WYNIKI KONKURSU MALUCH+ 2020

Ponad 90 tys. dzieci otrzyma dofinansowanie do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, w tym 862 dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na edycję 2020 „MALUCH+” 450 mln zł. Zgodnie, z przyjętym przez Radę  Ministrów w dniu 23 grudnia 2019 r. projektem ustawy budżetowej na rok 2020, środki na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2020, zostały  zaplanowane w rezerwie celowej poz. 58 na poziomie 300 mln zł, oraz w planie Funduszu Pracy w wysokości 150 mln zł.

W edycji programu „MALUCH+“ 2020 gminy oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.

W przypadku modułu 2 środki zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków z poprzednich edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

O środki z modułu 4 mogły ubiegać się podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

W przypadku modułów 2 i 4 przeznaczonych na funkcjonowanie miejsc podmioty nie zgłaszały zapotrzebowania na środki finansowe, gdyż kwota dofinansowania miała zostać określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, a jedynie przekazywały informacje o liczbie miejsc
w instytucjach i okresie w jakim będą funkcjonowały. W ramach modułów dotyczących funkcjonowania zgłosiły potrzebę dofinansowania:

  1. moduł 2 (dla jednostek samorządu terytorialnego) – 25 358 miejsc dla dzieci
    z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych oraz 369 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki,
  2. moduł 4 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego) – 63 791 miejsc dla dzieci z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych oraz 466 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Na dofinansowanie do funkcjonowania miejsc w ramach Programu MALUCH+” 2020 przeznacza się 142 093 910 zł, z tego na:

  1. moduł 2 (dla jednostek samorządu terytorialnego) – 42 407 465,00 zł,
  2. moduł 4 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego) – 99 686 445,00 zł.

(źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 5193565
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl