ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Burmistrz Roman Głód zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji dokumentu „Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 -2020”. Aktualizowany i konsultowany dokument nosi nazwę „Strategia Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030”.

Przedłożony projekt  strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu Aglomeracji Wałbrzyskiej i obejmuje 22 gminy tj.: Kamienna Góra – miasto, gmina wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Nowa Ruda – miasto, gmina wiejska Nowa Ruda, Świebodzice, Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Walim, Wałbrzych, Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, miasto Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice i gmina wiejska Świdnica.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 22 marca 2018 r. do dnia 23 kwietnia 2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego  znajdującego się pod adresem http://strategia2030.badanie.net/. Wypełnione w wersji elektronicznej i wydrukowane formularze można również dostarczyć w formie drukowanej na adres: Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55 58-340 Głuszyca  (decyduje data wpływu). Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest: Pani Katarzyna Łazanowska, tel. 74 88 66 740, mail: k.lazanowska@gluszyca.pl.

Do pobrania:

-formularz zgłaszania uwag

- strategia

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 5193540
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl