BADANIA ANKIETOWE DO NOWEGO PROGRAMU AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ PN. „POPRAWA STANU POWIETRZA”

Gmina Głuszyca wspólnie z gminami z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej przystąpiła do przygotowania wspólnego  wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym (np. koks, węgiel, ekogorszek) na bardziej przyjazne  środowisku źródła ciepła.

 

W ramach projektu możliwe będzie dofinansowania modernizacji  systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Przewidujemy, że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (wartości mogą ulec zmianie).

Abyśmy mogli dla mieszkańców gminy złożyć wniosek o dotację prosimy Państwa o zgłaszanie wstępnej deklaracji udziału w projekcie, która pozwoli nam na prawidłowe przygotowanie wniosku o dotację.

Bez Państwa aktywnego  udziału nie zrealizujemy projektu na terenie naszej gminy.  

Wstępną deklarację udziału w projekcie można złożyć za pośrednictwem internetu korzystając z adresu https://gluszyca.badanie.net/ lub w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia.

Aby móc złożyć deklarację za pośrednictwem internetu w pierwszej kolejności musicie Państwo uzyskać hasło, które udostępni Państwu pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Pani Daniela Błachotnik, Tel. 74 88 66 756, d.blachotnik@gluszyca.pl


Wydrukowany formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 1.

Wstępne deklaracja udziału w projekcie można będzie składać w terminie do 15.02.2019 r.  

Złożenie deklaracji nie gwarantuje uzyskania dotacji, ale osoby, które rzetelnie wypełnią deklaracje mogą liczyć na preferencje w sytuacji uzyskania przez projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskie.

Przed wypełnieniem zgłoszenia uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami wypełniania. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Danielą Błachotnik, tel. 74 88 66 756, d.blachotnik@gluszyca.pl, w godz. od 8:00 do 15:00.

Do pobrania:
- wstępna deklaracja – budynki,
- wstępna deklaracja – mieszkania,
- najczęściej zadawane pytania z odpowiedziami.

 

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3107845
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl