ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

Burmistrz Głuszycy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 rysuje się realna szansa na uzyskanie przez Aglomerację Wałbrzyską wsparcia środkami Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), które są nowym instrumentem rozwoju terytorialnego UE. Dokumentem niezbędnym do realizacji ZIT jest „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”, która została opracowana w celu uzyskania zgody Samorządu Województwa Dolnośląskiego na ich realizację na obszarze Gmin tworzących Aglomerację Wałbrzyską. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. „Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 – 2020” określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które mają wpływ na rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej. Przedłożony Państwu do konsultacji dokument odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz zapisom przyjętego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, który stanowi podstawę do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Konsultacje prowadzone będą od dnia 04.08.2014 r. do dnia 07.09.2014 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazanych za pomocą załączonego formularza. Z uwagi na fakt, że wartość środków ujętych w planie finansowym realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz ich przeznaczenie ramach budżetu ZIT zostały wskazane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, nie będą one podlegały zmianom. Wypełnione formularze prosimy przekazać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy – Punkt Obsługi Klienta lub drogą elektroniczną na adres: fundusze@gluszyca.pl, w terminie do dnia 07.09.2014 r. (decyduje data wpływu). Załączniki: Zaproszenie od Burmistrza Strategia Formularz zgłoszenia uwag  
Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3990112
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl