WAŻNY KOMUNIKAT

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 r. została wypowiedziana umowa z Bankiem Spółdzielczym Oddział w Głuszycy w sprawie prowadzenia bezpłatnych rachunków dla świadczeniobiorców Ośrodka.

W związku z powyższym od miesiąca września 2020 r. Bank będzie pobierał opłaty za prowadzenie rachunku zgodnie z taryfą opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Świdnicy.

Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian:
- wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym;
- zgłosić sprzeciw nie wypowiadając umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian;
- brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3484689
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl