STAN EPIDEMII W POLSCE

W piątek 20 marca w godzinach wieczornych został w Polsce ogłoszony STAN EPIDEMII, który uprawnia władze do wprowadzania dodatkowych ograniczeń w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa na obszarze naszego kraju. W związku z tym przedłużone zostaje zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych i szkołach wyższych do Wielkanocy, zwiększone zostają kary za nieprzestrzeganie kwarantanny do 30 tys. złotych. Zostańmy w domach!

Wprowadzenie stanu epidemii pozwala na szeregu ograniczeń, m.in.: wprowadzenie zakazu opuszczania określonych obszarów, nakazu przebywania w innych, zamykania instytucji i zakładów pracy, reglamentowania pewnych towarów, kierowanie do pracy w zwalczaniu epidemii, udostępnienie lokali, przejmowanie pojazdów, poddania się obowiązkowi badań.

Stan epidemii wprowadzany jest m.in. po to, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii oraz wdrożyć zasady dotyczące m.in. kwarantanny. Zgodnie z treścią ustawy o chorobach zakaźnych stan epidemii może wiązać się z następującymi obowiązkami:

 • czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się;

 • czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych;

 • czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy;

 • zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności;

 • obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów;

 • nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi;

 • obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych - uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii;

 • czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;

 • czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;

 • obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;

 • obowiązek poddania się kwarantannie;

 • wskazanie miejsca kwarantanny;

 • zakaz opuszczania miejsca kwarantanny;

 • czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia.

Po wprowadzeniu stanu epidemii pracownicy podmiotów leczniczych i osoby wykonujące zawody medyczne mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister zdrowia.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3372869
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl