się 11 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głuszycy.

Grupa I  -     od godz.  12:00  -  do  godz.  15:00

Grupa II -     od godz.  15:30  -  do godz.   18:30

Zapraszamy również chętnych seniorów spoza UTW do wzięcia udziału w proponowanym wykładzie.

                                                                           Jerzy Janus

 

IV MARSZ NORDIC WALKING STUDENTÓW UTW

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy zaprasza na IV Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2016. W sobotę 7 maja zbiórka o godz. 11.00 przy Centrum Kultury w Głuszycy. Prosimy zabrać ze sobą wygodne buty, kiełbaski na ognisko i dobry humor.

Zapraszamy miłośników wędrowania z kijkami!

Spacer z kijkami na Przełęcz Marcową                            

Członkowie UTW z sekcji turystyczno – rekreacyjnej coraz bardziej zaznaczają swoją obecność w praktycznym działaniu. Potwierdza to ostatni, kwietniowy marsz z kijkami na Przełęcz Marcową i zadowolenie uczestniczek.

Informacja dla Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy

 

Zarząd UTW w Głuszycy  zaprasza  Członków  UTW 14  kwietnia  2016 r. o godz. 15.00do  sali widowiskowej  Centrum Kultury w Głuszycy na  wykład  Pani  Beaty Kras z  Akademii  Samorozwoju w  Wałbrzychu

Temat wykładu: „ Motywacja  czyli…jak się wziąć w garść i zacząć działać, tzn.  co zrobić, żeby mi się tak chciało jak mi się nie chce".

 

ZAPRASZAMY!

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w imieniu Zarządu UTW 

wszystkim Członkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Seniorom  i Mieszkańcom Głuszycy

życzę zdrowych spokojnych i szczęśliwych świąt,

wszystkiego najlepszego oraz pomyślności w życiu osobistym

Jerzy Janus

                                 WALNE ZEBRANIE CZONKÓW STOWARZYSZENIA UTW W GŁUSZYCY

W dniu 14 marca 2015r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy. Zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności Zarządu w 2015 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Wawrzyniak przedstawiła protokół z przeprowadzonej kontroli, wnioski Komisji o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzieleniu absolutorium dla Członków Zarządu z działalności za 2015 r. W wyniku głosowania Członkowie UTW jednomyślnie przegłosowali przyjęcie uchwał.

Walne Zebranie Członków zatwierdziło logo UTW, którym będą oznaczane  pisma UTW  oraz treść hymnu UTW napisanego dla nas przez Stanisława Michalika.

        Sprawozdanie z działalności  Zarządu UTW w 2015 r.

 Zarząd w swojej działalności, planując program pracy UTW, stawiał  sobie za cel podstawowy:

 • działanie i uczenie się przez całe życie,
 • wartościowy sposób spędzania czasu przez osoby, które zakończyły już aktywność zawodową,
 • integracja ludzi,
 • doskonalenie sprawności fizycznej.

Sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu w 2015r. ( częściowe)     składane były dwa razy, tj. w czerwcu na zakończenie semestru kończącego rok uniwersytecki 2014-2015 i na spotkaniu w listopadzie w „Gościńcu Sudeckim” na uroczystej wieczornicy z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości Polski z montażem słowno-muzycznym pt. „Drogi do wolności Polski” przygotowanym przez dyr.SP nr 3 p. Dorotę Hałas i Filipa Leszko, absolwenta tej szkoły w postaci multimedialnego projektu.

1. Działania merytoryczne Uniwersytetu rozpoczęliśmy 21 lutego 2015 r.

    uroczystą inauguracją wraz zaproszonymi gośćmi,  wśród których byli:

 • starosta wałbrzyski Jacek Cichura,
 • burmistrz Głuszycy  Roman Głód,
 • radni powiatowi, radni Rady Miejskiej w Głuszycy z Przewodniczącym Rady,
 • dyrektor CK-MBP,
 • dyrektorzy szkół głuszyckich.

Wykład inauguracyjny „Cztery pory życia w przemianach motorycznych człowieka” wygłosił prof. Jarosław Domaradzki.

Stawialiśmy pierwsze kroki w naszej działalności i byliśmy pełni obaw, jak sobie poradzimy. Przyjęliśmy założenie, że na początek raz w miesiącu będą odbywały się wykłady tematyczne i na bieżąco wprowadzać będziemy nowe pomysły w działalności, co wyniknie z naszych aktualnych potrzeb.

2. Staraliśmy się zapraszać wykładowców, którzy przekażą nam rzeczy ważne, interesujące dla nas i myślę, że to się udało.

Cykl wykładów dotyczył: „czterech pór przemijania życia człowieka i przemian motorycznych w nim zachodzących”,  „czterech filarów prawdziwej długowieczności”.

Przypomnę wykładowców pozostałych naszych zajęć:

 • dr  Jan Pokrywka -   4 filary długowieczności,
 • mgr Stanisława Warmuz - Uniwersytet III Wieku – Mój Uniwersytet,
 • mgr Wanda Dąbrowska  - „Gimnastyka mózgu drogą do doskonalenia siebie”,
 • dr Walentyna Wnuk – „Radość życia jako predykator pomyślnego starzenia się”,
 • Jacek Pielich – przewodnik PTTK O/Wałbrzych „Korona Sudetów Polskich”.

 

3. 17 listopada zostało podpisane uroczyste porozumienie o objęciu patronatem naukowym naszego Uniwersytetu przez Wyższą Szkołę Zarządzania i  Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Gościliśmy z tej okazji rektora uczelni prof. Lucjana Kowalczyka, patrona honorowego Uniwersytetu Romana Głoda, Burmistrza Głuszycy i Dziekana Wydziału Nauk Społecznych dr. Bogusława Bakułę, który wygłosił wykład pt. „Plastyczność umysłu w służbie wiedzy i nauki”. Nasze studentki upiekły bardzo smaczne ciasta, które po zakończeniu przy kawie zostały ze smakiem skonsumowane.

4. Burmistrz Głuszycy Roman Głód od początku działalności UTW objął nasze działania honorowym patronatem, a swój patronat zaraz uwidocznił praktycznym działaniem. Dzięki swojemu zaangażowaniu od kwietnia do końca 2015 roku mogliśmy korzystać i czynnie uczestniczyć w zajęciach różnego rodzaju w programie rządowym na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowane osoby działające poprzez  Fundację Razem. Cztery moduły zajęć dotyczyły następującej tematyki: trening koncentracji, w zdrowym ciele zdrowy duch, porady obywatelskie, zajęcia z obsługi komputera.

W ramach ogłoszonego programu Aktywny Senior uzyskaliśmy dotację 2.000 zł,  które zostały spożytkowane w myśl hasła „ w zdrowym ciele zdrowy duch” na zwiększenie aktywności fizycznej i integrację społeczności naszego uniwersytetu. Zostaliśmy zwolnieni z opłat za korzystanie z pomieszczeń należących do zasobów gminy na nasze potrzeby. Burmistrz Głuszycy Roman Głód jest zainteresowany i przychylny działaniom Uniwersytetu III Wieku , bardzo za to serdecznie dziękujemy.

5. W odpowiedzi na złożony projekt ze Starostwa Powiatowego otrzymaliśmy dotację w kwocie 750 zł, którą przeznaczyliśmy  na jeden z wykładów i ćwiczenia ruchowe nordic walking.

Za zainteresowanie naszymi poczynaniami w tym miejscu chcieliśmy podziękować radnej powiatowej z Głuszycy Grażynie Owczarek.

W/w dotacje  pozwoliły Zarządowi na organizację dwóch wycieczek:

 • w czerwcu do Złotej Pragi opisanej później przez jej uczestnika, pisarza głuszyckiego, naszego sympatyka Stanisława Michalika,
 • listopadzie do ZOO – Afrykarium we Wrocławiu wraz oglądaniem z tarasu widokowego panoramy wrocławskiej,  najwyższego budynku w kraju Sky Tower i panoramy miasta.

 

6. Ostatnie nasze spotkanie w 2015 r. odbyło się 15 grudnia w CK-MBP. Zorganizowaliśmy spotkanie przedświąteczne z kolędami i pastorałkami śpiewanymi przez scholę dziecięcą ze Szkoły Podstawowej nr 3 wraz  ze smacznym poczęstunkiem świątecznych przygotowanym przez rodzimą Jadłodajnię „Finezja” i jak zwykle  doskonałymi wypiekami naszych studentek. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Roman Głód.

Nasze spotkanie uatrakcyjnił ciekawym wykładem na temat „Cukrzyca – powikłania i profilaktyka” dr Bartosz Solarz z Centrum Medycznego „Solaris”.  Mamy zapewnienie doktora Solarza o dalszej współpracy z UTW.

7. Podjęliśmy działania celem lepszej aktywizacji naszych członków, powołując kilka sekcji zainteresowań. Działalność sekcji planujemy rozwijać w 2016 r.

8. Jako Uniwersytet Trzeciego Wieku staraliśmy się uczestniczyć w życiu społecznym naszego Miasta, tj. brać udział w imprezach organizowanych przez jednostki gminne,  np. marsze nornic walking i inne.

9. Zarząd  spotykał się przynajmniej raz w miesiącu, czasami częściej w zależności od potrzeb i zajmował się wyłącznie sprawami organizacyjnymi UTW. Staraliśmy gospodarować posiadanymi środkami finansowymi z dotacji i tymi ze składek rozumnie i oszczędnie, mając na uwadze, że mamy ich ograniczoną ilość, aby spełniły cel, jaki sobie założyliśmy. Myślę, że w dużym stopniu cel został osiągnięty.

10. Otwieramy się na współpracę z innymi UTW, jak również pozostałymi organizacjami skupiającymi seniorów w Głuszycy. Posiadamy dobry kontakt z noworudzkim UTW i jego „szefową” p. Karoliną Popiel. Braliśmy kilkakrotnie udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez UTW w Nowej Rudzie. Jesteśmy Członkiem Federacji UTW Dolnośląskiej we Wrocławiu.

 

Dziękujemy za bardzo dobrą współpracę dyrektorom Szkół Podstawowych nr 2 i 3 ,  dyrektor Gimnazjum Publicznego oraz dyrektor CK -MBP w Głuszycy i pracownikom tej jednostki. Dziękujemy wszystkim osobom, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w 2015 r.

 

                                                       W imieniu Zarządu  

Prezes  Jerzy Janus

  

 

 

 

 

   Z A W I A D O M I E N I E

Zapraszam członków UTW w imieniu Zarządu  na Walne Zebranie Członków w dniu  14.03.2016r. o godz. 12:00  w Centrum Kultury-MBP. Temat zebrania:  rozliczenie działalności za 2015 r.

 

                                                Jerzy Janus

Zarządu UTW informuje

Zarząd UTW  zaprasza na powtórne  spotkanie  z Panią Wandą Dąbrowską,  instruktorką kinezjologii  edukacyjnej  z Centrum Promocji Edukacji i Terapii Edukacyjnej we Wrocławiu.

Spotkanie odbędzie się 7 marca 2016 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury w Głuszycy.

Dla osób, które uczestniczyły w warsztatach  14 – 15 stycznia 2016 r. będzie to  okazja do porozmawiania o efektach ćwiczeń, sprawdzenia poprawności  ich wykonywania.

Zapraszamy również  osoby, które chciałyby się  zapoznać  z technikami i ćwiczeniami usprawniającymi pracę obydwu półkul  mózgowych, doskonalących wzrok, słuch, koordynację  całego ciała  i motywację do działania.

 

Informacja  dla członków

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy,

którzy  wybierają się na spektakl teatralny „Separacja” w Nowej Rudzie –  4 marca 2016 r.

 

Jedziemy autobusem firmy  „Centrum Nieruchomości i Transportu” Beata Żołnieruk. Wsiadamy na następujących przystankach:

godz. 15:50  ul. Sienkiewicza - przystanek autobusowy koło przychodni Solaris

godz. 16:00  Osiedle (Pionierów, Łukasiewicza)  -  przystanek autobusowy

godz. 16:10  pod Centrum Kultury – Biblioteka Publiczna

godz. 16:15  naprzeciw Kościoła MB Królowej Polski.

ZIMOWA EDYCJA GŁUSZYCKIEGO MARSZU NORDIC-WALKING

W sobotnie przedpołudnie 6 lutego miłośnicy chodzenia z kijkami spotkali się na III Głuszyckim Marszu Nordic-Walking. Profesjonalną rozgrzewkę przed wyruszeniem w drogę na Kamyki, a potem do „Koliby Łomnickiej” poprowadził trener nornic-walkingu, nasz głuszycki radny -  Krzysztof Krzymiński. Słoneczna pogoda i podziwianie pięknych górskich krajobrazów naszej Gminy dodatkowo uatrakcyjniły wspólne maszerowanie.

-Nordic-walking  łączy pokolenia. Cieszę się z obecności i młodszych, i nieco starszych głuszyczan, zwłaszcza z licznej reprezentacji studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy- stwierdziła uczestnicząca w marszu wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Głuszycy Edyta Popek.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zimowej edycji głuszyckiego marszu i zapraszamy już na kolejny wspólny trening wiosną.  Serdeczne podziękowania za gościnne przyjęcie w „Kolibie Łomnickiej”.

 Informacje bieżące dla studentów

 

 • W piątek 5 lutego o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie w Kolcach. Dojazd jest zorganizowany, godziny odjazdu z następujących przystanków:

    godz. 16:30 - przystanek autobusowy Jedlinka

    godz. 16:35 - przystanek ul. Chrobrego Głuszyca

    godz. 16:40 - przystanek Grzmiąca

    godz. 16:45 - przystanek Łukasiewicza/Osiedle

    godz. 16:48 - przystanek przy CK-MBP

    godz. 16:52 - przystanek ul. Kościuszki

  Na miejscu uzgodnimy godzinę powrotu. Prosimy o zabranie śpiewników.

 

 • „Prowadzenie bloga jednym ze sposobów na spędzanie wolnego czasu” - wykład Stanisława Michalika został przeniesiony na 23 lutego 2016 r. Rozpocznie się o godz.17:00. Miejsce wykładu: sala widowiskowa CK-MBP. Po wykładzie dokonamy wyboru przewodniczących sekcji.

 

 •  W czwartek 4 marca o godz. 17:00 zapraszamy na  spektakl teatralny „Separacja” do MOK w Nowej Rudzie. Godzina wyjazdu zostanie ustalona. Cena biletu wraz z przejazdem wynosi 15 zł. Pieniądze zbiera Danuta Rech.

 

Jerzy  Janus

 

Zarząd UTW informuje

 

Zawieszone zostały dyżury środowe pełnione przez członków zarządu UTW. W razie potrzeby wrócimy do nich.

Ankiety i deklaracje przystąpienia do UTW są do pobrania w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy. Druki te,  jak również Regulamin i Statut Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej.

Składki będą zbierane na spotkaniach i indywidualnie przez naszą skarbnik p. Bożenę Ostanek.

Inne ważne informacje umieszczane będą na stronie internetowej www.gluszyca.pl na naszej zakładce internetowej Uniwersytet Trzeciego Wieku i na tablicy wiadomości UTW w Centrum Kultury na parterze.

Informacje  telefoniczne udzielają także:

Maria Sokołowska    tel. 660-699-757  

Barbara Gajewska    tel. 603-808-317

 

                                              Jerzy Janus 

 

Spotkanie opłatkowe z WSZiP

Przedstawiciele naszego UTW uczestniczyli w dniu 17 grudnia w spotkaniu wigilijnym organizowanym przez naszą uczelnię patronacką -  Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.
W spotkaniu  wziął udział biskup świdnicki ks. prof. Ignacy Dec, rektor uczelni prof. Lucjan Kowalczyk oraz kadra naukowa uczelni i członkowie Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających przy uczelni. Oprócz życzeń świąteczno-noworocznych spotkaniu towarzyszył śpiew pięknych, polskich kolęd.

 

                                                                    Jerzy Janus

                                                                 

Przedświąteczne spotkanie studentów Uniwersytetu  Trzeciego Wieku

 

Ostatnie w tym roku spotkanie członków UTW odbyło się 15.12.2015r. w sali Centrum Kultury w uroczystej, świątecznej oprawie. Dzięki uprzejmości dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 p. Dorocie Hałas  na scenie kolędy i pastorałki zaśpiewała schola dziecięca pod kierunkiem Pań Beaty Tarasiuk i Ewy Piwońskiej. Za występ, który bardzo podobał się zebranym, serdecznie dziękujemy.

W drugiej części spotkania wykład na temat powikłań związanych z cukrzycą i zapobieganiu chorobie wygłosił dr Bartosz Solarz z Centrum Medycznego „SOLARIS” w Głuszycy. Ze względu na ograniczenie czasowe i duże zainteresowanie tematyką wykładu ponowne spotkanie z doktorem Solarzem zorganizowanie zostanie w nowym roku.

Po prelekcji zebrani zasiedli do wigilijnej wieczerzy przygotowanej przez Jadłodajnię Finezja w Głuszycy z tradycyjnym czerwonym barszczem oraz pierogami z kapustą i z grzybami. Obecny na spotkaniu wigilijnym burmistrz Głuszycy Roman Głód życzył wszystkim studentom-seniorom zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, a w nowym 2016 roku wiele radości z działania w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,   czerpania satysfakcji ze  wspólnego odkrywania swoich pasji w czasie organizowanych zajęć.
-Chciałbym być taki pogodny jak Państwo teraz, gdy będę miał tyle samo lat - stwierdził burmistrz na zakończenie swojego wystąpienia.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, był czas na składanie sobie wzajemnie życzeń i śpiewanie kolęd. O oprawę muzyczną zadbali niezawodni Maria i Andrzej Stereccy. Akompaniament akordeonu Marii wzmocniła gra drugiego akordeonisty Ryszardem Ogorzelcem.   

W imieniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku

składam wszystkim mieszkańcom Głuszycy

zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia

oraz wszystkiego dobrego i sukcesów w nowym 2016 roku.

 

 

                                 Prezes UTW

Jerzy Janus

Zarząd UTW informuje

Zarząd  Uniwersytetu Trzeciego Wieku  informuje swoich członków  o spotkaniu, które odbędzie się  15 grudnia 2015 r. w Centrum Kultury-MBP o godz. 17:00.

Program spotkania:

1. Cukrzyca – powikłania i profilaktyka. Prelekcja dra Bartosza Solarza z Centrum Medycznego  „SOLARIS” w Głuszycy.

2. Spotkanie przedświąteczne.

 

Serdecznie zapraszamy!

Informacja o powstających sekcjach zainteresowań
dla członków UTW

 

Zgodnie z ustaleniami, jakie zapadły na spotkaniu członków UTW w dniu 14.11.2015r., Zarząd  przedstawia swoje propozycje  utworzenia sekcji zainteresowań UTW,  do których mogą zgłaszać się członkowie uniwersytetu, pragnący rozwijać swoje zainteresowania:

 • sekcja turystyczna - piesze wycieczki,
 • sekcja poetycko - literacka,
 • sekcja gimnastyczna,
 • sekcja rekreacyjno - kulturalna,
 • sekcja muzyczna - śpiewanie piosenek,
 • sekcja plastyczna i robótek manualnych,
 • sekcja fotograficzna,
 • sekcja wolontariatu.

Ilość sekcji zależeć będzie od ilości zainteresowanych uczestników, jak i możliwości finansowania poszczególnych sekcji przez UTW. Wybrani liderzy sekcji stworzą Radę Programową współpracującą z Zarządem celem lepszego, szybszego planowania działalności merytorycznej naszego UTW.

Prosimy zgłaszać swoje propozycje działalności również innych sekcji, innych połączeń zainteresowań w ramach sekcji,  jak i chęć przynależności do tych , które interesują członków UTW. Działalność sekcji może wiązać się z wydatkami i prosimy o określenie wysokości składek miesięcznych lub kwartalnych.

Prosimy o zastanowienie się do końca grudnia br. i wyrażenie opinii  na zebraniu członków uniwersytetu odnośnie chęci przynależności do poszczególnych sekcji.

Informacje prosimy przekazywać telefonicznie lub mailem do Pań:

 • Marii Sokołowskiej tel. 660 69 757, mail: apolonias@interia.pl
 • Barbary Gajewskiej tel. 603 808 317, mail: b65gajewska@gazeta.pl.

 

 

                                                             

Jerzy Janus

 

 

INFORMACJA O OFERCIE WAKACYJNEJ

 

Informujemy członków UTW w Głuszycy, że jest jeszcze  12 wolnych miejsc na wczasy w Świnoujściu w dniach od  15.05. do 28.05. 2016 r. Cena obejmuje dojazd autokarem i wynosi od 1170 zł za pokój 3-osobowy do 1250 zł za pokój 2-osobowy. Świetny, sprawdzony ośrodek, 100 m od morza, pełny węzeł sanitarny, w opłacie 2 wycieczki do Niemiec i inne atrakcje.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr  503 330 603 z Karoliną Popiel  z Noworudzkiego UTW, która poda szczegóły i przyjedzie do Głuszycy, aby odebrać I zaliczkę. Niestety, liczy się czas, więc, kto pierwszy ...

Drugą naszą propozycją są wyjazdy zagraniczne: Lazurowe Wybrzeże, Hiszpania, Anglia. Tutaj jest wolnych  tylko  po kilka miejsc i tak jak w przypadku wczasów w Świnoujściu miejsca rezerwowane będą dla członków UTW w Głuszycy do końca listopada.

Brak odpowiedzi uznamy za brak zainteresowania i miejsca przekażemy osobom  z innych list oczekujących.

 

                                          Karolina Popiel,  Jerzy Janus

 

 

Głuszycki UTW ma patrona naukowego

We wtorek 17 listopada w sali widowiskowej Centrum Kultury zostało podpisane  porozumienie o objęciu  patronatem naukowym Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Głuszycy przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Porozumienie podpisali: rektor uczelni prof. dr hab. inż. Lucjan  Kowalczyk, burmistrz Głuszycy Roman Głód jako patron honorowy głuszyckiego UTW oraz prezes zarządu stowarzyszenia Jerzy Janus.  

-Uczymy się przez całe życie- powiedział prof. dr hab. inż. Lucjan  Kowalczyk, który zachęcił obecnych na sali seniorów do uczestnictwa w kształceniu ustawicznym w formule Uniwersytetu III Wieku. –Cieszę się, że mieszkańcy naszej Gminy aktywnie korzystają z oferty zajęć organizowanych przez stowarzyszenie. Życzę wszystkim członkom głuszyckiego UTW jak najwięcej radości, optymizmu oraz osobistych korzyści wynikających z aktywności  intektualnej i fizycznej w czasie zajęć adresowanych do seniorów- dodał burmistrz Głuszycy.

Po podpisaniu porozumienia wykład zatytułowany „Plastyczność umysłu w służbie wiedzy i nauki” wygłosił dr Bogusław Bałuka - dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSZiP.

 

 

 

 

Listopadowe spotkanie studentów UTW

                                          

14 listopada 2015r. członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy spotkali się w „Gościńcu Sudeckim” w celu omówienia spraw organizacyjnych. Postulowano wzmożenie aktywności i bezpośrednie zaangażowanie w działania uniwersytetu większej ilości członków poprzez próbę powołania różnych sekcji zainteresowań oraz wyłonienie liderów sekcji. Liderzy wchodzący w skład  tzw. „rady programowej”  będą mieli  możliwość przedkładania Zarządowi UTW aktualnych potrzeb dotyczących działalności uniwersytetu. O sposobie powołania sekcji i możliwości odniesienia się do propozycji,  jak i chęci wzięcia w nich udziału przekażemy informacje członkom UTW za pośrednictwem naszej zakładki na stronie internetowej i ogłoszeń na tablicy. Na spotkaniu prezes zarządu przekazał również członkom informacje związane z  działalnością finansową UTW w ostatnim semestrze.

W drugiej części spotkania odbyła się uroczysta  wieczornica z okazji 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez  Polskę. Program zatytułowany „Drogi do wolności Polski”  w formie filmu i montażu słowno-muzycznego został zaprezentowany przez dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3  p. Dorotę Hałas. Projekt medialny przygotowali również  p. Agnieszka Leszko i jej syn Filip. Studenci brawami nagrodzili przedstawiony program, a na koniec uzbrojeni w śpiewniki długo jeszcze śpiewali pieśni patriotyczne. W spotkaniu uczestniczył przyjaciel UTW p. Stanisław Michalik, autor książek promujących Głuszycę. Pan Michalik na prośbę członków zgodził się napisać hymn Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy, który będzie śpiewany na początku spotkań.

 Jerzy Janus

                         Zarząd  UTW  informuje

W ramach wykonywania zadania publicznego: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez integrację osób 50+” współfinansowanego z budżetu gminy w każdy  piątek  o godz. 16:30 odbywają się bezpłatnie zajęcia gimnastyczne – joga.

Zapraszamy członków  UTW  w piątek 14 listopada 2015 r. do „Gościńca Sudeckiego” na godz. 17:00. Na spotkaniu omówione zostaną sprawy organizacyjne. Tego samego dnia  o godz. 18:00 wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście będziemy obchodzić 97 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zapraszamy!

We wtorek 17 listopada 2015 r. o godz.15:00 w Centrum Kultury-MBP podpisane zostanie porozumienie o objęciu  patronatem naukowym naszego Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. W uroczystym spotkaniu wezmą m.in. udział  rektor uczelni prof. dr hab. inż. Lucjan  Kowalczyk oraz  Burmistrz Głuszycy Roman Głód. Wykład „Plastyczność umysłu w służbie wiedzy i nauki” wygłosi dr Bogusław Bałuka, Dziekan Wydział Nauk Społecznych WSZiP w Wałbrzychu. Prosimy o niezawodne przybycie członków UTW.

                                   Prezes Zarządu UTW

                                         Jerzy  Janus  

II Głuszycki Marsz Nordycki

3 października odbyła się jesienna edycja głuszyckiego nordic walking. Oczywiście z silną grupą seniorów z UTW.

Spotkanie z Marszałek Sejmu i Posłanką RP

W dniu 14 września 2015 r. seniorzy z głuszyckiego UTW uczestniczyli w spotkaniu z Małgorzatą Kidawą-Bońską - Marszałek Sejmu RP oraz Izabelą Katarzyną Mrzygłocką - Poseł na Sejm RP w Świebodzicach.

I Głuszycki Marsz Nordycki

11 lipca 2015r.  seniorzy głuszyckiego UTW uczestniczyli w historycznym, bo I Głuszyckim Marszu Nordyckim.

Studenci głuszyckiego UTW rozpoczęli nowy rok akademicki  2015/2016

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się w czwartek 15 października 2015 r. w sali widowiskowej głuszyckiego Centrum Kultury. Oprócz licznie przybyłych głuszyckich seniorów na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych: starosta wałbrzyski Jacek Cichura, burmistrz Głuszycy Roman Głód, przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy Grzegorz Milczarek, radna powiatowa Grażyna Owczarek, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Nowej Rudy i dyrektorzy głuszyckich placówek edukacyjnych i kulturalnych. Zaproszeni goście życzyli studentom głuszyckiego UTW pomyślności w nowym roku akademickim, wielu okazji do rozwijania swoich zainteresowań, ciekawych spotkań i pasjonujących zajęć.

Wspólne odśpiewanie „Gaudeamus igitur” wprowadziło zebranych w nastrój akademickiego święta. Prowadząca inaugurację Janina Czaicka podsumowała dotychczasową działalność stowarzyszenie,  przedstawiła plany zarządu UTW na nowy rok akademicki i wręczyła legitymacje nowym studentom UTW. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Radość życia jako predykator pomyślnego starzenia się” wygłosiła  doktor nauk humanistycznych, gerontolog społeczny, doradca Prezydenta Miasta Wrocławia ds. Seniorów Walentyna Wnuk, która zachęciła wszystkich do celebrowania codziennych czynności i cieszenia się każda chwilą życia niezależnie od upływu lat. Na zakończenie przy akompaniamencie akordeonu pełni radości głuszyccy studenci zaśpiewali swój „Hymn Seniorów”.

Zarząd

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy

zaprasza wszystkich Studentów – Seniorów na inaugurację roku akademickiego 2015/2016.

Uroczystość odbędzie się 15 października 2015 r. o godz. 15.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Głuszycy, przy ul. Grunwaldzkiej 26.

Wykład inauguracyjny pt.: „Radość życia jako predykator pomyślnego starzenia się” wygłosi Pani Walentyna Wnuk – dr nauk humanistycznych, gerontolog społeczny, doradca Prezydenta Miasta Wrocławia ds. Seniorów.

ZAPRASZAMY!

Zarząd

             Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy

informuje,  że 15 października 2015 r.  rozpoczyna się II  rok akademicki  uniwersytetu: 2015/2016. Zapraszamy seniorów  – mieszkańców Głuszycy,  Jedliny  Zdroju  i  Walimia w wieku 50+  do wstąpienia w szeregi  studentów. Szczegółowych informacji   udzielają członkowie  Zarządu  UTW  w  każdą  środę w godz.  od  13.00 do 14.00 w Centrum Kultury-MBP w Głuszycy ul. Grunwaldzka  26, tel.:    660 699 757,    603 808 317. Do pobrania są deklaracje członkowskie i ankiety.

ZAPRASZAMY !

Zarząd

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy

informuje, że począwszy od 23 września 2015 r. i w każdą następną środę w godz. od 13.00 do 14.00 w Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26 dyżury będą pełnić członkowie Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Słuchacze UTW mogą wpłacać składki członkowskie za październik 2015 r. Kandydatów na członków uniwersytetu zapraszamy po deklaracje i ankiety. Wypełnione dokumenty prosimy przekazać dyżurującym.

 

Studenci głuszyckiego UTW zakończyli pierwszy semestr

 

W poniedziałek 15 czerwca br. na łowisku pstrąga w Łomnicy odbyło się zakończenie I semestru głuszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na uroczystość noszącą charakter pikniku przybyli zaproszeni goście: burmistrz Głuszycy Roman Głód , właściciel nowo otwartego Centrum Medycznego „Solaris” - doktor Bartosz Solarz, historyk głuszycki i sympatyk UTW Stanisław Michalik, instruktorzy zajęć ruchowych oraz słuchacze – studenci uniwersytetu.

Prezes stowarzyszenia UTW Jerzy Janus podsumował pracę i osiągnięcia w I semestrze, w którym odbyły się ciekawe wykłady z zakresu przemijania i motoryki życia człowieka, zajęcia  treningu mózgu i koncentracji, zajęcia gimnastyczne i nordic walking.  Prezes nakreślił plan pracy na II semestr, który rozpocznie się wykładem 10 października br. Cały czas studenci UTW mają możliwość brania udziału w zajęciach, poświęconych zagrożeniom społecznym dotyczącym osób starszych, nauce obsługi komputera. Zajęcia  prowadzone są przez Fundację „Razem”.

Jerzy Janas podziękował  burmistrzowi Głuszycy za objęcie honorowym  patronatem Stowarzyszenia UTW i okazaną pomoc oraz poprosił o pomoc w uzyskaniu patronatu naukowego przez wałbrzyską wyższą uczelnię. Roman Głód obiecał w miarę swoich możliwości wspomagać ważną dla seniorów działalność UTW.

Głos zabrał też dr Bartosz Solarz, który był pełen podziwu dla naszego Stowarzyszenia. Obiecał  nas wspomagać wykładami o zdrowiu.

Po części oficjalnej zaserwowano danie firmowe przygotowane przez łowisko  pana Jerzego Rudnickiego. W sali biesiadnej rozpalone zostało ognisko. Państwo Stereccy i pan Piotr Sycz zainstalowali sprzęt muzyczny i szybko powstał zespół wokalny, co widać na zdjęciach.  Seniorska brać studencka hucznie pożegnała I semestr, a śpiewom i tańcom nie było końca.  

 

Sławka Rowska, Jerzy Janus

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

W grudniu 2014 r. w Głuszycy rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 26, budynek Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.

W dniu 20 lutego 2015 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016, w czasie której  wykład inauguracyjny  „Cztery pory życia - o przemianach motorycznych  w życiu człowieka”  wygłosił dr hab. Jarosław Domaradzki z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Stowarzyszenie UTW powstało z myślą o osobach powyżej  50-ego roku życia.  Głuszyckie środowisko osób starszych ma możliwość uczestnictwa w ciekawych wykładach, w  lektoratach z  języka niemieckiego czy z angielskiego oraz  w ćwiczeniach fizycznych na salach gimnastycznych lub basenie.  Celem  zajęć jest propagowanie wiedzy, aktywności kulturalnej, intelektualnej i fizycznej,  jak również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludzi starszych i niejednokrotnie mniej sprawnych. 

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia UTW  jest Jerzy Janus.

Działalność Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku objęli: honorowym patronatem burmistrz Głuszycy Roman Głód, patronatem naukowym Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarzadzania i Przedsiębiorczości.

Menu
Multimedia
Kalendarz
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 2069332
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl