Burmistrz Głuszycy informuje

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 12.07. 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy została złożona oferta przez Miejski Klub Sportowy ,,Włókniarz" Głuszyca  w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną. Szkolenie piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Głuszyca.

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. z 2016 roku Dz. U. poz. 1817 ze zm.), każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 17. 07. 2017 r. do dnia 24.07. 2017 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sabina Jelewska, inspektor ds. promocji i rozwoju gminy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pok. 24, tel. 74 88 66 755.

 

 

 Z wyrazami szacunku

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 

Oferta - Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną.  Szkolenie piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Głuszyca.

Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 2373547
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl