SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW RPO WD 2014-2020 (Schemat A: Przygotowanie terenów inwestycyjnych, Schemat B: Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców)  zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursów.

Miejsce i termin spotkania: Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. P. Wysockiego 29, Wałbrzych

14 września 2016r., w godzinach 10.00-13.00; rejestracja uczestników od godziny 9.45.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wymienionym spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres szkolenia@ipaw.walbrzych.eu w terminie do 13 września 2016 r. do godziny 10.00.

Formularz zgłoszeniowy – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 1.3.4

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne” po zakończeniu rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat spotkania informacyjnego: tel. (74) 84 74 164, fax. (74) 84 74 151.

Prezentacje ze szkolenia będą dostępne po 14 września 2016r., na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w zakładce „Wiadomości”.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób zgłoszonych z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu

Link do ogłoszenia o spotkaniu:

http://www.ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/spotkanie-informacyjne-poddzialanie-1-3-4-rozwoj-przedsiebiorczosci-zit-aw-schemat-a-przygotowanie-terenow-inwestycyjnych-schemat-b-wsparcie-infrastruktury-przeznaczonej-dla-przedsiebior

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3990190
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl