ZGŁOSZENIA DO KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.4.4. „GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO – ZIT AW”

Uprzejmie informujemy, że przyjmowane są jeszcze zgłoszenia na spotkania informacyjne organizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, dotyczące ogłoszonego 27.10.2015 r.  konkursu w ramach Poddziałania  8.4.4. „Godzenie życia prywatnego i zawodowego – ZIT AW” na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki.

Spotkanie odbędzie się 3 listopada 2015 r. w Hotelu Aqua Zdrój w Wałbrzychu, ul. Ratuszowa 6, w godzinach 10:00 - 14:00. Rejestracja uczestników od 9:30.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz spotkania informacyjnego dostępne są na stronach internetowych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.rpo.dwup.pl oraz Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej www.ipaw.walbrzych.eu.

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3490222
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl