ZAKOŃCZENIE USUWANIA AZBESTU

W dniu 2 września 2020 r. zakończyła się realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca - 2020” w ramach przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu konkursu związanego z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020.

Zadaniem objęto 18 obiektów, w tym budynki mieszkalne i gospodarcze znajdujące się w Głuszycy, w Głuszycy Górnej, w Łomnicy i  w Kolach. W efekcie unieszkodliwiono odpady niebezpieczne zawierające azbest w ilości 43,522 Mg.

Łączny koszt zadania wyniósł 34 497,57 zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło 25 927,98 zł.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3624745
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl