SPOTKANIE INFORMACYJNE

W związku z trwającymi  konsultacjami społecznymi projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Głuszyca obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji zapraszamy na otwarte spotkanie informacyjne z przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, które odbędzie się dnia 15 czerwca 2021 r. w godz. 16:00-17:00 w Sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

Przypominamy również o możliwości zgłaszania uwag, propozycji i opinii za pomocą:

  1. ankiety przeprowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość dostępnej pod adresem https://gluszyca-ankieta.webankieta.pl/
  2. w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego:

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. 74 84 59 479,
74 84 56 344

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 4040631
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl