INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu

INFORMACJA
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu

z dnia 13 marca 2018 r.

zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Na podstawie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu informuje:

  1. W informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego wprowadza się następujące zmiany:
    1. pkt 2. otrzymuje brzmienie:

„Kandydaci na urzędnika wyborczego w gminach wymienionych w załączniku nr 1, składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Wałbrzychu do dnia 6 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30. Dokumenty należy przesłać na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12, 58-300 Wałbrzych z dopiskiem na kopercie „rekrutacja-urzędnik wyborczy”. Zgłoszenia można przesyłać również drogą elektroniczną na adres: walbrzych@kbw.gov.pl w formie skanów podpisanych dokumentów, co nie zwalnia kandydatów z dosłania oryginałów w wyznaczonym terminie (do 6 kwietnia br.). Decyduje data wpływu oryginałów dokumentów do Delegatury, zgłoszenia złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.”

  1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

 

 

Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Wałbrzychu

/-/ Joanna Kazanowicz

 

Załącznik nr 1

 

Liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu

Gmina

Liczba urzędników wyborczych

m. Bielawa

2

m. Dzierżoniów

2

m. Pieszyce

2

m. Piława Górna

2

gm. Dzierżoniów

2

gm. Łagiewniki

2

gm. Niemcza

2

m. Duszniki-Zdrój

2

m. Kłodzko

2

m. Kudowa-Zdrój

2

m. Nowa Ruda

2

m. Polanica-Zdrój

2

gm. Bystrzyca Kłodzka

2

gm. Kłodzko

2

gm. Lądek-Zdrój

2

gm. Lewin Kłodzki

2

gm. Międzylesie

2

gm. Nowa Ruda

2

gm. Radków

2

gm. Stronie Śląskie

2

gm. Szczytna

2

m. Świdnica

3

m. Świebodzice

2

gm. Dobromierz

2

gm. Jaworzyna Śląska

2

gm. Marcinowice

2

gm. Strzegom

2

gm. Świdnica

2

gm. Żarów

2

m. Boguszów-Gorce

2

m. Jedlina-Zdrój

2

m. Szczawno-Zdrój

2

gm. Czarny Bór

2

gm. Głuszyca

2

gm. Mieroszów

2

gm. Stare Bogaczowice

2

gm. Walim

2

gm. Bardo

2

gm. Ciepłowody

2

gm. Kamieniec Ząbkowicki

2

gm. Stoszowice

2

gm. Ząbkowice Śląskie

2

gm. Ziębice

2

gm. Złoty Stok

2

m. Wałbrzych

4

 

 

Do pobrania:

-uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 2988274
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl